Mark Dice intervjuer GAB grunnlegger Andrew Torba

GAB grunnlegger Andrew Torba har grunnlagt en sosial plattformer for ytringsfrihet

Mens Parler er nede og Twitter overtatt av demokratene og sosialistene er GAB blitt et alternativ for stadig flere og flere kristne og konservative som ønsker en plattform for ytringsfrihet. GAB ble grunnlagt i 2016 av den kristne konservative Trump tilhengeren Andrew Torba og et voksende antall kjente og ukjente har nå opprettet konto på GAB etter at Twitter og Facebook har tatt ned ytringsfriheten. Torba så allerede i 2016 hva som kom til å komme i form av sensur og undertrykkelse av tros og ytringsfriheten. «Som kristne er vi reformatorer, ikke revolusjonære og derfor ødelegger vi ikke, men bygger,» forteller Torba i intervjuet med Mark Dice Les videre