Tjue en kjennetegn på en falsk lærer

wolf_in_sheeps_clothingAlle vi som er født på ny tror at Jesus Kristus kan helbrede, og mange av oss har erfart det. Det er ikke det som er tema her, men derimot det å gjennomskue de falske lærere som lurer mennesker. Vi lever i en tid med mange nye dogmer og mange nye typer forkynnere med et nytt og uvant budskap til Kristi menighet. Guds ord advarer at i de siste tider skal det oppstå mange falske lærere og profeter -som Guds barn må være på vakt mot. “21 kjennetegn på en falsk lærer” var tittelen på et innlegg Øystein Søvikreit Magerøy publiserte på Verdidebatt torsdag og i sitt innlegg ramser han opp og begrunner tjueen kjennetegn om kan hjelpe Guds folk i å styre unna falske lærere

Popularitet
kenneth-copeland-falsk-profet1. Hvis vedkommende samler store mengder med mennesker, frelste som ufrelste, bør en være på vakt og spørre: Hva er det som tiltrekker tilhørerne? Husk, Satans tjenere har, ifølge Guds ord, den evnen at de kan omskape seg til rettferdighetens tjenere, (2 Kor 11:15). Den som appellerer til kjødet trekker ofte fulle hus, mens den som forkynner et rent og sant evangelium blir som regel ikke særlig populær. «Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake og gikk ikke langer omkring med ham. Jesus sa da til de tolv: Vil dere også gå bort?», Joh. 6:66-67.

Avertering av helbredelser
2. Hvis vedkommende averterer med fysisk helbredelse, kan du være ganske sikker på at du har med en falsk lærer å gjøre. Som oftest ved de også å ta seg betalt for sine «tjenester» på en eller annen måte. «For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det», Matt 10:8. «Herre! Har vi ikke profetert i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem: Vik bort fra meg dere som gjorde urett!», Matt. 7:22-23.

Luksus på andres bekostning

3. Hvis vedkommende forkynner lever et liv i luksus, og bruker mye tid på å suge penger ut av folk som har mye mindre å rutte med enn det han selv har, kan du være sikker på at du har med en falsk lærer å gjøre. «Deres munn taler store ord, mens de smigrer folk for vinnings skyld», Judas brev v 16.

Hypnose
4. Bruk av hypnose ved musikk og gjentagelser av ord er en typisk fremgangsmåte for en falsk lærer. For at falske helbredelser skal få en kortvarig virkning, er det viktig å få opp stemningen. Høy musikk, gjentatte strofer, dans og bevegelse skaper en stemning som gjør at kroppen produserer hormonet endorfiner, som er kroppens egen morfin. Dette igjen gjør at mennesker virkelig opplever at smerten i skulderen eller i foten er borte. Når smerten kommer tilbake, timer eller dager etterpå, merkes skyldfølelsen hos ubefestede skjeler: Jeg hadde ikke nok tro. Når kommer neste helbredelse predikant på besøk? «Deres øyne er fulle av skjøgen og umettelige i synd. De forfører ubefestede sjeler. Deres hjerter er oppøvd i grådighet . .» 2 Pet. 2:14.

Skilsmisse
5. Hvis vedkommende er skilt, trenger ikke det i seg selv å være synd, men så snart en innleder et nytt forhold, er det synd, og da diskvalifiseres en ifølge Guds ord til videre lederskap i Guds rike. Om de likevel fortsetter tjenesten som leder eller forkynner er vedkommende forført, og i ferd med å forføre andre. Ikke alle falske lærere er skilte og gjengifte, men ofte er det en sammenheng mellom åndelig hor og legemlig hor. «Men jeg undertvinger mitt legeme og holder det i trelldom, for at jeg som forkynner for andre, ikke selv skal finnes uverdig (dvs. diskvalifiseres for videre tjeneste), 1 Kor 9:27. «Derfor må en tilsynsmann være uklanderlig, én kvinnes mann», 1 Tim. 3:2.
Helbredelse fokus
6. Hvis vedkommende forkynner, etter at du har sett og hørt ham i flere taler, taler mer om helbredelse enn det sentrale i Skriften, kan du være ganske sikker på at du har med en falsk lærer å gjøre. Sykdommer de ”helbreder” er ofte av et slag som er vanskelig å kontrollere. Mennesker med synlige sykdommer holdes ofte på avstand. Alle vi som er født på ny tror at Jesus Kristus kan helbrede, og mange av oss har erfart det. Det er ikke det som er tema her, men derimot det å gjennomskue de falske lærere som lurer mennesker. «For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper seg om til Kristi apostler. Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel! Da er det ikke noe stort om også hans tjenere omskaper seg til rettferdighets tjenere», 2 Kor 11:13-15.

Eventyr
7. Hvis vedkommende tar vers ut av sin sammenheng, og kanskje leser bare det ene verset, mens resten av «talen» består av fortellinger som fremhever en selv, da har du ofte med en falsk lærer å gjøre. «For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem. De skal vende seg bort fra sannheten, og vende seg til eventyr», 2 Tim. 4:3-4.

Spott av høye åndsmakter
8. Hvis vedkommende spotter høye åndsmakter da kan du være ganske sikker på at du har med en falsk lærer å gjøre. «Men ikke engang overengelen Mikael våget å felle en spottende dom da han trettet med djevelen om Mose legeme, men sa: Må Herren straffe deg! Disse menneskene derimot spotter det de ikke kjenner . . », Judas brev v 9-10. «Disse selvsikre vågehalser! De skjelver ikke for å spotte høye åndsmakter, mens engler, som er større i makt og styrke, ikke feller noen spottende dom mot dem overfor Herren. Men disse mennesker ligner ufornuftige dyr, som av naturen er født til å fanges og forgå. De spotter det de ikke kjenner, og skal forgå i sitt forfall», 2 Pet 2:10-12.

Helse og rikdom
9. Hvis vedkommende er opptatt av hva som appellerer til kjødet, som f.eks rikdom, makt, penger, ære og berømmelse, i stedet for å være opptatt av hva Guds ord sier, da kan du være ganske sikker på at du har med en falsk lærer å gjøre. «Ve dem! For de har slått inn på Kains vei, har for vinnings skyld kastet seg ut i Bileams villfarelse, og er gått under ved Korahs gjenstridighet», Judas brev v 11.

Å lære å tale i tunger
10. Hvis vedkommende skal legge hendene på deg for å gi deg nådegave til å tale i tunger, eller «lære» deg å tale i tunger ved at du skal åpne munnen og tale det som kommer ut, da kan du være ganske sikker på at du har med en falsk lærer å gjøre.
«Ettersom enhver har FÅTT en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde», 1 Pet 4:10.

Å falle i ånden
11. Hvis vedkommende er mer opptatt av at mennesker «faller i ånden», enn at mennesker reises opp og utrustes av Den Hellige Ånd, da kan du være ganske sikker på benny-hinn-jakkeat du har med en falsk lærer å gjøre. Å falle i ånden foregår i religioner som f. eks Hinduismen. Hvis du søker etter Kundalini og Shakti på Internett, vil du finne at mengder av mennesker i New Age og Østens religioner opplever disse kraftige manifestasjoner. Ofte er dette ved hjelp av en Guru, som berører dem på pannen, slik at de kan oppleve en “Kundalini Awakening”. Møtene som mystiske Hindu guruer holder kalles
“Darshan”. På disse møtene kan troende hinuder gå frem for å motta en åndelig opplevelse. En Guru berører dem på pannen med håndflaten, kjent som Shakti Pat eller guddommelig touch. Den åndelige opplevelsen kalles Kundalini reisning. Etter at den som søker dette har nådd en viss åndelig høyde begynner de å riste, får rykninger, eller begynner å hoppe eller vri seg ukontrollert. Noen ganger kommer det ukontrollerte dyrelyder eller latter som når de blir ekstatisk høy. Disse manifestasjoner kalles ‘Kriyas’.  Dette er det som også har kommet inn i menigheter rundt om i hele verden. Kundalini ånden, som er en falsk hellig ånd, har vært til stede i norske menigheter i over hundre år. Dette er såkalt kristen okkultisme som i den vestlige verden hadde sin opprinnelse i Azusa Street «vekkelsen» i USA i 1906 hvor ifølge øyenvitner, de samme manifestasjoner forekom da som nå med dyrelyder og folk som falt i ånden.

«For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd, som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium, som dere ikke før har mottatt – da tåler dere det så gjerne», 2 Kor 11:4. «Men jeg vil ikke at dere skal komme i samfunn med onde ånder», 1 Kor 10:20.

Å profetere over mennesker
12. Hvis vedkommende, i stedet for å forkynne evangeliet, og forkynne til oppbyggelse for troende mennesker, bruker store deler av møtet til å profetere over mennesker, profetier om at det sitter noen i salen som har en vond skulder, eller en vond fot etc. da kan du være ganske sikker på at vedkommende også har mange av de andre kjennetegnene i listen, og at vedkommende da er en falsk lærer. «Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden», 1 Joh 4:1.

Sekterisme
13. Hvis vedkommende sier direkte eller indirekte at du ikke kan bli frelst uten at du tilhører hans gruppe eller menighet, da har du med en falsk sekt å gjøre og derfor en falsk lærer. «Kom ut fra henne, mitt folk! For at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager», Åp 18:4. «Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden», Åp 17:5. Hvem er denne skjøgen? Skjøgen er alle endetidens samlede økumeniske religioner, med Rom som hovedkvarter. Hvem er skjøgedøtrene?Det er alle «trossamfunn» som avviker fra Skriftens sanne lære.

Vanndåp
14. Hvis vedkommende sier at: a) det er frelse i vanndåpen, eller at b) du ikke kan bli frelst uten at du blir døpt på en riktig måte, da har du med en falsk lære og en falsk lærer å gjøre. «For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave», Ef. 2:8. «For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved GUDS ORD, som lever og blir», 1 Pet 1:23. «Etter sin vilje har han født oss ved sannhets ord . .», Jakob 1:18a.

Second blessing
benny-hinn-m15. Hvis vedkommende lærer at det finnes to klasser Kristne på Kristi legeme, der den ene typen kristne er de som er Åndsdøpte og taler i tunger, og som får bli med i bortrykkelsen, og den andre type kristne er de som ikke har blitt åndsdøpt og ikke får bli med i bortrykkelsen, men må gå igjennom den store trengsel, da har du med en falsk lærer å gjøre. At de finnes forskjellig grad av åndelighet blant bekjennende Kristne er riktig, men det har med åndsfylde å gjøre, ikke med åndsdåp. «For med én Ånd ble vi ALLE døpt til å VÆRE ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, treller eller frie. Og vi har alle fått én Ånd å drikke», 1 Kor 12:13.

Åpenbaringer ved siden av Skriften
16. Hvis vedkommende lærer at det finnes alternative autoriteter og alternativ inspirasjon ved siden av Guds ord, at «budskap» eller «kunnskapsord» kan sidestilles med Guds ord, da har du med en falsk lærer å gjøre. Det var apostlene som fikk i oppgave å formidle Guds ord til menigheten, ingen andre. «For den (menigheten) er jeg blitt en tjener i kraft av det forvalter-oppdrag Gud har gitt meg for dere: å FULLFØRE Guds ord», Koll. 1:25.

Manifestasjoner
17. Hvis vedkommende skryter av å ha erfart åndelige manifestasjoner, blitt tatt med til himmelen, etc. da kan du være ganske sikker på at du har med en falsk lærer å gjøre.
«desto fastere har vi det Profetiske ord som dere gjør vel i å akte på», 2 Pet. 1:19.

Ny lære
18. Hvis vedkommende kommer med en lære som er et tillegg til det Skriften selv lærer, da kan du være sikker på at du har med en falsk lærer å gjøre.
«for at dere av oss kan lære at en ikke skal gå ut over det som er skrevet», 1 Kor 4:6. «Hver den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen. Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen! For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger», Johannes 2. brev vers 9-11. «For dere vet først og fremst dette, at intet profetord i Skriften er gitt til egen tydning. For aldri er noe profetord brakt frem ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd», 2 Pet. 1:20-21.

Drukken i ånden
19. Forkynnere som er påvirket av fremmede ånder har ofte en rå, kneggende, ukontrollert, såkalt hellig latter. Dette er ofte et kjennetegn på en falsk lærer selv om ikke alle falske lærere har dette.Når de hevder at de er «drukken i ånden», så stemmer det, men det er ikke i Den Hellige Ånd de er drukne, for Den Hellige Ånd er imot all slags form for drukkenskap. Ingen var «drukken i Ånden» på Pinsedag. «De ble forvirret fordi de hørte dem tale enhver på sitt eget språk» Apg 2:6. «Vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk!», Apg 2:11. «Men andre sa spottende: De er fulle av søt vin», Apg 2:13. De var ikke en ravende oppførsel som gjorde at apostlene ble beskyld for drukkenskap, men fordi de hørte dem tale på forskjellige språk. Påstanden om drukkenskap kom fra vantro mennesker som måtte ha en unnskyldning for ikke å tro. Guds ord sier ikke at apostlene oppførte seg som drukne. Det er de falske læreres påstand.

Forbannelser
benny-hinn-joel-osteen20. Hvis vedkommende forbanner andre kristne som sier en imot, kan du være ganske sikker på at du har med en falsk lærer å gjøre. «Jeg skulle ønske jeg kunne finne ett vers i Bibelen som sier “Hvis du ikke liker dem drep dem. Jeg skulle ønske jeg kunne finne ett vers» -Benny Hinn-
«Deres strupe er en åpnet grav, de bruker sin tunge til svik, ormegift er under deres lepper. Deres munn er full av forbannelse og bitterhet», Rom 3:13-14.

Like fellestrekk
joel-osteen21. Hvis en lærer har de samme trekkene som de «store» og kjente innenfor «healing industrien», slike som Kenneth Hagin, Kenneth & Gloria Copeland, Benny Hinn, Joel Osteen, Rodney Howard Browne og Todd Bentley, etc. da kan du være sikker på at det er hos noen av disse han/hun har hentet sin lære, for all slik falsk lære har sin opprinnelse fra Satan og hans medarbeidere. «Men dere, kjære: Husk de ord som vår Herre Jesu Kristi apostler før har talt! For de sa til dere: I den siste tid skal det komme spottere som farer fram etter sine ugudelige lyster. DISSE er det som skaper splittelse, de er sjelelige mennesker som ikke har Ånden», Judas brev vers 17-19.

Innlegget er skrevet av Øystein Søvikreit Magerøy, opprinnelig publisert på verdidebatt

15 tanker om “Tjue en kjennetegn på en falsk lærer

 1. Mye interessant her.. Kom til å tenke ang Azusa street, er det ikke der pinsevennene har sitt utspring? Er det da falsk lære? Ønsker gjerne at noen kan fortelle meg litt angående dette..

  • Jeg tror på oppriktigheten til personene i Azusa street og at det som skjedde der var Guds verk. Dessverre følger glupende ulver i sporene etter en vekkelse. De vrir og forandrer på sannheten. Råder deg til å ha en god porsjon skepsis til mennesker som fremhever seg selv, som hevder at de står i en særstilling med for eksempel profetier og ekstreme helbredelser. Dette må kunne bevises grundig før de kan bli trodd!! Disse menneskene praktiserer ofte herskemetoder for å oppnå egen vinning.

  • Azusa vekkelsen startet bra, og lederne hadde lenge en viss kontroll på at tingene skjedde i sømmelige former. Men på et eller annet punkt skjedde det noe men pinsevekkelsen og jeg husker å ha lest at en tid måtte man stoppe enkelte fenomener som skjedde. De aller fleste av det vi kan si var pinsevekkelsens pionerer holdt fast på klassiske kristne doktriner mens ca 1/3 av pastorene endte opp i det som ble kalt “Jesus Only” som forkastet det tradisjonelle treenighetsdogmet. Enkelte av disse videreførte ut til det ekstreme dette med tungetale og mente at tungetale var et nødvendig tegn og bevis -på at man var kristne. Dermed fikk man ideen om å søke effektivt tungetalen, og dersom man likevel ikke fikk gaven, begynte enkelte å “lære” å tale i tunger. Man plukket opp enkelte ord man hørte andre si i tunger, så begynte man å¨etterape det og vips hadde man lært sju åtte bableord som man fremsa som en form for tungetale. Vi har noen slike forsamlinger i Norge som har eller er inspirert av “United Pentecostal Church” bevegelsen. Der er tungetalen et “MUST” for å være skikkelig frelst. ‘

   Det jeg tror vi må lære i vår tid -er å holde fast på hva Guds Ord sier om nådegaver og utgytelse av Den Hellige Ånd -men la alt skje i ordentlige og sømmelige former.

   Jeg fant en dokumentar om Azusa street som kan være interessant å se https://www.youtube.com/watch?v=VPm980ATPa4

   Jeg tenkte å se gjennom den i løpet av helgen

  • Takk for gode svar.
   Tenkte også at vekkelsen begynte bra og at det tidlig kom inn ting som ikke var bra som de måtte ta oppgjør med.
   Synes også mange av de gamle pinsepredikantene var veldig fine, som f.eks Emanuel Minos.

   Tror også at vi i denne tid må holde urokkelig fast på Guds Ord og se hva det sier om nådegavene og utgytelse av Den Hellige Ånd.

   Skal ta en titt på linken over..

   Takk for at dere i Søkelys setter mange viktige ting på dagsorden.
   Gud velsigne dere og arbeidet dere gjør ..

 2. Uten falsk lære blir det ingen religionskriger! Og uten konflikt og lidelse blir det ingen trengsel. Så dommedag trenger kjetterne, og kjetterbe trenger dommedag! Slik er Guds profetiske plan og vilje! Enden er nær! Alle tegn i tiden peker mot Faderens uendelig godhet for arme syndere som fortjener straff for ikke å kunne tukte seg selv slik snekkersønnen fra Nazaret måtte lide i flere dager!

  • Uten “falsk lære” blir det likevel kriger, for slik er vår natur. Noen er så naive at de tror på fred hvis all religion forsvinner. John Lennon var en av dem; imagine…Uten religion finner man bare noe annet å krige om.

 3. Gud er uendelig god! Alle troende kan vitne om gode liv! Stakkars de troløse som skal pines slik Faderen har planlagt!

  • Alvhild. Jeg vet at mange kristne tror på en evig pine for de som går fortapt, men det er feil. Gud finner ingen glede i å pine dem som ikke har tatt imot Jesus som sin frelser, men de gis ikke tilgang til hans rike og et evig liv. De får det de har valgt; en evig fortapelse. Og en fullstendig utslettelse. Tenk deg dagen når de ser at Jesus eksisterer og de har avslått det beste tilbud de noensinne kan få og de vet at nådens tid er ute. Det blir en pine/anger uten like å vite at det er for sent og at kun utslettelse venter.

 4. Takk for gode svar.
  Tenkte også at vekkelsen begynte bra og at det tidlig kom inn ting som ikke var bra som de måtte ta oppgjør med.
  Synes også mange av de gamle pinsepredikantene var veldig fine, som f.eks Emanuel Minos.

  Tror også at vi i denne tid må holde urokkelig fast på Guds Ord og se hva det sier om nådegavene og utgytelse av Den Hellige Ånd.

  Skal ta en titt på linken over..

  Takk for at dere i Søkelys setter mange viktige ting på dagsorden.
  Gud velsigne dere og arbeidet dere gjør ..

 5. “Før meg var ingen gud til,
  og etter meg skal det ingen koma.
  11 Eg, ja eg er Herren,
  og utan meg finst det ingen frelsar.” Esaias 43

  Er Jesus- som så mange andre- ei etterlikning eller eit bilete av Gud?

  Gjennom heile Esaias fortel Herren Gud oppatt og oppatt at HAN er einaste Guden.
  Det finst ingen ved sida Hans.

  “Eg er Herren, dykkar Heilage,
  Israels skapar, dykkar konge.”

  “Så seier Herren,
  Israels konge og utløysar,
  Herren, Allhærs Gud:
  Eg er DEN FYRSTE, og eg er DEN SISTE,
  og utan meg finst det ingen Gud.” Esaias 44,6

  Det er veldig tydelege ord.
  Kor passar Jesus inn i dette?

  Er Jesus “Herren Gud”?

  Joh.Åp 22 seier:

  “Eg er Alfa og Omega, DEN FYRSTE og DEN SISTE, opphavet og enden. ”

  Herren Gud seier at Han er “den fyrste og den siste”.
  Jesus seier at han er “den fyrste og den siste”

  Om dette på nokon måte skal stemma må Jesus vera “Herren Gud”.
  Kva seier Esaias om dette?

  “Finst det ein Gud utan meg?
  Eg veit ikkje om noko anna berg.”

  Det andre bodet seier det slik:

  “Eg er Herren din Gud, som førte deg ut or Egypt, or trælehuset.
  Du skal ikkje ha andre gudar attåt meg.
  Du skal ikkje laga deg noko gudebilete eller noko slag bilete..” 2 Mosebok 20

  Kven er Skaparen?

  “Så seier Herren, din utløysar,
  han som skapte deg i mors liv:
  Eg er Herren som gjorde alt;
  himmelen spente eg ut åleine,
  og jorda breidde eg ut UTAN HJELP.” Esaias 44

  Teksten fortel tydeleg at Herren Gud er Skaparen og at Han ikkje har nokon medhjelpar.

  “Eg er Herren, og ingen annan,
  utan meg FINST DET INGEN GUD.
  Eg spente beltet om livet på deg,
  endå du ikkje kjende meg,
  6 så dei skal vita både i aust og vest
  at det finst ingen annan enn eg.
  Eg er Herren, og INGEN ANNAN.
  7 Eg skaper ljoset,…”

  Kva med orda i Johannes evg.

  “I opphavet var Ordet, og Ordet var hjå Gud, og Ordet var Gud. 2 Han var i opphavet hjå Gud. 3 ALT VART TIL VED HAN, og utan han vart ikkje noko til av det som har vorte til. 4 I han var liv, og livet var ljoset for menneska”.

  Diverre stemmer ikkje dette med GT.

  “Det var eg som laga jorda
  og skapte menneske der.
  Eg spente ut himmelen med mine hender,
  og heile hans hær baud eg ut.”

  Det er Herren Gud åleine som skapte.

  “Han er BILETE AV DEN USYNLEGE Gud,
  den fyrstefødde som står over alt det skapte.
  16 FOR I HAN VART ALT SKAPT,
  i himmelen og på jorda,
  det synlege og det usynlege,
  dei som tronar og dei som styrer,
  både makter og herredøme –
  ALT ER SKAPT VED HAN og til han.
  17 HAN ER FØR ALLE TING,
  og alle ting står ved lag ved han,..” Kol 1

  Du skal IKKJE laga deg noko GUDEBILETE eller etterlikning.

  For meg er det umogeleg å sameina desse motstridande opplysningane.
  Anten er Herren Gud Skaparen, eller så er Jesus Skaparen.
  Jesus sjølv er veldig tydeleg på at Herren Gud ikkje er han sjølv.

  «Berre hjå deg er Gud;
  og det FINST INGEN ANNAN,
  ingen annan Gud.»
  15 Sanneleg, du er ein Gud som løyner seg,
  du Israels Gud og frelsar.
  16 Til spott og skam skal dei verta,
  alle som LAGAR GUDEBILETE;
  med vanære skal dei gå bort.”

  Har me tilbedt eit GUDEBILETE – Jesus?

  “Ja, så seier Herren,
  som skapte himmelen,
  han, den einaste Gud,
  som LAGA OG FORMA JORDA
  og gjorde hennar grunnvollar faste,
  som ikkje skapte henne til ei audn,..” Esaias 45

  “UTAN MEG er det ingen Gud;
  det finst INGEN ANNAN rettferdig og FRELSANDE GUD.”

  KORLEIS passar dette med orda i NT om at det finst berre eitt namn som gjev frelse – Jesus?

  Mange stussar sikkert når kristne fortel at jødar som ikkje bekjenner Jesus går fortapt.
  Det stemmer sjølvsagt ikkje med Guds ord i Tanakh.

  “VEND DEG TIL MEG OG FÅ FRELSE,
  heile du vide jord!
  For eg er Gud, og ingen annan.”

  Dagen kjem og orda skal oppfyllast.

  “For meg skal kvart kne bøya seg,
  kvar tunge skal sverja meg truskap.”

  Kven skal dei sverja truskap til? Jesus?

  “For eg er Gud, og INGEN ANNAN,
  eg er Gud, og det finst ingen som eg.
  10 Eg kunngjer frå opphavet dei siste ting,
  varslar føreåt det som skal henda.
  Eg seier: «Den plan eg har lagt, står fast,
  og alt eg vil, det gjer eg.»

 6. Forførelse er kanskje den aller største trussel i dag.
  «Kom ut (dra bort) fra henne, mitt folk! For at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager», Åp 18:4.
  Her er det den falske brud som førfører folk det er snakk om, pavedøme i Roma.

  Fint om dere i Søkelys kan belyse dette tema enda mer, det er nemlig behov for flommbelysning!

  Ref. Jesus i Matteus 24:24
  For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill.
  25 Nå har jeg sagt dere det på forhånd!

  https://ivarfjeld.com/2016/07/04/mike-bickle-acknowledge-the-pope/

Det er stengt for kommentarer.