Pastor Vlad Savchuk: Drag Queen Bible Story Hour At CHURCH?!

Drag Queen Bible Story Hour At CHURCH?! “Den forente Metodistkirke i Florida arrangerte nylig en seanse der en Drag Queen holdt en opplesning av  bibelhistorier for barna. Isaac Simmons som er ordninert “prest” i den forente metodistkirke opererer også som Drag Queen Ms. Penny Cost. Den ble sluppet løs på barna under eventyr-timen for barna der det ble lest bibelhistorier. “Mange kirker er i ferd med å bli skjøgen i åpenbaringsboken som rir på Dyret eller denne tidsalders sekulære kultur.

Det er spesielt de gamle og tradisjonelle kirkesamfunnene som lutheranere og metodister som har vendt seg bort fra Kristus og blitt skjøgekirker som er som død fisk som følger strømmen. I løpet av de siste 15-20 år har frafallet i kristenheten eskalert voldsomt, også her i Norge. Det er ennå mulig å gå ut av henne. Pastor Vlad Savchuk kommenterer historiene om “Drag Queens som opererer i enkelte kirker.