Aksjeanalyser antyder 40 prosent fall i norske boligpriser

boligpris-ned-40-prosentNorske boligpriser har lenge vært mye for dyre og sett på bakgrunn av de dystre økonomiske fremtidsutsikter kan boligprisene i Norge stå for en større korreksjon. “Vi har i dag hos Aksjeanalyser.com sett nærmere på boligprisene i Norge, og som vi mener kan stå foran et kraftig fall i løpet av de nærmeste årene nå,” skriver analytiker Bjørn Inge Pettersen i aksjeanalyser.com. Veldig mange unge, og unge voksne, har nå aldri opplevd at boligprisene har gjort noe annet enn å stige år etter år etter år. I likhet med i aksjemarkedene så har folk generelt dårlig langtidshukommelse hva gjelder boligpriser og eiendomsmarkedet. Les videre