Tø 

 Søkelys

                                                      


  Tilbake
  Hjelp jødene hjem

 

Mot militærkonflikt mellom Israel og Tyrkia?

Israel slår tilbake på tyrkisk krigs retorikk

Israel og Nato landet Tyrkia er på kollisjonskurs både om olje, terror og Gaza.

Etter flere uker med sammenhengende tyrkisk retorikk og trusler slo fredag utenriksminister Avigdor Lieberman tilbake med tøffere retorikk mot Tyrkia. I følge Israelske medier skal regjeringen lørdag diskutere hvordan man skal møte den stadig mer truende språkbruken fra det islamistiske regimet i Ankara. Utenriksminister Avigdor Lieberman som mest sannsynlig vil bli statsminister før eller siden vil i følge israelske medier legge fram flere forslag som innebærer at Israel vil søke sammen med de krefter som har et tradisjonelt fiendskap med Tyrkia. Som kjent fører Tyrkia en blodig krig mot kurdiske frihetskjempere og det kan komme på tale å søke tettere forbindelse med frihetskjemperne i PKK. Det kan også tenkes at Israel vil søke sammen med aramerne som har vært undertrykt av tyrkiske islamister i flere hundre år. Som kjent stod Tyrkia bak nedslaktningen av mer enn en million arameere i årene etter 1915 og det tyrkiske folkemordet på arameerne er en historisk hendelse som best kan sammenlignes med Hitlers massemord på jøder under den andre verdenskrig.

Israels verktøykasse

Lieberman som kanskje er den i den israelske regjering som har et mest realistisk syn på konflikten med Tyrkia ser ikke lenger noen vits i å prøve å tilfredsstille "Ankaras gale hund" med en kompromissfull formulering som beklagelse på at ni tyrkiske terrorister ble drept da terrorgruppen IHH prøvde å bryte Israels lovlige blokade av Gaza. "Tyrkia er utelukkende ute etter å bli den muslimske verdens "supermakt" og for å oppnå det må man være bølle mot Israel. Selv om enkelte israelske politikere, deriblant forsvarsminister Ehud Barak nærmest vil gjøre knefall for å tilfredsstille Ankara er det åpenbart at det er Liebermans linje som har støtte blant israelere flest. Noe av det første israelsk UD vil ta til orde for er å advare tidligere israelske militære mot å legge ferien til Tyrkia. Også sivile israelske turister oppfordres til å unngå å reise til Tyrkia. Allerede nå er det svært mange i Israel som boikotter tyrkiske varer og mange velger å legge ferieturen til Hellas i stedet. Et viktig verktøy for Israel er å søke tettere militære bånd til Hellas og Kypros som begge har et anstrengt forhold til Tyrkia. Islamist staten Tyrkia okkuperer som kjent deler av Kypros og landet har flere ganger vært på randen av krig med sin greske nabo. Et annet verktøy Israel har til rådighet er å iverksette en diplomatisk kampanje for å avdekke hvordan Tyrkia systematisk undertrykker minoritetene.

Kristenfolket

Også evangeliske kristne både kan og bør ta del i en boikott av tyrkiske varer og tjenester. Tyrkia er en forholdsvis stor produsent av lavkvalitet hvitevarer og i tillegg er Tyrkia er yndet feriemål for mange. Kristne i Europa og USA bør heller legge ferien til det Hellige land fremfor å sponse det livsfarlige og undertrykkende regimet i Ankara.

Det tyrkiske regimets krigføring mot kurdiske frihetskjempere tegner et bilde av en brutal militærmakt som endog tar i bruk kjemiske våpen mot sine fiender. Siden Tyrkia ennå er medlem av Nato har Europa og Vesten bevist valgt å se bort fra de forbrytelser som blir begått av Tyrkia. Selv om Israelerne tviler på at det vil komme til militære konfrontasjoner mellom landene ennå bør det likevel ikke være noen tvil om at Israel og Tyrkia før eller siden vil måtte utkjempe en krig. I følge Bibelen skal Tyrkia være en del av den alliansen av nasjoner som i følge profeten Esekiel skal delta i den kommende "Gog krigen" som er omtalt i Bibelen.

Les Debka.files analyse av krisen mellom Israel og Tyrkia her

10.09.11

 

 

 

 

 

 
Sist oppdatert: 04.06.10