Profeti i nyhetene

paven-tredje-vk-tv2Endetiden er over oss og i nyhetssendingene kan vi se at tidens tegn blir oppfylt like for våre øyne. Dessverre nekter mange å se sannheten i øynene. Ekstremvær, økonomisk kaos, orkaner, tørke, flom, krise og krig er en del av virkeligheten. Skal vi tro den 78 år gamle pave Frans, som er fra Argentina, og som besøker Latin-Amerika for første gang siden han ble pave befinner vi oss nå i tredje verdenskrig. «Vi er alle forferdet over å se hvordan våre brødre og søstre i Midtøsten og andre steder forfølges, tortureres og drepes for sin tro på Jesus. I denne tredje verdenskrigen, som gradvis utvikler seg og som vi nå er vitne til, skjer det et slags folkemord som må ta slutt,» sa paven. (skjermfoto fra TV2). Se den siste profeti-oppdateringen fra You Tube kanalen «ANGEL OF APOCALYPSE»

Facebook Comments

1 tanke om “Profeti i nyhetene

 1. Paven er «den falske profet» i Åp 13.

  Han vil støtta opp under Antikrist/Dyret når han kjem tilbake.
  Paven har rett i at dei kristne vert slakta ned i mange land i MidtAusten av desse uforsonlege muslimske gruppene.
  Desse må knusast. Det er ikkje mogeleg med nokon form for dialog.
  Antikrist vil øydeleggja dei.
  ———-
  Paven har anerkjent den palistinske staten og seier at jødane eller Israel ikkje har nokon rett til landet.

  http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32727421

  Sanhedrin i Israel har saksøkt paven pga dette.

  «A re-established and self declared Israeli Sanhedrin, the religious High Court composed of 71 sages, has declared that it is putting Pope Francis on trial unless he retracts his statement that the Jews have no right to the land of Israel or to Jerusalem.»

  http://www.breakingisraelnews.com/44759/pope-francis-tried-sanhedrin-jewish-world/

  «The trial and judgment will be on September 20th, 2015. If Pope Francis chooses to ignore the summons, he will be judged in absentia»

  Det skjer faktisk rett rundt datoen for den økonomiske kollapsen som Cahn har spådd.

  «If His Honor the Pope, and the Vatican, do not apologize within two weeks of receiving this letter, and if he does not change his ways, we shall judge these actions in the Court of Mount Zion, in a court of 71 Jewish elders of Zion, and enact the prophecy of ‘The liberators will rise up upon Mount Zion, to judge the Mountain of Esau and the kingdom shall be God’s’ (Obadiah 1:21). The court shall judge the Vatican in its presence or in absentia, »

  Sanhedrin har også fortalt oss kven GOG i Esekiel 38/39 vert.
  http://www.templeinstitute.org/megillat-bush.htm

  «Esteemed Mr. George W. Bush, the chief prince of Meshech and Tubal (Ezekiel 38:1), leader of the west!»

  Underskrive av:

  In Sincere Supplication – In the name of the Jewish people

  Rabbi A Even Yisrael Steinzaltz
  The Sanhedrin

  Dr. Gadi Eshel
  The New Jewish Congress

  Rabbi Chaim Richman
  The Holy Temple and Temple Mount Movements

  ————————-
  Kva er spesielt grunnen til at paven vert kalla «den falske profet» ?

  I GT kan ein lesa kva ein falsk profet er.

  5 Mosebok 13 oppsummerer det veldig tydeleg.

  «Det kan henda at det står fram ein profet mellom dykk eller ein som har draumsyner, og lovar deg eit teikn eller under. 2 Og går det som han spår, og han samstundes seier: «KOM, LAT OSS HALDA OSS TIL ANDRE GUDAR, som de ikkje kjenner, og dyrka dei», 3 då skal du ikkje høyra på det som ein slik profet eller draumsjåar seier. For Herren dykkar Gud vil berre prøva dykk og sjå om de elskar Herren dykkar Gud av heile dykkar hjarta og heile dykkar hug. 4 Herren dykkar Gud skal de fylgja, og han skal de ottast. HANS BOD SKAL DE HALDA, og hans ord skal de lyda; han skal de tena og halda dykk til. »

  Det finst mange slik advarslar.

  Konklusjon: Ein falsk profet er ein som vil føra Israel vekk frå Guds bod eller lover.

  Paven byggjer på Paulus sin falske erstatningsteologi.

  Den avskaffar Israel som eit spesielt utvalgt folk der landområda tilhøyrer dei, Jerusalem inkludert.

  Paven omdefinerer i Paulus ånd alle desse tydelege orda i Takah om Israel.
  Kva er tdein ekte jøde?

  «Omskjeringa er nok til gagn for deg, men berre om du held lova. Bryt du lova, er du som ein uomskoren. 26 Men om ein som er uomskoren, held lovboda, skal ikkje han då reknast for omskoren, endå han ikkje er det? 27 Den som i det ytre er uomskoren, men held lova, han skal døma deg. For du bryt lova trass i omskjering og skriven lov. 28 For rett jøde er ikkje den som er jøde i det ytre, og rett omskjering er ikkje den dei gjer i det ytre, på kroppen. 29 Jøde er den som er jøde i det indre, og omskoren er den som er omskoren i hjarta,»..

  I Galatarne 5 er det spesielt gale når ein tenkjer på kva Gud sa i 5 Mosebok 13.

  «Eg, Paulus, seier dykk: Lèt de dykk omskjera, vil Kristus inkje gagna dykk. 3 Atter slår eg fast at kvar den som lèt seg omskjera, er skuldig til å halda heile lova. 4 De som vil verta rettferdige for Gud ved lova, de er skilde frå Kristus, de er falne ut or nåden.»

  Gud sa til Israel:
  «Herren dykkar Gud skal de fylgja, og han skal de ottast. HANS BOD SKAL DE HALDA, og hans ord skal de lyda».
  ————————-
  Sabbaten er spesielt gjenteke utallige gonger i Tanakh som teiknet mellom Gud og folket hans.

  Den falske profet har forandra dette frå sabbat til sundag.
  Det er utalllige ting som kunne nemnast om DKK, som bryt med Guds Tanakh.

Legg igjen en kommentar til Torstein Langesæter Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *