TV2 korrespondent: Aldri før har jeg vært så engstelig for sikkerhetssituasjonen i verden som nå

En mulig konflikt med Russland kan ikke utelukkes hevder Nato ekspert TV2 korrespondent Øystein Bogen har i dag en lengre artikkel om sikkerhetsituasjonen som nå råder mellom Russland og Nato. “En russisk armada av krigsskip er på vei til Middelhavet. Atomraketter utplasseres ved Østersjøen. Naboland er blitt invadert og nesten ukentlig oppstår farlige episoder mellom vestlige og russiske krigsskip og fly. Vi lever i en farlig tid. Mye farligere enn under den kalde krigen,” skriver Bogen som mener at den store forskjellen er at Sovjetunionen, i sine velmaktsdager var sterkt. Dagens Russland er svakt og ustabilt,” skriver Bogen som har dekket utviklingen i Russland i 20 år. I de baltiske land og Polen er nervøsiteten blant folk stor og her hjemme kommer det stadig opplysninger om profetier som skal angå Norge. (

putin2Vi lever nå uten tvil i en sikkerhetssituasjon mellom Øst og Vest vi ikke har sett maken til siden Sovjets sammenbrudd i 1991. Vi skal ikke her gjengi mer av hva Bogen skriver, men interesserte kan sjekke ut artikkelen selv på TV2.no. Det vi likevel nå ser, burde kanskje få nordmenn til å innse at vi kanskje ikke er så langt unna konflikt som vi ønsker å tro. At forholdet mellom Nato og Russland har blitt stadig mer nedkjølt gjennom de siste 8-10 år er noe vi alle kan konstatere. Likeledes har vi sett hvordan Russland har reist seg etter at Sovjets sammenbrudd gjorde Russland totalt underdanig Vesten og lenge måtte Russland spille annenfiolin på verdensarenaen. Når Vesten besluttet å fjerne Muammar Gaddafi fra makten i Libya var det bare vage protester fra Moskva -selv om Libya og Russland tradisjonelt har hatt gode relasjoner. Imidlertid så vi Putin sette foten ned da folkeopprøret godt hjulpet og støttet av vestlig etterretning fjernet den lovlig valgte Ukrainske presidenten Viktor Janukovytsj under opprøret i 2014. Russland som har en viktig flåtebase på Krim slo kjapt til å okkuperte halvøya for å beholde sin strategisk viktige posisjon. Samtidig ønsket befolkningen i det østlige Ukraina å beholde sine tette bånd til Russland og russiske styrker var tungt inne på separatistenes side for å beholde kontrollene i deler av det østlige Ukraina. Dette medførte raskt at forholdet mellom Russland og USA/Europa ble ytterligere nedkjølt.

Oppvåkning i Øst

Assad_Bashar_3.11Etter å ha nøye fulgt med på USA og Vestens halvhjertede kamp mot IS i Syria besluttet Putin høsten 2015 og gå tungt i det krigsherjede Syria på president Bashar Assads side. Obama administrasjonen som lenge har kriget mot president Bashar Assad gjennom ulike terrorgrupper som opererer inne i Syria med vestlig støtte,  reagerte sterkt på dette, men har så langt avstått fra å utfordre Putins militærmakt som nå er tungt stede i Syria. Dette militære nærværet vil bli ytterligere styrket når armadaen av russiske marinefartøy når frem til kysten utenfor Syria tidlig i neste uke.
Tilstedeværelsen av disse vil ventelig bety at USA blir tvunget til å sette punktum for sine
hillary-white-clintonplaner om å fjerne Assad fra makten, eller våge å utfordre den russiske militærmakt. Så langt har Obama ikke våget å sette makt bak sin retorikk men dersom Hillary Clinton vinner valget, skal vi ikke se bort fra at hun er dum nok til å iverksette en større militærkonflikt med Russland. Den arme fruen som er under etterforskning av FBI er en sterk kritiker av Vladimir Putin og av de to kandidatene som kjemper om makten i USA er hun den som er tydeligst på at USA og Nato må innføre en flyforbuds sone i Syria som skal gjelde for russiske og syriske fly. Imidlertid er Clinton nå under etterforskning, og dette kan være det som medvirker til at Donald Trump blir USAs neste president -noe som igjen vil kunne eskalere ned konflikten mellom Øst og Vest.

Norsk forsvar på sotteseng 

Det er spesielt dynamikken mellom Nato og Russland som bør gi Kari og Ola Nordmann grunn til bekymring. Norge har gjennom flere tiår rustet kraftig ned og vår forsvarsevne er så redusert at vi best kan sammenligne med tiden før 9 april 1940. Både hæren, marinen og luftforsvaret fremstår nærmest som en skygge av selv, og over hele Norge ligger nedlagte militærbaser som et taust vitnesbyrd om menneskelig dårskap. Militære installasjoner er solgt til private og mange av våre byer er uten reelt forsvar. Bare her i Vest-Agder er den ene basen etter den andre lagt ned, og jeg kan nevne slike som Odderøya, Gimlemoen, Evjemoen og Marvika for nevne noen. I tillegg er sivilforsvaret på sotteseng og omlag halvparten av befolkningen kan ikke høre luftsirener dersom det blir krig. I tillegg vet ikke 90 prosent av av befolkningen i aldersgruppen 15 til 24 år hva noen av de aktuelle varslingssignalene betyr. Et annet moment er jo også at mange ikke har den minste anelse hvor det er tilfluktsrom å oppsøke i tilfelle Norge blir angrepet. Vi har heldigvis vært spart for krig her i Norge helt siden 1945 da freden igjen senket seg etter fem år med krig,  og dette gjør at vi kanskje tror at dette vil vedvare, men hva slags garanti har vi virkelig for det?

Herre, la din vilje skje, ikke min

Mange forskjellige Herrens tjenere har opp gjennom årene kommet med budskap om at AntonNorge skal bli utsatt for et russisk angrep en eller annen gang i fremtiden. Hittil har disse profetiene ikke blitt oppfylt, og derfor er det mange, selv blant troens folk, som møter disse profetiene med en blanding av vantro, sinne, hån og spott. “Ha ha, dette har de sagt lenge, og intet skjer,” sier den hovmodige og gjenstridige ånd som forlengst har avskaffet ideen om at Gud er den som gjør som han vil. Som troende kristne skal vi selvfølgelig ikke bite ukritisk på en hver profeti som kommer, og jeg tror at en sunt åndelig sinn vet å ta i mot og forholde seg til profetier på en sunn og bibelsk måte. Det må også fastslås at de eneste profetier som har absolutt troverdighet, er de finner mellom Bibelens to permer, men likevel verken kan jeg eller vil jeg avvise all “utenom-bibelsk profeti”. Skriften sier også: “Det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyte av min Ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord. Deres unge menn skal se syner, og de gamle blant dere skal ha drømmer,” og dette er ord vi som troens folk må forholde oss til. I apostlenes gjerninger blir vi kjent med de nytestamentlige profetene og nå som da, kan det komme profeter som “varsler ved ånden” om noe som ligger foran:  “Og da han hadde funnet ham, førte han ham til Antiokia. Et helt år var de sammen i menigheten der og lærte en stor skare. Det var i Antiokia disiplene først ble kalt kristne. I de dagene kom det noen profeter ned til Antiokia fra Jerusalem. En av dem, som hette Agabus, stod opp og varslet ved Ånden at en stor hungersnød skulle komme over hele verden. Den kom da også under Klaudius*. Disiplene vedtok da at hver av dem, ettersom de hadde råd til, skulle sende noe til hjelp for de brødre som bodde i Judea.” ( Apg 11:26-29)

Den livsfarlige dynamikken

Den massive opprustningen som pågår i Nato og Russland er en livsfarlig dynamikk som i enden har en livsfarlig konflikt.  Denne dynamikken mellom Øst og Vest har pågått noen år og innebærer at partene svarer på hverandres opptrapping. Når Nato utplasser sitt rakettskjold i Polen og Romania, svarer Russland med å utplassere “Satan2” raketter, og når Russland gjør dette, svarer Nato med å sende ytterligere 4000 soldater til Polen og de baltiske stater. Når Norge nå åpner for 330 amerikanske marinesoldater på Værnes, svarer Russland ikke uventet med kraftig og i følge TV2 slik: “I den russiske hovedstaden blir nyheten om de amerikanske soldatene møtt med vantro. – Dette er svært farlig for Norge og for nordmenn, sier Frants Klinstevitsj, første nestleder i det russiske senatets forsvarskomite,” og det er nettopp denne dynamikken mellom Øst og Vest som har en potensielt brennhet krig i andre enden.

Styrke og  troppeoppbyggingen fortsetter

Flere nyhetskilder, deriblant UK Defence Journal, The Duran.com og The Telegraph og flere andre kilder snakker nå om at Storbritannia sender nye tropper til grensene mot Russland, og det som skjer gir massiv grunn til bekymring. Denne dynamikken mellom Øst og Vest er livsfarlig og direkte uansvarlig og den burde avløses av nedspenning og dialog som Donald Trump foreslår.

Profetiene over Norge

bibel-tekster“Og Herrens ord kom til meg for annen gang: Hva ser du? Jeg svarte: Jeg ser en kokende gryte, og den er vendt hit fra nord.”  Ordet fra den hellige Guds profet som også kan være til Norge i vår tid, er et foruroligende budskap som mange kristne nekter å lytte til. Symbolikken i profetien er åpenbar for dem som kjenner Guds ord, og selv mange avviser  de profetiske ord om Norges fremtidige skjebne,  og flere viser også det samme sinnelag som vi møter hos de vantro i 2. Pet. 3, 3-4. Andre igjen flokker seg om budskap og profeter som proklamerer fred og ingen fare, og slikt formidler noe som klør i øret. Andre igjen får ikke slike budskap til å passe med egne hjemmesnekrede teser om endetiden -og velger således å avvise at Gud suverent kan la dette skje. Mange kristne i Norge går simpelt hen rundt med en slags forestilling at dette ikke kan skje eller med et bilde av at Gud faktisk ikke kommer til å dømme vårt land -selv om Guds ord i Bibelen forteller noe annet. -For Herren, hærskarenes Gud, har satt en dag til dom over alt stolt og høyt og over alt opphøyet, så det blir ydmyket. -Og slik er det også med vår nasjon.

Som en del av en større konflikt

pale-horseEt eventuelt russisk angrep på Norge vil mest sannsynlig komme som et ledd i en større militær konflikt mellom Russland og Nato. Vi har i dag en svært spent situasjon mellom Russland og Nato og perioden med fred og nedrustning ligger så avgjort bak oss. Russland gjennomførte nylig en sivil øvelse som involverte nærmere 40 millioner mennesker og på russisk tv er konflikt og mulig krig mellom Russland og Nato omtalt i en rekke nyhetsinnslag. Det som ser ut til å være faktum er at Russland føler seg omringet og truet av den vestlige militære oppbyggingen langs sine grenser og et russisk militært angrep kan komme for å forebygge at Norge kan brukes som et springbrett for Nato til å angripe Russland fra nord. Selv om Russland neppe i utgangspunktet ønsker å invadere Norge, vil de gjøre det dersom de føler at sin nasjonale sikkerhet er truet. En annen mulighet er at Russland går til et angrep på Sverige/Norge som et ledd i en tredje verdenskrig som er oppstått på et uventet sted. En slik tredje verdenskrig er ikke bare tom skremsel, men er et helt nødvendig ledd i bibelsk eskatalogi før Jesu gjenkomst. I følge Åpenbaringsboken vil rytteren på den røde hest, på et eller annet tidspunkt i Guds endetidsplan, komme ridende inn på verdensarenaen for å ta freden bort fra jorden, og Ordet snakker her om “å slakte hverandre”. Det er ikke tvil i mitt sinn om at teksten her taler om den tredje verdenskrig, en konflikt som kanskje ligger like rundt hjørnet. Jeg tror mange kristne ikke er i stand til å se hva slags fare som egentlig nå truer før bombene igjen faller i Europa. I følge en Nato ekspert er sannsynligheten for en konflikt mellom Nato og Russland nå ikke til å avskrive, selv om muligheten anses som liten.

2 tanker om “TV2 korrespondent: Aldri før har jeg vært så engstelig for sikkerhetssituasjonen i verden som nå

  1. Abc nyheter i dag:
    “MI5-sjef advarer om økt russisk trussel. Russland utgjør en økende trussel mot stabiliteten i Storbritannia og bruker alle tenkelige redskaper for å oppnå sine mål, ifølge lederen for den britiske sikkerhetstjenesten MI5.”

Det er stengt for kommentarer.