Polske kristne patrioter til muslimene: Her er Jesus Herre så kom dere ut!

Den 25 november 2015 marsjerte titusener på titusener av patriotiske kristne polakker i tog for å verne nasjonen mot det de mener er et forsøk på en muslimsk invasjon av Europa. “Lovet være vår Herre Jesus Kristus.” I følge mange var det den største marsj i polsk historie. “Mine kjære, i dag vil kirkens og vårt hjemlands fiender bli rasende når de ser den armeen av patrioter. Budskapet fra marsjen til muslimene og venstrevridde var klinkende klart: Her er Jesus Herre -så kom dere ut!” 

Er dette vi ser i videoklippet kristen patriotisme og kjærlighet til sitt hjemland, eller er det frykten som driver hundretusener til å ta til gatene for å sende signalet til muslimer om å komme seg vekk? Er dette kristne soldater som går til krig for Polen eller er det fremmedfrykt ikledd kristen drakt? Og har vi kristne noe å frykte? Vår Frelser og Herre var tydelig på hvem vi skal frykte: Matt 10,28 Og frykt ikke for dem som slår legemet ihjel, men ikke kan slå sjelen ihjel; men frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvede!” Se klippet og si hva du mener om en slik kristen fremmedfrykt.

 

Facebook Comments

6 tanker om “Polske kristne patrioter til muslimene: Her er Jesus Herre så kom dere ut!

 1. De samme polske patrioter som Søkelys hyller her var svært så medvirkende da Polen myrdet stort sett hele den jødiske befolkningen der. De jødemorderene kalte seg også for polske kristne patrioter. Kjekke folk……

  • “Vitende” Det du skriver her viser at du ikke har lest teksten, men bare helt overfladisk og din kommentar er således usann. Søkelys hyller ikke disse på noen måte, verken i teksten i saken som er spørrende eller i en kommentar jeg selv la ut rett etter at saken ble lagt ut hvor jeg skrev:
   “Jeg vil som kommentar legge til at jeg aldri kunne ha deltatt i aktuelle marsj da dette uttrykker et syn på fremmede som står nokså fjernt fra den kristne tanker om nestekjærlighet. De aller fleste muslimer som har kommet til Europa er anstendige mennesker som ikke vil utgjøre noen trussel mot oss. Som kristne må vi ikke la frykten styre våre etiske holdninger til det å strekke ut en hjelpende hånd til mennesker som er i nød. Vi må ikke glemme at det var Vestens oppfordring til opprør mot de forskjellige arabiske herskere som er hovedårsaken til det grusomme blodbadet som har vært i Syria. Jeg forstår godt at familier fra Syria søker å rømme til tryggere områder, som det Europa ennå er.”

 2. Utvilsom mange gode muslimer, men regionen deres er farlig og grusom. Vi ser hva fanatiske galninger gjør i Norge; truer både politikere og andre på livet uten at det får konsekvenser. Kjente advokater stiller opp for dem og “politisk korrekte” medier forholder seg tause til overgrep og forbrytelser utført av muslimer. Ikke rart folk er skeptiske til muslimsk masseinnvandring. På den ene siden plikter vi å hjelpe mennesker i nød, men vi bør være forsiktig med å åpne grensene på vidt gap.

  • Vist skal vi være forsiktige, men vi må likevel ikke glemme Jesu sinnelag overfor mennesker som er i nød. Jeg gremmes når jeg så bildene på nyhetene i dag hvor gass ble brukt for å drepe flest mulig. Det var hjerteskjærende å se barna som lå å frådet og vred seg fordi de ikke klarte å puste. Hvem som står bak gassangrepet vil jeg ikke uttale meg om, for ofte er sannheten det første offer i en krig.
   Jeg mener vi må rekke ut en hånd til mennesker i nød, men vi skal heller ikke være idioter slik at vi aksepterer muslimer som maner til vold, ekstremisme og terror. Slikt må vi ta avstand fra, og det er selvfølgelig viktig at politiets overvåkingstjeneste følger med på slike miljøer. Likevel tror jeg Jesu sinnelag er å forsøke å vinne mennesker med muslimsk bakgrunn gjennom å peke på Jesus som den sanne Messias og Guds sønn

 3. Jeg vil som kommentar legge til at jeg aldri kunne ha deltatt i aktuelle marsj da dette uttrykker et syn på fremmede som står nokså fjernt fra den kristne tanker om nestekjærlighet. De aller fleste muslimer som har kommet til Europa er anstendige mennesker som ikke vil utgjøre noen trussel mot oss. Som kristne må vi ikke la frykten styre våre etiske holdninger til det å strekke ut en hjelpende hånd til mennesker som er i nød. Vi må ikke glemme at det var Vestens oppfordring til opprør mot de forskjellige arabiske herskere som er hovedårsaken til det grusomme blodbadet som har vært i Syria. Jeg forstår godt at familier fra Syria søker å rømme til tryggere områder, som det Europa ennå er.

  • Takk for den kommentaren! Jeg tror jeg selv trenger å omstilles i disse spørsmålene. Det er så lett å ty til en skeptisk, pessimistisk mine når man bevitner menneskestrømmen og islamsk innflytelse i Norge, men så glemmer vi helt Jesu sinnelag og det faktum at våre egne politiske ledere (i Vesten) på lang vei har vært medvirkende til kaoset (den arabiske “våren”, støtten til “moderate” opprørere). Kanskje spørsmålet heller skal dreie seg om hvor vidt en stat skal drive almisser eller ei (som velferdsgoder for dem som ikke er medlem av trygdesystemet), eller om de fattige, både innfødte og tilflyttede, heller bør sette sin lit til frivillige (gjerne kristne) organisasjoner for å få hjelp. Et slikt samfunnssystem, med en liten stat som sørger for beskyttelse og håndheving av loven, og et økonomisk sikkerhetsnett for dem som innfrir betingelsene. Dette tror jeg er en bibelsk forankret vei å gå, og det ville dessuten testet temperaturen i samfunnet vårt – et varmt lokalsamfunn syter for at sine nødlidende får det de trenger; ikke gjennom tvang (sosialisme), men via frivillige donasjoner! Og der donasjonene ikke strekker til, kan kommunen gjerne supplere med matkuponger og ly for natten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *