Norge i dommens dal, – bruker Gud ilden som domsredskap?

Guds vrede er over land og folk på grunn av 15 000 årlige fosterdrap, økende jødehat og perverse homoekteskap. Innpå 140 bygninger ødelagt i to storbranner

brann-norge

Foto: You tube

Norge har siden nyttår vært rammet av to store branner som har preget nyhetsbildet. Først ble Norge vekket opp til meldingen om at mer enn tretti bygninger var brent ned i den lille byen Lærdal i Sogn og Fjordane tidligere i januar. Mer enn 90 mennesker ble brakt til sykehus med lettere skader etter den dramatiske brannen som startet natt til søndag 19 januar. Bare 8 døgn senere må NRK nok en gang endre sendeskjema for å rydde plass til kontinuerlig nyhetssendinger fra storbrannen som raser i Nord-Trøndelag. Minst 139 bygninger står så langt i full fyr og brannvesenet har ikke kontroll. Er det Gud Herren som har begynt å dømme Norge med ild og befinner vi oss nå i dommens dal som dem “messiansk-troende israelske biskop Dominiquae Bierman hevdet under et Norgesbesøk i 2011.

brann

Foto: You Tube

Den dramatiske brannen som nå raser i Flatanger i Nord-Trøndelag illustrerer for alvor at Norge, tross regjeringsskifte fra rødt til blått, – nå befinner seg i det den messiansk troende biskop Dominiquae Bierman omtalte som “dommens dal”. Den Messias-troende biskopen sa i 2011 at Norge nå befant seg i “dommens dal” på grunn av vårt lands fiendtlighet overfor det jødiske folk. “Det norske folk er som nasjon på kollisjonskurs med Den Hellige Gud og vi lever i en tid hvor vi enten vil få en dyp og ekte omvendelse-vekkelse eller og få føle på hvordan det er å leve som en nasjon under Guds vrede.” De valg vi har tatt i det senere år bekrefter bare at det norske folk, tross politisk kursendring, – har valgt å holde fast på synden og ugudeligheten og det er det vi høster konsekvensene av nå.

Ut av velsignelsen og inn under dommen

De to store brannene samt det ekstreme været som har preget Norge i vinter er i følge den israelske biskopen et tegn på at Norge har trådd ut av Guds velsignelse. Den hellige Gud forsøker med alle midler å få folket i tale, men så langt har Norge valgt å vende Gud ryggen selv om vi har puttet Erna og Siv i regjeringsposisjon. Her er ingen omvendelse å spore og faktum er at Siv og Erna nå sammen administrerer en fosterdrapslov som vil ta livet av 75 000 barn i løpet av fem år. Siv og Erna vil også være de som administrerer en ekteskapslov som sidestiller homofile parforhold med det hellige ekteskapet som er innstiftet av Gud selv. Sammen med generell økende synd i samfunnet er dette det samme som å spytte Den Hellige Gud i ansiktet, – og dette er nå i ferd med å få alvorlige konsekvenser for land og folk. (Saken fortsetter under videoen)

 

Kristenfolket på ville veier

hanevold

Jan Hanvold. You Tube

Norske kristne anført av menn som Jan Hanevold og en rekke andre kristne kjendiser gikk i høst mann av huse for å få fjernet Jens fra makten i Norge. Bare man ble kvitt de rød/grønne og erstattet det med kombinasjonen Høyre-FRP og minipartiet “De Kristne” som fikk 0,6 prosent av stemmene – ville alt bli så mye bedre. Imidlertid gikk det ikke slik. I stedet fikk vi en to-parti regjering bestående av homse-partiet Høyre og bløffmakerne fra FRP. FRP skulle sørge for at vi ble kvitt bompengene og Høyre skulle gjenreise norsk skole. For å få KRFs støtte til en slik regjering inngikk man et kompromiss som skulle innebære at fastleger som hadde reservasjoner mot å sende ufødte barn til vårt moderne Auschwitz, skulle kunne reservere seg. Dette kompromisset som innebærer fortsatte fosterdrap ved norske sykehus er tydeligvis for sterk kost for damene i Høyre som har startet et massivt opprør for å forhindre at leger kan følge sin samvittighet og Guds bud. Faktum er, enten Jan Hanevold liker det eller ikke, at norske kristne har gitt sin tilslutning til politikere og en regjering som vil fortsette å drepe barn i mors liv.

Svekket motstand

abort-kamp

Sammen for det ufødte liv. Foto: arkiv

Den norske abortkampen har i de senere år gått inn i en lang dvale. Kun en håndfull kristne stiller opp når man skal markere motstand til abort, og sannheten er at vi alle er lullet inn i en dyp åndelig søvn. Vi tror ikke lenger Guds bud, vi sviktet når Børre Knudsen, Ludvig Nessa og Per Kørner reiste korsmerket for barnet i mors liv, og resultatet er en sak uten engasjement og eskalerende avkristning. En avkristning som til sist vil føre Norge under Guds vrede og dom, -slik profetene har varslet og advart mot.

Et budskap om dom

Å forkynne budskap om at Gud også kan være en vred eller dømmende Gud blir slett ikke godt mottatt blant mange kristne. Tanken om den allmektige Gud også har en straffende og dømmende side blir av altfor mange kristne fullstendig forkastet selv om Bibelen inneholder mange beretninger om Guds domshandlinger opp gjennom historien. Allerede i syndefallsberetningen møter vi en Gud som dømmer og straffer og i fortellingen om Noah og vannflommen ser vi hvordan Gud i vrede ødelegger alt liv på jorden som en konsekvens for åpenbar synd. Beretningen om Sodoma og Gomorra tegner også et bilde av en dømmende Gud og selv over den rettferdige David sendte Gud dom når han syndet. Profeten Jonas og senere Nahum proklamerte dom over Ninive, og Gud brukte mange ganger de omkringliggende nasjoner til å straffe Israel med krig og bortførelse. Også i Nytestamentlig tid ser vi også Guds dømmende hånd både med Israel og i beretningen om Ananias og hans hustru Saffira som begge ble felt av den dømmende Gud og hendelser som har skjedd i senere historie kan også være et resultat av at Gud har dømt en nasjon eller by.

Et tidsskille i åndens verden

Noe skjer i den åndelige verden når nasjoner og folk, bevist og på tross av profetiske advarsler velger å vende ryggen til Gud og hans bud. Virkeligheten er den at Norge som nasjon helt siden den andre verdenskrig i stadig større og større grad har valgt å trosse Den Hellige Gud og åpnet opp for å legalisere forseelser og lovbrudd som Bibelen sier er synd. I det femte bud heter det: “Du skal ikke slå ihjel” men på tross av dette sier et overveldende flertall av nordmenn ja til en abortlov som legaliserer drap av 15000 ufødte barn hvert eneste år. Guds Ord sier videre: “Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er en styggedom,” (3.Mos.18,22) -men likevel gir et flertall i vårt folk sin aksept til det Jahve kaller en styggedom. Faktisk er situasjonen nå blitt så frafallen og bedervet at et flertall av kirkens ledere åpner opp for å gi kirkelig velsignelse til “ekteskap” mellom to av samme kjønn. I vår holdning til den jødiske staten som har en helt sentral plass i Jahves hjerte har vi så altfor ofte stilt oss sammen med dem som forbanner og fordømmer det folket Jahve med ed har lovet å velsigne, og også dette roper på sin dom.

Evangeliet forkastes og folket blir forherdet

tomme-kirkerPå tross av fantastiske spådommer om folkevekkelser og at hundretusener skal bli frelst har Norge de siste tretti år gått fra ille til verre. Mens karismatiske ledere reiser verden rundt for å bli spådd huden full av tomme løfter om vekkelse og fremgang, er virkeligheten den at bibelsk gudstro er i klar tilbakegang mens synden tar over.  Utroskap, før-ekteskaplig seksualliv, skilsmisse, trolldom, grådighet og en enorm dyrkelse av Mammon og status-jag har erstattet de gamle verdier som gudsfrykt og nøysomhet og selv i mange kristne kretser blir det ikke lenger tatt avstand fra synden som holder på å ta overhånd. Profeten Hosea skrev: “De sverger og lyver, myrder og stjeler og driver hor. De farer fram med vold, og mord følger på mord.” Hos. 4,2

Blinde hyrder

Vi mektig forblindet av sekulær tenkning dersom vi tror at en nasjon eller et folk bare kan fortsette og fortsette å synde uten å tro at det engang vil få en konsekvens. Før eller siden vil våre fosterdrap, vårt hat mot det jødiske folk og vår forakt for Guds bud hjemsøke oss til dom og ikke til frelse. Det vi ser skje nå er bare forsiktige varsler fra Den Allmektige som sier: “Dersom et folk vender seg bort fra meg vil det ikke gå bra for nasjonen og dersom den ugudelige får nåde, så lærer han ikke rettferdighet. I rettvishets land gjør han urett, og han ser ikke Herrens høyhet,” Jes. 26,10

wolfNorske kristenledere er ikke lenger skikkelige hyrder med hjerte for hjorden og altfor mange våger ikke lenger forkynne rett og galt for folket. Svært mange av vår tids menighetsledere frykter tydeligvis langt mer hva VG eller lokalavisa skriver, enn de ord Herren selv har skrevet i sitt ord. Mange kristenledere og pastorer syntes mer opptatt av hva opinionen mener enn hva Guds ord lærer om tema som syntes kompliserte. I verden er det nå helt ok å leve sammen før man er gift, skille seg, gifte seg på nytt og dette gjerne mange ganger. Dessverre har også denne ånden trengt inn i menighetene og selv blant tungetalende kristne er det ok å ta gjengifte selv om Jesus sier noe annet. Selv blant hyrder, eldstebrødre og blant pastorer er skilsmisse og gjengifte nå blitt så normalt og akseptert at få reagerer. “Uttrykket i ansiktene deres vitner mot dem. Om sin synd taler de åpent som folket i Sodoma, de skjuler den ikke. Ve deres sjeler, for de volder seg selv ulykke! Si at det går den rettferdige godt! For han skal ete frukten av sine gjerninger. Ve den ugudelige! Det skal gå ham ille. For det hans hender har gjort, skal bli gjort mot ham selv. Mitt folks herskere er barn, og kvinner råder over det. Mitt folk! Dine førere er forførere. Den vei du skal gå, har de ødelagt. Herren trer fram for å føre sak, og han står der for å dømme folkene.” Jes 3:8-13

Relatert: Er Gud i ferd med å ta sin velsignelse bort fra Norge                                                     Norge i dommens dal

 

 

 

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *