Kan flommen i Texas være Guds dom over Amerika?

texas-flomMens California opplever sin aller verste tørke på flere 10 år formelig drukner Texas i flomvann etter det som mange omtaler som den verste flommen i området i manns minne. Er det vi nå ser USA under Guds dom er spørsmålet mange kristne amerikanere spør seg og kanskje med rette. “Etter at amerikanske velgere to ganger gav sin stemme til en antikristelig og muslimsk president får vi nå en dobbeldose av Guds vrede,” sa Maurice Sklar som har en profetisk tjeneste.  Evangelist Bill Keller i “Live Prayer” sier at Barack Obama slett ikke er en kristen, men en fiende av Gud og det er ikke få amerikanske kristne som deler Keller’s synspunkt

Les videre