Advarer mot Bethel Church og Jesusfellesskapet

Bill-Johnson-200x200Det kontroversielle Bethel Church i Redding og pastor Bill Johnson som mange mener forkynner et annet evangelium besøker med jevne mellomrom Norge og norske menigheter. I mai 2015 vil den kontroversielle forkynneren besøke noe som heter Jesusfellesskapet som er et fellesskap som er åpne for dette nye. En av dem som nå advarer mot dette nye evangeliet til Bill Johnson og den omstridte Bethel Church er Martin Hjellvik som står bak nettstedet Omvendt.ord som 28 januar publiserte en teologisk fundamentert advarsel mot den nye type tro som blir tatt i mot med åpne armer i enkelte sammenhenger. “Jesus innleder sin doms og endetidstale i Matteus 24 med en aktuell advarsel: “Se til at ingen forfører dere!” (v.4). Dette er så viktig at Jesus ikke bare sier det først i talen, men Han gjentar det to ganger. I vers 11: “Mange profeter skal stå fram og forføre mange.” og i vers 24: “For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte – om det var mulig.” Den mest effektive måten å hindre at folk blir forført på er å sette den falske læren opp mot Guds ord. Nok en gang vil jeg advare mot Bethel og Bill Johnson (BJ) og se på det de gjør ut i fra Skriften, og slik prøve å følge Jesu ord og se til at ingen forfører oss,” innleder Martin Hjellvik sin gjennomgang som kan leses her (link til omvendt.org)