Tony Lamb: “Slutten nærmer seg, bortrykkelsen er nær! -pastorene aner ikke at Amerika er under Guds dom

Den kristne menighet lengter og drømmer om den store dagen. Dagen da menigheten skal rykkes i skyer. Og mens vi venter er Amerika under Guds dom og vil aldri mer reise seg til sin fordums storhet. Amerika har en president som styrer ved presidentordre og ikke ved  å følge grunnlovens prosedyrer. “De sier: For å kunne vende tilbake til normalen må du ta den styggedom du ikke bør ta, det pastorer som maner kristne til å ta vaksinen vet ikke at Amerika er under Guds dom, sier Tony Lamb som anser seg som en vekter på murene.

I sitt budskap minner Tony Lamb oss om det som nå skjer i verden -og vektlegger at bortrykkelsen av Guds menighet er svært nær. Mye skjer som går Guds folk hus forbi fordi de er opptatt av denne verdens tomme ting og materialisme. “Vi er i trengselstiden sier Tony Lamb som tror at bortrykkelsen er svært nær. Tony Lamb er forfatter av boken “Wake Up, The times of Sorrows are here” og står i den samme åndelige tradisjon som avdøde pastor David Wilkerson gjorde. Tiden er kort, Guds folk må våkne opp,” er tonene i budskapet fra Tony Lamb.

Tekst: Kjell Andersen

Facebook Comments

16 tanker om “Tony Lamb: “Slutten nærmer seg, bortrykkelsen er nær! -pastorene aner ikke at Amerika er under Guds dom

 1. Noen av de det skrives om på dette nettstedet blir fremstillt med negativt fortegn. For andre kan nettstedet være mest som et mikrofonstativ. Men uten at budskapet prøves. Alt skal prøves står det i Bibelen. Vranglære betyr at man fremstiller noe som en “bibelsk sannhet” uten å kunne vise til noen tekster som underbygger det som sies.

  Hvis man vet at opprykkelsen er svært nær så må man nødvendigvis kunne vise dette ut fra Guds Ord. Men hvis man bare spekulerer så burde man lese de siste linjene i Johannes Åpenbaring.

  Personlig føler jeg at det er med menneskelige læretradisjoner som det er med katolikkenes krav om at Bibelen er noe de selv har laget og som de når som helst kan forandre. Katolikkene kan tro på paven og jomfrumaria men for meg vil ubibelske teorier undergrave troen fullstendig. Og dette tror jeg gjelder mange andre også. Så hvorfor ikke “prøve alt” ut fra det som står i Bibelen? Kan opprykkelsen virkelig tidfestes? Eller er dette bare en falsk lære?

  3
  9
  • Jesu gjenkomst kan ikke dateres/tidfestes i dag/uke/måned/år eller sekund/minutt/time. Man kan derimot se på tidens tegn. Noe jeg selv har tenkt mye på er: Det 1900 århundre la grunnvollen for all den moderne teknologi vi i dag omgir oss med, det er et tegn i tidsalderen vi er i. For en del år siden så jeg en annen som også refererte til det akkurat det samme angående den teknologiske utviklingen. Den er for mitt vedkommende et tegn på hvilken tid vi nå er inne i.

   5
   13
 2. “Søkelys” er uten tvil en av Norges beste humorblogger i dag! Kommer til og med foran “resett”! Elsker de amerikanske sketsjene og det komiske kommentarfeltet! Er imponert over alt dere finner i vrimmelen av humorgrupper, og over de morsomme nettkarakterene dere har skapt! Flere av dem virker helt ekte. Mens andre imitatorer og humorister overspiller og ler av egne vitser, klarer dere å holde en “dødsseriøs” tone i hver minste latterlige detalj! Takk for at dere forgyller coronatiden med standup og parodier! Stå på!

  19
  24
  • Takk for at du er et levende bevis på at vi nærmer oss slutten på denne tiden “en fan”.
   Det er slike som deg som gjør at Guds barn blir ennå mer overbeviste i troen
   ” idet I først og fremst vet dette at i de siste dager skal det komme spottere med spott, som farer frem efter sine egne lyster og sier: Hvor er løftet om hans gjenkomst? for fra den tid fedrene sov inn, vedblir jo alle ting som de var fra skapningens begynnelse. Men de himler som nu er, og jorden er ved det samme ord spart til ilden, idet de opholdes inntil den dag da de ugudelige mennesker skal dømmes og gå fortapt.”
   Takk for at du bekrefter at dette er sant “En fan”.

   7
   2
 3. Dagen og timen kjenner ingen, men når dere ser alt dette skje , da oppløft deres hoder og vit at utfrielsen er nære .

  Les Valdres profetien , den støtter seg på Johanes åpenbaring kapittel 6 og utover og den ser ut til å stemme med bibelen , i såfall vil Jesus gjenkomst skje i tiden da rytteren på den røde hest gjør sin entre , men som sagt dagen og timen kjenner ingen, kun Gud.

  Det står i bibelen at vi er flinke til å.tolke vær teiken, men tids teiken forstår vi ikke….

  4
  10
  • Jeg tror Minos skrev ned det den gamle damen sa i notatform. Han sa en gang at han hadde “sortert” notatene. Jeg er usikker på om Minos greide å rekonstruere fremstillingen etter alle disse årene. Og jeg er ganske sikker på at han gjennfortalte mye på en slik måte at det skulle passe inn i tiden på en riktig måte. Et sterk indikasjon på dette var vel at innvandrere skulle behandles som jødene i nazityskland. I tillegg var jo Minos pinsevenn. Det kan vel tenkes at sekstitallets statskirketeologi ble ikledd litt pinseteologi? Den dag i dag vet jeg fremdeles ikke hva han mente med “den brustne sky”.

   Det som er langt viktigere enn å vite hva som skal skje i fremtiden er å forstå nåtiden. Det å se det åpenbare som nesten ingen ønsker å se. Mye tyder f. eks på at facebook spilte en avgjørende rolle for å få innsatt Biden som president. Dette kan faktisk være den mest avgjørende historiske hendelsen på hundre år. Facebook har en uhyggelig makt. Og de som har gitt Suckerberg denne økonomiske og politiske makten er alle de som bruker facebook. I lyset av dette kan det bli mer forståelig at folk flest er den direkte årsaken til at antikrist kommer til makten.

   I det hele tatt. Det trageiske er at så mange bare er opptatt av konsekvenser og symptomer. Ingen vil snakke om årsakene. Men man får aldri gjort noe med årsaker ved å fokusere på konsekvenser. Hvis man leser litt i Bibelen vil man forstå det.

   3
   12
  • Det jeg selv hørte Minos fortelle, var at han sorterte i noen gamle noter han hadde liggende i en skuff. Deriblant var notetene om den profetien. Han sorterte altså ikke de aktuelle profetiene. Jeg gjorde selv opptak av det møtet, og har tatt være på det.

   4
   11
 4. Hei, vil bare om Thor-Egil som bar frem sitt budskap: Du har min respekt! Takk for at du er lydig, takk for at du tør å bli gjort til latter, takk for din nød for land og folk. Ja, du har min respekt!

  7
  7
 5. Merkelig at ingen av disse, eller du reagerte når Trump styrte ved presidentordre?

  Dobbeltmoral er dobbelt så god moral 😂

  10
  4
 6. Birger Hermansen: Minos snakket om denne profetien på veldig mange møter. Jeg mener å huske at han sa han hadde samlet de forskjellige utsagnene i “bolker”.

  Men når kommer “slutten”? Før eller etter tusenårsriket? Det ser ut til at tusenårsriket er et “profetisk problem” som man ikke ønsker å snakke om. Til alle tider har det vært slik at folk plukker ut ting fra Bibelen og setter det sammen slik at det passer inn i den aktuelle situasjonen i tiden. Man leter bokstavelig talt etter noe som kan brukes for å lage lettvindte forklaringer og dropper alt det som ikke passer inn. Hvordan vet man f. eks at den hvite og røde hesten ikke ble sendt ut da Johannes så at de faktisk ble sendt ut i verden?

  Selv om vi sannsynligvis nærmer oss tiden da antikrist skal tre frem så har det vært mange antikristelige historiske senarier tidligere. Til tider har det vært virkelig fryktelig. Og uansett kan “slutten” komme for hver og en av oss når som helst.

  Men med tanke på det som enkelte sier skal skje nå. Hvilken by er den store byen som har kongemakt i verden? Eller hvem er kongene i nord og sør som Daniel nevner. I det hele tatt har jeg tusen spørmål som jeg ikke vet svaret på. Og ingen andre har vist meg svarene heller. Jeg tenker at hvis man ikke forstår de tydeligste hovedsakene i profetiene så bør man heller ikke gjette seg til tidspunkt eller andre hendelser. Spesiellt opprykkelsen bør man være tilbakeholden med å si for mye om. Opprykkelsen har nesten blitt en egen religionsrettning. Men det står rett og slett ikke noe om når opprykkelsen skal skje. Konteksten gir imidlertid inntrykk av at det er en almenngyldig opplysning til alle som leser Bibelen. I tillegg kobles den til de dødes oppstandelse. Det indikerer at opprykkelsen vil skje like før jordens undergang. For selv om Jesus kommer for å utrydde antikrist så trenger ikke det bety at tiden for de dødes oppstandelse og opprykkelsen har kommet?

  Overdrevet fokus på å forstå profetier har ofte gått på bekostning av det å forstå hva det vil si å leve et hellig liv.

  4
  6
  • Mange gode spørsmål, som ingen egentlig har noen svar på, det er lov til å lure på, spekulere og undre seg.

   Personlig så hviler jeg i dette knakende gode svaret fra Jesus.

   Apgj 1:6-7
   Mens de var samlet, spurte de ham: «Herre, vil du på den tid gjenreise riket for Israel?» Han svarte: «Det er ikke deres sak å kjenne de tider og stunder Faderen har fastsatt av sin egen makt.

   Mvh RJ

  • Ein bodskap frå våren 2007.
   “Eg har bestemt meg for å flytta ljosestaken bort frå Noregs land, avdi dei som kallar seg mine, har vendt meg ryggen for å gå sine eigne vegar.
   Monge er dei som trur, men allikevel skal gå fortapt,, avdi dei ville ikkje lyda mitt ord.
   Ein liten flokk vil eg halda attende, slik at dei som verkeleg søkjer meg, skal ha ein plass å finna meg.”
   Ein bodskap frå våren 2016.
   “Tida er snart, då Noreg, og Europa, skal overgjevast i dyrets vald.
   Eitt stort skrik skal stiga frå menneskene, opp mot Himmelen, men slik som menneskenes øyrer nå er lukka for Guds ord, skal Himmelens øyrer vera lukka for menneskene.”
   Endetida nermar seg med stormskritt, så nå er det viktigare enn nokon gong, å vake og be.

 7. Til alle som leser og skriver på denne siden, anbefaler dere å se denne filmen: “The life of Jesus”. På YouTube.

Legg igjen en kommentar til en som spør Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.