Fikk sitt 70 millioner dollar jetfly likevel

dollar-cVelstandsprofeten Creflo Dollar som fikk mye pepper for å ha tryglet hjorden etter penger til å kjøpe et jetfly til rett rundt 70 millioner dollar eller nærmere 550 millioner norske kroner trenger ikke lenger trygle hjorden om penger til jetfly, etter at styret i hans organisasjon har bestemt seg for å kjøpe et til ham. Dollar som forkynner at Gud vil at alle kristne skal være velstående og at materiell rikdom er et tegn på at du har Guds gunst, vil få sitt fly betalt av sin egen religiøse organisasjon som er kjent under navnet “World Changers Church International” og det er disse som har bestilt flyet til sin sjef. Dermed er det til syvende og sist givere som likevel tar regningen for den kontroversielle velstandsprofeten som nå kan glede seg over å fly som en greve eller kongelig. Les videre