Søkelys mener: Burde politianmelde blogger på nytt siden bloggeren fortsetter som før

Bør vurdere å politianmelde bloggeren på nytt

Mobbing og krenkelser på nettet er noe som kan få fatale følger. Ved å ta et enkelt søk etter kombinasjonen “mobbing og selvmord” får vi opp en rekke triste historier om mennesker som har tatt sine egne liv på grunn av hetsing og mobbing på nettet. Også fra det religiøse Norge er vi kjent med en mobbe og sjikanesak hvor en blogger systematisk og kynisk over et stort antall år, har mobbet og sjikanert en profilert pastor med ord og setninger vi vanligvis aldri møter i kristne sammenheng. Bloggeren ble av både tingretten og lagmannsretten idømt et forelegg på 12 000 og domfeldte er nå pr definisjon å anse som en straffedømt

Det er mange mennesker som har gitt mobbing og sjikane et ansikt. En av dem er den nå 16 år gamle Jens Kristian Heistad som i fjor stod fram i NRK hvor han fortalte hvordan han i årevis var blitt mobbet.  Hets og trusler på nett og mobil holdt på å koste ham livet. Frem til sjette klasse var mobbingen noe som stort sett skjedde i skolegården. Men da han fikk mobiltelefon med tilgang til Facebook, Instagram og Snapchat var det ikke lenger noe sted å gjemme seg for mobberne, fortalte den da 15 år gamle gutten til NRK. “Ofte kom det et svart bilde der de hadde skrevet at de skulle ta meg, hvor stygg jeg var eller at jeg ikke burde leve,” sa 15 åringen.  Under en Instagram-selfie i solnedgangen på terrassen hjemme kunne det ligge 10–20 kommentarer som: «mannehore», «æsj, blir kvalm av deg», «gå og dø».

Fant styrke i fotball

Jens-Kristian smiler ikke. Han ser rett fram. – Du føler deg liten og at du ikke er verdt noe. Jeg stod med et tau i hånda under et tre. Jeg gikk over klipper og broer som var høye nok til at du hadde dødd på sekundet.  Konsekvensene av stygge kommentarer, utfrysing og trusler på nett kan ødelegge liv.– De som opplever mobbing har dobbelt så stor sannsynlighet for å utvikle psykiske plager som søvnproblemer, vondt i magen. Det kan utvikle seg til psykiske lidelser som depresjoner, angst, selvmordstanker og traumer, sa psykolog Aksel Inge Sinding til NRK. Til daglig tenker Jens-Kristian lite på årene med mobbing. Men de psykiske sårene er der fremdeles, om enn ikke like synlige for andre. “Noen ganger når vi snakker om mobbing på skolen føler jeg meg veldig ukomfortabel siden jeg ble mobbet så lenge. Da faller jeg ut av samtalen og setter meg for meg selv og tenker.” For et halvt år siden begynte han også å få flashbacks fra mobbingen. Jeg sier det ikke til andre når jeg får dem. Jeg setter meg heller på rommet og ser en film. Men tankene er så vonde at jeg bare må la tårene komme ut. Jeg må grine for at jeg skal kunne glemme det,” fortalte 15 åringen som er bosatt i Risør til NRK.  Jens Kristian som nå har funnet seg ei nydelig jente måtte slettet både Facebook, Instagram og Snapchat for å slippe unna kommentarene, men mobbingen tok likevel ikke helt slutt før familien kontaktet politiet og fikk saken behandlet i Konfliktrådet i 2016,” skrev NRK videre.

Bullying Físico

Har tatt nettsjikane, netthets og mobbing opp til et nytt plan

Mens Jens Kristian opplevde at mobbingen gav seg da saken var oppe i konfliktrådet, hjalp det samme rådet  lite da bloggeren og den profilerte pastoren møttes til megling i januar 2015. Mens det fornuftige hadde vært å dempe konflikten, “tok imidlertid bloggeren helt av”  -og stadig nye og mer absurde og injurierende påstander ble slengt ut fra bloggeren som overfor Vårt Land uttrykte seg slik: «Etter jeg har skrevet et innlegg kjenner jeg Guds ånds salvelse. Jeg kjenner Gud maner meg til det. Det føles riktig, sa bloggeren til avisen da anmeldelsen ble kjent.»  Hvor mange sjikanerende innlegg den straffedømte bloggeren egentlig har skrevet om den profilerte pastoren er usikkert, men marerittet fortsatte gjennom både 2015-2016 og videre inn i 2017, på tross av at bloggeren ble dømt både i tingretten og lagmannsretten. For at alle muligheter skulle være utprøvd ble saken forsøkt anket til høyesterett som avviste den og dermed er dommen rettskraftig. På tross av at bloggeren allerede har punget ut med 15 000 for forelegg og saksomkostninger, kan vi alle registrere at mobbingen og sjikanen fortsetter som før, og stadig nye og sjikanerende utsagn legges ut på bloggerens nettside. Dermed velger den straffedømte bloggeren bevist å fortsette å sjikanere og mobbe sitt offer, og samtidig øker også sannsynligheten for at pastoren velger å politianmelde bloggeren på nytt.

En tøvete klage til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourgh

Selv om bloggeren forsøker å holde liv i saken med å innklage kongeriket Norge til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg fordi han mener at “Oslopolitiet og norske domstoler har behandlet han urettferdig og stygt,” er det likevel den profilerte pastoren han egentlig søker å ramme. Det mest sannsynlige utfallet av bloggerens klage vil være at Menneskerettighetsdomstolen kommer til å konkludere med at norsk rettsvesen ikke har krenket bloggerens menneskerettigheter og at bloggeren har fått en rettferdig dom i Norge. Det å mobbe, sjikanere eller hetse er ikke en menneskerettighet og at retten dermed avstår fra å behandle bloggerens klage. Det viktige nå er at vi som er Guds barn velger side. Vil vi stå på mobbernes side eller på mobbeofrenes side? Jeg for min del velger å stille meg sammen med ofrene for plagsom mobbing. Enten det er en 16 år gammel gutt som er offeret, eller en profilert pastor. Sjikane og mobbing er og forblir noe burde være totalt fremmed for dem som tilhører Guds menighet. Derfor sier vi NEI til alle former for mobbing, enten det skjer på Facebook, instagram, Twitter eller en offentlig tilgjengelig blogg.

Redaktøren

Facebook Comments