Ukens preken: David Wilkerson: Cry of Sodom and Gomorrah

Bilde av David Wilkerson som preker Guds Ord i Times Square Church i New York. Foto: Jesus Minestries to the lost (med tillatelse)

Pastor David Wilkerson var en av USAs fremste profetiske røster i vår tid. Han ble kjent da Gud kalte ham bort fra en landens kirke til å starte opp et arbeid blant narkomane og kriminelle storbygjenger i New York på slutten av 1950 tallet. Blant annet var Wilkerson den som brakte evangeliet og Guds kjærlighet til Nicky Cruz. Wilkerson som har skrevet en rekke bøker om endetiden var pastor for Times Square Church i New York City frem til Herren hentet ham hjem gjennom en bilulykke i 2011. Selv om Wilkerson blant enkelte var kontroversiell, var aldri knyttet noen moralske skandaler eller påstander om pengekjærhet til pastor Wilkerson som var gift med sin kone Gwen frem til sin død i 2011. Wilkerson var en av dem som tok hele Guds ord på alvor og han var heller ikke redd for å holde frem bibelske sannheter slik de er.

I denne talen preker Wilkerson om et svært alvorlig tema som angår både USA og vårt eget samfunn -som befinner seg i opprør mot Gud. Selv vår norske frafallskirke lever i opprør mot Gud og Hans hellige lov.

Én tanke om “Ukens preken: David Wilkerson: Cry of Sodom and Gomorrah

 1. Det er Kristus og hans himmelske brødre som på vegne av Gud JHVH skal bedømme alle menneskers muligheter for fremtidig liv. Ja Bibelen sier at Jesu brødre også “skal dømme engler”.

  Selv Paulus sa på et tidspunkt: “Jeg sier ikke om meg selv at jeg har grepet det, men jeg strekker meg ut etter det som ligger foran”.

  Det er dette som er HÅPET. Håpet om at vi skal klare å fullføre løpet. Da er det viktig at vi er ydmyke og “blir som barn igjen”, slik at vi til enhver tid ikke stivner, men lik barn ser på nye åndelige impulser med friske og reflekterende øyne.

  Fariseerne klarte ikke denne omstillingen, og forkastet den virkelige frelsen. Dette kan ramme oss alle om vi lar stolthet og vanetenkning hindre oss i å åpne øynene.

  Er vi åndelig edrue og våkne kan vi imidlertid se rimelig lyst på fremtiden og den dagen vårt eget liv skal evalueres. Feil gjør vi alle, men da er det viktig å be Gud om tilgivelse på grunnlag av Jesu Kristi offer. Lykke til alle sammen!

  14
  4

Det er stengt for kommentarer.