Oase bevegelsen: “Velsignelse eller forførelse ?”

23polycarp3Forførelse er et stort emne i NT. Leser man apostelbrevene, ser en at samtlige brev advarer igjen og igjen mot falske lærere og forførelse. Særlig fokuseres det på de siste tider før Kristi komme. Da skal forførelsen bli fulgt av under og tegn i tillegg til vranglære. Det er lett å tro at det ikke eksisterer noen forførelse i det hele tatt Men sannheten er nok dessverre den at forførelsen er midt i blant oss. Etter Johannes’ død overtok Polykarp som forstander. Polykarp led tilslutt martyrdøden for sin troskap mot Kristus. Etter Polykarp tok Iræneus roret i menigheten. I hele denne tiden,-fra Johannes til Iræneus var menighetene plaget av vranglære og forførelse. Iræneus skriver: “Vranglære blir aldri stilt frem i sin nakne stygghet, slik at den lett kan bli avslørt. Men den blir på en dyktig måte kledd ut i vakre klær, slik at den utvendig fremstår for den uerfarne som sannere enn sannheten selv.” skriver Jostein Gundersen i et innlegg postet på verdidebatt (Bilde av martyren Polykarp som led martyrdøden i en alder av

1.Tim. 4:1 “Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer”.

Mark 13:22 “For falske messiaser og falske profeter skal stå fram. Og de skal gjøre tegn og under for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig”.

2.Peter 2:1 Men det stod også fram falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse.

Det skal oppstå lærere i menighetene som fornekter Jesus ved den lære de forkynner. (Det er nemlig fullt mulig å fornekte Jesus ved hjelp av lære eller handling)
Ap.Gj. 20:31 “Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg”. Forførerne skal med andre ord oppstå midt i våre egne forsamlinger.

Vranglæren skal forkynne Jesus. Til og med “den hellige ånd” skal forkynnes, og vi skal tåle det.

Vi må få øye på forkynnelse som høres bibelsk ut,- men som ikke er det. Forkynnelse som altså langt på vei er bibelsk,-men som tilslutt vil føre oss på avveie.

Hvorfor er vi så redde for å stille kritiske spørsmål ved forkynnelse og ved påståtte mirakler? Sann bibelsk forkynnelse blir da ikke til intet selv om den prøves? Et sant Guds mirakel ramler vel ikke sammen selv om man gransker det. Noen forkynnere og kristne ledere liker dårlig at det de forkynner blir gransket. ? “Kritisk ånd” er uttrykk som har blitt innført av slike ledere og forkynnere for å skremme forsamlingen fra å granske forkynnelsen.

Todd White, Bill Johnsen, Supresa Sithole, tilhører et miljø (NAR), som forkynnerkenoselæren (selvutømmelseslæren): et budskap som sier at Jesus kun var et menneske på jord og opphørte å være Gud ? og at han uten den Hellige Ånd ikke var mer enn et menneske som du og jeg ?
http://vnplay.no/…/studio-direkte-23-6-2016…
http://vnplay.no/…/studio-direkte-23-6-2016…

er dette den Jesus Bibelen forteller om ?

Bibelen sier klart at han var Gud åpenbart i kjøtt Joh 1,1.14, 1 Tim 3,16. Men var han Gud åpenbart i kjøtt måtte han nødvendigvis også besitte Guds egenskaper. For en person uten Guds egenskaper, er ikke Gud).

2.Joh.1:7 “For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød”.

En liten oppsummering på hvilken karakter forførelsen skal ha:

1) Forførelsen skal bli utført av falske apostler,-falske profeter og falske lærere.
2) Det skal skje under og tegn.
3) Forførerne skal delvis oppstå blant oss selv.
4) De skal forkynne en annen Jesus enn bibelens Jesus,-en “hellig ånd” som ikke er sendt fra Gud, og et evangelium som ikke stemmer med bibelens evangelium.
5) Forandringene fra den sanne lære skal blant annet bestå i å gå litt lenger enn sannheten.
6) De falske lærerne skal være mange.
7) Vi skal godta den falske læren.

1.Joh. 4:1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden. Bibelen formaner oss til å prøve alt vi hører og alt vi leser opp i mot hva Bibelen lærer oss.
Det er dessverre en vanlig innstilling at vi er i stand til å kjenne ” i vår ånd” om noe er galt i forkynnelsen. Det vi kristne gjør,-er å “kjenne etter i ånden”. Men sannheten er ikke å finne inne i seg selv? Sannheten er kun å finne i Guds Ord. Hvis du leter etter sannheten på noe annen måte enn i Bibelen,- går det galt. Forkynnelsen du hører kan bare prøves på Guds Ord,- og ikke på noen annen måte!

Bibelen er det ankerfeste vi trygt kan ha tillit til. Det som er problemet med kristne som er forført, er at de ikke vet det selv. Det er jo nettopp det som er å være forført. Kristne på avveier er hundre prosent sikre på at alt står bra til med dem.

Når man tar i betraktning at det nye testamente bruker ca. 50 skriftsteder på å advare mot forførelse,-hvordan kan det da ha seg at man da ikke har noen idé om hva denne forførelsen går ut på? -Og hvordan kan det ha seg at man ikke er i stand til å peke ut falske profetier og profeter, -falske apostler,-falske lærere og falske brødre?

Det emnet som det nye testamente legger størst vekt på er faktisk advarsler om ikke å vike av fra læren. På tross av dette faktum, er de aller fleste av oss,-ikke i stand til å gjenkjenne forførelsen som Bibelen sier er midt i blant oss. Hvordan kan det ha seg?

Ap.gj.17:11 “De tok imot Ordet med all godvilje, og gransket hver dag i Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt. Å ta imot ordet med godvilje,-er bra,- men gjør resten også, – gransk !
1.Joh.4:1 “Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. For mange falske profeter er gått ut i verden”.
Matt.24:4 “Se til at ingen fører dere vill”.

Det er alene Bibelen vi kan bygge på for tid og evighet.

Joh 1:1″I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud”.

Joh 6:63 “Det er Ånden som gjøre levende, kjødet ganger intet; de ord som jeg har talt til eder, er ånd og liv”.

Mat 24:35 “Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå”.

Skrevet av Jostein Gundersen, opprinnelig postet på verdidebatt

4 tanker om “Oase bevegelsen: “Velsignelse eller forførelse ?”

    • Hadde jo vært litt mer seriøst, dersom man var konkret og sa HVA de gjør på Oase, som strider mot Ordet.
      Kan ikke bare ramse opp en haug med bibelvers….
      Når det er sagt; jeg har aldri vært på Oase, og har ikke nok kunnskap til å ha bastante meninger.

Det er stengt for kommentarer.