Tø 

 Søkelys

                                                      


  Tilbake
  Hjelp jødene hjem

 

Tid for åndelig dop og galskap mens Norge avkristnes

Tid for latter, fest og åndelig dop

Sommertid i kristen Norge betyr først og fremst stevner, svette og lykkereligion. En av de viktigste aktører for fremme av ekstrem og falsk religion er Oase bevegelsen. Også i år er talerlisten til Oase bevegelsen preget av en rekke mer eller mindre tvilsomme navn med direkte tilknytning til miljøet som fremmet den såkalte "Lakeland forførelsen" som vektlegger såkalte religiøse manifestasjoner hvor mennesker dyttes i bakken, ubehersket hellig latter og heller tvilsomme helbredelser hvor godtroende individer dyttes eller manipuleres til å falle i bakken. I følge Oase bevegelsens program er det navn som Leif Hetland, Martin Cave, Lance Wallnau og Todd Bentley kopien Che Ahn som skal komme til årets sommer Oase for spre "Branham salvelsen" eller kundaini kraften. Realiteten er at deler av det norske kristenfolket nå er så svimeslått og religiøst beruset at de ikke lenger tror sine egne øyne. Fakta er at avkristningen av Norge har eskalert kraftig under Stoltenberg og på tross av 22 juli har vi ikke våknet opp.

Det norske kristenfolket fortsetter å være lullet inn i en søvn totalt ute av stand til å lese tiden eller forstå de profetiske tegn vi ser i tiden. Den karismatiske Oase bevegelsen har sammen med IMI kirken vært en av hovedeksponentene for karismatisk "drukness" religiøsitet som har mange likhetstrekk med de manifestasjoner vi møter i New Age. En av dem som har sett likheten er den tidligere karismatikeren Andrew Strom som har forfattet boken "The kundalini warning" som er et kraftig oppgjør med falsk karismatisk religiøsitet.

Oase bevegelsens policy

Oasebevegelsen utgjør sammen med IMI kirken (som er et av problembarna til Normisjon) den aller største eksponenten for ekstremkarismatikk i Norge. "Profeter" som Bob Jones og Bob Hartley har tidligere funnet en plattform for sine eventyr i Oase regi og i år kommer altså Che Ahn for å videreformidle noe han kaller "Branham salvelsen". William Branham var en falsk profet som framsatte en rekke spådommer som aldri slo til og videre var Branham en del av den kontroversielle "Jesus Only bevegelsen" som blant annet fornekter treenigheten. Både Todd Bentley og Che Ahn påroper seg begge "Branham salvelsen" for sitt virke og er en del av en religiøs strømning som har sin opprinnelse i en okkult strømning som ofte blir omtalt som "NewThought"  ". Både William Branham og Essek William Kenyon mottok betydelig inspirasjon fra dette "New Thought"" og i ettertid har det okkulte tankegodset som ble brakt til torgs på slutten av 1800 tallet skapt tre forskjellige strømninger hvorav den ene er Branham bevegelsen, deretter trosbevegelsen og til sist "manifestasjonsbevegelsen" som Oase er en del av.

Blant de toneangivende profetene i denne bevegelsen er i første rekke Paul Cain, Bob Jones, John Paul Jacson, Rick Joyner, og Mike Bickle. Disse personene er såkalt salvet til profetisk tjeneste. De mottar "klare ord fra Herren". Det formidles typisk Latter Rain og Manifest Sons of God lære. Røttene går tilbake til William Branham, Franklin Hall og Essek Kenyon. Paul Cain reiste med William Branham og kallte ham "den største profet som noen gang har levd." William Branham var en vranglærer som blant annet forkastet den kristne kirkes treenighetslære og i etterkant av hans død har det oppstått kultgrupper som lærer at "Branham var Gud i kjød i Amerika".

Hensikten

Hovedhensikten med "New Thought" og senere "New Age" var/er å bringe noe nytt og fremmed inn i kristenheten, nemmelig forførende ånder hvis målsetning er å beruse den kristne kirke til å ta i mot et substitutt for Den Hellige Ånd. Mens Guds Ånd er en sømmelig ånd preget av renhet, hellighet og adskillelse fra synd er de nye åndene kjødelige slik at de appellerer til det naturlige mennesket. For å fremme det okkulte budskapet som bryter med Bibelens budskap har Forføreren reist opp en rekke profetskikkelser som ut fra en bibelsk forståelse må omtales som falske profeter. Blant disse finner vi navn som  Paul Cain, Bob Jones, John Paul Jacson, Rick Joyner, Mike Bickle, Mark Stibbe og Todd Bentley. Felles for disse er at deres agenda er å spre et demonisk budskap inn i kristenheten som får oss til å være blinde for virkeligheten. En virkelighet som forteller at Norge er et avkristnet og åndelig døende land.

Noen tør protestere på galskapen

 

 

 

 

Sist oppdatert: 27.05.12