“Renee Moses har rett, men brukte feil kalender” -lanserer en ny brikke i sitt “rapture puzzel” med nye datoer

jødisk-kalender“Profet hostet opp nytt “mulighetenes vindu” for bortrykkelse innen femte november

Den omstridte You Tube profeten Renee Moses har etter sine mange feilslåtte profetier mistet omlag 2300 av sine følgere. Som kjent hadde Renee Moses lovet bortrykkelse og dommedag først 23 og 24 september og så 6 eller 7 oktober. Begge disse datoer har nå passert og i video med tittelen “My apology video”. I følge seg selv hadde hun tenkt å levere en kort “jeg tok feil video” og deretter trekke seg tilbake, men en ukjent “David” sendte et budskap til henne pr mail: som lød: “Renee Moses har rett, men hun brukte feil kalender” -og så er vi i gang igjen. I sin siste video ber “Renee M” om unnskyldning, ikke for å ha fremsatt falske datoer, men for at hun ikke hadde den siste brikken i sitt rapture puslespill..

renee-moses-bilde2You Tube profeten Renee Moses som har bommet på bortrykkelsesdatoen minst 5 eller 6 ganger tidligere skal ha hatt rett selv om hun tok feil. I følge et budskap den Filippinske kvinnen skal ha fått fra en anonym “David” er årsaken til at intet skjedde på angitte datoer i september og oktober, at Renee Moses har brukt feil kalender og dermed forskyves også oppfyllelsen av hennes spådommer med en måned. Dermed introduserer Renee Moses et nytt mulighetenes vindu for Herren til å hente opp de sanne hellige, og dette vinduet er i følge den nye teorien som skal begrunnes med flere fremtidige videobevis gi Herren et tidsrom fra 14 oktober til 5 november i år. I en serie fremtidige videoer vil Renee Moses som har opplevd et betydelig fall i interessen forsøke å hente inn igjen noe av det tapte -med å lansere ny datoer på bortrykkelsen-som kan skje innen 5 november. Søkelys har kommunisert med noen av de trofaste tilhengerne av Renee Moses ved personlige meldinger og disse står fast på sin støtte til Renee Moses selv om hennes to forrige datoer sviktet.

En av dem som har fulgt Renee Moses på hennes ferd i forlede mennesker til å tro at bortrykkelsen finner sted på bestemte datoer er You Tube profilen “Edifying Others” som i videoen nedenfor gir oss sin syrlige kommentar på Renee Moses stadige bortforklaringer og de stadig nye bitene som kastes frem i hennes spekulative bortrykkelse-puslespill som neppe vil føre til noe annet enn ny falsk dato

Facebook Comments

1 tanke om ““Renee Moses har rett, men brukte feil kalender” -lanserer en ny brikke i sitt “rapture puzzel” med nye datoer

 1. Når Antikrist har stått fram som verdsleiar og det jødiske templet er på plass på Tempelhøgda/Moriafjellet, DÅ kan ein begynna å snakka om at tida er moden.

  “Hærstyrkar som han (ANTIKRIST/gog) sender ut, vanhelgar heilagdomen (DET JØDISKE TEMPLET), den faste borga, tek bort det daglege offeret (OFFERHANDLINGANE I TEMPLET) og set opp den øydande styggedomen (SET SEG SJØLV DER SOM GUD). 32 Dei som syndar mot pakta(PAKTA MELLOM ISRAEL OG USA), lokkar han til fråfall med SLEIPE ORD.. Men det folket som kjenner sin Gud, står fast og viser det i gjerning. 33 Dei vituge i folket hjelper dei mange til skjøn. Men ei tid vert dei offer for sverd og bål, fangenskap og plyndring. 34 Medan dei er i trengsle, får dei litt hjelp. Men mange som sluttar seg til dei, er ikkje ærlege. 35 Nokre av dei vituge kjem i trengsle, så dei vert skirsla og reinsa og tvegne til endetida. For enno er det ei stund att til den fastsette tid.
  Kongen skal fara fram som han vil. Hovmodig som han er, opphøgjer han seg over alle gudar, og mot Den Høgste Gud talar han uhøyrde ord. Han har framgang til dess forbanninga tek slutt. For det som er fastsett, må fullførast.”
  Dan 11

  Desse SLEIPE ORDA eller GLATTE ORDA er nemnd fleire stader.

  …”når brotsmennene har fylt syndemålet sitt, skal det stå fram ein konge med hardt andlet og SLEIP TUNGE. 24 Han skal få stor makt, men ikkje ved eiga kraft. Han skal gjera uhyggjeleg skade og ha lukka med seg i det han tek seg føre. Han skal gjera ende på mektige menn og folket av dei heilage. 25 Fordi han er klok, skal svikarferda lukkast for han. Han skal vera stor i eigne tankar og rydja ut mange når dei minst ventar det. Han skal reisa seg mot hovdingen over hovdingane og verta knust, men ikkje ved menneskehand.” Daniel 8

  Åp 17/18 fortel om endetidas Babylon (horete kvinna) som Israel knyttar seg til.

  “Fienden(ANTIKRIST legg hand på sine vener,
  SKAMLAUST BRYT HAN SI PAKT.
  22 Hans tale er SLEIPARE enn smør,
  men i hjarta tenkjer han på strid.
  Hans ord er mildare enn olje,
  likevel er dei som dregne sverd.” Salme 55

  “Framand kvinne (USA/ANTIKRIST) har honning på lippa,
  SLEIPARE enn olje er hennar tunge.
  4 Men til sist er ho beisk som malurt
  og kvass som eit tvieggja sverd.
  5 Hennar fotsteg fører til døden,
  til DØDSRIKET går hennar fet.
  6 Ho aktar ikkje på livsens stig,..”Ordt. 5

  “Den som talar med falsk tunge,
  hatar den han knuser;
  ein sleip munn får mange til å falla.” Ordt 26

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.