Trump og flere profetier om hans presidentperiode

Den pensjonerte brannmannen, løytnant Mark Taylor fra Orlando i Florida, fikk en profetisk tiltale fra Herren i april 2011. Denne ble notert ned sammen med mange andre profetier som han etter hvert fikk angående Trump, USA og verden for øvrig. Disse ble utgitt i en egen bok : «The Trump Prophecies» i juli 2017. Boken ble oppdatert og utgitt på nytt i 2019, skriver Oddvar Berge i et innlegg i Norge i Dag.  Dr. Lance Wallnau fikk også en tiltale i 2016 om at Trump skulle bli den 45te presidenten i USA og en slags moderne versjon av kong Kyros som beskrevet i Jesaia kap. 45. Trump skulle bl.a. knuse politisk korrekthet, støtte Israel, og rydde opp i den omfattende korrupsjonen blant elitene, både politiske og andre. Han utga boken «Gods Chaos Candidate» i oktober 2016, 3 uker før valget av ny president. Den første profetien til Mark Taylor bekreftet på mange måter det som Kim Clement tidligere hadde profetert om Trump i 2007 og 2014.

Pensjonert brannmann og profet, Mark Taylog

Den 28 april 2011 profeterer Mark Taylor følgende:  Guds Ånd sier: «Jeg har valgt ut denne mannen, Donald Trump, for en tid som denne. For som Benjamin Netanyahu er for Israel, slik skal denne mannen være for USA. For Jeg vil bruke denne mannen til å bringe ære, respekt og restaurering til Amerika. Amerika vil enda en gang bli respektert som den mest kraftfulle og framgangsrike nasjonen i verden (annet enn Israel). Dollaren vil bli den sterkeste den noen gang har vært i historien, og vil bli den referansevalutaen som andre valutaer vil bli målt mot». Guds Ånd sier: «Fienden vil ryste og skjelve av frykt for denne mannen Jeg har salvet. De vil enda mer ryste og skjelve når han annonserer at han vil stille som presidentkandidat. Det vil bli som lyden av et skudd som høres utover hele jorden. Fienden vil si: «Hva skal vi gjøre nå? Denne mannen kjenner alle våre metoder og triks. Vi som har robbet Amerika i flere tiår, hva skal vi gjøre for å stoppe dette?» Ånden sier: «HA, ingen skal stoppe dette som Jeg har startet. For hva fienden har stjålet fra Amerika i flere tiår, det stopper nå! For Jeg vil bruke denne mannen til å høste inn den høsten som Amerika har sådd for, og plyndre fienden for det han har stjålet og gi det syv fold tilbake til USA.

Fienden sier: «Israel, Israel, hva med Israel?» For Israel skal bli beskyttet av Amerika enda en gang». Ånden sier: «Ja, Amerika vil enda en gang gå hånd i hånd med Israel, og de to skal være som ett. For forbindelsen mellom Israel og Amerika skal blomstre som aldri før». Guds Ånd sier: «Jeg vil beskytte Amerika og Israel, for denne neste presidenten vil bli en mann for sitt ord. Når han taler så vil verden lytte og vite at det er noe større i ham enn i alle andre før ham. Denne mannen vil stå for sitt ord og verden og Amerika vil erfare dette. Fienden vil frykte dette, for denne mannen vil være fryktløs».

Ånden sier: «Når den finansielle innhøstingen starter, så skal det parallelt skje en åndelig innhøsting for Amerika». Guds Ånd sier: «I det framtidige presidentvalget vil motstanderne bruke milliarder av dollar for å holde denne presidentens (Obama) politiske kurs intakt. Det blir som å spyle pengene ned i toalettet. La de bare kaste bort pengene sine, for de er kommet fra og brukt av onde krefter. Men de skal ikke ha suksess, for i det framtidige valget vil denne mannen (Trump) som Jeg har utvalgt gjøre rent bord.

Fienden vil si stygge ting om denne mannen, men det vil ikke affektere ham. De vil se at det preller av ham som vannet på gåsa. For som fjærene beskytter gåsa, så skal Mine fjær beskytte denne neste presidenten. Etter hvert vil endatil nyhetsmedia (MSM) bli betatt av denne mannen og de evnene Jeg har utstyrt ham med. De skal også litt om senn begynne å være enig med ham», sier Guds Ånd.

Den 24 februar 2016 profeterer Mark Taylor om bl.a endringer i USAs Høyesterett og hva det vil medføre for abortloven i USA:

Guds Ånd sier: «Fem, ja det er rett, fem Høyesteretts dommere vil bli utnevnt av Min nye president, Min salvede (Trump). Jeg vil velge fem gjennom Min salvede og holde dem i live.

Jeg vil innsette i retten dem som Jeg har valgt ut, for å sende en klar melding til fienden at du taper! Dette er det mirakelet som Jeg gjør, slik at Min rett skal bli reformert». Guds Ånd sier: «Skrikene, ja skrikene som jeg har hørt fra mødrenes skjød har nådd Mine øyne og ører som et sonisk drønn! De fem som Jeg innsetter og reformen som skal gjøres, skal vise at den store JEG ER, er den som gjør dette. For det er Min vilje og Min vei for alle de som har bedt, at Min rett skal omgjøre «Roe vs Wade»» (abortloven i USA)!

Mark Taylor har også profetert meget krast over lederne i USA og spesielt over de 5 tidligere presidentene som til sammen hadde styrt i 32 år før Trump.

Den 16 januar 2018 profeterer Mark Taylor bl. a. følgende:

Guds Ånd sier: «To vil bli tatt og tre vil bli rystet! For Jeg vil fjerne to fra det onde mannskap av 32 og de andre tre skal bli rystet til margen. I 32 år har de tjent til sammen og gitt kraft til denne enheten kalt Baal. Og denne pakten som de har holdt hans hus oppe med, Illuminati og den Nye Verdens Ordning, skal rase sammen. For når den første blir tatt (Bush d.e.) så vil det bli et tegn på at den Nye Verdens Ordning skal dø. Når den andre blir tatt, så vil det bli et tegn på at enhver som kaller seg selv Mine (Guds barn), men som står opp mot Israel, de sympatiserer med Israels fiender. Det vil ikke bli tolerert.

De tre som skal rystes vil bli et tegn på at ingen er over den Høyeste Gud, ikke engang de som har hatt det høyeste embete i dette land. Disse blant mange andre som har prøvd å opphøye seg selv over meg og min lov, skal bli avslørt og fengslet av Meg og belyst og sett av hele verden. Rett og rettferdighet er fundamentet for Min trone.

Ja, endatil Høyesterett skal bli rystet. Frykt ikke Amerika når du ser disse ting manifestert, for disse tingene må skje. Jeg vil renske opp i mørket og vil føre inn Mitt lys, for Jeg har Amerika i Min hånd».

Guds Ånd sier: «Alle disse som kaller seg selv for mitt folk, hvorfor ber dere mot Min president? Hvorfor ber dere mot Min agenda for USA? Omvend dere! Dere ber mot Min agenda, derfor er dere ikke med Meg, men mot Meg. Dere ber mot Min agenda fordi dere kjenner ikke deres Fars sak. Dere ber mot Min agenda fordi dere kjenner Meg ikke. Omvend dere!»

Som kommentar kan vi si at dette taler rett inn i vår nåtid.

Hans fiender i liberale nyhetsmedia, som i all hovedsak støtter Demokratene, håner og latterliggjør ham på alle vis for å prøve å stoppe ham både med halvsanne og med falske nyheter. Norske nyhetsmedia er også med i hylekoret med sin en-kilde journalistikk ofte basert på Trump hatende CNN som kilde. Men det er tegn som tyder på at noen av media har begynt så smått å snu.

Trump har utnevnt 2 Høyesteretts dommere og vi kan forvente at flere utnevnelser kommer snart. Av de to presidentene som skal bli tatt er Bush d.e. den ene.

Han uttalte seg stadig om og aktivt støttet den Nye Verdens Ordning. Det ser ut som Carter er den andre, han er gammel og syk. Han har vært og er en uttalt Israels motstander og har stått på et erstatningsteologisk grunnlag når det gjelder Israel.

Skrevet av Oddvar Berge

3 tanker om “Trump og flere profetier om hans presidentperiode

  • Tøv. De som har mest har fått mest. Selskapsskatten er redusert fra 35 % til 22 %. Dette gavner ham selv og andre rike. At det er oppdrift i økonomien kan ikke Trump ta ærdn for, da vi befinner oss på toppen av en global høykonjuktur. Den amerikanske statsgjelden, som Trump lovet å slette på åtte år, har så langt økt med ca 14 % under Trump.
   Mannen er en fiasko. Og profetien passer særs dårlig på Trump, på mange sentrale områder.

 1. I følge Valdres profetien er 3 verdens krig rett rundt hjørnet, der vil bla USA bli ødelagt i av atom bomber..
  Trump gjør mye bra , men jeg advarer dere vær forsiktig med hvem dere dyrker!

  Bare i bønn til Gud skal min styrke være.

  1
  1

Det er stengt for kommentarer.