Teolog og forfatter R. C. Sproul er død -78 år gammel

Den kjente amerikanske teologen og forfatteren R. C. Sproul er død, skriver Justin Peters i en oppdatering på Facebook. R. C. Sproul som ble 78 år gammel døde i stillhet etter å ha tilbrakt 12 dager på sykehus. R C Sproul som er ordinert pastor i den Presbyterianske kirke har skrevet en rekke teologiske bøker og var en anerkjent og konservativ teolog. R. C. Sproul var også grunnlegger av  Ligonier Ministries og var en svært anerkjent teolog. Våre tanker går i dag til hans kone og familie -og det er en stor og bibeltro teolog som nå har lagt vandringsstaven ned.

13 tanker om “Teolog og forfatter R. C. Sproul er død -78 år gammel

 1. Det bibelske fremtidshåpet er et fantastisk anker for sjelen. Et løfte om en “ny jord der rettferdighet gror”, fortelles det. En planet der “det ikke skal fødes barn til en brå død” og “kornet skal bølge over åsene”. “Ingen borger skal si: -Jeg er syk”, for de som bor der har fått sine synder tilgitt”, sier Bibelen.

  Ja da kan menneskene få leve til ubestemt tid – så lenge de vil uten å bli gamle eller syke. Krig vil ikke finnes mer for spyd og våpen er smidd om til vingårdskniver og andre landbruksredskaper.

  Ja Bibelens løfter gjør at alle de plager vi nå er rammet av blir til å bære. All smerte er for intet å regne mot den kommende verdens goder, heter det.

  • Jesus viser tydelig at menneskene har to muligheter for frelse:

   Matteus 5:

   3 «Salige er de som er fattige i ånden,
   for HIMMELRIKET ER DERES

   5 Salige er de ydmyke,
   for DE SKAL ARVE JORDEN.

   Men det er den samme tro som fører til det ene eller det andre. Vi har en fantastisk Far i himlene. Og hans sønn ga sitt liv for oss. Hvilken selvoppofrelse!

  • Ja Susanne, Bibelen sier at “Gud står den stolte imot men den ydmyke gir Ham nåde”.

   Å være “fattig i ånden” oversettes av andre som “å være klar over sitt åndelige behov”. Det blir man ved å “granske daglig for å se om det stemmer det som blir fortalt”, slik de positive kristne i Berøa gjorde. Ivrig søken etter Gud og Hans normer og prinsipper viser Gud at vi er spesielt opptatte av åndelige ting. Det borger for at vi passer inn i himmelen.

   Sitat: ” Vær så snill å si du ikke Mener dette??”

   Hva jeg mener betyr lite. Det er Bibelens Gud som mener dette. Og valget er heldigvis fritt:

   “Se jeg har lagt fremfor dere livet eller døden. Så VELG da livet”, sier Bibelen. Valget er DITT. Lykke til Susanne!

 2. Vi blir frelst ved tro alene på Jesu soningsverk i vårt sted. Ydmykhet og fattighet i ånden er frukter og kjennetegn på en kristen. Men man blir ikke kristen av å være ydmyk, man blir kristen av å tro på Jesus som sin frelser og Gud.

 3. Bibelen lover ”en oppstandelse av rettferdige og urettferdige” på ”en ny jord der rettferdighet bor”. Det var dette Jesus lovte røveren som hang på pelen ved siden av ham på Golgata.

  ”De rettferdige” er mennesker som har dødd i troen, rettferdiggjort ved troen. ”De urettferdige” er alle de som har dødd uten å ha fått kjennskap til Bibelens sannheter. Disse vil få enn oppstandelse på ”den nye jord” i Guds og Kristi tusenårige rike som følger etter Guds oppgjør med menneskene i Harmageddon.

  Det er egentlig dette tusenårsriket som Bibelen omtaler som ”dommens dag”. (”En dag er for Gud som tusen år”, heter det jo) Her vil den oppstandne få en ny sjanse til å ta stilling for eller mot Gud og Hans rike ved Kristus. Etter de tusen år forteller Åpenbaringen at Djevelen vil slippes løs fra sin varetekt og alle mennesker vil få en siste prøve på deres lojalitet. Består de den vil de få ”evig liv” – liv til ubestemt tid – ad olam. Og etter dette vil også Djevelen avlives for godt.

  Det er svært trøsterikt for den falne menneskeheten at det finnes en slik vidunderlig foranstaltning for frelse etter mange tusen år i mørket. Jehova Gud lar seg ikke pille på nesen i det lange løp. Selv ”kan Han ikke skue ondt”. Derfor har Hans enbårne sønn (båret frem av en, ikke som menneskene som er båret frem av to – Far og sønn) påtatt seg å administrere frelsesverket mens Jehova Gud hviler fra sitt skaperverk.

  Dette viser oss at Jesu Far Jehova Gud både er rettferdig og barmhjertig. Hallelujah! (Betyr: Pris Jehovah!)

  • Noen mener at Jesus sa til røveren:
   ”Sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis”.

   Det finnes imidlertid ikke grammatikalske tegn på koine-gresk. Derfor oversetter andre det slik:

   ”Sannelig sier jeg deg i dag, du skal være med meg i paradis”.

   For meg høres dette mer troverdig ut. For den dagen Jesus sa dette døde han jo. Og død forble han i 3,5 dager. Rett etter sin oppstandelse dro han jo heller ikke hjem til himmelen eller gjenopprettet paradiset. Nei han dro ned til åndene som var i varetekt (demonene) og forkynte for disse at han hadde seiret. Det kunne han fordi ”han ble gjort levende i ånden”. Kjøtt og blod kan som kjent ikke oppsøke de himmelske sfærer.

   Og det jordiske ”paradeisos” – have på norsk – ”den nye jord” – blir ikke gjenopprettet før i det tusenårige riket.

   Røveren blir derfor å finne i tusenårsriket, der han får vise hva som bor i ham.

  • Han var sikkert en dyktig underviser innen sin retning, slik som mange andre, men jeg tør minne om Jesu formaning i Matteus 23:10:

   ” Heller ikke skal I la eder kalle lærere; for en er eders lærer, Kristus”.

 4. Søkelys er blitt så forsøplet av vranglæren til “Josef”, at det er blitt utrivelig å følge debattene. Han er mange ganger verre enn JKC, Anders Helge Myhren og Torstein Langesæter til sammen. Det er til å gremmes over.

  • Jeg er takknemlig for at du skriver alt dette negative om meg. Hadde ingen gjort det hadde jeg ikke vært i troen. Jesus Kristus lovte de sanne kristne forfølgelse hvor de enn befant seg.

   Og faktum er at jeg forstår deg godt. Jeg husker godt at jeg ble kjempefrustrert i bibeldebatter før jeg satte meg fore å lese Bibelen grundig. Da var det som et lys gikk opp for meg.

   Nå vet jeg at Jesu ord er de beste for alle: “Be for deres fiender og de som forfølger dere”. Derfor tillater jeg meg å be for deg Birgir. Jeg er sikker på at alle har noe godt inne i seg. Det er bare å ta frem spaden og få vekk alle de tilvante forestillingene og bli som barn igjen – ja bli født påny.

  • Kjære Far i Himmelen Jehova Gud! Tilgi disse her inne som forfølger din ringe tjener Josef. For de vet ikke hva de gjør. I Jesu Kristi navn amen.

  • Birger. Jeg er helt enig med deg. Josef ødelegger Søkelys. Det er sikkert gjort med overlegg.

Det er stengt for kommentarer.