Når hårsårhet og grådigheten rår

Friis Larsen krever millionerstatning av av styreleder Øystein Herskedal

regnbuenromerikeBråket omkring Oslo International Bible College i Lørenskog fortsetter. Onsdag kunne avisen Dagen melde at Finn Henrik Friis Larsen føler seg injuriert og ærekrenket og har gått til det skritt å politianmelde styrelederen for den omstridte bibelskolen. I følge avisen skal Friis Larsen kreve 4.560.000 kroner for tort å svie av Øystein Herskedal som er styreleder for bibelskolen. Hele saken kan du lese fra Dagen her  Friis Larsen som startet opp bibelskolen for 20 år siden var tidligere venn med Øystein Herskedal, men etter den bitre konflikten er de to nå uvenner. (Bildet viser Friis Larsen sammen med “Svein Magne “Simoni” Pedersen)  

Uroen omkring Oslo International Bible College vil tydeligvis ingen ende ta, og nå er politiet og rettsvesenet også blitt blandet inn i den skadelige konflikten. I sin anmeldelse til politiet i Lørenskog skriver Friis Larsen i følge Dagen “at en del uttalelser gjort av styreleder Øystein Herskedal er meget injurierende og meget skadelig for meg som person og min framtid,”

bibelskoleDet som har skjedd i og omkring bibelskolen som ble grunnlagt av Finn Henrik Friis Larsen for tjue år siden har utviklet seg til å bli en langvarig og bitter personstrid med beskyldninger om manipulering og maktkamp mellom to av skolens sentrale skikkelser. I følge avisen Dagen føler Friis Larsen at Herskedal skal ha uttalt seg ufordelaktig og framsatt påstander om ham som er ærekrenkende. Imidlertid viser utviklingen i konflikten at Friis Larsen neppe har lært noe særlig fra sin egen bibelskole når han nå politianmelder og trekker sin tidligere venn for retten for påståtte injurier. Kravet som er på nesten  5 millioner kroner skal være som  kompensasjon for fremtidig tap av inntekt og fordi uttalelsene skal ha skadet  Friis Larsen’s omdømme som person og ødelagt hans fremtidige muligheter til karriere i det religiøse landskapet.

Hva sier Skriften om slik konflikt?

Nyheten om den famøse politianmeldelsen med millionkravet for påståtte ærekrenkende uttalelser er vel bare nok et kapittel i en bibelskolekonflikt som minner mest om en billig såpeopera. En “såpe” hvor begjær, sladder, uvennskap, ærekrenkelser, manipulasjon, injurier og nå en famøs politianmeldelse blant de ingredienser dramaet inneholder. Saken er av en slik karakter at man egentlig ikke vet om man skal le eller gråte av det hele. Når dette også skjer i Guds forsamling, blant brødre som alle påroper seg Guds navn og den kristne tro, er bare tragisk og til skam for Kristi eklesia (fellesskap) Man får vondt av studentene som må se sine rollemodeller gyve løs på hverandre i pressen og senere eventuelt for en domstol.

Har de intet lært av Bibelen på bibelskolen?rettssal

Bibelen som er Guds evige ord burde være en bok som blir satt svært høyt av folk som drifter en bibelskole med unge studenter.  Friis Larsen som før øyeblikket er “MISSION & MARKETING DIRECTOR” (i følge skolens nettside) var tidligere rektor for skolen uten at dette syntes å ha påvirket hans beslutning om å hoppe over Paulus formaninger i 1.Kor 6,5-10 som også er ord til Guds folk i dag:  “Til skam for eder sier jeg det. Så finnes det da ikke nogen vis mann iblandt eder, ikke en eneste én, som kan skille tretten for sin bror?  men bror fører sak mot bror, og det for vantros domstol!  Det er jo i det hele allerede et tap for eder at I har saker mot hverandre. Hvorfor lider I ikke heller urett? hvorfor tåler I ikke heller skade?  Men I gjør urett og skade, og det mot brødre!  Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.1 Kor 6,5-10

Pauli formaning er egentlig lærerik kost for troens folk, men dette har tydeligvis ikke vært pensum på bibelskolen til Henrik Friis Larsen. Kanskje også skolens “misjons og markeds-direktør”  i denne konflikten burde la ordene om skolens formål få innvirkning for egen livsstil og eksterne vitnesbyrd: “OIBC is confident that its graduates will be able to fill important needs in church and society around the world who, with integrity and effectiveness, will communicate and demonstrate Christian leadership, values and lifestyle in relevant and life-changing ways.

Hva har skjedd med integriteten,verdiene og livsstilen når skolens stifter og en velkjent kristenkjendis overfor verden og med-kristne står frem som en hårsår, bitter og grådig rollemodell i en såpeopera som minner om Dynastiet i kristen drakt? Det herr Friis Larsen nå proklamerer er ikke Jesu Kristi evangelium, men sin gamle syndenatur som setter kjødet i framsetet!  “Hvorfra kommer all ufreden, og hvorfra kommer all striden iblandt eder? Er det ikke av eders lyster, som fører krig i eders lemmer?” Jak 4,1

Det vi egentlig er vitne til nå er ikke hva Bibelen lærer oss om hvordan vi løser konflikter og uenighet men heller det motsatte. I verden saksøker folk hverandre for vantro domstoler, men blant Guds folk burde man søke forsoning og relasjons-reparasjon innenfor Jesu kors som er stedet for forsoning og forlikelse. Når Friis Larsen nå trekker sin tidligere venn og bror for politi og rettsvesen er dette et tegn på at man forlater korsets budskap, og derfor heller ikke opplever korsets mirakel som bringer fred mellom Gud og mennesker og mellom mann og mann. (eller kvinne og kvinne)  Det er både trist og tragisk å se hvordan Guds folk i “kjødelig hårsårhet” trekker hverandre inn på et sidespor som både belaster rettsvesenet og samtidig bringer skam over Jesu Kristi navn. Vi gir i sannhet de ikketroende god grunn til å spotte!.

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *