Jan Kåre Christensen: “Selv Nazistene og Adolf Hitler var ikke så ille som det offentlige er imot oss er vi overbevist om. For dette er ikke noe annet enn et offentlig overgrep!”

Nederlag for Christensen hos statsforvalteren. Blogger og bibellærer Jan Kåre Christensen fikk ikke gjennomslag for sin klage på tvangsmulktene hos Statsforvalteren. Statsforvalteren stadfester med dette alle vedtak og vurderinger gjort av Plan og Bygnings-etaten i Oslo. I følge Statsforvalterens vedtak har alt i denne saken skjedd i overrensstemmelse med lover og regler og Statsforvalteren avfeier alle Christensens argumenter og ankepunkter uten å gå i dybden av dem. Dette er også et klarsignal til Namsmannen om å begynne å tvangstrekke kroner 10 000 i mnd av Christensens lønn. Avgjørelsen i klagesaken er også et klarsignal til Plan og Bygnings-Etaten om å fortsette å utskrive tvangsmulkter helt frem til de ulovlige forhold er ordnet.

“Selv Nazistene og Adolf Hitler var ikke så ille som det offentlige er imot oss er vi overbevist om. For dette er ikke noe annet enn et offentlig overgrep. Synes dere overhode ikke svarer på noe som helst her. Skjære Nazi vedtak, finnes null troverdighet. Og denne Marius Vamnes er en gjennom korrupt person,” skriver Christensen i sin reaksjon på vedtaket. “Selvfølgelig innretter vi oss ikke etter dette vedtaket, går heller i fengsel enn bøye oss for dette,” skriver Christensen i sin reaksjon. Statsforvalteren har med dette gitt Plan og Bygning-Etaten klarsignal til å fortsette å ilegge Christensen nye tvangsmulkter inntil muren er fjernet og terrenget tilbakeført. Vedtaket gir også kommunen anledning til å sette ned eller ettergi tvangsmulktene når pålegget er etterkommet. Vedtaket fra Statsforvalteren avsluttes med det tradisjonelle “Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.” og med en hilsen fra seksjonsjefen og senior-rådgiver hos Statsforvalteren.