Verdidebatt: Derfor ropte jeg feiging til Asbjørn Simonnes under Oase-stevnet

kari-holmåsKari Holmås innlegg under fjorårets Oase stevne viser en organisasjon som undertrykker kritiske røster. Den norske Oase bevegelsen har gjennom de senere år åpnet opp for tvilsom amerikansk karismatikk og flere reagerer med uro over utviklingen i den karismatiske organisasjonen. I fjor gikk en av talerne Kari Holmås ut med formanende kritikk av deler av praksisen ved Oase bevegelsen, en kritikk som falt ledelsen tungt for brystet. I et innlegg publisert på verdidebatt.no forteller Vidar Osen at han ropte feiging til Asbjørn Simonnes under fjorårets Oase stevne. På verdidebatt.no publiserte Osen et innlegg hvor han forteller hvorfor Les videre

Kari Holmås i innlegg i Dagen: Vokt dere for ulvene

kari-holmåsHar man ikke sett noen ulv selv, er det lett å tro at den ikke eksisterer. Men vi som har møtt ulver, vet at de fins, skriver Kari Holmås.

I min dialog med Oaselederskapet har jeg helt konkret pekt på forhold som jeg mener skader Oase. Det konkrete har ingen ting i media å gjøre, men jeg har knyttet min kritikk til to prinsipielle synspunkt som alle karismatiske miljøer bør vurderes i lys av. Jeg håper det ikke er disse synspunktene som gjør at Oaseledelsen ikke lenger vil ha meg i tjeneste: Les videre

Oase lederskapet tålte åpenbart ikke kritikk

Kari Holmås får hverken tale eller ha andre oppgaver under årets SommerOase etter talen i fjor der hun kritiserte Oases forbønnspraksis. (Dagen.no)

Kari Holmås som i fjor holdt en tale under fjorårets Oase hvor hun kritiserte deler av den kari-holmåsreligiøse bevegelsens forbønnspraksis som blant annet innebærte at folk kunne komme frem og bli profeter over (les spådd over) må nærmest føle seg utestengt av den religiøse bevegelsen som har adoptert trosbevegelsens lederskaps og autoritetssyn. I dag kan avisen Dagen fortelle at Holmås oppgjør med den ubibibelske forbønnspraksisen som skapte bølger internt i organisasjonen får følger for Holmås også i år i form at Holmås nærmest er endt som persona-non-grata i bevegelsen. Kari Holmås tale fra fjorårets Oase er publisert på You Tube og kan ses lengre ned i saken. Les videre