Gud vil at du skal leve og erfare det beste her og nå!

Kristendom er mer enn lange bibeltimer, møter på bedehuset eller nøysomhet slik man
frelsen
tidligere hevdet. I vår tid dreier frelsen seg om å leve ut det beste her og nå og nyte det livet du som et barn av Kongen har rettmessig krav på, sier en av Amerikas største forkynnere i en tale i sin egen kirke. Den veltalende forkynneren reagerer sterkt på at nordmenn kritiserer Jan Hanvold og Creflo Dollar fordi de selger velsignelser eller ønsker seg private jetfly og mener at det er religiøse åndsmakter som står bak kritikken. “Faktum er at velstand, overflod og luksus er nedfelt i frelsen og Jesus døde på et kors for at du skal se dine rettigheter i troen, og har du ikke minst en eller to slike (bildet) i garasjen -kan du knapt sies å være frelst,” sier forkynneren som prekte over en tekst i Matteus kapittel 30. Les videre