Obamas forræderi mot Israel -Trump lover å stå sammen med Israel

foto: Barack Obama bøyer seg for den saudi-arabiske kongen. Foto: You Tube

Obama har for den største delen av sine 8 år med makten blitt ansett som en ryggesløs og svak leder, som aldri har vært komfortabel med eller være i  stand til å utøve statsmannskunst. Obama måtte bøye unna for Putin, Russlands leder og han måtte også se seg beseiret av president Bashar Assad. Kina, Iran, Nord-Korea eller Libya har ikke vist noe annet enn forakt for Obama som alltid bøyde seg og stod der og logret med sin presidenthale. Ikke siden Jimmy Carter har USA hatt en svakere president enn nettopp Barack Hussein Obama, en mann som igjen og igjen gjennom sine 8 år sviktet sine allierte og dolket dem i ryggen, mens han ydmykt og føyelig bøyde seg for den Saudi-Arabiske monarken.

Foto: You Tube

Når det gjelder Israel, så har vi i den siste uken fått se Barack Hussein Obama’s sanne ansikt. For når masken er kastet av, trenger ikke Barack Obama lenger logre for amerikanske jøder og deres pengegaver til hans valgkamp, og når først masken falt, ble det stygt, fryktelig stygt, for da kunne vi endelig fullt og helt forstå hvorfor Barack stod på barrikadene for å bringe det muslimske brorskap til makten i Egypt tidlig under den arabiske vår som skulle bli en blodig og langvarig vinter. Nå, på tampen av sin tid som president har den amerikanske presidenten kunnet kaste masken, for nå har han ikke lenger jødiske donorer å være bekymret for, og han kan slutte å late som om han er venn og alliert av Israel, for både vi og våre israelske venner har lenge forstått at Barack Obamas hjerte er i den muslimske leiren som han har talt så respektfullt ærbødig om. Selv setningen “islamsk terrorisme” eller “ekstrem islam” er setninger som aldri har fantes i Barack Obamas ordforråd. Lille juleaften 2016 vil gå over i historien som en skamplett for Obama administrasjonen ettermæle som for alltid av israelerne vil bli husket som den islamvennlige presidenten som svek det jødiske folk. Israelske kommentatorer er ikke i tvil om Obama administrasjonens bevist valgte å dolke Israel i ryggen denne fredagskvelden, og det hele både kan og må omtale som et forræderi mot den eneste virkelige demokratiet i Midtøsten.

Gjennom resolusjonen som Obama unnlot å stanse før den i det hele tatt ble en realitet vil Judea og Samaria -og selv Jerusalem bli stemplet som “ulovlig okkupert land” og dette vil være noe Israels mange muslimske og Europeiske fiender vil vite å utnytte i årene som kommer. Jøder som har bosatt seg i de bibelske kjerneområdene i Israel vil bli ansett som ulovlige okkupanter -alt fordi Barack Hussein Obama valgte å vise troskap til de anti-semittiske og anti-israelske kreftene som litt for lenge har hatt makten og flertallet i FN. FN er og forblir den mest antisemittiske og anti-jødiske internasjonale organisasjonen som finnes, og frem til 23.12.2016 var USA det eneste bolverk mot muslimsk antisemittisme i den internasjonale organisasjonen som  ikke klarte å hoste opp en eneste resolusjon i sikkerhetsrådet for å stanse blodbadet i Syria. Ikke en eneste resolusjon. Derfor er det ikke vanskelig å være enig med våre israelske venner som påpeker dette og med tyngde avkler Obama som den forræder han er overfor Israel. Det er derfor ikke vanskelig å være enig med Netanyahu når han omtalte det Barack Obama gjorde som et svik, og Eli Lake som har vært en av dem som har forsvart Obamas Israel-politikk syntes så ille om Obamas svik at han skrev en beklagelse for å forsvart Obamas politikk overfor Israel. “Jeg tok feil,” sier Eli Lake og det er mange amerikanske jøder som nå bør sitte med en bismak i munnen etter å ha støttet Barack Obama både finansielt og gjennom å stemme på ham under valgene i 2008 og 2012.

Å ta avskjed med Barack Obama den 20 januar for så å ønske Donald Trump velkommen som president vil slett ikke være vanskelig.  I motsetning til Obama som har brukt 8 år på å undergrave Israels sikkerhet med å inngå en livsfarlig avtale med Iran samt nå og dolke Israel i ryggen i FNs sikkerhetsråd, får vi i Donald Trump en mann som står fullt og helt med Israel og som også vil gjøre det som er nødvendig for å svekke alle skadevirkningene av Obamas politikk. I dette klippet ser vi Donald Trumps sanne hjertelag for Israel. Israel vil få en god venn i Donald Trump, en mann som neppe vil gjøre som Obama å dolke sin beste venn i ryggen. Det er ikke vanskelig å være enig med Donald Trump her, og det er heller ikke tvil om at Barack Obama etterlater seg en verden som er langt mer farlig og kaotisk enn den var når han kom til makten i 2008.