NORGE, MITT NORGE. DOMMEN ER OVER DERE! -Veid er du og funnet for lett”

“Hei, jeg heter Thor-Egil Eik, og grunnen til at jeg står her i sekk og aske, er fordi jeg opplever en byrde for landet vårt. Den har jeg gått og båret på i snart 2,5 år. Den åndelige tilstanden i landet vårt er kritisk, og det begynner å demre for noen og noen at vi går en mørk tid i møte. Jesaja 60 snakker om et stort mørke som vil dekke jorden og Joh.åp 3: 8 snakker om globale prøvelser,” forteller Thor-Egil Eik i et budskap lagt ut på YouTube. Hans budskap ble lest opp foran storinget

Og budskapet fortsetter: “Jeg opplever hos Herren har gitt meg et budskap til nasjonen. Det er et budskap om dom, men også nåde … Vel og merke for dem som tar det på alvor og vender om …Under hele denne tiden som har gått har jeg vært mentalt forberedt på at jeg kunne komme til å ende opp her i Oslo, og nå virker det som om tiden var moden…Det budskapet jeg opplever at Herren har gitt meg, er et budskap til hele nasjonen. Det er et budskap til Kongen. Til Erna. Til statsråder og stortingsrepresentanter, til alle i høy stilling, til alle pastorer og kirkeledere, ja til alle, men først og fremst er det et budskap til Guds egen menighet, og alle som tror på Jesus Kristus som Herre og Frelser!

Jeg håper du tar det vel imot, og at du gransker budskapet over en åpen Bibel. Og finner du at det er i tråd med Guds ord, så er det stor nåde om du tar advarselen på alvor og vender om til Herren i anger og bot! Men jeg har ikke syndet mot Herren, tenker du kanskje, da vil jeg at vi skal ta profeten Daniel som eksempel. Daniel identifiserte seg med folkets synder, og tok et personlig ansvar for tilstanden landet hadde kommet i.

La oss lese fra Daniels bok kapittel 9 vers 5-6 + 19:

«Vi har syndet og gjort ondt, vi har vært ugudelige og gjort opprør, vi har veket av fra Dine bud og Dine dommer.

Vi har ikke hørt på Dine tjenere profetene. De talte i Ditt navn til våre konger og fyrster, til våre fedre og alt folk i landet.

Herre, hør! Herre, tilgi! Herre, hør og grip inn! Vær ikke sen for Din egen skyld, Du min Gud, for Din av og Ditt folk er kalt med Ditt navn. »

Med dette eksempelet som bakteppe, ønsker jeg å fremføre de ord jeg opplever hos Herren Gud har lagt ned i min ånd og mitt hjerte.

Budskapet:
Norge, Mitt Norge. Dommen er over dere!

Skriv ned Min sønn, de ordene Jeg taler til ditt hjerte, og forkynn det for nasjonen. Fordi denne nasjonen er veid og funnet for lett i Mine øyne. Landet Norge har tjent Meg trofast i nesten 1000 år, men nå har dere vendt deres hjerter bort fra Mitt ansikt. Landets politikere og ledere har overgitt nasjonens skjebne i hendene på onde mennesker, som lyster etter å fortære deres velferd og gjøre folket til slaver. Hvor er den kvinne og mann som våger å stå opp og tale Roma midt imot, og avsløre den helvetes løgn som er i ferd med å forære en hel verden? Mange har sett det, og noen få har våget å løfte sin røst mot tyranniet, bare for å få sine stemmer sablet ned av den politiske korrektheten. Hvor er den kvinne og mann som er villig til å bøye sin knær og tau til Meg om nåde for nasjonen?

Hvor er den menighet som har mot til å avsløre løgnen, og proklamere Mitt ord mot myndighetenes unnfallenhet?

Norske kvinne og mann – hvem har forhekset dere? Hvem har kuet deres nakker og kneblet deres røst? Hvem har fylt deres hjerter med frykt, og fått dere til å skule på hverandre?

Hvor er de frie røstene fra Eidsvolls menn? Hvor er den forløsende jubel fra Rådhusbrygga i 1905 og 1945?

Hvorfor har dere glemt 400 års-natten og krigens tyranni? Hvorfor lar dere munnen deres kneble av direktiv fra Genève (WHO red.).

Norske kvinner og menn – våkn opp! Våkn opp og stå som Daniel! Ikke la dere lure inn i tyranniets edderkoppspinn. Har dere først blitt fanget, er det ingen vei utenom!

Norske kvinner og menn: Det er på tidevannet å børste støvet av deres gamle Bibel! Begynn å studere hva Mitt ord sier om tiden dere lever i, og forstå som Hans Nielsen Hauge gjorde det for mer enn 200 år siden, at tiden for Min dom, er nærmere enn noen gang, og at landet deres kommer til å ende i ruiner om dere ikke omvender dere? De som har øyne å se med, ser at Jeg allerede har overgitt landet i hendene på onde mennesker. Det er ikke for sendt å omvende seg, men tiden begynner å bli knapp! Jeg har et kall på nasjonen Norge til å stå opp mot Antikrists ånd og globale diktatur, men da må dere falle på kne og omvende dere fra deres synd og moralske forfall! Dere som er hyrder for Mine får, må gå i bresjen! La folket se at dere omvender dere, og søker Mitt ansikt! Bekjenn deres synder i full offentlighet, og vend om! Led flokken deres til Meg, i gråt og omvendelse og be om tilgivelse for deres egne og landets synder! Be for lederne deres, og be om at de må komme til sannhets erkjennelse og at de må søke sannheten og bøye sine hjerter for Kongenes Konge og Herrenes Herre! Det er ingen annen Gud enn Meg, Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, og det er ikke frelse i noe annet navn enn Min sønn, Jesu Kristi navn!

Han skal dere lyde, og Hans røst skal følge følge, likt et lam som hører sin hyrde som kaller!

Dette landet var engang fullt av Gudsfrykt og respektene for Mitt ord fylte hvert hjem, hver arbeidsplass, hver skole og hvert kommunehus. Nå har Mitt navn blitt et skjellsord, og Mitt ord har blitt blitt stamplet som ekstremisme og idioti!

Å, Mitt kjære Norge, hvor lett har dere ikke kastet bort 1000 år med Gudsfrykt og kjærligheten til deres Far i himmelen, og byttet ut deres første kjærlighet med egoisme og pengebegjær! For snaut et par generasjoner siden, var dere lykkelige og glade, uten velstand og masse penger. Dere bygde landet opp igjen etter krigen, og var takknemlige for det dere hadde. Så kom olja, og så begynte nedturen.

Som fattig nasjon, spredte dere evangeliet til alle verdens hjørner. Som rike oljebaroner, bygger dere noen palass til kirkebygg, og selger gamle bededehus til fremmede religioner. Hvor er misjonsiveren dere engang hadde? Hvor er de gamle tiders emissærer som gikk fra bygd til bygd og forkynte evangeliet om riket?

Nå er det på tidevannet at mitt folk våkner, og rister av seg åket! Reis dere opp i stråleglans og forkynn Mine ord om omvendelse og et hellig liv! Uten hellighet skal INGEN se Herren!

Mitt elskede Norge, dere har et tidsvindu til å vende om til Meg i sekk og aske, og til å gjøre ting godt igjen, men hvis dere fortsetter og sove, vil Jeg snart overgi dere i fremmede makters hånd.

Sier dere ikke; «Aldri mer 9. april!»? Jeg sier dere, at hvis dere ikke omvender dere, skal 9. april 1940, bli som en søndags-piknik i sammenlikning!

Jeg tror ikke dere forstår alvoret i situasjonen, derfor lar Jeg mine tjenere rope ut Mine advarsler av full hals, for om mulig å våkne noen!

Til slutt vil Jeg tale til alle bedende kvinner og menn, i bygd og by:

Løft opp hellige hender og ROP til Meg om frelse for nasjonen!

Vær omgivelse for landets og deres lederes synder!

Omvend dere på vegne av alle barn som har blitt drept og fortsatt blir drept i mors liv, og omvendt dere på vegne av all avgudsdyrkelse og seksuell umoral som tillates med myndighetenes velsignelse. Snart blir man kastet i fengsel for å fortelle offentlig hva Mitt ord sier om ekteskapet og at samlivet er noe som hører mann og kone til. Sodoma og Gomorra ble tilintetgjort for sin seksuelle umoral, og sin griskhet og grådighet.

Jeg sier dere at; Norges synder har langt overgått Sodoma og Gomorra!

Omvend dere mens det ennå er tid, men gjør det NÅ, for sanden er i ferd med å renne ut av timeglasset!

NORGE! OMVEND DERE NÅ !!!

Deres Far i Himmelen som ELSKER dere med en EVIG kjærlighet!

Budskapet er opprinnelig postet her https://444prophecynews.com/norway-my-norway-the-judgment-is-over-you-thor-egil-eik/

29 tanker om “NORGE, MITT NORGE. DOMMEN ER OVER DERE! -Veid er du og funnet for lett”

 1. Norge var en gang en kristen nasjon som æret Gud, spredde evangeliet ut til verden. Hva gjør våre onde myndigheter nå?
  Jo, de nekter å gi støtte til distrikter i Polen som holder fast på det bibelske synet at ekteskap og det bibelske synet på familien.
  Erna Solberg, Høyre, Venstre og KrF leder Norge dypere inn i synd og mørke.
  Vi skal ikke be Gud velsigne og bevare disse ugudelige ledere.
  Vi skal be om at disse omvender seg fra sine synder. At de gjør som kongen i Ninive.
  Angrer sine synder av all sin kraft og vender om til Herren.
  Og samme bønn skal vi be for vårt folk. Be om at de kommer i desperat nød, slik at de søker Herren. Be Gud fjerne alt nasjonen støtter seg på og bygger sin sikkerhet og trygghet på. Fjerne nasjonens velstand, fjerne alt som gjør at folket ikke roper til Gud.
  Vi må aldri glemme sannheten i Guds Ord.
  Jes 26,10 Dersom den ugudelige får nåde, så lærer han ikke rettferdighet; i rettvishets land gjør han urett, og han ser ikke Herrens høihet.
  Derfor skal vi utelukkende be om at konge, regjering og storting og befolkningen gjør bot, angrer sine synder og vender seg vekk fra sin onde vei.
  Dersom Guds menighet går på kne, og roper til Gud om at Han skal tukte nasjonen til omvendelse vil folket kanskje komme i en posisjon hvor de i sin nød roper til Herren.

  10
  1
 2. Dette budskapet er i samme ånd og spor som det Børre Knudsen og Ludvig Nessa proklamerte på 1980 tallet for å advare Norge om at det ufødte barns blod roper etter rettferdighet. Nasjonen har fått mer enn 30 år på å omvende seg, men folket og vår konge, regjering og politikere har trukket landet dypere ned i syndens pøl.
  Det sitter en demon av selvgodhet og kontrollerer storting og regjering.
  Derfor opptrer Erna og regjeringen som tyranner. De har underlagt seg EU og dyret. De må angre sine synder.
  Vår bønn for myndighetene må være en bønn om at Gud skal gjøre noe slikt at de omvender seg.
  Det som nå skjer er at Gud tar bort den sandgrunn nasjonen har valgt å bygge på. Velstand, materialisme og penger.
  Når Gud fjerner dette vil landet rystes, men spørsmålet er om vår nasjon som har vært badet i evangeliets lys i 1000 år – er så forherdet at de ikke kan omvende seg.
  Jeg frykter at det er virkeligheten.

  14
  1
 3. Det er ihvertfall ikke vår herre som har stått dor rettskrivningen her 😂🙈

  Jeg synes mange slike budskap helt åpenbart bærer preg av å komme fra personer som ikke helt klarer å skille mellom seg selv og Gud.

  Er det f.eks Eidsvollmennene som forbød jøder adgang til Norge Gud mener er våre rollemodeller?

  3
  2
 4. Er også usikker når det kommer til seksuell umoral. Det var mer skam, men var set mindre umoral?

  Og husk at det skjedde langt mer overgrep mot barn. Første straffesaken er vel fra 1960 eller no sånt. Før det kunne du begå overgrep mot barn helt uten frykt for å bli straffet. (Og det var mye mer utbredt, bare ikke snakket om.)

  2
  1
  • Rj. Du,som spør etter link,kan prøve oslo politiet på grønnland,fra da de var der.De vet,De har vist det I flere tiår.

   Det er Ikke uten grunn at Thor-Egil Erik. Står på Eidsvolls plays og proklamerer Norges Synder,har forlengst overgått sodoma og Gomorrah.det er desverre vært internationals kjent.bl.a I øst europa og USA I 2019. The 700 Club. Polsk tv.Har gjort barnevernet ,det lest kjente norske ordet i verden.i tillegg til de over 16 menneskeretts dommene I Strasbourg,som Norge (barnevernet)har Tapt. Men det værste er salt av barn I Kristen pinsemenigheter. Og de Kristne som holder Kjeft om det…

 5. Målet for våres synder er nådd ! det skjedde i mars 2020 da Norge stengte ned , det er ingen vei tilbake , verken for Norge eller verden , Rytteren på den hvite hest har ridd sin seiers gang over helle verden , det er for sent for Norge og verden å vende om , be ikke lenger for Norge som nasjon , for det er for sent for Norge, nå skal Norge gå sin undergang i møte ! ja helle denne verden skal gå sin undergang i møte, nasjon for nasjon i tur og orden , Guds straffe dom har startet , det er for sent for alle nasjoner ,,, Israels rest skal bli frelst !

  Jeg er ett elendig menneske ….

  7
  4
  • Vi er alle syndere frelst av nåde ved tro på Kristus og hans verk på Golgata. Nasjonen Norge er under dom. Mens de mennesker som ikke er frelst, allerede er dømt.
   Gud har en frelsende plan for sine utvalgte.
   Kristus kom og døde for å frelse kun de utvalgte. Utvelgelsen går som en rød tråd gjennom hele Skriften.
   Utvelgelsen ser vi allerede i historien om Kain og Abel.
   Abel var utvalgt og måtte lide døden, men Kain var ikke utvalgt og ble overgitt til synden.
   Gud utvalgte Noa og hans hus til frelse, ingen andre i hans samtid ble frelst.
   Gud utvalgte Abraham og hans familie. Ingen andre.
   Gud utvalgte jødefolket til å være sitt eiendomsfolk, Han utvalgte ikke Syria, Egypt eller noe annet land.
   Gud utvelger dem Han vil til frelse og for disse sendte Han Kristus.
   Når mennesker (selv dem som kaller seg troende og går i kirker eller bedehus) spotter profeti og Guds Ord -så befester de bare sin posisjon som personer som er forkastet av Gud.
   Det er slik vi ser forskjellen på troens barn og vantroens barn.
   Vantroens barn vil alltid håne og spotte og gjøre narr av troens barn.
   Derfor møter vi som tror på det profetiske ord, som skjønner hva som skjer i tiden, alltid møte hån, vantro og spott fra dem som ikke er utvalgt.
   Fortsette å klamre deg til Kristus. Han vil bære sine utvalgte gjennom alt som skjer.
   Og dere som ikke er utvalgt: Fortsett å spotte, håne og være vantro. Slik befester du din stilling som forutbestemt til den evige ild.
   Gud vil styrke sine utvalgte gjennom denne store trengsel som verden nå er gått inn i.
   Som frelste kan vi hvile i Guds evige forutbestemmelse og evige forsett.

   5
   2
 6. Guds profeter har opp gjennom de siste 110 år kommet med varsler og budskap som advarer Norge.
  Men, nasjonen har ikke tatt budskapet alvorlig.
  I stedet har vi blitt forført med velstand og penger.
  Jeg tror at Gud vil ta bort disse støttene for å rive i stykker Baals tempel i Norge.
  Baal er et annet navn på Mammon.
  Hva gjør nordmenn når Herren fjerner den velstand og de verdier som gir deg trygghet?
  Vil de da sette sin lit til Herren eller være spotter som mange her inne er?
  Vi kjenner navnene på spotterne og de skal ikke nevnes.
  La oss be om at Gud sender en omvendelsesvekkelse til nasjonen. At folk blir utfordret til å gi seg hen til Kristus og ta tilbake landet slik at vi igjen kommer under velsignelsen.

  9
  3
 7. Det jeg mener at alle burde forstå er at Bibelen er den eneste referansen for kristendommen. Ingen ting skal legges til eller trekkes ifra.

  Men når folk fornemmer at den åndelige siden av menighetslivet svekkes så gjør de det enten helt teorietisk og sekulær, eller så finner på alt mulig som kan dekke over den manglende åndeligheten. Som f. eks åpenbar falsk skrikende tungetale “med tydning”, tilgjort unaturlig eller skjelvende stemme, skuespill for å gi inntrykk av “sterke åndelige ting”, kunstig “bibelsk kommunikasjon”, sterke bekjennelser som vanskelig kan være i tråd med virkeligheten og alle andre former for “show”. Eller religiøse avsporinger hvor ubibelske fenomener fortrenger evangelisk tro. Typiske avsporinger kan være alt fra overdrevet fokus på kropp og helse til tendensiøse endetidsspekulasjoner. Eller at man i stedet for å granske seg selv blir helt oppslukt av å peke på alt og alle i omgivelsene som man kan finne noe galt med eller mistenkeliggjøre. “Se hvor fæle de er i forhold til oss”. Dette siste er et kjennetegn på at man har gitt anklageren rom i sitt hjerte.

  Kristne burde i stedet være forbilder. Det finnes ingen bedre måte å vise forskjellen på hva som er ekte eller falskt. Og i veldig stor grad handler dette om å være helt normal. Jo mindre vesen vi gjør av oss selv jo mer kan Jesus bli synlig gjennom oss. Det som stenger ham ute er vår egen vilje og egenrådighet og alle typer bevisst synd. Og selvsagt manglende vilje til å omvende seg. Selv fra “små synder”.

  Gud er ikke avhengig av internett eller medier for å nå folk. Han er avhengig av folk han kan stole på. Dvs mennesker som Moses. En av de mest ydmyke menneskene som har levd. Han kunne Gud bruke til å tvinge datidens supermakt i kne. Tenk om folk hadde sett hva som står i Bibelen! Sett at vi ikke kan gjøre noe som helst selv, uansett hvor mye vi prøver.

  Knapt noen merker forskjellen på menneskelighet og åndelighet bedre enn ikke-kristne.

  6
  4
  • Høres jo fromt og korrekt ut dette du sier, men er det i tråd med det bibelske budskapet?
   Kristne burde i stedet være forbilder. Det finnes ingen bedre måte å vise forskjellen på hva som er ekte eller falskt. Og i veldig stor grad handler dette om å være helt normal. Jo mindre vesen vi gjør av oss selv jo mer kan Jesus bli synlig gjennom oss. Det som stenger ham ute er vår egen vilje og egenrådighet og alle typer bevisst synd. Og selvsagt manglende vilje til å omvende seg. Selv fra “små synder.
   Med andre ord reduserer du kristendom til å være korrekte forbilder.
   Vel, intet av det du sier har korsets kraft i seg.
   Det er kun forkynnelse av Guds ord, om synd,menneskets fordervelse, menneskets fortapte stilling -og menneskets uunngåelig drift mot helvete og fortapelse -som kan bringe mennesker i kne.
   Historien har reist opp mange gode eksempler, “gode humanistiske syndere” som har vært gode eksempler på mange områder.
   Problemet er at det å være gode forbilder ikke frelser noen.

   Gud kan med et fingerknips “frelse” hele verden på et sekund eller med det samme fingerknips kan Han utslette alle på et brøkdels av et sekund. Hvordan Gud arbeider og håndterer ting -ser du gjennom bibelens frelses og doms-historie.
   Gud sendte mennesker som var hans talerør for å advare menneskene og fortelle om dom som skulle komme.
   Gud hater synden og synderen så høyt -at Han gjorde noe unikt.
   Han sendte sin sønn og reiste opp nye mennesker, nemlig sjeler som er født på nytt. Disse er nye skapninger.
   Gud er ikke avhengig av folk Han kan stole på som du sier: Bibelen sier dette om Gud: ”
   Job 4,18 Se, på sine tjenere stoler han ikke, og hos sine engler finner han feil*,
   Job 15,15 Endog på sine hellige stoler han ikke, og himlene er ikke rene i hans øine.
   Hele ditt budskap er en blanding av humanistisk tankegods, kjødelig tilnærming til den kristne tro og er typisk for troende som ikke tar Bibelen på alvor. Hele Bibelen.

   2
   1
  • Ja, det sa de vel om profetene i de tidligere tider også. Hvorfor er dette en forskrudd mann? Nei, denne mannen er antageligvis tøffere enn mange andre som sitter på sin lille grein og piper.

   9
   4
  • Mulig det. Men han er i godt selskap. Jeg tror mange hadde kalt både Paulus, Peter, Polykarp, Luther,Noah, de gammeltestamentlige profetene og ikke minst Jesus selv for forskrudde.
   Det er noe stakkarslig over Guds folk der de flakket rundt i fåreskinn og geiteskinn og led lidelser fordi de i motsetning til deg hadde tro på Gud og lyttet til Guds stemme.
   Hebr 11,37 de blev stenet, gjennemsaget, fristet; de døde for sverd; de flakket omkring i fåreskinn, i gjeteskinn, de led mangel, trengsel, hård medferd
   De fleste fordums kristne hadde blitt kalt dårer og idioter og den moderne kirke ville ha avskrevet dem som forskrudde tullinger.
   1 Kor 2,14 Men et naturlig menneske tar ikke imot det som hører Guds Ånd til; for det er ham en dårskap, og han kan ikke kjenne det, for det dømmes åndelig;
   Slik er det med deg og mange andre hans henrik. Dere er naturlige mennesker og tar ikke i mot det som hører Guds Ånd til.
   Derfor spotter dere og håner og sykeliggjør dere Guds barn,

   Jeg for min del vil heller flakke rundt i fåreskinn og geiteskinn og bli kalt en dåre av dere ugudelige enn å gå fortapt av vantro.

   6
   2
  • Det er skrevet: Ef 4:11-12
   Det er han som gav sine gaver: Han satte noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. Han gjorde det for å utruste de hellige så de kan utføre sin tjeneste, og Kristi legeme kan bygges opp,

   Her nevnes fem tjenestegaver til menigheten. Apostler, evangelister, hyrder, lærere disse menneskene som utfører disse tjenestene blir ofte elsket, beundret og æret.

   Men hvordan behandler menigheten profetene?

   Jo, med mistro og forakt.

   Hvorfor da?

   Jo, fordi de er skarpe, taler om det som vil skje hvis de ikke snur om på kursen sin.

   Hvem av disse fire liker å bli korrigert i sin ferd? Apostler, evangelister, hyrder, lærere.

   Hvis disse ikke vil bli korrigert, så vil hele menigheten komme på villspor.

   Det samme gjelder et land som Norge.

   Dette har Betina skjønt, og ære være henne for det.

   Videre står det: Streb etter de største nådegavene!

   Hva er da den største nådegaven?

   1 Kor 14:1 gir svar
   Jag etter kjærligheten, streb etter åndsgavene, mest etter å tale profetisk.

   Så begynn å fremelske profetene, så både Norge og menighetene kan komme på rett spor.

   Mvh RJ

 8. Jeg synes han er modig når han gjør det han tror er riktig. Hatten av for det. Men jeg er skeptisk. Har han brødre rundt seg? Fikk han virkelig klarsignal til dette fra Gud? Det finnes nok av bibelvers til at folk finner ut at “nå gjør jeg det!” Han har sin mening om endetiden og reiser rundt og prediker. Han sier helt tydelig at “Det kommer til å koste oss livet ALLE mann! Det er jeg OVERBEVIST om!” Og folk sitter og sier Amen. (What??) Jeg hører ingen grundig bibelelundervisning. HVOR i de 7 årene setter han f.eks. 1.tess 4:17? Han har jo slått i bordet at jeg skal dø. Greit det, men han må jo forklare utifra Bibelen, han er jo en predikant (?)

  Man hører mye rart fra talerstoler og kristen tv. Det er virkelig ikke bra. På TV sitter menigheten og er helt enig i det som blir sagt.

  • Veldig bra skrevet. Han er ikke rotfestet og grunnfestet i Ordet og ikke opphøyer han Jesus heller som er verdens frelser. De har jeg lært meg å holde unna. Er Jesu jeg vil ha og å lære Ham å kjenne enda mer.

 9. Dette er en flom av ord som sier lite eller ingen ting – fins mange slike ” forkynnere “. Om man skal tro statistikken ; så er det i overkant av 3 % av befolkningen i Norge som tror at det finnes en himmel å vinne og et helvete å unnfly. Det vil si kring 16.000 personer. I Molde by er det kring 32.000 innbyggere. Jehovas Vitner benekter at det fins noe helvete – rett i mot Yeshuas egne ord om en evig fortapelse – som du kan om lese i Det nye testamentet.

  1
  2
  • Jeg leste dette budskapet en gang til – i tilfelle jeg hadde gått glipp av noe. Men dette er jo saker og ting de fleste av oss kristne vet fra før. Ikke-kristne gidd ikke lytte til slikt generelt prat. Sist uke kom det frem at ministeren fra Venstre – som har med skoler å gjøre – vil ta bort all undervisning i kristendom på videregående skoler. Den oppvoksende generasjon kjenner lite til hva kristendom går ut på – det har sosialistene – ved hjelp fra flere – sørget for.
   Ja , Yeshua har nok rett : – Mon jeg finner troen når jeg kommer tilbake….

   2
   1
 10. Gubben bør være sjeleglad at han lever nå og ikke for 200 år siden da de modige og gudfryktige eidsvoll menn nektet jøder, jesuitter, munker adgang til norge!
  Dessuten hadde han blitt sendt på tukthus for å forkynne, lik hans nielsen hauge.
  Ingen andre enn soknepresten hadde lov til å holde møter.

  4
  1
 11. 04/04/2021, kl. 13:03 sa Fri pinsevenn:

  “Hele ditt budskap er en blanding av humanistisk tankegods, kjødelig tilnærming til den kristne tro og er typisk for troende som ikke tar Bibelen på alvor. Hele Bibelen.”

  Bibelen består av mange bøker. Vanskelig å ta med alt i en kort kommentar.

  Paulus skriver noe om det å kommunisere normalt. Kommunisere på motpartens betingelser. Og din kommentar er netopp en oppskrift på hvordan man skal gjøre seg urellevant for ikke-kristne. Knusktørr skarp religiøs avvisning.

  Flere steder i NT kan man lære seg noe om hvordan man henvender seg til ikke-kristne. Men vi har antagelig mistet så mye av det urmenigheten representerte av vi ikke forstår det selv. Hadde vi det så tror jeg vi ville vært mye mer ydmyke.

  I Bibelen står det at Gud skal overgi folk til å bli bedratt av antikrist. Kan vi stoppe dette ved å advare mot antikrist? Ved å advare ikke-kristne mot noe de ikke tror på?

  Eller prøve å ransake oss selv? I frafallstider har vekkelser gjerne begynt hos de kristne selv. De etablerte menighetene har ofte forherdet seg men vanlige mennesker har ofte omvendt seg. Hvorfor? Svaret er Den Hellige Ånd. Ikke menneskelige show eller tørr religion.

  Da Jesus og disipplene gikk rundt for to tusen år siden klaget de ikke på de romerske okkupantene. Tvert i mot. Jesus brukte en upopulær lov som illustrasjon på hvordan de kristne skulle oppføre seg. Hvis f. eks en romersk soldat tvinger deg til å bære bagasjen din en mil så gå flere mil til frivillig. Hvorfor? Hvorfor sa ikke Jesus veldig mye om romersk avgudsdyrkelse og åpenbare antikristtendenser? Det var faktisk romerne som myrdet ham.

  Jesus visst at Romerriket var et brutalt diktatur og at keiseren var en antikrist. Men han sa lite om dette? Han visste at situasjonen var en konsekvens av tilstanden i datidens menighet. Israelsfolket. Og det eneste som kunne redde Israel var menighetens omvendelse. Men de avviste Jesus. De ventet på Messias men kjente ham ikke igjen.

  I dag tror jeg også at det eneste som betyr noe er menighetens omvendelse. Men den svekkes mer og mer. Og jeg spør meg stadig oftere om de som sier de kjenner Bibelen egentlig forstår hva den sier. Den sier noe til oss som leser den.

 12. Utrolig mange forskrudde endetidsromantikere og virkelighetsfjerne drømmere her inne. Håper de ikke sprer hatbudskap og irrasjonell frykt videre.

  5
  8
  • Neida Fuloikus, bare at Jesus snart kommer 🙂 Og at alle må våkne opp, snart er det for sent og du blir igjen. Intet å frykte når man bekjenner Jesus som sin Herre og at tror at Gud oppreiste Ham fra de døde.

 13. Ein bodskap frå våren 2007.
  “Eg har bestemt meg for å flytta ljosestaken bort frå Noregs land, avdi dei som kallar seg mine, har vendt meg ryggen for å gå sine eigne vegar.
  Monge er dei som trur, men allikevel skal gå fortapt,, avdi dei ville ikkje lyda mitt ord.
  Ein liten flokk vil eg halda attende, slik at dei som verkeleg søkjer meg, skal ha ein plass å finna meg.”
  Ein bodskap frå våren 2016.
  “Tida er snart, då Noreg, og Europa, skal overgjevast i dyrets vald.
  Eitt stort skrik skal stiga frå menneskene, opp mot Himmelen, men slik som menneskenes øyrer nå er lukka for Guds ord, skal Himmelens øyrer vera lukka for menneskene.”
  Endetida nermar seg med stormskritt, så nå er det viktigare enn nokon gong, å vake og be.

 14. DET er håp for Norge dersom de gjør som er skrevet i 2. Krønikerbok 7:14.

Det er stengt for kommentarer.