Nigeriansk pastor reagerer på artikkel hvor Søkelys kritiserer tvilsomme innsamlingsmetoder på Visjon Norge

Den nigerianske pastoren Bayo Oniwinde som i mars 2015 fikk massiv kritikk av en rekke medier, deriblant NRK og Søkelys på grunn av et oppslag omkring det faktum at predikanten stilte på Visjon Norge hvor han gav begrepet “Nigeria-svindel” et nytt innhold. Etter oppslaget på NRK skrev Søkelys blant annet dette:  2Den religiøse tv kanalen Visjon Norge som styres av den kontroversielle figuren Jan Hanvold løfter nå begrepet “Nigeria svindel” til “himmelske høyder” gjennom løftene til den nigerianske pastoren Bayo Oniwinde som selger mirakler og velsignelser i bytte mot tusener av kroner.”

Svindel og simoni i Guds og Jesu navn er ikke noe nytt. Opp gjennom alle år har mennesker, også troende forsøkt å gjøre penger på Guds og Jesu navn, enten ved å tilby helbredelse og forbønn i bytte med penger, eller selge slangeolje eller magiske “himmelsk springwater” som skal ha helbredende effekt. Søkelys og en rekke andre medier rettet i mars 2015 krass kritikk av innsamlingsvirksomheten som pågikk i regi av TV Visjon Norge, som tok den nigerianske pastoren Bayo Oniwinde som middel for å nå frem til kristnes lommebøker. I en kommentar under overskriften “Nigeria-svindel i Jesu navn? -praktiserer TV Visjon Norge Simoni?” som kan leses her, rettet Søkelys en krass kritikk mot den tvilsomme praksis som ble presentert av Visjon Norge hvor den nigerianske pastoren tok i bruk alle triks for å få tv kanalens seere til å bla opp. Pastoren som nå befinner seg i hjemlandet, har øyensynlig nå oppdaget Søkelys kommentaren og i skarp reaksjon skriver pastoren dette:  “Thanks for YOUR ARTICLE…..DEFAMING ME…..and basically accusing me of being a NIGERIAN FRAUD…..BECAUSE money was being raised for A NORWEGIAN MINISTRY TO SPREAD THE GOSPEL TO NORWEGIAN’S not NIGERIANS……so does it MAKE SENSE FOR ME TO ‘SELL’ MIRACLES TO NORWEGIANS …..when the money collected …IS NOT being used in NIGERIA…..you may have acted UNWISELY….in not even asking me to explain….my actions before you take to the internet to DEFAME AND SLANDER BY YOUR ARTICLE……If you look carefully you will see that I have very short time each time I come on to give a lengthy explanation…..to MIRACLES AND GIVING…..IF a teacher TEACHES ….something you don’t understand in class …..DO YOU TAKE TO THE INTERNET TO DEFAME HIM OR SLANDER?..NO …you ask the teacher to explain himself first this YOU HAVE NOT DONE……YOU KNOW VERY LITTLE ABOUT MY MINISTRY……and are Judging me on a 5-10 min clip you saw on TV….asking people to support a christian TV ministry..”

Kritikken ligger fast

Søkelys har registrert pastor Bayo Oniwinde kritikk av Søkelys artikkel omkring den virksomheten vi gjentatte ganger har sett blitt presentert på Visjon Norge, og av forskjellige figurer som opptrer innenfor den kristne kirke, og selv om den nigerianske pastoren neppe er glad for å få sitt navn omtalt når vi stilte spørsmålet om dette er en ny form for Nigeria-svindel der Guds ord misbrukes for å samle inn penger, ligger likevel vår kritikk fast. Den kombinasjon av Gud, bønn, løfter om helbredelse osv osv -som vi møter i tradisjonell tros og fremgangsteologi -hvor Guds gaver er noe man “kjøpe” gjennom å “så inn i” virksomheten til den og den predikanten, finner vi uforenlig med Skriftens Ord. Og selv om pastor  Bayo Oniwinde mener noe annet, er vi i fulle rett til å kritisere og rette et kritisk søkelys på noe vi mener fundamentalt bryter med Guds ord og sunn kristen innsamlingspraksis. Vårt motiv for å gi, må være utfra takknemlighet til Gud vår Far og ikke minst utfra motivet å elske vår neste. Guds gaver er ikke noe vi kan kjøpe for penger eller gjøre oss fortjent til, for da er det ikke lenger en gave eller av nåde, men en handelsvare vi kan betale oss til gjennom å så inn. Vist skal Guds folk gi til Jesu Kristi sak, men vi gir fordi vi i takknemlighet til vår frelser ønsker å bidra til Guds rikes vekst, samt å løfte våre medmennesker. Vårt motiv for å gi må være nestekjærlighet og omsorg, ikke ut fra et grådig hjerte som forventer å få hundrefold eller tusenfold tilbake.