Torgeir Tønnessen refser pastor Viggo Skagestad og Q42 prosjektet som er i dyp økonomisk krise

“Alkoholservering er siste utvei for å redde prosjektet,” var innholdet i det pastpr Viggo Skagestad i Filadelfia Kristiansand sa da alkoholskjenkning ble endel av tilbudet til besøkende i Q42 i Kristiansand. Q42 har gått konstant i minus, men hvordan situasjonen er etter at Coronaviruset slo til, vet vi forløpig lite om. Dog antar vi at viruset har sendt Q42 i dypere krise er det neppe tvil om. I videoen under refser Torgeir Tønnessen Viggo Skagestad og Q42 for galskapen

“Prestisjebygget Q42 har tapt flere ti-talls millioner kroner bare de siste årene. Penger gitt av menighets-medlemmer. Problemet skal nå løses nå med alkohol-servering. Gamle pensjonister utnyttes i stadig nye pengeinnsamlinger og falsk teologi og såkalte åpenbaringer og syner.