“Renee Moses har rett, men brukte feil kalender” -lanserer en ny brikke i sitt “rapture puzzel” med nye datoer

jødisk-kalender“Profet hostet opp nytt “mulighetenes vindu” for bortrykkelse innen femte november

Den omstridte You Tube profeten Renee Moses har etter sine mange feilslåtte profetier mistet omlag 2300 av sine følgere. Som kjent hadde Renee Moses lovet bortrykkelse og dommedag først 23 og 24 september og så 6 eller 7 oktober. Begge disse datoer har nå passert og i video med tittelen “My apology video”. I følge seg selv hadde hun tenkt å levere en kort “jeg tok feil video” og deretter trekke seg tilbake, men en ukjent “David” sendte et budskap til henne pr mail: som lød: “Renee Moses har rett, men hun brukte feil kalender” -og så er vi i gang igjen. I sin siste video ber “Renee M” om unnskyldning, ikke for å ha fremsatt falske datoer, men for at hun ikke hadde den siste brikken i sitt rapture puslespill..

renee-moses-bilde2You Tube profeten Renee Moses som har bommet på bortrykkelsesdatoen minst 5 eller 6 ganger tidligere skal ha hatt rett selv om hun tok feil. I følge et budskap den Filippinske kvinnen skal ha fått fra en anonym “David” er årsaken til at intet skjedde på angitte datoer i september og oktober, at Renee Moses har brukt feil kalender og dermed forskyves også oppfyllelsen av hennes spådommer med en måned. Dermed introduserer Renee Moses et nytt mulighetenes vindu for Herren til å hente opp de sanne hellige, og dette vinduet er i følge den nye teorien som skal begrunnes med flere fremtidige videobevis gi Herren et tidsrom fra 14 oktober til 5 november i år. I en serie fremtidige videoer vil Renee Moses som har opplevd et betydelig fall i interessen forsøke å hente inn igjen noe av det tapte -med å lansere ny datoer på bortrykkelsen-som kan skje innen 5 november. Søkelys har kommunisert med noen av de trofaste tilhengerne av Renee Moses ved personlige meldinger og disse står fast på sin støtte til Renee Moses selv om hennes to forrige datoer sviktet.

https://www.youtube.com/watch?v=a-1KzNgLUVs

En av dem som har fulgt Renee Moses på hennes ferd i forlede mennesker til å tro at bortrykkelsen finner sted på bestemte datoer er You Tube profilen “Edifying Others” som i videoen nedenfor gir oss sin syrlige kommentar på Renee Moses stadige bortforklaringer og de stadig nye bitene som kastes frem i hennes spekulative bortrykkelse-puslespill som neppe vil føre til noe annet enn ny falsk dato

https://www.youtube.com/watch?v=88rUmtNGlBY