Fra Søkelys 1999: Emanuel Minos: “Rokk ikke ved forsoningen!!”

minos2 Pinsevenn evangelist Emanuel Minos ut mot trosbevegelsens forsoningslære!

En ny og ubibelsk forsoningslære som tilsidesetter Jesu korsdød er i ferd med å trenge inn blant evangeliske kristne. JDS læren som blir forfektet av trosbevegelsen og av flere pinsemenigheter skaper nå stor uro blant konservative pinsevenner.Emanuel Minos, predikant i pinsebevegelsen er blant dem som på det sterkeste advarer mot den nye forsoningslæren. Både Minos og en rekke andre kjente størrelser innenfor pinsebevegelsen og de frie venner frykter at dette kan være en av endetidens mange religiøse villfarelser. Læren om at Jesus døde åndelig ble introdusert til Norge gjennom forkynnelsen til menn som Kenneth E Hagin, Essek William Kenyon og en rekke amerikanske representanter for “Word Of Fait”.  Les videre