Iran angriper amerikanske baser i Irak med ballistiske raketter -Donald Trump orientert om angrepene fra Iran

Også avisen VG bekrefter nå at det pågår et iransk angrep på militærbaser som også huser norske soldater.

Fra i natt: Det skal nå pågå iranske rakett-angrep mot amerikanske mål i Irak, melder Blazing press. I følge Blazing press skal to amerikanske baser være truffet av iranske kortdistanse-raketter som er avfyrt som respons for det amerikanske angrepet som tok ut den iranske terroristen og generalen Qassem Soleimani. Også CNN bekrefter angrepet som førstble meldt av flere troverdige Twitterkontoer.  I følge amerikanske medier er president Trump i kveld orientert om de iranske rakett-angrepene. Minst et dusin ballistiske raketter skal ha blitt skutt mot amerikanske baser i Irak. De iranske angrepene er i natt blitt omtalt på iransk tv og Iran har tatt på seg ansvaret for nattens rakettangrep mot amerikanske styrker i Irak. I følge VG har også en militærbase hvor det er norske soldater blitt angrepet. Det foreligger foreløpig få opplysninger om hvorvidt militært personell er skadd eller drept i de iranske rakett-angrepene mot amerikanske mål. Det er ventet at president Trump om kort tid vil beordre amerikanske styrker i å sette iverk militære motangrep

Følg Blazing Press live stream omkring nattens angrep mot amerikanske styrker i Irak. I følge Alternativ Media TV skal amerikanske fly allerede vært i luften for å slå ut dem som er ansvarlige for nattens rakett-angrep. President Trump har tidligere sagt at ethvert angrep fra Iran vil bli møtt med motangrep. Dersom presidenten ikke følger opp sin trussel om å gjengjelde de iranske angrepene vil president Trump fremstå som svekket og full av tomme trusler. “We are aware of the reports of attacks on US facilities in Iraq. The President has been briefed and is monitoring the situation closely and consulting with his national security team,” skriver Stephanie Grisham som er pressesekretær for Det Hvite Hus.

https://www.youtube.com/watch?v=0e1PjOGAomc

Det er så langt ikke bekreftet hvorvidt de omfattende iranske rakett-angrepene har skadd eller drept amerikanske styrker, men flere irakiske soldater skal være skadd eller drept under nattens rakettangrep.

https://www.youtube.com/watch?v=ffZQhnWta5s

I følge de siste meldinger fra Washington har president Trump kalt sammen sitt rådgiverteam. Blant annet deltar både forsvarsministeren og utenriksministeren sammen med den militære ledelsen under et krisemøte i Det Hvite Hus. I følge de siste nyheter ska ingen amerikanske soldater være skadet eller drept i angrepet. Det foreligger for øyeblikket lite informasjon om eventuelle skaddes tilstand. Det er vanskelig å se hvordan Donald Trump skal kunne unngå å gjengjelde de omfattende iranske angrepene mot amerikanske styrker. TV2s nyhetskanalen er i natt opptatt av å sende repriser på nyheter fra tidligere tirsdag, og har åpenbart ikke 24 timers vakt. I følge de siste meldinger vil president Donald Trump muligens tale til nasjonen i natt om den stadig mer intense krigssituasjonen som nå ser ut til å eskalere mellom USA og Iran. Hvorvidt presidenten vil tale til nasjonen om angrepene er i følge Det Hvite Hus ikke avgjort ennå.

https://www.youtube.com/watch?v=SKunK300t3E

I følge ubekreftede meldinger gjengitt av Christopher Greene i Alternativ Media tv skal president Trump allerede ha beordret motangrep og fly skal være klar til å bombe mål i Iran. Meldingen om at et amerikank motangrep er underveis er så langt ikke bekreftet av andre kilder.

https://www.youtube.com/watch?v=UQoPB0Cfmls

Også økonomi og aksjemegler Gregory Mannarino har i natt kommentert den dramatiske utviklingen i konflikten som pågår mens TV2 nyhetskanalen sender repriser fra gamle nyheter sendt et stort antall ganger tirsdag.

3 tanker om “Iran angriper amerikanske baser i Irak med ballistiske raketter -Donald Trump orientert om angrepene fra Iran

 1. Det er godt og herlig å være frelst og tilhøre Jesus Kristus. Jeg frykter ikke for en tredje verdenskrig eller det som nå kan se ut til å utvikle seg til en større militær konflikt. Vi vet at Gud har full kontroll, og Jahve Gud gjør som Han har planlagt ut fra sin gode vilje. Jahve Gud har full kontroll.

 2. 08/01/2020, kl. 01:44 sa JEHOVAHS AMBASSADØR:

  “Lukas 21:25: 25 “…på jorden skal folkene bli grepet av angst og rådløshet i larmen fra hav og brenninger.”

  Jeg, slik vil det bli. Men for de som tror på det som står i Bibelen er det noe som er mye mye verre. For som mennesker av kjøtt og blod skal vi uansett ikke leve særlig lenge. Det som betyr noe er om vi står i Livets Bok. Om vi har livet i Jesus. Han som sa at han var veien, sannheten og livet.

  I Matteus 23, 13 står det:
  “Ve dere, skriftlærde og fariseere! Dere hyklere! Dere stenger himmelriket for menneskene. Selv går dere ikke inn, og dere tillater ikke dem å gå inn som gjerne vil.”

  Finnes det noen i dag som kan sammenlignes med disse? Ja! Og en av dem spammer denne nettsiden. En som sier at det kun er han selv og noen få til som er spesiellt utvalgt av “jehovah” som kommer til himmelen. Der skal de herske sammen med “broren sin”. Alle vi andre skal dø og forsvinne fullstendig. For vi har ingen sjel. Men siden skal ambassadørens “jehovah” lage milliarder kopier av mennesker som har levd på jorden tidligere. Mange av disse kopiene skal han kaste rett i ildsjøen og de som blir igjen skal han la leve til evig tid på dagens jordklode. Vi kan trygt kalle dette ekstrem vranglære. For ingen ting i Bibelen sier noe slikt.

  Jesus la stor vekt på å advare kristne mot å bli ført vill av falske messiaser. Og det er nok noe man bør huske på når noen med veldig ubibelsk lære fremstiller seg som “guds representant på jord”. Nesten slik som paven.

  I en tid med omfattende frafall fra kristen tro og eskalerende liberalisering av kristen lære i de aller fleste trossamfunn, er det lett å bli blind for den alvorlige betydningen av dette. Det farlige er at slik vranglære skjer gradevis. For hvert nivå av vranglære som blir akseptert kan neste steg stride enda mer mot det som står i Bibelen. Til slutt blir alt relativt. Alle normer og all sunn fornuft kan delegitimeres og hva som helst kan skje. Det er dette som skjer idag. Barn blir systematisk manipulert og opplært til antikristelighet.

  Aldri tidligere i historien har så mye pekt i rettning av at “hedningenes tidsalder” går mot slutten. Falske lærere stikker nesa frem over allt. Mange hater evangelisk kristendom. Ekstreme liberalere domminerer. Og folk flest er totalt likegyldige.

  I det første brevet til Timoteus skriver Paulus om vranglæren i de siste tider. Kap 4, 1:

  Ånden (Den Hellige Ånd) sier med klare ord (Den Hellige Ånd kan snakke klart) at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til lærdommer som stammer fra onde makter. De blir bedratt av løgnaktige hyklere som er brennmerket i sin samvittighet.

  Dette ser vi som sagt veldig mye av idag.

  Videre skriver Paulus noe vi kan merke oss: Disse skal nekte folk å gifte seg og krever at en skal holde seg borte fra visse slag mat

  Politikere rundt i hele verden innfører i disse dager lovpålagt normløshet i forhold til kjønn, ekteskap og alle former for sammliv. De innfører til og med krav om at arbeidsgivere ol aktiv skal påse at slik normløshet blir en påtvunget standard for alle. I tillegg har “kjøttskam” blitt et nytt politisk begrep. Mange norske politikere ønsker å fase ut forbruk av flere forskjellige matvarer. Alt dette og mere til bør minne alle kristne om at vi bør forberede oss på den endelige slutten av den tiden som beskrivet i Bibelen. Den skal avsluttes med at hedningene ikke lenger skal tråkke Jerusalem under sin fot. Jeg ville tro at den siste rest av hedningens tilstedeværelse i Jerusalem er moskeen på tempelhøyden.

  Det som er posstivit med kristendommen er at den er basert på frivillighet. Men samtidig er det dypt tragisk når sløv kristendom skaper åndelig forfall. Da mister kristne sin evne til å sette standarder, til å “være salt”. Og da går samfunnet i oppløsning. Man kan nok si at antikrist på sett og vis kan etablere seg som en konsekvens av en demokratisk prosess. Måten han “velges inn på” er bevisst synd, akseptert vranglære, sløv og liberal kristendom og ren likegyldighet. Spesiellt det siste.

 3. Veldig flotte løfter. Men i Matteus er himmelriket synonymt med Guds rike, dvs at Matteus skriver himmelriket der de andre evangelistene skriver Guds rike. Det betyr ett og det samme.

  For meg betyr det Paulus sier i Efeserne 4: 4-6 i hvertfall mye, der han betoner at det er èn tro. “Det er ett legeme og èn Ånd, likesom dere òg ble kalt med ett håp i deres kall. Det er èn Herre, èn tro, èn dåp, èn Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle.”

Det er stengt for kommentarer.