Torben Søndergaard søknad om asyl i USA et tegn på at dansk religionsfrihet er under press

Torben Søndergaard anni 2009 var levende aktiv med å spre evangeliet gjennom organisasjonen “Opplev Jesus” og den unge mannen som da hadde hår var aktiv med såkalt “streetpreaching og bønn for syke på gater i danske byer. Nå er Torben så hardt presset at han søker asyl i USA

Retten til ytringsfrihet og religionsfrihet blir krenket når massemedia setter i gang kampanjer for å sverte troende som proklamere Jesu navn. Det faktum at Torben Søndergaard har mottatt en rekke trusler etter at dansk tv har hisset opp stemningen uten at Torben har blitt gitt tilsvarende tid til å fortelle sin side til danske tv seere er dypt uverdig og en åpen krenkelse av Torbens åpenbare rett til å kunne praktisere sin kristendom i samsvar med hva han tror og er forpliktet på. Tidligere i denne uken fortalte Torben Søndergaard i en video på You Tube at han på grunn av den voksende forfølgelsen han opplever i sitt hjemland, nå har valgt å rømme til USA for søke asyl der. Dermed blir Søndergaard den første danske som i nyere tid som må søke asyl i USA på grunn av kristendomsforfølgelse i hjemlandet. Den omfattende sverte og hetse kampanjen i dansk tv har tydeligvis blitt en stor belastning for den unge lederen som nå har valgt søke asyl i USA fordi han rent subjektivt opplever å se sin religionsfrihet begrenset

Torben Søndergaard  har i de senere år holdt en svært høy profil gjennom sitt lederskap i “Last reformation”, som er en karismatisk bevegelse som vektlegger ideen om å gå ut og praktisere kristentroen der folket befinner seg, enten det er på gata i en dansk storby, på Bondi Beach i Australia eller i private hjem der man samles. Søndergaard og “Last Reformation” har i den senere tid opplevd betydelig interesse, og i Danmark har det blitt sendt flere TV-dokumentarer der formålet har vært å sverte, skandalisere og farliggjøre den karismatiske bevegelsen, og gjerne omtale den som en sekt. Nå finnes det enkelte sider med virksomheten til Last Reformation jeg både er kritisk og skeptisk til, men det problemet blir ikke løst ved hjelp av trusler eller sverting i riksdekkende media. I stedet bør brødrene fra de forskjellige kirkesamfunn og kristne organisasjoner heller løse teologisk uenighet med fortrolige samtaler, for selv om det finnes elementer i Last Reformation det er grunn til å være spørrende til, kan jeg ikke stille meg bak de mektige krefter som i praksis undergraver Søndergaards religionsfrihet. Selv om det finnes en rekke uheldige sider med læren til Torben Søndergaard, må det likevel være slik at vi forsvarer hans rett til å forkynne det budskapet han tror på. Selv om jeg ikke er nødvendigvis deler Torben Søndergaards doktriner og religiøse praksis, skal mannen selvfølgelig kunne gjøre krav på å ha den samme tros og ytringsfrihet vil selv nyter godt av.

Kristentroen under press men muslimene slipper unna

På tross av at det er enkelte sider med Last Reformation det er vanskelig å stille seg bak, må det likevel i moderne demokrati være slik at kristne må kunne utøve sin tro i fred og frihet uten å bli truet, hetset i en slik grad at man føler seg tvunget til å rømme for å unnslippe trakassering. Det faktum at dette nå skjer forteller oss med tydelighet at kristenfolkets religionsfrihet er under press i det post-kristne Europa. Den samme intoleranse Torben Søndergaard møter fra dansk presse og myndigheter avslører medias dobbeltmoral. Man går grundig etter kristne og representante for media er villige til å lyve og late som om de er kristne og oppriktig interessert i arbeidet. Dette utelukkende for å skulle henge ut bevegelsen og i dette tilfellet Torben Søndergaard i massemedia og tv. Hadde brukt de samme skitne knep overfor de danske muslimene hadde det blitt et ramaskrik fra venstresiden, antirasister og Antifa, og dette vet også media, og det er derfor de ikke våger å rette et tilsvarende kritisk søkelys på hva som skjer bak moskeenes fire vegger. Sannheten er at massemedia vet at kristne er langt enklere ofre, fordi kristne ikke eksploderer i vold og trusler slik muslimene gjør når de møter kritikk og motbør.

Ikke feilfri

Nå er det slik at det finnes enkelte sider med Last Reformation det så avgjort burde kunne stilles spørsmål med. Imidlertid har danske frikirker etter først å ha samarbeidet med Søndergaard, nå valgt å vende ham ryggen ved å ta offentlig avstand fra ham i media. Jeg tror ikke dette var det kloke å gjøre. Frikirkene og organisasjoner som tidligere samarbeidet med Søndergaard burde etter mitt syn ha ført grundige samtaler med Søndergaard og “The Last reformation” fremfor å ta den letteste veien, nemlig offentlig ta avstand og på den måten ytterligere stigmatisere og gjøre det kristelige rommet i Danmark langt trangere. Gjennom å offentlig fordømme og kritisere i en slik grad at Søndergaard føler seg tvunget til å søke asyl i et annet land, medvirker man til syvende og sist med å skjære over den greina man selv sitter på. Norge, Danmark og Europa er på vei inn i dypere avkristning og mørke, uansett hva enkelte forkynnere i enkelte sammenhenger forkynner. For enhver av oss som brukt litt tid i Guds Ord vet at Bibelen tegner et dystert bilde av endetiden, med frafall, mørke og avkristning.

 

20 tanker om “Torben Søndergaard søknad om asyl i USA et tegn på at dansk religionsfrihet er under press

 1. “Det bærer mot enden og det dryger ikke”, heter det i Bibelen. Fra nå av og ut restene av den gamle ordningen vil det bare gå “fra vondt til værre”.

  Å flykte fysisk vil ikke hjelpe. Det eneste vi kan gjøre er å være nær til både Faderen Jehovah og sønnen mens vi ber om ånden til “å holde ut inntil enden”.

  “Vær modige alle Jehovahs sanne, kristne tjenere og be til enhver tid om å få unnslippe alt det som kommer over oss”, sier skriftene klart og tydelig.

  Valget er ditt!

  7
  3
  • Du flykter både fysisk og åndelig.
   “Vær modige alle Jehovahs sanne, kristne tjenere og be til enhver tid om å få unnslippe alt det som kommer over oss”
   Løgn igjen. Det står IKKE i skriftene. Du blogges ikke ved å fortelle løgner heller.

   1
   4
  • Ditt andre store problem er at du ikke kjenner Bibelen, men at du TROR du kjenner den.Det finnes noen bibeloversettelser som avviker noe i selve ordlyden, uten at dette endrer meningen.

   LUKAS 21:36:
   36 Våk hver tid og stund og be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal hende, og bli stående for Menneskesønnen.»

   Å svare deg er imidlertid som å svare en tapende kverulant. Slikt nedlater ikke en Guds tjener seg til.

   5
   2
 2. Hvis noen sprer evangeliet i vestlige land slik Bibelen sier det skal gjøres så garanterer vel nærmest den samme boken at man skal bli forfulgt. Faktisk kan det være en bekreftelse på at man er på rett spor. Og ekstra sannsynlig blir vel dette når “misjon” i ordet egentlige forstand er noe vanlige kristne virksomheter ikke lenger legger særlig vekt på. “Folk må værsågod og komme av seg selv”. “Misjon” er vel noe de helst praktiserer på seg selv i form av “vekkelsesmøter” hvor kun de vanlige møtegjengerne stiller opp. Ganske sprøtt egentlig.

  Ett spørsmål man kan stille seg er hvorfor noen som tar mål av seg til å være med i den siste reformasjonen flykter når man møter litt motstand. Tror ikke forfølgelsen i norden idag er i nærheten av det man opplever i mange muslimske land. Eller det man så i romerriket, i den katolske middelalderen, i sovjett, nordkorea, kina og hundrevis av andre steder.

  Vet ikke, men hvis “brennende kristne” gir opp ganske lett så sa vel Jesus noe om dette i lignelsen om såkornet. Paulus nevner også flere eksempler på “entusiaster” som er nettopp dette for sin egen skyld. De liker å være i sentrum, å lede og skape store resultater. De legger stor vekt på “show” og “mirakler”. Det meste jeg har sett av slikt preges av “menneskelighet” og ikke av ånd.

  De som leser Bibelen vet antagelig at mye av kristendommens tilbakegang kommer av at menighetene har utviklet seg til noe helt annet enn det den var i begynnelsen. De består vel mest av mer eller mindre faste møtegjengere som står oppført i en menighetsprotokoll.

  Søndergaard mener at apostelgjerningene er modellen for hans reformerende virksomhet. I tillegg sier han at han er helt uinteressert i å “diskutere teologi”. Hans virkesomhet er ikke for de som er interessert i slikt. En del av apostelgjerningene handler åpenbart om reformasjonen, reformasjon av datidens eneste menighet som var Israelsfolket. Blandt vanlige folk i dag tror jeg ikke man lenger kan snakke om “reformasjon”. Fokuset må være “misjon”. Problemet oppstår hvis man misjonerer i vilden sky uten at det finnes en bibelsk menighet, hvor alle nådegavene er i virksomhet, som kan integrere nyomvendte. Hvis dette ikke fungerer så vil antagelig de fleste bli enkle offer for djevelen. Og på sikt vil det bare virke ødeleggende på mulighetene for senere arbeid.

  Men hvordan Søndergaard forholder seg til slike problemstillinger vet jeg ikke.

 3. JEHOVAHS AMBASSADØR (med bare store bokstaver) proklamerer:

  Å flykte fysisk vil ikke hjelpe.

  Neivisst. Spørsmålet alle stiller seg da er hvorfor du er annonym. Hva er du redd for? Troverdig???

  8
  1
  • Fordi mitt navn er betydningsløst. Det er JEHOVAHS navn vi ber om at skal helliges i Fadervår. Se bare på Vakttårnet som dyrker sine ledere som guder. Eller paver og patriarker.

   Straks et ufullkomment menneske kommer i fokus blekner Guds fokus for svært mange. Sanne kristne omtales faktisk i Bibelen av Gud som “udugelige slaver”. Vi er kun noen få (12) stakkarer som ene og alene retter oppmerksomheten mot den eneste som kan redde en skakk-kjørt menneskehet. Og det er Jehovah Gud representert ved den eneste skapning som er verdig ære og etterfølgelse – nemlig Jesus Kristus.

   Det eneste interessante ved en ufullkommen, syndefull stakkar som meg er kun mine påpekninger av hva Faderen ved sin enbårne sønn Kristus har til hensikt å gjøre for å oppfylle Bibelens frelsende profetier.

   Alle øvrige jordiske skapninger er KUN utvalgt og kalt “fordi vi er regnet som det som intet er”. Om vi derfor er hr. Hansen eller Mr. Jones har ingen nytteverdi for menneskeheten. KUN det vår Far og Storebror ber oss formidle til verden.

   6
   8
  • “Fordi mitt navn er betydningsløst.”
   Hallooo! Ingen hjemme? Du kaller deg JEHOVAHS AMBASSADØR, og forstår ikke at navnet ditt er BETYDNINGSFULLT? Er det mulig. Du slenger om deg med den ene påstanden etter den andre, uten å høre deg kjent med Guds Ord. Du skal hele tiden forme Guds Ord etter ditt eget befinnende. Selv Jakob gjorde det og fikk til slutt spørsmålet: Hva er ditt navn? Han svarte ikke: Mitt navn er betydningsløst. Du har vel lest det? Det hjalp ikke å skjule seg bak Esau. Slik du nå gjør. Udugelige staver er slike som deg. De gir seg selv ære. Gud er noe som kommer i andre rekke, fordi du er så betydningsfull og stor i deg selv.

   3
   2
  • Ditt høye aggresjonsnivå vitner om at du tjener Satan Djevelen. Du kaller andre som er uenig med deg for amøber, men selv eier du ikke bibelkunnskap. Det er trist å være vitne til ditt dype fall.

   5
   4
  • Her må man skjønne at aggressive personer ALLTID er REDDE personer. Hadde han ikke innerst inne fryktet at jehovaen kanskje likevel har rett, hadde han ikke brydd seg det grann om han.

   Aggresjonen hans er et forsøk på å overdøve angsten. Dette er grunnleggende lære innen psykologien for alle med helsefaglig bakgrunn. La oss heller be sammen til gud om at hans nervøsitet går over til mandig trygg og sikker personlighet, en ekte mann verdig.

   Mvh. Sidsel

   4
   5
  • Faktisk.com Var det noe aggressivt i kommentaren? AMBASSADØREN bryr seg like lite som du om mennesker går fortapt ved vedkommendes forkynnelse.

   2
   2
  • Og en ting til Sidsel. Psykologi fører ikke til himmelen. Ikke ditt forsvar av Harmageddon heller. Nervøs er jeg ikke. Jeg har Guds Ord å støtte meg på i kommentaren jeg ga til ambassadøren. Ikke sant?

   2
   2
  • Jesus Kristus i Matteus 5:5:

   Salige er de ydmyke,
   for de skal arve JORDEN.

   Mvh. Sidsel

   2
   5
  • Det er akkurat det jeg gjør. Jeg forkynner at menneskene i hovedsak skal arve JORDEN, slik Jesus sier i sin berømte preken. Og så er det NOEN som er blitt kalt til himmelsk liv for å være sammen med Kristus og rydde opp på jorden i tusen år.

   2
   6
  • Til faktisk.com
   Kjære vakre vene…
   Skal vi rydde jorden nå? Er det ikke godt nok for deg som det skrevet står at “så skal vi for alltid være sammen med Ham”? (Selvfølgelig kun dem av oss som har tatt i mot Jesu’ verk på Golgata. INGEN kommer til Faderen uten ved Jesus) Alt blir 100% uansett. Han har kontroll og du må senke skuldrene dine, vi har en jobb; fortelle evangeliet om JESUS til alle de fortapte, at Han døde på korset for ALLE , og de som tar imot Ham kommer til å for alltid være sammen med Ham.
   Det høres forferdelig slitsomt ut mye du skriver. Det stemmer dårlig med en inderlig fred som vi kan få lov til å kjenne på -tross tøffe ting. Se jeg er med dere ALLE dager, sier Han.

   5
   1
  • Ja som Bibelen er helt klar på skal de overlevende etter Harmageddon blant annet rydde opp i beinrestene av alle de som døde for Guds hånd. Dette skal pågå i de syv første årene i det tusenårige riket.

   Esekiel 39:14:

   14 For at landet skal bli rent, skal de sette noen menn til stadig å dra gjennom landet. De skal gravlegge dem som underveis ble liggende igjen på marken. 15 Når de drar gjennom landet og får øye på en menneskeknokkel, skal de sette et merke ved siden av den til graverne kommer og gravlegger den i Gog-flokkens dal.

   Mvh. Sidsel

   2
   4
 4. Tror det er viktig å vokte sin tunge, uansett hvem man taler med. Respekt,ydmykhet,tålmodighet, er noe av fruktene i Kristus. Gud er tålmodige med hvert menneske. Gud er Nådefull, med hvert menneske .Gud elsker hvert menneske like mye. Gud gjør ikke forskjell, det er bare vi som gjør forskjell på menneskene på grunn av vår svakhet. Vi kan diskutere og prate med hverandre med ydmykhet og respekt.mitt spørsmål hvor mange av dere har tatt med Jehovas ambasedør i sin bønn? Eller hverandre her inne på bloggen. For det vil ikke skje noen forandringer verken hos deg eller meg uten bønn.bi bønn ligger forandring i mitt,ditt og andres liv. I bønn er ordet,og i ordet er det kraft til forandring i hjertet. Gud kaller alle mennesker til frelse fra alle trosretninger. For frelse betyr å bli født på nytt.uten å bli født på nytt, så er man ikke i Kristus. Så fokuser på det som ligger der framme Gud vet. Gud ordne opp i hjertene til mennesker rundt i verden fordi vi ber for menneskene rundt oss, og i bønn ligger kraften til forandringen til alle mennesker . Så Gud gir ikke opp noen, det er det vi som gjør. Se livet i et annet lys i Kristus sitt lys. For se på tolleren. Se på huleboeren, se på magdalena.ja mange andre liv som andre hadde gitt opp ga ikke Jesus opp . Vi har enda mye å lære av Guds visdom

  • “.. bli født på nytt,”

   Grunnen til at de som skal til himmelen må “fødes påny er fordi “kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike”. Lik Jesus må vi derfor “lide døden i kjødet og levendegjøres i ånd”. Og således fødes på ny som åndeskapning etter vår jordiske død.

   Når jeg frekventerer dere er jeg lik Jesus som i ånden for ned til demonene og forkynte dem dommen. Dere vil derfor vite nøyaktig hva som skjer og hvorfor når nasjonene tra religionene.

   3
   5
  • “Når jeg frekventerer dere er jeg lik Jesus som i ånden for ned til demonene og forkynte dem dommen.”
   Nei, langt derifra. Du forkynner demontere lære. Du forkynner fortapelse over deg sev.

   2
   1

Det er stengt for kommentarer.