John MacArthur: Tillater Bibelen at kvinner preker i forsamlingen?

I våre dager er kvinnelige pastorer, prester og predikanter godkjent i de fleste forsamlinger og menigheter. Imidlertid finnes det ennå predikanter som stiller spørsmål med om Bibelen egentlig tillater kvinnelige predikanter og hyrder. Blant dem som påpeker at Skriften ikke uten videre gir klarsignal til kvinnelige predikanter og hyrder er Jonn MacArthur som nylig utløste litt kontrovers i en spørsmål og svar sekvens under en konferanse der Todd Friel, programleder i Wretched Radio stilte han spørsmål om dette kontroversielle temaet Les videre