Tapte i tingretten, igjen. Tingretten fastholder at Christensens BMW i3 kan selges på tvangssalg

Blogger Jan Kåre Christensen har igjen hatt saken om namsfogdens beslutning om å tvangsselge parets BMW i 3 opp for behandling. Bakgrunnen for at namsmannen vil tvangsselge bilen ligger i ubetalte tvangsmulkter i forbindelse med Christensens omstridte støttemur i Krokstien 2 i Oslo. Christensen har kjempet knallhardt for å beholde BMWen og saken har vært gjennom flere runder i rettsapparatet uten at Christensen har nådd frem. Nå har Christensen tapt igjen men akter å anke saken til lagmannsretten for ny behandling. Paret besitter ennå biler og fortsetter å svi av penger i rettsgebyr for å hindre namsmannen fra å inndrive tvangsmulktene ved å selge bilen. Dommen ble avsagt ved skriftlig forretning den 24 juni.

3 tanker om “Tapte i tingretten, igjen. Tingretten fastholder at Christensens BMW i3 kan selges på tvangssalg

 1. Johannes 16:33 sier vel alt i denne saken: “Dette har jeg sagt dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsler. Men vær frimodige, jeg har seiret over verden!”

  Dette er definitivt å anse som en trengsel, siden Christensen er bibellærer og følger Jesus. Når det er sagt, så er vel tiden inne til å akseptere denne trengselen, og slutte å kjempe mot myndighetene. Hvordan man skal forholde seg til myndighetene (enten en er enig eller ei) er beskrevet i Romerne 13:1-7. Jeg skal her bare plukke ut et vers 7, så kan den som vil slå opp de foregående selv: “Oppfyll deres forpliktelser mot alle. Betal skatt til den som skal ha skatt, og toll til den som skal ha toll. Vis respekt for den som har krav på respekt, og gi ære til den dere skylder ære.”

  Så betal hva myndighetene krever, og de vil la deg være i fred. Jeg kan forstå at det de krever her kanskje er mye penger, siden dette har fått pågå over en del tid, men som jeg har foreslått i en tidligere kommentar på en annen av disse sakene: Opprett en spleis og legg det i Guds hender. La meg nå legge til: Muslimene gjør dette for hverandre når de får bøter, med stort hell. Her er de inne på noe vesentlig, egentlig (andre ting de driver med relaterer ikke til denne saken, og får stå for deres falske profets regning). Hvorfor skal ikke kristne også kunne spleise for hverandre? For hva sa Jesus om det materielle? Det får vi svaret på i Matteus 6:33: “Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.”

  1
  3
 2. Anke til Borgarting lagmannsrett vedrørende fiktiv dom
  Hvis du vil anke en tingrettsdom til lagmannsretten
  Dommer fra tingretten kan ankes til lagmannsretten.
  Du kan anke en dom hvis du mener det er
  – feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i dommen.

  Hele dommen er fordreid, der alt som er mulig å fordreie til min ugunst. Blir forsøkt gjort.
  Det er mange ting i dommen som er løgn.
  Dommen er et sted mellom fiksjon, ondskap, eventyr, forskjellsbehandling og fullstendig imot intensjon med det lovverket dere alltid tolker i vår miskreditt, og til vår ugunst.
  Loven er god, men når en finner alltid de paragrafene som taler til vår ugunst. Som blir overbetont og det som taler til vår gunst, blir helt oversett.
  Blir dommen ikke noe annet enn et makkverk og «kenguru-dom!»

  Det er fremlagt både for Namsmannen og Oslo Tingrett eierskifte dokumetasjon og at Audi a8 fra forje årtusen ikke tilhører hverken meg eller min kone. Vi eier kun en bil, og den vil dere da ta fra meg.
  Med andre ord, dere blåser fullstendig om jeg kommer meg på arbeid der jeg må kjøre 9 mil hver dag.
  En så gammel bil som Audien er, vil aldri tålt en slik påkjenning hver dag.
  Her prøver en å lage en sak imot oss, som er ikke noe annet enn et overgrep!

  4
  4
 3. En mer generell kommentar om folk som kanskje henger fast i lite hensiktsmessig oppførsel:

  I Sverige kalles en type nærmest sykelige kverulanter for «rettshavarister». Når en havner i grøfta og gir full gass, er det å lett å begynne å slure og bli stående fast i monomant sneversyn, livsødeleggende irritasjon, selvmedlidenhet og innbilt offerposisjon. Den er heldig som klarer å slippe litt opp, skifte gir og rulle videre. ikke alle kamper er like viktige. Og ikke all urett er like alvorlig. Det er alltid nok av enda alvorligere problemer å bekjempe enn sine egne økonomiske kjepphester.

  En klok mann sa at han ikke ville fylle toppetasjen med negative oppheng og hat. Slike leieboere ville han ikke ha.

  Hvis man virkelig tenker grundig over hvorfor vi handler som vi gjør, forstår man at opplevelsen av fri vilje er falsk. Ingen kan noe for at de gjør som de gjør. Eller er blitt som de er blitt. Vi er produkt av arv og miljø. Men samfunnet og lovene er innrettet slik at vi likevel må stå til ansvar for våre gjerninger. I en fornuftig rettsstat fungerer det som ofest rimelig greit.

  Menneskesinnet er et fantastisk maskineri. Men når noe spinner på samme sted og ikke virker som det skal, må vi ta hensyn til det. Slik vi ikke slipper en bil uten bremser ut i trafikken. Den kan ikke noe for at den oppfører seg umulig, men vi må beskytte hverandre.

  😘😘😘

  3
  3

Det er stengt for kommentarer.