Misjonær-ektepar viser vei: Brøt med Hånes menighet etter at Hånes kirke åpnet for forbønn for likekjønnede

bryter-med-hånes-kirkeMisjonær-ekteparet Hilde og Alf Halvorsen viser nå vei etter at den norske kirke nå vil åpne for homofile ekteskap. Hånes menighet i Kristiansand som er en del av apostat-kirken som har forlatt Herren og bøyd seg for folkets røst og åpner nå for forbønn for homofile. Dette har nå det bibeltroende misjonær-ekteparet tatt konsekvensen av og bryter med Hånes menighet, skriver Fædrelandsvennen lørdag. Dermed viser ekteparet som har jobbet med å spre evangeliet i Mali i 33 år vist vei. “Å fortsette ville være et større brudd med vår livssatsing og våre verdier enn å bryte,” skriver Alf Halvorsen -som ikke tør fortelle der ute at mange i kirken hjemme mener det nå er greit å vie to menn, -Det er mye som skjer her hjemme vi ikke kan fortelle om,” sa Hilde Halvorsen til Fædrelandsvennen i 2015. (foto: Skjermdump fra Fædrelandsvennen)

Det kristne misjonærekteparet viser her vei for Guds folk etter at folkekirken nå har valgt en vei i konflikt med Guds Ord og evangelisk kristen forståelse. Kirkemøtets vedtak som åpner for vigsel av likekjønnede, er et fundamentalt brudd med den teologi den verdensvide kristne kirke står for, og det er etter Søkelys syn, tragisk og bibelenet klart frafallstegn at Fellesmøtene i Kristiansand ikke har denne samme åndelige guts og dømmekraft til å ta det samme bruddet som ekteparet Halvorsen nå har tatt. Fellesmøte komiteen som består av representanter for de fleste frie menigheter og organisasjoner,  minner mest om storken som begraver hodet i sanden fremfor å ta det nødvendige oppgjøret Herren krever av dem. “Den mest radikale konsekvens av vår bibelske overbevisning er at vi har tilbrakt 33 år blant unådde muslimer i Mali. Vi har satset livet vårt på at det bibelske virkelighetsbilde, evangeliet og bibelsk etikk er å stole på,” sa Alf Halvorsen i en epost til Fædrelandsvennen. Å samarbeide med Hånes menighet som nå har sviktet de bibelske verdier er dermed blitt umulig for det hengitte ekteparet. “Når menighetsråd og prest tok et samlivsetisk standpunkt som radikalt bryter med bibelsk etikk,-og dermed også med Normisjons verdidokument, forsvant også grunnlaget for videre samarbeid med Hånes menighet. Ekteparet har også gjort det rette og meldt seg ut av det Ludvig Nessa nylig omtalte som “homsekirken”. Hele saken om dette modige ekteparet som vi ønsker å hylle fordi de kompromissløst står for Guds Ord kan leses fra Fædrelandsvennen.

Viser vei for Guds folk men Fellesmøtene svikter

Det kristne misjonær-ekteparet Alf og Hilde Halvorsen som har tjent Guds rike som misjonærer i Mali i 33 år viser nå i handling at det er nødvendig å ta konsekvenser når kirkene her hjemme faller i fra. Som kristen misjonær turde ikke misjonær-ekteparet en gang fortelle på misjonsmarken hvordan tingene er blitt i Norge. Fakta er at den norske kirke gjennom sitt homovedtak i virkeligheten har brutt med det grunnlaget Guds verdensvide kirke står for, og for de nye kirkene i Afrika som fremdeles har respekt for Herrens Ord, vil det tilnærmet være uforståelig at kirkene i Vesten nå legaliserer og praktiserer noe Bibelen entydig omtaler som synd. Som land og folk er vi nå snart blitt så avkristnet at det vi som trenger misjonærer som kan kristne Norge på nytt, med å forkynne det hele evangeliet som entydig
fordømmer homofil praksis som synd. Men også vær vestlige kirke trenger misjonærer som kan fortelle vår tids moderne Smyrna og Laodikea at kompromiss som vi nå ser Fellesmøtene er villige til å inngå, i realiteten er en vei som fører til lunkenhet og at Åndens lampe blir flyttet. Det vi trenger og forventer av menighetene som står sammen om Fellesmøtene i Domkirken, er ikke mindre enn en omvendelse og oppbrudd. Selv om Fellesmøtene har signalisert at de ikke vil invitere homoliberale talere, er virkeligheten likevel slik, at tilsynelatende bibeltroende kristne, nå risikerer å stå side om side med homoliberale prester som deltar eller bidrar under Fellesmøtene. Her viser ekteparet Halvorsen en klar og tydelig vei, en vei som betyr oppbrudd og “no compromise” som Keith Green sang no-compromiseså vakkert om i sin sang “Make My Life a Prayer to You” som er hentet fra nettopp albumet “No Compromise” fra 1978. Det er nettopp kristne som helhjertet står for hele Guds Ord vår tid trenger -og den samme ånd som var i Keith Green er tilgjengelig for enhver som tror. Ekteparet Hilde og Alf Halvorsen har drukket av denne modige ånd -som følger Guds Ord i respekt for vår Herre og frelser. Måtte bare Fellesmøtene i Kristiansand få del i den samme ånd. (Keith Green var en kristen sanger, født den 21 oktober 1953 og tatt hjem til Herren i en flyulykke den 28 juli 1982. Utover hans musikk, er Green mest kjent for hans sterke hengivelse til kristen evangelisering og å oppfordre andre til å gjøre det samme. Green kunne bli oppfattet som kontroversiell grunnet hans stadig konfronterende sangtekster og hans generelle budskap. Noen av de sanger som var skrevet av Green og/eller hans kone, Melody Green, er «Your Love Broke Through», «You Put This Love In My Heart», og «Asleep In The Light». Green er også kjent for mange populære hymner, inkludert «O Lord, You’re Beautiful» og «There Is A Redeemer».)

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *