Han var døpt som Jehovas vitne -her døpes Brian til Jesus Kristus i Faderens og Sønnen og Den Hellige Ånds navn

Et tidlige døpt Jehovas Vitne blir her døpt i Faderens og Sønnen og Den Hellige Ånds navn for å leve med Jesus Kristus

Brian var oppvokst, døpt og aktiv som Jehovas Vitne. Imidlertid kunne gav ikke troen på Jehova det tidligere vitnet den fred, lykke og frihet som bare kan finnes i Jesus Kristus. Etter at Brian begynte sin vandring med Jesus i den kristne tro, ble han utstøtt både av familien og “venner i sannheten” som er uttrykket Jehovas Vitner bruker om andre som er i Jehovas organisasjon. Imidlertid er Jehovas vitners sannheter ikke absolutte, og mange dogmer og spådommer har blitt endret under påskudd av å være “nye lys”. Da  Brian tok i mot Jesus Kristus som sin frelser, ble han i følge Vakttårnselskapets eldre skrifter endel av “svineklassen” som var skjellsordet som vitnene brukte om troende i Jesu Kristi kirke. Les videre