Pastor Steve Cioccolanti med profetisk innsikt om president Donald Trump og valget i 2020

Pastor Steve Cioccolanti var en av de profetiske forkynnere som anså at det var stor sannsynlighet for at Donald Trump ville vinne valget i 2016. Dette fordi det var Guds hensikt å bekjempe Jesabel-ånden som alt for lenge har kontrollert Washington og Det Hvite Hus. På tross av at alle eksperter, meningsmålinger og spådommer om at Hillary Clinton regelrett ville komme til å slå knock out og ydmyke Donald Trump, var det akkurat det motsatte som skjedde. Pastor Steve Cioccolanti var i likhet med Kim Clement blant dem som forutså at Donald Trump ville bli president, på tross av alle forsøk på å skandalisere Donald Trump

I videoen advarer Pastor Steve Cioccolanti mot frafallet som skjer i Australia hvor en venstrevridd regjering har overtatt makten. Dermed øker sannsynligheter for at abortloven vil bli utvidet og den venstrevridde regjeringen har også satt en stopp for at parlamentet blir åpnet med en kort bønn. “Hvis vi kristne ber om rettferdighet, vil Donald Trump vil komme til å vinne valget i 2020,” sier Pastor Steve Cioccolanti i sin aktuelle video. “Gud har satt Donald Trump som en agent for rettferdighet og må jobbe med å reformere lovverket,” sier Cioccolanti videre.  “Det er nå uretten som råder i både Australia og Storbritannia, det er nå lettere å få porno inn i skolene enn Bibelen,” slår Steve Cioccolanti fast.

 

35 tanker om “Pastor Steve Cioccolanti med profetisk innsikt om president Donald Trump og valget i 2020

 1. Har googlet litt om denne pastoren, han er nå visst gift for 3 gang. Det er en ting som er veldig klart for meg i den tiden vi lever i, og det er at det er vanskelig å forholde seg til mennneskers forkynnelse, når de er pastorer og profeter og samtidig viser aksept utad til at gjengifte er greit så lenge tidligere ektefelle lever. Det er nå så stor forvirring av forkynnere i flere leirer, at hadde det ikke vært for at Jesus forkynte dette så klart, er det faktisk mulig å begynne å tenke at man kanskje tar feil. Det eneste man har å forholde seg til, er bibelens eget ord. Synes det er så trist at det snart ikke er noen man kan låne øret til, det er fortvilende. Om jeg ikke tar feil, er det han som driver å snakker om blodmåner og annet. De får profeterte hva de vil, for min del er det bare frustrasjon jeg sitter igjen med, dessverre.

  • Jeg syntes faktisk at denne pastoren har mye nyttig å komme med.
   Dog finnes det noen som advarer mot hans forkynnelse.
   I og med at han snakker om kontroversielle ting som ikke er politisk korrekt, så man regne med at det finnes noen som ønsker å sverte han.
   Jeg finner faktisk at han har endel bra i sin forkynnelse. Ikke en typisk velstandsforkynner.

  • Man må alltid ta høyde for at noen vil sverte de som formidler evangeliet, så det er noe jeg har i tankene når jeg leser, derfor skriver jeg «visst nok». Siden du har linker om hans profetiske gaver, vil jeg høre flere taler og se om det finnes mer info om hva han formidler.

  • Jeg fant en video som hevder han er skilt og gift tre ganger, kilden virker lite troverdig.
   syntes nok at den videoen er useriøs og den linker også til en tvilsom nettside med dogmer som bryter med de viktigste dogmene i den kristne kirke.
   Derimot finner jeg ingen seriøse kilder som bekrefter påstandene i videoen om at Steve er gjengift slik den tvilsomme videoen hevder.
   Det seriøse kilder sier er at “Pastor Steve is married with two children. They live in Melbourne, Australia.”

  • Det ligger en video ute om at han er i sitt 3 ekteskap. Selvsagt kan dette være uten hold, men er det riktig, er det lite troverdig å lytte til. Selv kaller jeg ikke noen for falske profeter ol, men overlater det til Gud, men det gir meg iallefall et valg om det er noen jeg skal låne øret til.

  • Jeg så videoen og den virket totalt useriøs og spekulativ.
   Aktuelle You tube kanal linket til en nettside som jeg fant høyst tvilsom teologisk.
   Bortsett fra den tvilsomme videoen klarer ikke jeg å finne en eneste kilde som bekrefter hva videoen sier.
   Det finner jeg mistenkelig.

  • Nå svarte du meg før jeg fikk postet innlegget. Det er nok det innlegget jeg har sett, for det er ikke mer info å oppdrive enn det, når det gjelder gjengifte ser det ut som. Selv sluker jeg ikke bare rykter heller, men setter spørsmålstegn ved hvorvidt dette medfører riktighet eller ikke. Dette med blodmåner og tider han taler om er, det skrives litt om det også, vil jeg bare sjekke ut, da det er forkynnelse som er litt ukjent, bortsett fra hva Herren selv sier i ordet om tegn i sol og måne. Takk for svar

 2. Veldig takknemlig for at du er så tydelig på hva Bibelen sier om ekteskapet. vi må rope til Gud i denne tid om forkynnere som er fri fra menneskefrykt, men fylt av Hellig Gudsfrykt til å forkynne hele Sannheten i ordet. Ekteskapet er et bilde på Jesus som Brudgommen og vi som Hans Brud. Så dette er veldig alvorlig. To Sko arrangerte møte om ekteskapet i Kristiansand om fredag. Men det er likevel slik at Gud bruker mennesker som ikke lever etter Hans ord. Han bruker hvem Han vil for å fullføre sin plan. Men det er alvorlig når forkynnere og andre som har oppgaver i menigheten slipper til som skilt og gjenlsgift. De er eksempler. I dag er det viktig å selv studere Bibelen og ikke bare stole på det forkynnere sier. Gud velsigne deg kjære søster, som er så tydelig på alvoret i skilsmisse gjengifte.

  • Takk for fine ord. Blir bare så veldig lei meg, når man leser om alle som skiller og gifter seg igjen som kristne. Den trygge og gode rammen for familien er i ferd med å viskes ut, og det i blant så mange kristne. Det er ikke for å dømme noen, da det er mange angrep på ekteskapet fra mange hold, og det kan være store utfordringer man står ovenfor, men hvor skal de unge vende seg når de opplever ekteskapskriser hvis det fortsetter i dette tempoet? Det er jo snart ingen pastorer og ledere som er tydelig på disse utfordringene, og hva bibelen sier om ekteskapet. Bibelen som er Guds ord, kan ikke gjøres ugyldig som skriften taler om. Så takk kjære søster i Herren.

 3. Det var en gang en klok mann som sa: Den av dere som er uten synd, han kaste den første stein.

  La oss nå anta at denne Steve Cioccolanti er verdens verste synder, og har mange ekteskaps brudd bak seg, og like mange gjengifte.

  Kan han være en troende mann??

  Hvis vi antar at denne synderen er troende, kan han slik mann være pastor??

  Husk han er en stor synder.

  Hvis vi antar at han er en troende pastor, kan han da komme med sanne
  profetier??

  Husk han er en meget stor synder.

  Kan en slik stor synder som er troende og pastor, være en tilgitt synder??

  La oss anta at denne meget store synderen et tilgitt for alle sine store synder, hvorfor mistenkeliggjøre og dømme ham da??

  Er du den som er uten synd, som kastet den første steinen på ham??

  Mvh RJ

  2
  1
  • Er det noen som dømmer han da? Vi er vel noen store syndere hele gjengen, og har vel innfor Gud ingenting å komme skrytende med. Du bør tåle at andre setter spørsmålstegn ved hva som forkynnes, og om man har tre ekteskap bak seg om man er kristen, hvor forvirret er det mulig at kristne skal bli?

   Mange av oss har muligens også diskvalifisert oss til å formidle Guds ord ved hvordan man behandler våre medmennesker, men ved Guds nåde så bruker Han også de ufullkomne og mennesker som kommer til kort. For min del, er jeg etter over 30 år som troende med en radikal omvendelse og mange gode opplevelser med Gud, og også mange fall på veien, sluttet å sluke alt som serveres. Det er lov å velge hva og hvem man skal låne øret til, det kan jeg hvertfall si deg etter så mange år, og med så mange predikanter jeg har løpt for å høre!

   Vi lever i en tid med stor forvirring og mye forførelse, og jeg er blitt mer skreptisk etterhvert som årene er gått. Av ulike grunner. Hvis du ønsket å adressere innlegget ditt til avsender, var det bedre du gjorde det, så slipper andre å svare på alle spørsmålene du stiller.

  • Mener du en som lever i bevisst hor, får Guds tilgivelsens tillatelse til å fortsette å leve i hor?

  • Jeg har etter å ha googlet hans navn kommet opp til en tvilsom video med tilhørende nettside som hevder dette.
   På seriøse nettsider finnes det ingen informasjon om dette.
   Vi lever i en tid hvor det er forholdsvis lett å sverte et individ og komme med påstander som ikke nødvendigvis er sanne.
   Det er bare å publisere en video på You Tube og lage en enkel nettside som bekrefter det samme, og vipps -så har man svertet en manns omdømme og tjeneste for dem som leser det.
   Veldig enkelt er det, og det er alltid noen som tror det de ser og hører, uten å sjekke kilder og grave frem om det er sannheten.
   Jeg personlig finner ingen grunn til å tro disse påstandene fremsatt i videoen. Man må også spørre seg selv om hva slags motiv dem som har produsert videoen og påstandene egentlig har.

   Jeg opplever denne pastoren dithen at han har mange interessante tanker og teorier om det profetiske, og så får vi holde det han sier opp mot Guds Ord som er fasit.

  • Det er stor forskjell på å falle i synd og leve i synd. Om vi lever i lyset, ber om tilgivelse og omvender oss fra synd, vil Gud i Jesu navn tilgi vår synd. Men vi kan ikke fortsette å leve i den samme synd, uten å omvende oss, etter at vi har bedt om tilgivelse. Vi kan forherde vårt hjerte og Gud kan til og med forherde vårt hjerte så vi ikke ser Sannheten. Dette er veldig alvorlig og viktig å forkynne i dag.

  • Nå må jeg bare spørre Kjell som driver Søkelys om han mener jeg har svertet denne profeten, ved å stille spørsmål? Isåfall så har jeg gjort det tydelig, og redegjort generelt, og hvordan denne gjengifte problematikken i det kristne landskapet fortoner seg for meg personlig. Hvis du lurer på om han trenger penger til et stort bygg, kan du Google innlegget på YouTube og spørre om den kristne forsamlingen trenger slike voldsomme luksusbygg. Ånd merker ånd.

  • Hei Betina. Jeg forstår deg ikke dithen at du sverter ham. Du stilte spørsmålet om han var gjengift og om Søkelys kunne bekrefte det.
   Noe jeg ikke kan. Jeg kan bekrefte at det eksisterer en video kanal på You Tube og en nettside (drevet av de samme folkene) som hevder det.
   Det jeg med min kommentar forsøker å få frem, er at det i vår tid kan være lett å sverte en uskyldig mann ved hjelp av enkle redskaper som en video og en nettside. Mange som ser aktuelle video kan lett bli forledet til å tro at det er et faktum, selv om ingen andre kilder bekrefter at det er tilfelle.

   Det står vel et enkelt vers i Skriften, 1 Tim 5,19 “Ta ikke imot nogen klage mot en eldste uten efter to eller tre vidner.”
   Og i dette tilfelle kommer påstanden fra den samme ene kilde og holder dermed ikke mål for å slå fast at det er slik.

   Jeg vet at dette med gjengifte for mange er tungt og jeg deler fullt ut det bibelske anliggende med gjengifte problematikken.
   Jeg vet det er mange forkynnere og pastorer i vår tid som er gjengifte, og både skilsmisse og gjengifte er ikke i overensstemmelse med Guds vilje.

  • Jeg har aldri hørt eller sett Pastor Steve Cioccolanti taler på video. Av utenlandske predikanter, vil jeg anbefale å lytte til Paul Washer. Etter hva jeg kan fostå, er han en troverdig disippel for Herren. Det finnes mange taler av han på You tube

  • Til RJ. Beklager hvis tilsvaret mitt til deg var kvast og støtende, det var ikke min hensikt. Selv skriver jeg ikke for å dømme, men jeg blir faktisk veldig forvirret over hvor mange som er gjengiftet og som fremdeles står i bresjen som pastorer og andre ledere. Må erkjenne jeg følte du anklaget meg for å dømme mannen, jeg var ikke sikker på om det var hold i dette, derfor spurte jeg Kjell om han hadde andre kildehenvisninger til dette.

   Mitt budskap er at jeg orker ikke låne øre til kristne pastorer som er skilt og gjengiftet, og nå begynner listen å bli lang. Er det en ting som vil være vanskelig for disse å forkynne for andre, så er det skilsmisse og gjengifte, for der har man satt seg fast i sin egen livsstil. Det blir for en skapdranker som å snakke om avhengighet til alkohol for andre, hvis man selv sitter fast i det samme problemet.

   Hvis man ikke er fri til å forkynne hele Guds ord pga hvordan man selv lever, da vitner man på en måte at man selv ikke lever i tråd med hva bibelen sier. Kan ikke huske å ha hørt en eneste av de gjengifte tale om skilsmisse og gjengifte, er ikke det noe å tenke på da? Som sagt må jeg bare si unnskyld når jeg svarer utifra følelser, så håper du forstår at det ikke var min hensikt å støte deg.

  • Søkelys går ikke god for gjengifte og har aldri gjort det. I vår tid er så mange ekteskap også blant kristne gått i stykker og det er ikke alltid lett å vite hvem som er skilt og gjengift igjen.
   Ekteskapet er under angrep fra mange hold og på mange måter. Også kristne ekteskap går i stykker og det bør fortelle oss som kristne å viktig det er å be for kristne ektepar, enten de er forkynnere er ordinære kirkegjengere.
   Ellers ser vi jo at det bibelsk fundamenterte ekteskapet undergraves av likekjønnede ekteskap.
   Det vi ser skje er et voldsomt angrep på tradisjonelle kristne verdier, hvor synd og urett blir legalisert overalt i samfunnet.
   Som Guds folk må vi i kjærlighet til sannheten stå fast på hva Bibelen sier og samtidig beholde omsorgen for våre medmennesker.

  • Pastor Carter Conlon. Høres ok ut. Minner kanskje litt om David Wilkerson… Noen her som kjenner mer til ham?

  • Pastor Carter Conlon var medpastor i Times Square Church sammen med David Wilkerson i en årrekke.
   Når David Wilkerson døde, overtok han som seniorpastor for menigheten.
   En bra forkynner, men ikke av samme klasse som David Wilkerson.
   Han anbefales

  • Interessant 🙂
   Tusen takk! Setter pris på det. Jeg trenger å ha noe mer å lytte til nå.
   Det er første gang jeg ikke har sjekket en ny taler, fordi jeg ikke orket. Jeg så litt av talen og det virket bra, men valgte å spørre noen her. Jeg ser at jeg ikke er den eneste som er så usigelig trett av all falsk forkynning. Det er en helt spesiell tid vi lever i…
   Takk for det viktige arbeidet du gjør. Og at du er så tydelig.

  • Hei Kjell! Så ikke at du hadde svart meg her. Har hørt et par taler av ham, han virker som en ydmyk forkynner og har en behagelig fremtoning. Talen om tienden jeg hørte var i og for seg grei nok, men var ikke helt med på alt han sa der. Er ikke i mot prinsippet om å gi tiende i det hele tatt, selv om noen mener det hører til den gamle pakt. Ellers skal du virkelig ha for å være modig Kjell! Du legger ut artikler du vet du blir hånet for, er ikke mange som har en tydelig røst når det gjelder abort/gjengifte og annet i disse dager. Leser litt Tore sin blogg, da han også har mange gode artikler. Ønsker deg en god og fredfull påskehøytid.

 4. Krevende oppgaver

  Dette er krevende oppgaver. Hvem er det som kan og bør kalles til å være hyrder og lærere?

  Bibelen gir oss gode kriterier. Ingen nådegave eller tjeneste blir karakterisert så grundig ellers i Bibelen. Her er mye å prøve seg på, også for ledere i en bedehusforsamling:

  «En tilsynsmann må ikke kunne anklages for noe. Han må være én kvinnes mann, nøktern, forstandig, høflig, gjestfri, dyktig til å undervise, ikke drikkfeldig eller voldelig, men mild, uten stridslyst og pengebegjær. Han må lede sitt eget hus på en god og hederlig måte og ha lydige barn. Dersom han ikke klarer å lede sitt eget hus, hvordan kan han da ha omsorg for Guds menighet? Han må ikke være nyomvendt, for da kan han bli hovmodig og komme under samme dom som djevelen. Han må også ha godt ord på seg blant dem som står utenfor, så han ikke blir til spott og går i djevelens snare.» (1Tim 3:2-7)

  Bibelen er klar på hva en god hyrde bør være. Være et godt forbilde, er man gift tre ganger så er det ikke et godt forbilde for menigheten, for det kan tolkes dit at det er helt greit å gifte seg og skille seg flere ganger. Et ekteskap kan sammenlignes med ekteskapet vi har i Kristus, kan vi bryte det ekteskapet og gå inn og ut som det passer oss? Vi må tenke på hva et ekteskap betyr og på hvilken betydning det har for oss enten i Kristus eller i våre ekteskap. Jeg sier ikke at det er enkelt, men jeg tror at man må arbeide på sin frelse vei slik Paulus sier. Og vite forskjellen på blodets betydning og korsets betydning har for våre liv. To forskjellige betydninger som er viktig å forstå hver for seg.

  • Når det gjelder Pastor Steve Cioccolanti finner jeg ingen seriøse kilder som forteller noe annet enn at han er pastor, er gift, har to barn og bor i Australia.
   Det ser ut til å være kun en kilde som står bak påstandene om han, en tvilsom You Tube kanal som hevder dette: Steve Cioccolanti a Jesuit Masonic pastor of 3 wives & 2 divorces
   Utover aktuelle You Tube kanal som kaller seg “nåde brud” finnes det ingen andre som bekrefter påstandene.
   Selve You Tube kanalen ser i tillegg svært tvilsom ut og angripe en rekke forskjellige kristne personer og angriper King James Bibelen
   Etter å ha sett litt på aktuelle You Tube kanal finner jeg den tvilsom og helt tydelig drevet av en uren ånd som ser ut til å angripe mennesker som ligger nede.
   De/dem som står bak aktuelle You Tube kanal ser ut til å sitte på sin høye hest og fordømme enkeltindivider med høyst spekulative påstander.
   Ikke å anbefale aktuelle kanal og kilde.

 5. Uinteressant hvor mange ganger mannen har vært gift, det så er sikkert er at “president” trump har 3 koner som lever, og han lyver som en livsstil. Det siste eksempelet, var da Stoltenberg var der. Han sa at faren var tysk, født på et vakkert sted i Tyskland!?! Han var da vitterlig født i New York. Det er det som kjennetegner en lystløgner, han lyver også når det ikke er “nødvendig”. Han har feks også løyet om at han aldri har gått konkurs, mens offentlig tilgjengelig informasjon viser det motsatte; flere konkurser, store sådan, som rammet mange mennesker. Mannen har som sin far, svindlet og bedratt og løyet seg til rikdom. Å hevde at denne mannen er innsatt av Gud er blasfemi! Men, Gud kan bruke noe fælt til noe godt. Nå har amerikanerne fått seg en oppvekker, når de ser hvor totalt ubrukelig han er, populistisk nasjonalist. Han blir selvsagt ikke gjenvalgt:-) Da kan en ansvarlig demokrat, begynne å få orden på økonomien. Statsgjelden, som Trump lovet å fjerne på 8 år, har allerede økt med over 10 % til over 22 trillioner av dollars. Siste presidenten som hadde balanse i statsbudsjettet var vel Bill Clinton?

  2
  1
  • President Trump er nok satt der av Herren.
   Jeg er glad for at USA har fått en president som ikke motarbeider Guds folk slik både Hillary og Obama gjorde.
   https://www.youtube.com/watch?v=JD7kZ6l9iTU&t=92
   https://www.youtube.com/watch?v=tkWJvxzFqXw&yt=279s
   https://www.youtube.com/watch?v=70JWH5RsR50
   https://www.youtube.com/watch?v=-oYarKyufco
   https://www.youtube.com/watch?v=CcB3Rt53rqM
   https://www.youtube.com/watch?v=42nK8wo_fwE (her ber presidenten sammen med et fotball lag.

   Det jeg ser, er en mann som stadig blir bedt for i all offentlighet av kristne, og det er faktisk et godt tegn.
   Gud ser til en manns hjerte og kanskje Donald Trump har fått sett noe av alvoret med å være USAs lovlig valgte president med så mange millioner av kristne som ber for ham. Jeg stiller meg sammen med de mange som faktisk ber for president Trump. Du får bare le og spotte Bertel. Men verken en politisk korrekt presse, fake news media, eller mørkets makter kan hindre Donald Trump i å vinne valget i 2020 dersom Gud vil gi ham fire år til.
   Gud er den som innsetter og avsetter konger og presidenter. Han er den som bestemmer.
   Så langt har Donald Trump gjort mye rett og profetisk. Som kristne må vi be Gud om å veilede Donald Trump til å foreta de rette valg.

   5
   1
  • Søkelys: var også Hitler, Stalin, Pol Pot, Hussein, Gaddafi og de andre despotene innsatt av Gud?

  • Disse herskerne du nevner kunne selvfølgelig ikke ha operert uten at det var under Guds suverene vilje.
   I følge Romerbrevet 13 er all øvrighet innsatt av Gud -også den myndighet som forfulgte Paulus.
   Rom 13,2 så at den som setter sig imot øvrigheten, står Guds ordning imot; men de som står imot, skal få sin dom.
   Videre er skriften veldig klar på at det er Han som innsetter og avsetter konger (og presidenter)
   Dan 2,21: “og han omskifter tider og stunder, avsetter konger og innsetter konger; han gir de vise visdom og de forstandige forstand;”

   Disse navn du nevner Hitler, Stalin, Pol Pot, Hussein. Gaddafi faller ikke utenom det Skriften viser om øvrighet og herskere -selv om disse var onde.
   Hitler, Stalin og Pol Pots ondskap som herskere vil de selv måtte stå til rette for fremfor den allmektige Gud. Det samme gjelder selvfølgelig Hussein og Gadafi og andre despoter som både bli innsatt og avsatt av Gud som er historiens Herre.
   Selv om disse var ekstremt onde og utførte gjerninger i strid med hva som er rett, opphever ikke det gyldigheten av hva Skriftens ord sier.
   Men de vil bli holdt til ansvar av Gud.
   Det samme vil det norske storting som i sin ondskap dreper barna i mors liv.

 6. Jeg har aldri hørt eller sett Pastor Steve Cioccolanti taler på video. Av utenlandske predikanter, vil jeg anbefale å lytte til Paul Washer. Etter hva jeg kan forstå, er han en troverdig disippel for Herren. Det finnes mange taler av han på You tube.

 7. En klok mann sa: Døm ikke etter det dere ser, men døm rettferdig!

  Så får nå enhver og en finne ut hva dette betyr.

  Men en ting er sikkert: Alle saker har minst to eller flere sider. Så skal det dømmes rettferdig så må man kjenne saken godt, og man må «inside information» om det mennesket det gjelder.

  Og som den kloke mannen sier: Dine synder er deg tilgitt.
  Det gjelder også Betina.

  Mvh RJ

Det er stengt for kommentarer.