Møt The “Dark Christian” -det jeg trodde jeg aldri skulle se

At mennesker dark-christianfra ulike kulturer, med ulik bakgrunn, med ulik ballast og med ulik fortid tror og bekjenner Jesus som Herre og Messias er ikke noe nytt. Den Gud som virker på mennesker her i Norge virker og på mennesker i andre land og kulturer, og skaper liv, lys, håp og fremtid for mennesker med all slags bakgrunn. Evangeliet dreier seg om å tro på Jesus i liv og død, stole på ham hver eneste dag, samt og være lys og salt for verden. Vår oppgave som kristne er å forkynne bibelens ord rett, og strekke ut vår hånd til mennesker og familier i krise.

Sosiale medier som Facebook, You Tube og Twitter er blitt viktige plattformer for mennesker til å fortelle verden hva man tror på og dette er noe mange flittig benytter. Både pinsevenner, baptister, katolikker, syvende dags adventister og mennesker med oppdraget å avsløre illumunati eller avdekke datoen for Jesu gjenkomst og menighetens bortrykkelse, anvender sosiale medier for å nå ut med sine gode, men også til tider høyst tvilsomme budskap. Av og til når man saumfarer You Tube kommer man over noe uventet, møt “The Dark Christian”, som her taler om “kristendom”. Den kontroversielle skikkelsen som ellers ser ut til å ha en rekke bisarre forestillinger om den kristne kirke, at marihuana er Guds medisin og at “hevn serveres best kald”. I sine videoer påroper the “Dark Christian” visjoner fra Gud samtidig som han til tider har et språkbruk vi normalt forbinder med mørke.

En annen person som vi er godt kjent med her på Søkelys har også en aktiv kanal på You Tube som også av mange blir forbundet med mørke er en viss blogger som i neste uke må møte i Oslo Tingrett, tiltalt for å ha sjikanert og trakassert pastor Jan Aage Torp gjennom en årrekke. Strengt tatt var også videoen nedenfor noe jeg egentlig aldri hadde trodd jeg skulle ha sett. Dark Christian fra Canada har 37 abonnenter på sin You Tube kanal. Jan Kåre Christensen og Smyrna Oslo har 0. Og i videoen nedenfor forklarer Christensen sitt syn på den kommende saken.

 

 

 

Facebook Comments

45 tanker om “Møt The “Dark Christian” -det jeg trodde jeg aldri skulle se

 1. Viktig å spre løgn? Jesus var et menneske og ikke G-d selv og kan derfor ikke være L-RD!!!! Torahen sier [The L-rd is G-d] Jesus er ikke G-d. Han refererte alltid til sin himmelske far som er mye større enn han. Han som han alltid ba til. Man ber ikke til seg selv. Da er man Schizofren!!!
  Ser ikke dere hvor korrupt NT er? Tilbedelse av et menneske fører neppe til evig liv.
  G-d sier det helt klart at det er bare han som skal bli tilbedt.

  • Merkelig måte du leser det nye testamentet på. Jesus er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til faderen uten gjennom Jesus, som kom for å frelse oss etter Faderens vilje. Og selvfølgelig ba han til faderen, ikke seg selv – hvor har du fått det fra?

  • JHVH er Faderen og JESHUA er Sønnen. I kraft av å være Faderens sønn er Jesus gudommelig. Faderen har skapt alt til Sønnen og gitt Jesus all makt i himmel og på jord. De skriftlærde var blinde på Jesu tid og dessverre er de det fremdeles. En dag skal de få se “han som de har gjennomstunget” og de skal “gråte sårt over han”. Jeremy, må Gud åpne dine øyne, det er enda ikke for sent å vende om.

  • Dere påstår at Jesus er Gd. Kan dere ikke lese?

   Når ble G-d menneske eller menneske G-d? Og hevde at Jsus er G-d er veldig alvorlig. Det er flere advarsler i bibelen som taler for denne korrupsjonen. Numbers 23:19 God is not a >>MAN<>> the son of man<<>MAN<>G-D<>MAN<< the Holy One in the midst of thee; and I will not come in fury.

   Dette er hellig tekst som kristne ikke tror på. men noe korupte tekster fra Paulus setter de sin lit til. Å tilbe et menneske som sin G-d er ren avgudsdyrkelse.

  • Marie ser ikke du Gd’s ord her? Hvorfor ignorerer du det?

   1 Samuel 15:29 And also the Glory of Israel will not lie nor repent; for He is not a >>MAN<>G-D<>MAN<< the Holy One in the midst of thee; and I will not come in fury.

   Dette er hellig tekst som kristne ikke tror på. men noe korupte tekster fra Paulus setter de sin lit til. Å tilbe et menneske som sin G-d er ren avgudsdyrkelse.

  • Jeremy. Jeg vil anbefale å lytte til Michael Brown som har en utrolig innsikt i dette temaet. Han har noen spennende diskusjoner med Tovia Singer der du kan lære mye, og da mener jeg av Brown. Du vil se at Tovia kommer sørgelig til kort.

  • Jeg lytter ikke på Dr Brown lenger. Han er en kristen og jeg har avslørt hans triks for lenge siden. Dere kristne er akkurat på samme måte. unnvike å svare på bibelske tekster.
   Michael hadde ikke noe å stille opp med mot Tovia singer. Dessuten våger ikke Brown å ta debatten med Rabbi Yuri fordi Yuri vil kun debattere på hebraisk og uten noen engelske oversettelse. Der tapte Michael fordi han ikke behersker flytende Hebraisk
   Brown refererer også gang på gang fra Talmud ennå han har sagt gang på gang at Talmud ikke har noen autoritet overhodet. Men han skal bruke den i sine debatter som et slags bevis?
   Hvordan kan man bruke noe som har null autoritet?

   Sorry Marie jeg forholder meg ikke til en X heroin misbruker rocker og de verste ting. Han er en talsperson for dere kristne eller avgudsdyrkere

  • Jeremy. Vi får bare akseptere at vi tror forskjellig. Du følger GT og tror det er det rette, mens jeg er overbevist om at Jesus er verdens frelser, og at hele GT handler om han. Håper du en gang får oppleve Jesus i ditt hjerte. Da vil du kjenne at du har kommet hjem.

  • Jeg kommer aldri til å akseptere hverken Jesus eller Muhammed. Falske profeter begge to. Kristendommen er en avgudsdyrkende religion der de tilber et menneske. Djevelens barn de håner den evige himmelske far. de gjør også bare det motsatte og setter seg opp mot G-d. Kristendommen er blasfemisk og skittent sekt. G-d kommer til å ødelegge alle kirker i verden og moskeer. G-d aksepterer ikke slike møkkete ting som kirken bære på.
   Jeg håper G-d nåde til de ville sauene som er blitt lurt av Paulus den kriminelle kjetter

  • Du er en person som oser av forakt for andre. At søkelys lar deg få lov å spy ut all den eder og galle som kommer fra deg, er helt uforståelig. Du er med å forsøple denne bloggen som har mange gode innlegg. Mistenker at du er muslim.

  • Hei Belinda.
   Jeg er langt fra enig med Jeremy og vil oppfordre alle til en god tone. Når det er sagt, hadde jeg ønsket at troende her inne kunne motsagt Jeremy med argumenter og gjort som de tidlige kristne, overbevise fra skriftene at Jesus er den lovede Messias.
   Søkelys er et nettsted som verdsetter ytringsfrihet og i en pågående debatt vil jeg ikke gripe inn av hensyn til ytringsfriheten. Det å bryne seg på slik argumentasjon som Jeremy kommer med, bør vi tåle, fordi vi fremover som kristne kommer til å møte stadig mer motstand og hat fra verden.
   Som troende tror jeg at dette er en måte vi blir som “gull glødet i ild av”, men jeg mener at det er viktig at vi som kristne møter krasse kommentarer og eder og galle med Kristi sinnelag og be for de vi møter slik kritikk fra.

   Nå er det videre slik, at kommentarene som er lagt inn her gåes grundig gjennom når de blir tre-fire måneder gamle og enten moderert eller slettet.
   Denne kommenteringspolicyen har vært drevet fra begynnelsen av og vil fortsette.
   Dette gjelder også kommentarene omkring Christensen.
   Akkurat nå er Christensen en het sak, og vi må regne med betydelig mer presseomtale av saken i løpet av de neste dagene, og da blir det virkelig hett.
   Jeg tror mange mennesker i slike saker har behov av å blåse ut frustrasjon og aggressivitet, men jeg oppfordrer alle til en respektfull tone.
   Men også kommentarene omkring JKC saken blir gjennomgått når de blir litt eldre og redigert/slettet.
   Jeg har også lagt inn et filter på endel ord som gjør at endel kommentarer først blir moderert, og hver eneste dag ligger det sikkert 20 slike kommentarer som enten blir slettet eller moderert før de blir akseptert.

   Jeg har selv en god tone overfor Christensen og tror ikke han er gal, psykisk syk eller noe slikt. Debatten omkring JKC har alltid vært tøff, og i den tid han selv bidro i debattene her-brukte han selv slike ord.

   Jeg har sikkert slettet 5000 kommentarer omkring Christensen som har vært for ille, og kommentarer som er uverdige og ikke står seg i evighetens lys, blir slettet, redigert i ettertid. Jeg tar ei slik opprydning en gang i mellom, og det kommer også til å skje i den Christensen saken som diskuteres nå.
   Jeremy er ikke muslim, men ser ut til å være preget av en viss jødisk retning. La oss be for ham! Det er ofte slik at de som er hardest i språkbruken mot Jesus, blir de mest brennende kristne når de oppdager Messias Jesus.
   Mvh Kjell

  • Dere skal være velkomne til å argumenter mot meg. Det er en engel jobb for meg.
   Jeg har allerede lagt ut flere tekster fra Tanach og ingen av dere har så lang argumentert mot de tekstene men dere styrer unna eller poster inn noe fra NT en bok som kom tusenvis av år senere.

   Bare sett i gang og jeg skal sette dere på plass en etter en med Torahen og Tanach

  • Kjell [Søkelys] og Belinda og Marie Jeg utfordrer dere alle til å bevise for meg at Jesus er messiah. Jeg gir dere en oppgave her som dere skal forklare meg fra bibelen. Jeg godtar ikke noe som ikke er bibelsk eller basert på ønsketenkning. Vi må ta G-ds ord for hva det er..Er dere enige det?

   Legg godt merke til 4 mosebok 1:1-18..Jeg venter på logisk svar nå Takk

   The Messiah has its foundation in our Jewish Bible, the Tanach, which teaches that all of the following criteria must be fulfilled before any person can be acknowledged as the Messiah:

   He will be a worldwide ruler who brings peace amongst people but also amongst animals.(Micah 4:1-4; Hoseah 2:20; Isaiah 2:1-4, 60:18). Israel will live safe.

   He gathers in the exiles of Israel; both from the two tribes and from the ten tribes. The ten tribes will join Judah.
   When the Messiah reigns as King of Israel, the Israelites will be ingathered from their exile and will return to Israel, their homeland (Deut. 30:3; Isaiah 11:11-12; Jeremiah 30:3, 32:37; Ezekiel 11:17, 36:24).

   Messiah must be from the Tribe of Judah and a Descendant of King David and King Solomon. (Genesis 49:10) (2 Samuel 7:12-14; 1 Chronicles 22:9-10). Genealogy in the Bible is only passed down from father to son (Numbers 1:1-18).

   He will rebuild the Holy Temple which will be located at the Tempel Mount in Jerusalem and it will not been destroyed. (Isaiah 2:2-3, 56:6-7, 60:7, 66:20; Ezekiel 37:26–27; Malachi 3:4; Zech. 14:20-21).

   Under his rule all Jews will embrace Torah observance (Ezekiel 37:24; Deut. 30:8,10; Jeremiah 31:32; Ezekiel 11:19-20, 36:26-27).

  • GJESP, det er et så utrolig intetsigende, meningsløst og kjedelig oppgulp du kommer med..(og proppfullt av løgn).
   Du fremstår som en meget forstyrret, plaget og bitter mann?

  • Jeg ba om bevis ikke sure oppgulp. Dine argumenter forteller bare at du ikke har kunnskap og kalle G-ds ord for løgn Wow velcome to Christianity. Du imponerer stort mister.

  • Det er bare G-d som frelser og G-d er ikke et menneske..
   Kristne påstår at frelsen kommer fra jødene? Er G-d jøde?

  • Messias Jesus sa i en samtale med en samaritansk kvinne dette: “Dere tilbeder det dere ikke kjenner, vi tilbeder det vi kjenner; for frelsen kommer fra jødene;” og denne frelsen finnes utelukkende i Jesus Messias, I nytestamentet fremstilt som “sønnen eller menneskesønnen”.
   I en samtale med en av jødenes rådsherrer, understreket Jesus videre behovet for å bli født på ny. Å bli født på ny en ikke bare en stillingstagen til en viss religiøs tro eller teori, men innebærer en dyp forvandling: Som en fødsel ved Ånden -en fødsel som på mange måter er vanskelig å forklare, men som alle kan erfare. Det smertet Gud Fader å se sin sønn (jamfør “Jeg og Faderen, vi er ett) (Joh 10,30) og se sin egen Sønn hengende på et kors, og det må ha smertet Jesus sterkt fysisk å henge der som en uskyldig for oss skyldige. -Men Jesaja omtaler ham som “en smertens mann, vel kjent med sykdom” Selve teksten og dialogen mellom Jesus og den skriftlærde Nikodemus er her:

   Joh 3,1-21 Og det var en mann av fariseerne som hette Nikodemus, en av jødenes rådsherrer; 2 han kom til ham om natten og sa til ham: Rabbi! vi vet at du er en lærer kommet fra Gud; for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten at Gud er med ham. 3 Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at nogen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. 4 Nikodemus sier til ham: Hvorledes kan et menneske fødes når han er gammel? kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og fødes? 5 Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at nogen blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. 6 Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd. 7 Undre dig ikke over at jeg sa til dig: I må fødes på ny! 8 Vinden blåser dit den vil, og du hører den suser; men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen; således er det med hver den som er født av Ånden. 9 Nikodemus svarte og sa til ham: Hvorledes kan dette skje? 10 Jesus svarte og sa til ham: Du er Israels lærer, og vet ikke dette? 11 Sannelig, sannelig sier jeg dig: Vi taler det vi vet, og vi vidner det vi har sett, og I tar ikke imot vårt vidnesbyrd. 12 Når jeg har sagt eder de jordiske ting, og I ikke tror, hvorledes skal I da tro om jeg sier eder de himmelske? 13 Og dog er ingen steget op til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, Menneskesønnen, som er i himmelen. 14 Og likesom Moses ophøiet slangen i ørkenen, således skal Menneskesønnen ophøies, 15 forat hver den som tror på ham, skal ha evig liv. 16 For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv; 17 for Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men forat verden skulde bli frelst ved ham. 18 Den som tror på ham, blir ikke dømt; den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. 19 Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset; for deres gjerninger var onde. 20 For hver den som gjør ondt, hater lyset og kommer ikke til lyset, forat hans gjerninger ikke skal bli refset; 21 men den som gjør sannheten, han kommer til lyset, forat hans gjerninger må bli åpenbaret; for de er gjort i Gud.

  • At du refererer fra NT er ikke relevant for meg. NT quranen Mormon bok er ikke Gd’s evige ord. Igjen er dette bøker Baserte på enmanns drøm. Fullstendig irrelevante

 2. Jeremy. Det handler ikke bare om NT, men ser du ikke at hele GT er full av bilder/forbilder på Jesus i tillegg til direkte henvisninger. Du leser alt feil, men det er selvfølgelig ditt valg. Vi lever i en veldig frafallstid hvor Satan prøver å forføre alle han kan, og han lykkes der “frøet” ikke har falt i god jord.

  • Dere som tilber et menneske er avgudsdyrkere,, og om dere ikke omvender dere fra deres synder blir det heller ikke noe evig liv.

   Profeten Jeremiah sier at dere fedrene har bare gitt dere løgner som ikke er til noen hjelp. Zakariah sier også at dere er uten en sann G-d

   Hedningene har ikke kunnskap om G-d og Torahen. De er Avodah Zarah i stor stil

   Og dere er så innbilske at dere virkelig tror at dere er den nye pakt?

   Ny pakt med hedningene avgudsdyrkerne? de som dyrker en man som G-d og dyrker g-debilder idoler statuer. De som raserer shabbaten og feirer falske helligdager og spiser seg mett på urene dyr som svinekjøtt. Danse rundt et tre med Jesus og Santa claus.

   Profeten Jeremiah snakker også om avgudsdyrkere som henter et skogs tre for å sette det fast på golvet og pynte det med silver og gold….

  • Jeremy du har så rett og jeg har nettopp kommet inn på at vi er av Israels 10 “tapte” stammer og at det er pakten vi hat brudt og at det var vi som misshandlet Ordet korsfestet Ordet på solgudsalteret og for fornektet det og Yeshua snakket mot farriseerene som hadde lagd seg idiotlover og fulgte dem. Vi Er Israel og alle synts jeg er gal og jeg ler!
   JERMEY.hvor kan jeg komme inn og lære mere

  • Gladgutt. Har folket brutt pakten med G-d ? Hvis du snur på det hele. Hvordan tenker du da? Tror du G-d har brutt den evige pakten han har gjort med sitt folk? Om din sønn sier til deg. Pappa jeg hater deg og vil ikke du skal være min Pappa. Sønnen vil separere seg fra sin far. Er ikke faren fortsatt hans far uansett situasjon? G-d bryter ikke pakt som han selv har gjort. Om folket gjør det så gjør ikke G-d det.

   Du lurer på hvor du kan lære mer. Vel hva vil du lære og hvor står du per idag?

 3. Harde ord Jeremy.
  Gud la ned sine egenskaper i Jesus, og derfor kan Jesus si at når vi har sett han har vi sett faderen. Faderen og sønnen er likevel to forskjellige. Jeg tror ikke på treenigheten.
  Når jeg leser det du har skrevet ser jeg at bokstaven slår i hjel. Hvordan kan du forvente at jeg skal forkaste Jesus som betyr alt for meg? Ved den hellige ånd kommuniserer enhver kristen med Jesus og kjenner kraften av hans oppstandelse. Du kan sitere fra Tanakh til du blir blå, men jeg kan ikke forkaste han jeg så sterkt har opplevd. Han er ikke fantasi, men han er levende og bor i mitt indre. For meg blir det umulig å falle fra.

  • Har du bevis? Just a simple clams.
   NT er en falsk bok. Jesus var en falsk profet som det er nevnt i Deuteronomy 13. Dere tilber denne mannen. Avgudsdyrkere. Vet du hva Psalm sier? אַל־תִּבְטְח֥וּ בִנְדִיבִ֑ים בְּבֶן־אָדָ֓ם ׀ שֶׁ֤אֵ֖ין ל֥וֹ תְשׁוּעָֽה׃
   Do not put your trust in princes, nor in the son of man, in whom there is no help no salvation. Hva mer sier Gd? Psalm 19
   19:8
   The Torah of the Lord is perfect, reviving the soul; the testimony of the Lord is sure, making wise the simple.

   19:9
   The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart; the commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes.

   19:10
   The fear of the Lord is clean, enduring for ever; the judgments of the Lord are true and righteous altogether.

   Skjønner du nå???????

 4. Når det gjelde islam er vi helt på linje. Den kan på ingen måte sammenlignes med kristendommen og er en falsk religion.
  Takket være at Norge har vært en kristen nasjon har vi blitt rikt velsignet. Nå er vi inne i en stor frafallstid, den norske kirken har falt, og du ser hva som skjer med landet; det er under dom!
  Jeg forstår ditt engasjement for den “sannhet” du tror du har funnet, selv om jeg synes du går for langt i dine uttalelser. Jeg tror også på himmelens Gud, akkurat som deg, men jeg tror også på hans sønn Jesus Kristus.

  • Exodus 4:22And you shall say to Pharaoh, Thus said the Lord, Israel is my son, my firstborn. Jesus er ikke. Hva betyr min sønn? Gd har mange sønner faktisk flere milliarder sønner og døtre.

 5. Hvorfor er du her inne og krangler om du ikke tror på Jesus? Skjønner ikke at du gidder, tror ikke du greier å omvende noen. Du snakker nedsettende Jesus og hele NT. Du kan vel spre ditt falske budskap et annet sted.

  • Det så kalte falske budskapet som du så fint kaller det er Jesus sin egen religion. Den religionen han lærte andre i fra nemlig Torahen og tanach . Dette er i følge deg falsk lære? Var Jesus kristen? Var han katolikk protestant J-vitner ortodoks kristen. Lærte han sine tilhengere fra NT på tempelplassen? Feiret Jesu Shabbat eller søndag. Spiste Jesus svin ? er dere beordret å feire jul?

  • Jesus Kristus var/er Guds sønn og troens opphavsmann og fullender. Hans etterfølgere, dvs.de som tok/har tatt imot Ham, fikk fellesbetegnelse som kristne. Jesus gjorde det som var godt på sabbaten, så vet du det. Går ut fra at du har lest hva som gjorde de religiøse rasende på Jesus. Jo, nettopp at Han gjorde det gode! Jesus forkynte oppfyllelsen av det GT.og at Han var Guds sønn, sendt til verden for å frelse hver den som tror. Hva Jesus spiste av fysisk mat er meg revnende likegyldig, men Jesus forklarte disiplene at Hans mat var å gjøre Guds vilje. Han tilbragte timer sammen med sin himmelske Far og spiste den åndelige føde, som gir næring til ånd/sjel og legeme. Jesus kalte oss til frihet, og om jeg feirer jul som den tradisjonen det er, så er jeg fri til det. Vil jeg ha meg en kotelett, ja, da spiser jeg det. Var det oppklarende?

  • Nei Belinda det var ikke oppklarende men ganske så motbydelig. Det forteller bare alt om deres forhold til HaShem. At dere kristne driter en lang marsj i G-ds ord er ikke noe nytt. Derfor ingen tror på dette lenger. Dere praktiserer ikke G-ds. Dere er ikke lydige og fullstendig respektløse ovenfor G-d
   Det er til å med profetert om de ugudelige hedningene som kommer fra alle verdens nasjoner for å få kunnskap om G-d. Deres forfedre har bare løgner til dere. Les Jeremiah 16:19 og Zakariah 8:23

 6. Er enig med deg ang.ytringsfriheten, men å kalle andre for det ene og det andre fordi man er uenig, er med å forsøple en debatt. Ang.JK.så vil jeg bare si at det er helt sprøtt at man kaller andre for tilbakestående/åndsvak og andre onde ord. Det går selvsagt andre veien også, men man bør vel klare å unngå denne type drittslenging og ha en noenlunde seriøs debatt.

  • Joda…. Men det er noen av oss som har reagert med vantro sjokk naar konfrontert med JKC og har skrevet deretter. Jeg kan ikke love at jeg ikke vil kalle en mann fra planeten mars for mentalt tilbakestaaende hvis han dukker opp i min stue og vil ha camembert suppe. Og det er den folelsen jeg har hatt ovenfor JKC.

   Hvis du gaar gjennom alt med JKC her i Sokelys i de siste 24 mnd vil du finne en meget forunderlig opptreden av han selv. Han har bl.a skrevet under navnet til en annen forkynner. En forkynner han har kalt mentalt syk. Det er nesten som man mister pusten…….

   Men sett utenfra og i lys av de siste dagene kan ordbruken virke hard. Men se tingene i en sammenheng.
   Men paa tross av dette innrommer jeg gjerne at det er tider hvor stillhet hadde hatt best effekt.

  • Heisann. Ja jeg er enig at debatten lett ender opp slik og det er beklagelig. Nettopp derfor gjennomgåes alle kommentarene i ettertid med det for øyet om disse står seg i lys av evigheten. Men som sagt. En god tone med argumenter er det som trenges fremfor stygge utskjellinger som går på utseende, eller at noen lider av bestemte lidelser.
   I en god debatt er det viktig å ha tilbørlig respekt for hverandre og jeg oppfordrer til det.
   Gudstro og åndelig overbevisning er jo noe som stikker svært dypt i oss troende, -og det er sikkert også derfor vi lett føler at kritikk om et synspunkt lett blir oppfattet som et krenkende personangrep. Ønsker alle en fin helg!

  • Søkelys jeg har utfordret deg og Belinda å Marie. men nå er det plutselig stilt?

   Var det ikke ditt ønske at noe skulle argumentere mot meg?
   Jeg sier bare igjen, velkommen skal dere være

  • Jeremy, jeg bruker ikke å gå i lange diskusjoner her på nettsiden av to grunner. For det første forsøker jeg å fokusere på å følge nyhetsbildet, og skrive om aktuelle tema som leserne kan debattere. Men jeg oppfordrer kristne til å møte utfordringer og annerledestenkende som deg og Langesæter med argumenter i en god tone. Ikke ta mannen men ballen. Å gå i slike debatter tar betydelig tid, og min oppgave er å formidle aktuelle saker for leserne. Jeg antar at du har en viss kontakt med Langesæter, og Torstein har fått rik mulighet til å utdype sitt syn i debattene her. Jeg har på tross av at jeg er uenig med Torstein alltid vært raus og respektfull, og det samme ønsker jeg å være overfor deg og andre jeg er uenig i. Derfor oppfordrer jeg alle til å være respektfulle mot hverandre og argumentere sak i stedet for person.
   Jeg skjønner at du har en annen tro enn jeg, men jeg håper at du ikke har opplevd mine korte utspill som ufine.
   Red
   .

  • Meget underlig Søkelys. Du har brukt mange og lange innlegg rettet mot meg for å bevise din påstand. Nå trekker du og alle andre seg tilbake og kommer nå plutselig med masse unnskyldninger.

   Våger dere ikke å ta utfordringen?

  • Jeg har lagt inn 8 kommentarer siden 1 januar, tre av dem har vært et forsvar av din rett til å ytre deg samt en oppfordring og et ønske om en god tone i debatten. I flere av disse har jeg oppfordret til å møte ord med ord, men jeg har riktignok gitt deg svar på hva jeg tror om Messias, at jeg tror at bønn skal rettes til Faderen i Jesu navn.
   Jeg utfordrer folk til å gjøre som Paulus skrev han gjorde -overbevise ut fra skriftene at Jesus er Messias -fremfor det å støte noen ut.
   Mine bidrag i kommentarfeltene er ofte små korrigerende kommentarer. Det jeg derimot finner interessant forsåvidt i dette, er at det lages en egen sak om ditt syn på tingene om hvorfor du mener at Jesus ikke er Messias, og så ta en debatt derfra, for her diskuteres noe helt annet enn hva saken dreier seg om.

  • Søkelys de skriftstedene jeg har henvist til er ikke skrevet av Paulus. Betyr det at de ikke har noen verdi?
   Som man sier på engelsk
   Dear Friends Søkelys. As we see, there are many reasons to know there is no reason to accept New Covenant exemplified by several items in the New Testament. Two actions used in the NT, sums it up; virgin birth, and human sacrifice. I thank you Søkelys for showing me how correct we are to stick with what HaShem [G-d] told us.

  • Alle skrifter fra 1.Mosebok 1,1 til Åpbenbaringsbokens siste punktum er Guds ord og er nyttig til lærdom og opptuktelse i Gudsfrykt. Dette inkluderer også Paulus brev.
   Må Jahve Gud -velsigne Jerusalem og må vi troende kristne be for Jerusalems fred.

 7. Jeremy; dersom du forholder deg til den dømmende Gud i GT, så må du kanskje være litt varsom med din ufyselige væremåte?
  Merker meg forøvrig at du har endel av de samme skrivefeilene som Jan Kåre
  Christensen…?

  Til saken; Det er massevis av løfter og profetier i GT om Messias. Hvem andre
  enn Jesus tror du det tales om her?:
  Esaias 9,6: ” For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømmet er på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig fader, fredsfyrste”

  • Den fordømmende G-d i GT? Er det ikke den samme G-d i NT?

   Isaiah 9:5 [9:6] I den kristne bibel

   Ta den kristne versjonen først,, for unto us a child is born for unto us a son is given

   Dødehavsrullene Isaiah 9.5
   For us a child was born for us a son was given. Vel hvem var denne sønnen som var født.??
   Nå vil jeg se kunnskapen din

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *