Så er det snart klart for kirkebryllup for likekjønnede i frafallskirken

2017 vil bli året da den norske kirke vil begynne å tilby kirkebryllup for likekjønnede og allerede fra 1 februar vil homofile og lesbiske kunne få “gifte” seg i den norske apostat-kirken. Det var som kjent under kirkemøtet i april 2016 at frafallskreftene vant frem i den norske kirke da kirkemøtet med stort flertall vedtok å introdusere en ny og fremmed teologi i den lutherske folkekirke i Norge og i ettertid har Guds folk i stort antall meldt seg ut av det prest Ludvig Nessa omtalte som “homsekirken”.

Kirkemøtet i den norske kirke vedtok i april 2016 og introdusere en ny praksis og lære i strid med Guds eget ord.

Allerede fra 1 februar 2017 kan vi få det første norske kirkelige vielsen av homofile og
lesbiske par, melder avisen Vårt Land søndag. I slutten av denne måneden skal kirkemøtet i den norske kirke igjen møtes og da vil det bli holdt en avstemming der de vedtar en liturgi som skal kunne brukes til slike parforhold. Dermed vil det ikke lenger være noe som hindrer at likekjønnede kan inngå et ekteskap i den norske kirke. Dersom tingene går slik frafallskirken planlegger vil homofile og lesbiske par allerede fra 1. februar bli tilbudt kirkelig velsignelse av et parforhold hvis praksis Bibelen kaller en styggedom i Herrens øyne. Det var etter kirkevalget i 2015 at det ble flertall for å velsigne det Guds Ord helt entydig fordømmer, og samtidig opphørte den norske kirke fra å kunne omtales som en bibelsk kristen kirke. Vedtaket i kirkemøtet innebar at kirken skjøv Herrens ord til side -etter at ugudelige krefter gjennom Åpen folkekirke gjorde brakvalg. Hele 88 av kirkemøtets 115 delegater stemte da for å introdusere en vranglære og praksis i strid med Guds Ord, og samtidig trådte også den norske folkekirke ut av fellesskapet av kristne kirker i Norge. Vi sitter nå tilbake med en apostat kirke, en frafallskirke eller skjøge som opererer i strid med Guds ord og dermed også utenfor et sant fellesskap med Jesus Kristus. Som kristen kirke kan vi nå ikke gjøre noe annet enn å stå på utsiden av kirken og kalle dets prester og medlemmer til anger, bot og oppbrudd. Tiden er nå kommet for Guds folk til å konfrontere homokirken slik en gruppe gatepredikanter gjorde mot en tilsvarende død homokirke. I klippet ser vi gatepredikantene irettesette de utøvende medlemmene av homokirken som svarer med bryskt “Out! Out” mot dem som kommer for å advare den døde forsamling.

https://www.youtube.com/watch?v=gyfIWTjPfB8

 

10 tanker om “Så er det snart klart for kirkebryllup for likekjønnede i frafallskirken

 1. I norge er det flere DNK forsamlinger som er rene og tar avstand fra galskapen, bør også disse boikottes? Jeg litt usikker. Om en person utfører en grufull handling, bør en dermed behandle/fordømme resten av slekten?

  • Jeg ville nok kanskje ha kunnet delta i en gudstjeneste i en slik konservativ lokalforsamling. Men medlemskap i kirken betyr tilslutning til læren, og selv om det ennå finnes noen forsamlinger som er i mot galskapen, er dette midlertidig.
   Etterhvert vil nok disse mulighetene til å reservere seg mot galskapen ble innskrenket og fjernet. Dette med likekjønnede ekteskap og kirkens nye teologi er på mange måter en åndsmakt. Frafallets krefter er i funksjon, og jeg er redd at når dette etterhvert går seg til i store deler av kirken, vil denne frafallsånden også spre seg til mer konservative menigheter, og gjøre menigheter og prester mer liberale og likegyldige til problematikken.
   Vi så det i abortsaken. Først var det flere hundre som truet med å bryte opp dersom Børre Knudsen og Ludvig Nessa ble fradømt stillingene. Det ble bare en håndfull og når noen år til nå er gått siden da, er abort en helt glemt sak i kirken. Forblir mennesker i et kirkesamfunn hvor toppene og flertallet faktisk setter Guds ord til side og innfører en ugudelig praksis, er det egentlig bare et spørsmål om tid, før størsteparten faktisk blir for eller er likegyldige til spørsmålet. La meg si det slik: Så lenge en forsamling i kirken har mulighet til åpent å fordømme homofile handlinger som synd, har en forkynnelse som advarer om at likekjønnede ekteskap er en synd og at mennesker som lever i det, faktisk går fortapt dersom de ikke omvender seg, da behøver man ikke nødvendigvis boikotte den menigheten eller presten. Imidlertid, dersom menighet og prest er nøytrale, da er frafallet allerede begynt. Man kan ikke være nøytral i så viktig spørsmål.
   Derfor er mitt råd til alle nå dette: Bryt opp, meld deg ut, finn deg en menighet som tror på Bibelens ord og lever i overensstemmelse med det, men dersom det finnes en eller annen prest som faktisk våger å forkynne sannheten og ta avstand fra likekjønnede ekteskap, ja lytt til ham, som gjest i kirken, ikke som medlem.

 2. Neste steg blir nok flerkoneri og (i likestillingens navn) flermanneri.
  Deretter vil vi kanskje få høre at “kjærligheten ikke kjenner noen alder” og at “angrep” på pedofili er hatefull rasisme.

  De som vil vite noe om slike ting kan bare lese historien. Også den sovjettiske sosialismen ble markedsført hved hjelp av normløshet. Tror det går mot slutten.

  • Slikt er jo Bibelen tuftet på. Om ikke pedofili, så i alle fall hebefili, og flerkoneri. Incest også.

 3. Når Herren Gud grip inn etter 6000 år, vil TORAHen verta levereglane alle må forhalda seg til.

  “Mange folk skal dra av sted og si:
  «Kom, la oss gå opp til Herrens fjell,
  til Jakobs Guds hus,
  så han kan lære oss sine veier
  og vi kan ferdes på hans stier.
  For lov (TORAH) skal gå ut fra Sion,
  Herrens ord fra Jerusalem.» Esaias 2

  Kva seier Torahen om homofile handlingar?

  3 Mosebok 18 har ei lang liste som beskriv motbydeligheter

  “Når en kvinne er uren med menstruasjon, skal du ikke komme nær henne for å kle henne naken. 20 Du skal ikke ha samleie med din landsmanns kone og gjøre deg uren ved henne. 21 Du skal ikke overlate noen av barna dine til Molok; du skal ikke vanhellige din Guds navn. Jeg er Herren. 22 Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er avskyelig. 23 Du skal ikke ha samleie med et dyr av noe slag og gjøre deg uren ved det. Heller ikke skal en kvinne by seg fram til et dyr og pare seg med det. Det er motbydelig.
  24 Gjør dere ikke urene med noe slikt! For de folkeslagene som jeg vil drive ut for dere, har gjort seg urene med alt dette. 25 Landet er blitt urent. Jeg straffet det for synden så landet spydde ut dem som bodde der.”

  I 3 Mosebok 11 er all motbydeleg mat beskrive.

  “Kjøttet av disse dyrene må dere ikke spise, og de døde kroppene må dere ikke røre. De er urene for dere.
  9 Dette kan dere spise av alt det som lever i vannet: Alt som har finner og skjell, enten det lever i havet eller i elver, kan dere spise.”

  Esaias 66 beskriv kven som får arva Guds rike her på jorda.

  “For Herren skal holde dom med ild
  og med sverd mot alle mennesker;
  mange er de som drepes av Herren.

  17 De som gjør seg hellige og rene
  for å gå til hagene etter en som er der inne,
  de som spiser svinekjøtt, MOTBYDELIGE TING og mus,
  de skal gå til grunne, alle sammen,
  sier Herren.”

  Korleis ser Gud på desse homovigslane som biskopane no har gjort lovleg?

  Bibelen brukar ordet “MOTBYDELEG” eller vemmeleg.

  Guds sendte Israel i fangenskap fordi dei braut lovene Han hadde gitt dei.
  Han straffa dei hardt.
  Daniel ba til Herren Gud på denne måten.

  “Jeg ba til Herren min Gud og bekjente: «Å, Herre, du store og skremmende Gud, som holder pakten og er trofast mot alle som elsker deg og HOLDER DINE BUD. Vi har syndet, handlet ille, gjort urett, vært trassige og veket bort fra dine bud og dommer. 6 Vi har ikke hørt på dine tjenere profetene som talte i ditt navn til kongene våre, stormennene og fedrene og til alt folket i landet. 7 Din er rettferdigheten, Herre, og vår er skammen. Slik er det i dag med mennene i Juda og dem som bor i Jerusalem og i hele Israel, fjern og nær, i alle land du drev dem bort til, fordi de hadde vært TROLØSE mot deg.” Daniel 9

  • Hva med andre synder? Gjengifte? Ekteskapsbrudd? Sex før ekteskapet mellom mann og kvinne? Eller hva med uvettig bruk av rusmidler? Er det kun homofile handlinger som er så fryktelig ille?

  • Hei Vista Bella. Jeg for min del vil mene at all synd er synd og opprør mot Gud. Bibelens ord om menn som ligger med menn hadde i GT en svært hard straff i forhold til de andre syndene du nevner. Jeg mener at sex før ekteskap er en alvorlig synd, og jeg ville aldri ha kunnet være medlem av en kirke som hadde en teologi eller praksis som tilsier at sex før ekteskapet er ok i Guds øyne. Også uvettig bruk av rusmidler tar jeg avstand fra og mener det må forkynnes mot. Jeg er kritisk til gjengifte og vil ikke kunne ha stått som medlem i en menighet som sier at gjengifte er ok.
   Jeg tror vi må ta all synd alvorlig, men problemet med den norske kirke er jo nå at de faktisk sier at den homofile synd er greit og noe de kan velsigne.
   Jeg tror ikke vi skal velsigne noen former for synd, men heldigvis har vi en forsoner i Jesus som har båret syndene, og vårt budskap til mennesker må være “omvend deg og kom til tro på Jesus” og søk så å leve et liv i hellighet og Gudsfrykt.

 4. Sokelys.

  Det du skriver er tull, og det vet du nok selv. Ingen av dere som skriver her er uten synd. Likevel graderer dere synd slik det passer dere. Selv de mest troende driter på draget og synder som bare det. Bibelen er tuftet på synd. Hele grunnlaget for menneskeheten slik Bibelen beskriver den er tuftet på incest. Videre er den tuftet på hebefili og overgrep. At noen kan holde seg til en slik bok og retningslinjer er umoralsk, vemmelig og perverst.

  • Vista Bella. Jeg aksepterer på ingen måte synd og vil selvfølgelig ikke være en del av en kirke som aksepterer og velsigner synd.
   Du har rett i at ingen som skriver er uten synd, og alle mennesker kan falle i synd.
   Skriften sier også at “alle har syndet og fattes Guds ære” og det er nettopp her Jesus og hans stedfortredende død på korset kommer inn. Bibelens oppfordring er å omvende seg og komme til tro -og slik motta syndenes forlatelse.
   Livet etterpå er et liv i samfunn med Jesus, og som hans folk ønsker vi å leve Ham til behag. Dette betyr ikke at vi blir syndfrie, men kommer inn i et liv i spenningsfeltet mellom det å gjøre det gode og det og falle i synd. Et kjent kristen utsagn man ofte hører er at “kristne kan falle i synd, men ikke leve i synd” og med det mener jeg at vi i hvert fall ikke kan fastholde noe Bibelen omtaler som synd, som om det er rett og godt.
   Eller er du selvfølgelig fri til å mene hva du vil om Bibelen.

Det er stengt for kommentarer.