Statsbudsjettet: Velgerne rømmer blå-borgerlig side -Erna regjeringen gruses på meningsmålingene

Statsbudsjettet som ble fremlagt mandag gir ikke akkurat norske velgere grunn til å slutte opp om den sittende regjering. De siste meningsmålinger som ble publisert lørdag viser at det er et overveldende rød/grønt flertall i folket, mens partiene på borgerlig side nærmest gruses. Vi må helt tilbake til 2008/2009 for å finne dårligere tall for de fire borgerlige partiene som i dag la frem et statsbudsjett som innebærer høyere avgifter. Samtidig som de fire borgerlige tar bort muligheten til å handle tollfritt fra utlandet under 350 kroner, øker regjeringen sukkeravgiften slik at norske bryggerier får ennå tyngre kår. Siv og Erna har lenge ført en politikk som sparker nedover, og nå er det unge på attføringspenger som skal fratas flere titusen kroner, slik at Siv, Trine, Erna og Kjell Ingolf kan gi skattelette til de aller rikeste i Norge.

Heldigvis er folk flest nå dritlei borgerlig politikk, og dersom lørdagens måling hadde blitt valgresultatet hadde både KrF og Venstre nesten blitt utradert av Stortinget. Begge de to partiene hadde mistet seks representanter hver, og sittet tilbake med to representanter hver på  tinget. Frp hadde mistet 8 representanter, mens høyre hadde mistet sju. Arbeiderpartiet som også var en av valgets store tapere hadde mistet 5 mandater. Trøsten er at disse hadde gått til de andre partiene på rød/grønn side som dermed styrker den rød/grønne fronten. Den borgerlige regjeringen har aldri vært mer upopulær enn den er nå. Statsbudsjettet som ble fremlagt i dag inneholder heller ingen godsaker som kan lokke velgere tilbake til Erna Solbergs regjering. Snarere ser det ut til at det blåser en kraftig rød/grønn vind over Norge hvor SP, Rødt og MDG er de store vinnere.

Eldre og uføre har lite å glede seg over i budsjettet Siv Jensen la frem mandag.

På borgerlig side er tallene slik: Høyre, 21,4 (-0,7) som gir 38 representanter på tinget. Frp får 10,5%, (-0,5) og 18 mandater. Krf ligger stabilt på 3,3 prosent og er i likhet med Venstre (3,8) under sperregrensa. Begge de to partiene ville ha mistet seks representanter hver og sittet tilbake med to representanter hver, tross av Venstre går frem 1,4 prosent på denne målingen. For Erna Solberg og Siv Jensens regjeringsprosjekt er målingen en katastrofe og viser at folk flest rett og slett er misfornøyd med det borgerlige alternativet som må mer enn ti år tilbake i tid for å finne svakere oppslutning. Dagens fremlagte statsbudsjett som inneholder flere avgiftsøkninger og null reduksjon i sukkeravgiften som truer norske arbeidsplasser, samt reduksjonen i arbeidsavklaringspenger til unge uføre er neppe noe som vil trekke velgere til den sittende regjering. Muligheten til å handle tollfritt inntil 350 kroner fra utlandet forsvinner fra 2020 og dermed nulles en stor seier for Frp under valget i 2013 helt ut. Den foraktede NRK lisensen flyttes over til skatteseddelen og mange kommer til å oppleve høyere NRK lisens med det nye systemet.

Mot regjeringsskifte og rød/grønt styre fra 2021

Mens de borgerlige partiene stadig taper oppslutning, kan partiene på sosialistisk side glede seg over fortsatt bred oppslutning i folket. Arbeiderpartiet får 23,5 prosents oppslutning (-0,3) mens Senterpartiet som får 17,2 prosent (+0,1) fortsetter å styrke seg.  MDG som har fått betydelig gjennomslag i Oslo med sin anti-bilist politikk får på denne målingen 6,0 prosent (-0,5) Sosialistisk Venstreparti får 7 prosent (-0,4) Partiet Rødt er nå større enn både KrF og Venstre og får 4 prosents oppslutning, (+0,7) Noe som gjør dem til målingens tydeligste vinner. Andre partier får 3,3 prosent. Dersom man summerer tallene får de fire borgerlige regjeringspartiene 60 mandater mens den rød/grønne siden får 111 mandater. Det blåser med andre ord en kraftig rød/grønn vind over Norge og dersom trenden fortsetter frem mot 2021 vil KrF og Venstre forsvinne ut av stortinget ved neste stortingsvalg.