Søkelys

                                                      


  Tilbake
   

 

Søkelys om Jan Kåre Christensens virksomhet på himmelsk blogg

Et spor som ikke fører noe sted

Etter at Søkelys den siste uken har kjørt to saker omkring bibellærer og forkynner Jan Kåre Christensen's kontroversielle "himmelske blogg" har ikke uventet Jan Kåre Christensen forsøkt å slå tilbake. I de tre blogginnleggene som ikke inneholder annet enn mer av det samme slår Christensen ettertrykkelig fast at han akter å fortsette med å henge ut navngitte kristne som han mener lever i hor på grunn av at de er gjengifte. I hans siste blogginnlegg blir pastor Sten Sørensen hengt ut med navn og bilde med teksten "som er gjengift som troende og er med å åpner opp for demonisk aktivitet og innflytelse over menigheten." Sten Sørensen som er profilert skikkelse i Frikirke Norge er bare en av flere forkynnere som er blitt hengt ut på "den himmelsk blogg" fordi de er skilt og gift på ny igjen. Av andre kristne personligheter som har blitt omtalt i "himmelske blogg" på grunn av det samme finner vi navn som Jan Hanvold og blant annet Jørn Strand som av Jan Kåre Christensen blir omtalt som en besserwisser som har barn med flere forskjellige damer.

En bibellærer på ville veier

Forkynner Jan Kåre Christensen's utidige korstog mot kristenledere han mener lever i synd eller opererer i umoral vil aldri føre til noe godt. Når han i tillegg også fører kampanjer blant annet mot hedersmenn som Emanuel Minos og David Wilkerson blir det hele bare for dumt. I følge "himmelske blogg" blir Minos omtalt som en "Bilamitt" mens David Wilkerson's død var muligens en Guds straffedom fordi den anerkjente forkynneren i følge Christensen hadde enkelte "hull" i teologien samtidig som han angivelig praktiserte okkultisme fordi han ba til Den Hellige Ånd. Også avdøde Ludvig Karlsen som Gud reiste opp for å redde rusmisbruker blir kraftig kritisert av Jan Kåre som mener at Ludvig Karlsen og evangeliesenteret "er som Sodoma og taler åpent om sin synd". "Hanvold og Evangelisenteret har det til felles at de taler åpent om sin synd som Sodoma og Gomorra," skriver Christensen som primært bruker sin blogg til å tale ille om Guds tjenere.

Besatt av Jan Hanvold

En av dem som uten tvil får mest negativ omtale i Christensen's blogg er Visjon Norge leder Jan Hanvold. Store deler av den tvilsomme  bloggen går med til å fortelle verden om Jan Hanvolds synder og mannen levnes ingen eller lite ære.  Etter å ha sett gjennom Jan Kåre's blogg er det åpenbart at Smyrna menighetens bibellærer nærmest er besatt av personen Jan  Hanvold som omtales både som en falsk profet, ulv i fåreklær og horkarl fordi han er gjengift en rekke ganger. Selv om vi på mange måter rent bibelteologisk er dypt uenig med Jan Hanvold's trosforkynnelse finner vi lite tilfredsstillelse i å bruke tonnevis av spalteplass på å baktale og rakke ned på ham. Vist ser vi det teologisk problematiske med gjengifte,  men vi ser ingen grunn - og mening i å bruke side opp og side ned på å fortelle alle våre lesere hvor dårlig det står fatt med Jan Hanvold. Da bli det sladder, baktalelse og å tale ille om. Vårt råd til Jan Kåre er såre enkelt, gå ned på dine knær og be Den Hellige Ånd overbevise om synd, rettferdighet og dom - fremfor å bruke din skrivekløe på å fortelle alle hvor syndig og frafallen Jan Hanvold er. Å skrive side opp og side ned omkring denne mannen har mer karakter av å være en sverte og sladderkampanje enn et oppriktig ønske om å se mannen finne omvendelse. Å gå på kne i bønn er langt mer bibelsk enn å drive offentlig svertekampanje a la det vi ser på bloggen.

 

En blogg som sprer død og vranglære

Jan Kåre Christensen's "himmelske blogg" har helt åpenbart to primære mål, nemmelig å blottlegge troende menneskers synder i samme ånd som driver den kontroversielle "Amigthywind sekten" til å publisere videoer på You Tube som bretter ut feiltrinn og synder som tidligere medlemmer skal ha begått. Det andre målet Jan Kåre Christensen har med sin blogg er å proklamere religiøse budskap som andre kristne oppfatter som vranglære. Som kjent forkaster bibellærer Christensen et av sentraldogmene i den kristne tro som lærer at Bibelens Gud har åpenbaret seg som en treenig Gud, som Fader, Sønn og Hellig Ånd. Jan Kåre Christensens lære om "guddommen" er ikke modalistisk eller preget av "Jesus Only" som i realiteten er en slags "funksjonstrinitarisme", men minner mer om Jehovas Vitners "to-Guds-lære" der Jesus er "en gud under Gud." Selv om Jesus gjentatte ganger identifiserer seg selv som ett med den Allmektige "jeg er" og dermed også identifiserer seg som "allmektig", har Jan Kåre i realiteteten gjort Jesus til en mindreverdig Gud nummer to. Dette er helt avgjort tankegods som er hentet fra Jehovas Vitners bibelforståelse.  Mens den kristne kirke lærer at det er en Gud (ett guddomsvesen) som har åpenbart seg som tre personer lærer Jesus Only at den ene Gud har åpenbart seg i tre funksjoner (eller modus). Dermed kan man faktisk omtale "Jesus Only" teologien som en "funksjons-trinitarisme", mens læren til Jan Kåre i realiteten er polyteisme med to guder. Skal man tro hva Jan Kåre forkynner er Den Hellige Ånd slett ikke Gud slik klassisk kristendom lærer og han forkynner dermed et annet evangelium.  Et annet klassisk dogme som Smyrna forsamlingens bibellærer forkaster er tanken om at fortapelsen innebærer evig pine. Denne ideen som har blitt omfavnet av en rekke religiøse strømninger har i de siste årene fått økt oppslutning spesielt i liberalteologien samt i enkelte religiøse sekter. "Christensen sprer blasfemisk lære; at hverken Jesus eller Den Hellige Ånd er Gud og at fortapelsen ikke er evigvarende," skriver forkynner Bjørn Storm Johansen i en mail til Søkelys.

Leder minisekt

Selv om Jan Kåre Christensen og hans Smyrna menighet både har begrenset potensial og oppslutning finner vi likevel grunner til å advare Guds folk mot denne klassiske vranglæreren. Hans lære om at Jesus ikke er Gud og hans forkastelse av treenigheten gjør at han i realiteten har satt seg selv utenfor og befinner seg (etter mitt syn) i kristendommens randsone. Med andre ord snakker vi her om en forkynner som befinner seg på utsiden med en svært begrenset tilhengerskare. I følge nettsiden til Smyrna er det maksimalt 10 personer på hans møter og etter å ha lest hans langtekkelige og formørkede blogg forstår jeg godt at hans potensial er begrenset. Min oppfording ligger fast Jan Kåre. Kom deg på kne og be alle de du har svertet offentlig om tilgivelse.

Vi legger til:

Himmelske blogg: Bærer preg av personlig motvilje i stedet for Jesu sinnelag

Bibellærer Jan Kåre Christensen har nok en gang bekreftet det alle som besøker hans blogg hurtig vil oppdage. At vi står overfor en person som fører sin krig mot kristenledere og forkynnere uten menneskelige følelser og ut fra sin personlige uvilje mot dem han angriper. Igjen og igjen bekrefter Christensen at han har inntatt funksjonen som "overdommer" som høvler ned alt som kan krype å gå av forkynnere i Norge. Jeg forstår hans uvilje mot gjengifte, falske profeter etc og rent bibelteologisk ser jeg det problematiske med både gjengifte, trosforkynnelse og mye av det som bringes til torgs via Jan Hanvolds tv kanal. Jeg syntes også det var problematisk da Emanuel Minos valgte å besøke  Livets Ord i Uppsala "fordi det ikke lenger var kntroversiellt", som han selv sa til en kristen avis. Dette er da også noe vi har kritisert. Alle som har lest litt i Søkelys vet at vi tar avstand fra svært mye av det som bringes til torgs i trosbevegelsen, men vi er ikke villige til å omtale troende personligheter som "maktmenneske og psykopat" (i 1985) slik Christensen gjør før han fortsetter: - "og etter hva jeg ser på TV ruta og har hørt ham på radio her i Oslo, så er utviklingen ikke avtagende, men tiltagende! Det Jan Kåre Christensen her gjør er å gå langt utover det mandatet Bibelen gir og det hele smaker av bitterhet og personlig nag. Dette er noe Jan Kåre Christensen bør omvende seg fra. Ikke tjener det Guds rike, ikke er det av Guds Ånd og det er i realiteten et spor som ikke fører til noe annet enn at alle dialoger stopper opp, murer bygges og han selv isoleres mer og mer i forhold til den kristne kirke. Avslutningsvis, vi tar avstand fra gjengifte, men vi tar og avstand fra den sverte kampanje Jan Kåre Christensen fører mot dem som har falt og sviktet i forhold til ekteskapet. Det Hr Christensen bør gjøre er følgende: Gå på kne og be for alle disse du forakter. Be Den Hellige Ånd overbevise de aktuelle personene om synd, forkynn gjerne i mot gjengifte, men gjør det uten å henge ut navn og personer.  Punktum

Av Kjell Andersen 26.08.13  Oppdatert 28.08.13