Pinsebevegelsen risikerer å gå i samme fella som folkekirken -pinseteolog mener pinsebevegelsen må forberede seg på to syn i homofili saken

To syn i homofilisaken må leve side om side i den norske pinsebevegelsen, det kan bli resultatet dersom professor i pentakostal teologi ved MF, Terje Hegertun får rett.  Pinseteolog ønsker å diskutere homofilispørsmålet uten at fasiten er gitt på forhånd, melder avisen Dagen. At den moderne pinsebevegelsen før eller siden vil stå overfor denne utfordringen er det ikke grunn til å tvile på. Dog vil vi ennå håpe at det er massiv motstand blant pastorer og ledere i den norske pinsebevegelsen.

Avisen Dagen har i dag et oppslag hvor det heter at “pinsevenner må forberede seg på to syn i homofili saken. Blant leserne i Dagen er det flere som mildt sagt er kritiske til det Terje Hegertun i dag formidler i den kristne avisa. Artikkelen som kan leses i sin helhet her, er gjemt bak en betalingsmur som Dagen innførte som julegave til leserne i desember i fjor. At deler av pinsebevegelsen er i ferd med å bevege seg bort fra Skriftens ord er noe vi lenge har kunnet registrere, dog vil vi både tro og håpe at det finnes mange krefter i bevegelsen som vil forsøke å holde tilbake de kraftige frafallskreftene som nå feier inn over Guds menighet i Norge. Blant Dagens lesere er det flere som er kritiske og beklager denne utviklingen. Torgeir Tønnesen, er blant dem som reagerer negativt på nyheten og skriver dette:  “Jeg husker Hegertun som en tungetalende fin predikant i Tabernaklet i Bergen for 25 år siden. Hva har skjedd som teologisk har endret han så fullstendig?
Joda, dette er enda en brikke i pinsevennenes vei mot den ekumeniske kirken.
Hør på dette sitatet av Hegertun:”En større åpenhet i denne samtalen kan like gjerne føre til at Pinsebevegelsen FOREDLER sitt tradisjonelle syn.” Vil Hegertun “foredle” Guds ord, rense det og gjøre det rikere? Er det dette han bruker doktorgraden sin til på menighetsfakultetet – å “foredle” homfilisaken? Er dette samme mann som i Tabernaklet talte direkte profetisk fra Gud i tunger? Hvorfor ikke la hele pinsebevegelsen følge Ulf Ekmann inn i katolsk-kirken, for de kommer til å akseptere homoekteskapet der også, om ikke lang tid.

Frafallet på vei, men det finnes heldigvis tydelige røster fremdeles

Gunnar Jeppestøl i Vennesla Filadelfia vil neppe gå på kompromiss i dette spørsmålet

“Vi må nå erkjenne at det fins tydelige tegn på at den vranglære som forlengst har gjort sitt inntog først og fremst på Menighetsfakultetet og videreført blant landets biskoper til og med er i ferd med å få et visst fotfeste blant pinsevennene. Her har man hos flere ledende pastorer funnet en sjokkerende motagelighet ikke bare overfor tidens moralske forfall, men de har til og med åpnet seg for evolusjonen. Disse pastorer må svartelistes så snart som mulig forat ikke surdeigen skal trenge gjennom hele pinse-landskapet!!!!,” skriver Gunnar Hoelstad og det er ikke vanskelig å være enig i akkurat det. Dog finnes det også enkelte som sier seg enig i Hegertuns fordekte frafall. “Enig med ham. Mange har grundige skriftstudier bak seg, når de endrer syn. Kjennskap, vennskap, se ting på nært hold, i møte med Skriften, et skriftsyn der Kristus er i sentrum, ikke alle mulige standpunkter….se på kirkas historie, langt mer alvorlige saker i oldkirka, om treenigheten og Kristus, ble jobba gjennom,” skriver Per Gustav Nilsen som er prostiprest i den norske apostatkirke. “diskutere homofili? Synd er synd, hva blir det neste man skal diskutere; pedofili, nekrofili, sadomasosisme? På tide å stå på Guds ord, det kan koste men det seirer tilslutt. minner om hva som står :den som legger noe til eller trekker noe fra denne bok Åp.22:18-19,” skriver Jan Løvig. Det vi trenger å se nå fra pinsebevegelsen, er at profilerte ledere og pastorer nå lar sin røst høres mot disse som preker frafall til Guds folk. Vi tviler på at menn som Gunnar Jeppestøl, pastor i Vennesla Filadelfia er villig til å inngå kompromiss her. Dog vil vi oppfordre norske pinseledere til å tale tydelig å bruke prekestolen til å ta ett oppgjør med de kreftene som ønsker å føre Guds menighet bort fra Skriftens Ord og lære.

Vårt råd til pinsepastorer og ledere i norsk pinsebevegelse

Pinsebevegelsen historie er en historie jeg har lest og som avslører hvordan en ny og kraftig bevegelse ble født frem også i vårt eget kjære Norge. Det skulle ikke gå lang tid fra Den Hellige Ånd først ble utgytt over en forsamling i Azusa, til den norske kristne metodist pastoren T.B Barratt kom hjem til Norge og spredte flammen videre. I løpet av kort tid var en ny og levekraftig bevegelse født frem her i Norge, som vi nyter godt av selv den dag i dag. Nå, 110 år etter at pinseilden kom til Norge er det krefter som forsøker å åpne bevegelsen for den moderne tidsånd, for et frafall fra Guds Ord som kommer til å splitte menigheter, og derfor er mitt råd til norske pinsepastorer dette: Stå urokkelig og kompromissløst fast på Bibelens som er Guds evige ord. Det er kun gjennom troskap mot Guds Ord at vi vil ha styrke å kraft til å motstå den ånd av frafall som nå feier inn over Guds kirke. Tal tydelig og vær tydelig og styr unna alt som smaker av samarbeid med prester og biskoper i folkekirken som har sagt ja og amen til frafallet fra Guds Ord. Som pastor og hyrde er det din plikt å føre forsamlingen dypere inn i Guds ord og sunn bibelsk undervisning. Nettopp derfor er et tydelig nei til å lefle med aksept av synden nødvendig.

Stå urokkelig og kompromissløst fast på Bibelens som er Guds evige ord

Skrevet av Kjell Andersen

Facebook Comments

18 tanker om “Pinsebevegelsen risikerer å gå i samme fella som folkekirken -pinseteolog mener pinsebevegelsen må forberede seg på to syn i homofili saken

 1. La ingen dåre eder på nogen måte! for først må frafallet komme . . . 2Tess 2:3

  ja, blandt eder selv skal det fremstå menn som fører forvendt tale for å lokke disiplene efter sig. Agj 20:30

 2. Men Jan Kåre Christensen. Du er jo for gjengifte. Du har til og med POLITIANMELDT Søkelys fordi de skrev noen ord i mot gjengifte.

  Hvorfor har det seg at du politianmelder Søkelys fordi de skrev i mot gjengifte ? Mener du at det ikke skal være ytringsfrihet og religionsfrihet i dette landet ?

  Kan ikke du oppklare hvorfor du politianmelder de som er i mot gjengifte ?

 3. Ingen tvil om at det er splittelse innad i menigheten, altså splittelser på Kristi legeme.
  Hvem er det som kommer med splittelse? Jo, det er de falske brødrene som sniker seg inn. Noen sier de tilhører den eller den. Men er det ikke Guds Ord vi skal følge?
  Paulus skriver følgende i 1. Kor 1:10-31:
  “PARTIER I MENIGHETEN (1,10–4,21)
  Advarsel mot splittelse
  10 Brødre, jeg formaner dere i vår Herre Jesu Kristi navn at dere må vise enighet. La det ikke være splittelse blant dere, men la alt komme i rett stand, så dere har samme syn og samme tanke. 11 For det er blitt meg fortalt, mine brødre, av Kloes folk, at det er stridigheter blant dere. 12 Jeg sikter til at noen av dere sier: «Jeg holder meg til Paulus», andre: «jeg til Apollos», «jeg til Kefas» og «jeg til Kristus». 13 Er da Kristus blitt delt? Var det kanskje Paulus som ble korsfestet for dere? Eller ble dere døpt til Paulus’ navn? 14 Jeg takker Gud for at jeg ikke har døpt noen andre av dere enn Krispus og Gaius, 15 slik at ingen skal si at dere ble døpt til mitt navn. 16 Jeg har riktignok også døpt Stefanas og hans familie. Ellers vet jeg ikke om at jeg har døpt noen.

  Guds og menneskers visdom
  17 Kristus har ikke utsendt meg for å døpe, men for å forkynne evangeliet, og det ikke med talekunst og visdom, for at ikke Kristi kors skal miste sin kraft. 18 For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. 19 For det står skrevet:
  Jeg vil ødelegge de vises visdom,
  og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet.
  20 Hva da med den som er vis eller skriftlærd eller er en forsker i denne verden? Har ikke Gud vist at verdens visdom er uforstand? 21 For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud gjennom Guds visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved den dårskap vi forkynner. 22 For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, 23 men vi forkynner en korsfestet Kristus. For jøder er dette anstøtelig og for hedninger uforstand, 24 men for dem som er kalt, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. 25 For Guds uforstand er forstandigere enn menneskers visdom, og Guds svakhet er sterkere enn menneskers styrke.
  26 Brødre, tenk på hvem dere selv er, dere som ble kalt: ikke mange vise, menneskelig talt, og ikke mange med makt eller av fornem ætt. 27 Men det som går for å være uforstandig i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Det som regnes som svakt i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. 28 Det som står lavt i verden, det som blir foraktet, det som ingenting er, det utvalgte Gud seg for å gjøre til intet det som er noe, 29 for at ikke noe menneske skal rose seg overfor Gud. 30 Dere er hans verk ved Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, 31 for at den som roser seg, skal rose seg av Herren, slik det står skrevet.”

  • Bibelen er også klinkende klar på at homofili er synd. Og at dem som lever i det ikke skal arve Guds rike. Og det gjelder all synd. Dem som lever i synd, skal ikke arve Guds rike. Om det er baktalelser, tyverier, hor osv. Synd er synd.
   Det er heller ikke loven som fører deg til himmelen, alene Jesu verk på Golgata! Er kun det Jesus har gjort for oss som fører til himmel og salighet. Jesus alene og nåden alene. Vi blir frelst av bare nåde, ved tro, ikke av gjerninger.
   Bibelen forteller at vi alle er syndere! Vi er alle fortapte syndere i oss selv. Derfor vi trenger Jesus Kristus vår Herre! Uten Ham så er vi fortapte! Uansett hvor from og Gudfryktig en synes om meg selv.
   Det handler om å være i troen på Jesus Kristus! La det være nok som Han har gjort! Evangeliet er nok til frelse og Helliggjørelse! Og står også at den som er født av Gud vokter seg for synd! Går ikke an å leve i synd samtidig som man lever i evangeliet! La ingen bedra oss med tomme ord! Guds vrede kommer over alle dem som lever i synd og som har forkastet evangeliet.

  • Men som i alt, så er det en utvikling. Det begynner først med å godta kvinnelege eldste og forstandere. Så godtok en abort, uten å si i fra.
   Så godtok en gjengifte, uten å si i fra.
   Så forsvarer en gjengifte som i dag.
   Så godtar en homofili, så forsvare enn det!
   Hva blir neste?
   Så kommer Antikrist, kanskje på TV skjermen gjennom Visjon Norge?
   Da Hanvold sender TV 24 timer i døgnet!
   Nei, advare imot homofile, da er en for sent ute!
   Når en har godtatt både kvinnelege eldste, forstandere og alt annet.
   Så gjengifte, så er nok «løpet» kjørt!

 4. Søkelys og Jan Kåre Christensen står begge to for en liberalsk teologi.

  Begge to holder ikke slaver, de slår ikke sine uskikkelige barn i hjel og de begår dødssynder i fleng. Så når Søkelys skriver at ” Stå urokkelig og kompromissløst fast på Bibelens som er Guds evige ord” mener de egentlig at det er store deler av Bibelens ord som er Guds evige ord man bare kan forkaste og glemme.

  Her er det en konkurranse i å være mest mulig uskyldig mot Gud. Hvem vinner av Søkelys og Jan Kåre Christensen i denne konkurransen ?

  Begge to skal få full pott av poeng i konkurransen om å være mest mulig hovmodig og falsk.

 5. Når en har tillatt gjengiftet blant oss troende, som Guds ord sier er hor.
  Da bør også andre synder aksepteres?
  Den samme bibelen som sier at homofili er synd, sier ogso gjengifte er synd!
  Vi kan og skal ikke gjøre forskjell på mennesker sier skriften ?

  • Nettopp. Dersom andre synder plutselig er OK, hvorfor skulle ikke de resterende også være det? Kristnes største feil er inkonsekvens. Det er et dårlig eksempel når man liksom skal forholde seg til det man mener er Guds ord. Klarer man ikke selv å leve slavisk til Guds ord, så kan man ikke klandre andre for ikke å gjøre det.
   Det er rett og slett latterlig å se hvordan kristne selv ikke tror, og ikke ønsker å følge Guds ord. Man spytter rett og slett på sin egen tro.

  • Det er ingen synder som er ok. Homofil praksis er synd, tyveri er synd, drap er synd, gjengifte er synd, samboerskap er synd, å arbeide svart er synd, videre er det for en mann og gifte seg med en fraskilt kvinne, og selvfølgelig er det synd for en kvinne å gifte seg med en fraskilt mann. Det er bare å vise til Matteus 5,32 og Matteus 19.9 for å underbygge det med hva Bibelen faktisk sier.
   Jeg lurer på hvor du har dette fra at noen menner at andre synder er ok, ikke for min del. Ingen synder er ok, men akkurat nå, etter at kirken har åpnet opp for homofile ekteskap og akkurat nå,fordi en pinsevenn teolog er på vikende front i spørsmålet, er det nødvendig og tidsaktuelt å ta dette opp.
   Igjen, er det Christensens forledede kommentar som har fått deg til å konkludere med at Søkelys mener at noen synder er ok. Det er faktisk rent tøv når du hevder at vi kristne mener at noen synder er ok å begå. Enhver kristen som tror på Bibelen vet hva Bibelen sier er synd -og akter selvfølgelig på å avholde seg fra å begå synd.

   Tilslutt og kort: Ingen kristne kan leve i synd og forbli i ett rett forhold til Gud. Dog så er virkeligheten slik, at vi mennesker kan falle i synd, og dersom vi anger g vender om, å søker nåde og tilgivelse hos Gud, så har vi i Jesus en som har medynk og som forlater oss synden. Dette fordi Jesu død på korset innebar at Guds sonende blod ble utløst. Mitt tips: Dersom du møter en kristen som bevist går inn for å ikke følge hva Guds Ord sier er synd -så bør du selvfølgelig konfrontere vedkommende med det.

  • Akkurat, vi ser her Søkelys er med i hylekoret imot de homoseksuelle.
   Men det som er det virkelige problemet, er at de kristne heterofile som skiller, gifter, skiller, gifter og holder på slik som dyr.
   Der forkynnere og ledere går foran.
   At menighetens medlemmer tar etter, viser bare at dagens kristenhet.
   Er mer lik en apekatt flokk, enn en sann Guds menighet som følger Guds ord!

  • Interessant at Jan Kåre her målbærer samme synspunkt at intet er synd. At homofili er synd er jo Skriften svært tydelig på. Faktisk ser det ut til å være en verre synd enn gjengifte, i hvert fall dersom vi bruker Guds lov som mal.
   La oss tenke oss tilbake til Guds lov. Hva sa Gud gjennom loven at datidens menighet (Israel) skulle gjøre med menn som hadde omgang med andre menn?
   Jeg viser til bibelstedet: 3:mos 18,22 . 3 Mos 20,13 “de skal late livet. deres blod være over dem,) Med andre ord sier Guds lov at homofil praksis medførte dødsstraff i GT. Når det gjelder gjengifte så lærer loven at man skal gi kvinnen skilsmissebrev.

   Imidlertid har Søkelys et langt mer restrektivt syn på gjengifte enn det du har. Som kjent er du for gjengifte og tillater at enkelte i din krets kan ta det gamle syndelivet med seg inn i det nye livet. Søkelys tar avstand fra enhver form for gjengifte og forholder seg til det bibelen lærer.
   Du derimot Jan Kåre, har lagt noe til Jesu ord ved å tillate at noen faktisk kan bryte Jesu ord omkring ekteskapet.
   Hva Søkelys mener om gjengifte kan du lese her: https://www.sokelys.com/?p=17631
   Akkurat nå er homofili og likekjønnede ekteskap svært så omdiskutert og omtalt i den kristne pressen, og det er derfor relevant å skrive om noe som er relevant nå.
   Gjengifte er dessverre en tapt sak innenfor den kristne kirke, noe Søkelys selvfølgelig beklager -og mitt syn på gjengifte er bredt omtalt i linken jeg viste til.
   Det er derimot litt underlig at du som er for gjengifte stadig maser om hvor galt det er. Det er da et beviselig faktum at du godtar gjengifte og har lagd deg selv en teologi som passer deg selv og enkelte i din krets omstendighet, men bibelsk er du ikke i gjengiftespørsmålet Jan Kåre, uansett hvor mye du roper og skriker om at gjengifte er så fælt. Egentlig burde du være helt taus om spørsmålet -siden du selv tillater at mennesker kan leve i strid med Jesu lære og ord i Matteus 5,32 og Matteus 19.9. Hva som er bibelsk vet du, men på tross av dette velger du å holde fast på “en selvkonstruert doktrine” som du vet er i strid med Jesu ord.

  • Du tillater da også gjengifte Jan Kåre!! Du tillater at en kvinne kan være gift med en fraskilt mann. Dette er i strid med Matteus 5,32 og Matteus 19.9. Men det er kanskje ikke så nøye da?

 6. Er det ikke han gamle Hegertun som fornekter helvete?
  Hva skal pinsepastorer gjøre på Menighetsfakultetet? Studere seg til dåre.
  Det står ikke en dåre skal fare vill. Hva med kallet? I den første menighet sa DHÅ ta ut for meg… Og nå ser jo pinsebevegelsen etter en pave, en toppleder for hele bevegelsen… Det sies det er frie selvstendige menigheter. Tja…..
  De kristne leser ikke Guds Ord heller. Da blir en lett og lure. Og mange måter og lese Ordet på. Man kan jo lese det som en historiebok, eller man kan velge og ta til seg Ordet og løftene. Jesus sier mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Mange mener Jesus gjorde alt på Golgata, vi trenger ikke gjøre noe og kan ikke gjøre noe. Derfor ligger mange kristne og venter på en engel skal røre opp vannet. Det er ikke det det står. Efes. Ta Åndens sverd og troens skjold…, stå djevelen i mot, faste i troen…osv. Og salme 1 den som grunner på Guds Ord dag og natt, han skal være lik et tre osv.
  Og så har det vært mange små rever som har snike seg inn i menigheta i mange år, det har nærmest blitt tro på Jesus og gjør som du vil. Da mister vi krafta og frimodigheten , og når ikke lederne i menigheta tar et oppgjør men bare lar det skure, da blir det ettervert har Gud virkelig sagt…og gangsynet forsvinner.
  Og tungetale er det jo heller ikke lov og bruke, kan jo skremme noen og støte noen. Og enkelte steder har man jo kjønnskvotering og…

  • De går på Menighetsfakultetet og studerer seg til selvopphøyelse. Til slutt blir de som russere. De sier til lederen: Fortell oss hva vi skal tenke, si og mene. Bibelen betyr INGENTING for dem.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *