Pastor Charles Lawson om Covid-19 og Agenda 2030

Agenda 2030, plandemien, Corona og den the new world order er tema for denne talen til pastor Lawson. Prekenen er fra desember 2020