Massive rykter og uro i Nardus bevegelsen -mange har forlatt bevegelsen i frustrasjon, skuffelse og sorg

Det er betydelig uro i den norske Nardusbevegelsen og rykter om hva som har skjedd brer seg nå blant kristne i pereferien av Torkild Terkelsens bevegelse. Et forholdsvis stort antall medlemmer har forlatt menigheten det siste året. Mangeårige medlemmer som har lagt ned betydelige ressurser og krefter på bevegelsen har forlatt Nardus i sorg og skuffelse og disse tegner et bilde av en evangelist ute av kontroll. “Det begynte i fjor vår, med at en i en lokal Nardus menighet fikk så fullstendig nok av Torkilds styggsnakk og uverdig omtale av andre mennesker, at han begynte å ta det opp med eldstebrødre og andre i Nardus. Siden har det ballet på seg, og mange ting har dukket opp, som har sjokkert flere og flere,” skriver et tidligere Nardus medlem som selv ikke orket å forbli i menigheten. Krisen i bevegelsen er svært utfordrende og selv forkynnere og mangeårige eldstebrødre uttrykker dyp misnøye med hvordan Terkelsen har håndtert en rekke situasjoner. Det er tildels vært alvorlige påstander som rettes mot den 80 år gamle grunnleggeren.  Krisen er så alvorlig at bevegelsen i praksis befinner seg i frys. Flere forkynnere har hoppet av bevegelsen, deriblant Jon Welo fra Stavanger menigheten, Vidar Fevik fra Vennesla og Kai Johannessen som har vært sentral i arbeidet i Oslo.

En blanding av rykter og indre uro har gjort at Nardus bevegelsen i realiteten befinner seg i frys og noe mange oppfatter som krise. Hele forsamlinger er i ferd med å gå i oppløsning og selv mangeårige eldstebrødre er i ferd med å trekke seg fra Nardus bevegelsen

Situasjonen har også ført til at Terkelsen har avstengt sin Facebookside for kommentarer og de ukentlige streamingene fra hans møter hjemme i Grimstad har vært avlyst men er nå tatt opp igjen. Flere kilder Søkelys har vært i kontakt med forteller om en bevegelse i dyp krise hvor Terkelsens lederstil har etterlatt mangeårige medlemmer i dyp personlig krise. Dersom innholdet i ryktene er riktig er dette en svært alvorlig ripe på Torild Terkelsens omdømme og ettermæle. I følge flere kilder skal flere lokale menigheter være dypt splittet eller på vei ut av bevegelsen. Rykteflommen og krisen i bevegelsen er de mest alvorlige Nardus noensinne har opplevd og skarer av tidligere og nåværende medlemmer har mistet tilliten til både Torkild Terkelsen og de andre forkynnere og eldstebrødre i bevegelsen. I følge kilder skal rabalderen i bevegelsen ha startet for litt over ett år siden -og dette har nå langt på vei nesten lammet hele bevegelsen i Norge. Det er en stor skare sårede mennesker som nå har trukket seg fra bevegelsen som befinner seg i dyp krise. Nyhetene om uroen i Nardus kommer samtidig med at en av Nardusbevegelsens sentrale figurer gjennom flere tiår, Ole Einar Rydland nylig gikk ut av tiden. I følge Nardus bevegelsens egen oversikt er det nå kun 7-8 lokale forsamlinger igjen, hvorav de fleste er redusert til husfellesskap. Nardusbevegelsens nettside, http://nardus-menighetene.no er også tatt ned etter å ha ikke blitt oppdatert siden før sommeren. Nardus bevegelsens nettside er nå oppe igjen og ytterligere en menighet ser ut til å være fjernet fra bevegelsen oversikt over forsamlinger, Nemlig menigheten i Ørstad/Vartdal. Pr 16 april oppgav bevegelsen at de hadde lokale menigheter i Oslo, Vinstra, Vartdal/Ørstad, Hallingdal, Stavanger, Storsand, Sandefjord, Kristiansand, Fredrikstad og Grimstad. 10 menigheter, På Nardus siste oversikt lagt ut i dag, er tallet redusert til sju. Stavanger, Vartdal/Ørsta og Hallingdal er borte. Dermed har bevegelsen i løpet av kort tid mistet 30 prosent av sine oppgitte lokale menigheter.

En bevegelse i krise

Det Torkild Terkelsen har brukt 40 år på å bygge ser nå ut til å smuldre opp mellom hendene på et lederskap som nå bør gå i krisemodus og søke ekstern hjelp. Mangeårige stabile medlemmer av Nardusbevegelsen orker rett og slett ikke mer, -og sitter tilbake med følelsen av å ha kastet bort tid, penger og ressurser på en menighet der øverste leder har omtalt dem med styggsnakk og på en uverdig måte, sier et tidligere medlem.

“Det begynte i fjor vår, med at en i en lokal Nardusmenighet  fikk så fullstendig nok av Torkilds styggsnakk og uverdig omtale av andre mennesker, at han begynte å ta det opp med eldstebrødre og andre i Nardus. Siden har det ballet på seg, og mange ting har dukket opp, som har sjokkert flere og flere. -Torkild har nok slått ganske vilt rundt seg på flere måter gjennom mange år, og men en hardhet som ikke er god. En annen ting er at han nok også har mangla grensesetting. Sikkert mye p.g.a. at folk ikke har turt å ta mot til seg for å si ifra. Eldstebrødrene har gjerne forsvart Torkilds mange harde svepeslag med at han er sliten og har en stor arbeidsmengde å ta seg av. Det har til tider virket som at eldstetjenesten i Nardus har gått fra å være hyrder som skulle ha skånet hjorden, til å gå rundt som vaktbikkjer for å forsvare én pave som skal ha det som han vil, på tross av andres følelse av underkuing,” sier et tidligere medlem fra Nardus som trakk seg for litt over et år siden. I følge flere tidligere medlemmer av Nardus er det en svært alvorlig situasjon som har rammet bevegelsen. For øyeblikket er det fint lite aktivitet i de lokale menighetene med unntak av Tønsberg hvor det er regelmessig aktivitet. Bevegelsen vil i tillegg avholde høststevne på Vinstra hvor Torkild Terkelsen vil delta med forkynnelse.

Facebook Comments

4 tanker om “Massive rykter og uro i Nardus bevegelsen -mange har forlatt bevegelsen i frustrasjon, skuffelse og sorg

 1. Markus 3:25: “Og om et hus kommer i strid med seg selv, kan dette huset ikke bli stående. 26 Dersom Satan har reist seg mot seg selv og er kommet i strid med seg selv, så kan han ikke bli stående. Da er det forbi med ham.”

  Jesus Kristus

  8
  3
  • To tomler ned for Jesu Kristi egne ord. Flusst med satanister på Søkelys gitt..:=)

   7
   1
 2. Hørt T.T flere ganger før 1985. Husker han som en trivelig kar med humor. Teologi utenom det som er normalt i Guds forsamling, flink til å kritisere kristenheten utenfor sin egen sekt «Jesus only» ? Stadig latterliggjøring av andre og nedrakking har lite for seg

 3. Jeg ville gjette på at dette trossamfunnet kunne hatt to andre alternativer. Det første var at alle medlemmene ble passive møtegjengere. Tror dette er ganske vanlig i dag. Men på sikt vil vel dette være som et skip som syker sakte i havet. Typisk vi neste gennerasjon falle fra. Det andre, som antagelig også er ganske vanlig, er at medlemmene fokuserer mest på tradisjoner og sosiale forhold. Åndelige ting og lederskapets meninger blir uvesentlig. Da kan alt gå sin gang uten vidre. Sannsynligvis en mer levedyktig løsning siden trossamfunnet da kan leve videre som en vilken som helst annen seklulær organisasjon.

  Det blir mer og mer klart for meg at det å fungere som en levende åndelig virksomhet krever en viss ydmykhet og åndelig påvirkningskraft av de som skal være forbilder for medlemmene. De må konsentrere seg om det som står i Bibelen og ingenting annet.

  Dessverre ser det ut som om egenrådighet, stahet og forskjellige former for selvhevdelse gjør at de mister det åndelige klarsynet. Og deretter blir hovedsakene stadig mer sekteriske og Den Hellige Ånd stadig mer fraværende.

  I tider hvor selvransakelse og ærlighet var viktige elementer i både forkynnelse og liv kunne man håpe på Guds nåde og nye vekkelser. Men jeg frykter at de tidene er over.

  Resultatet ser vi overallt. Folks iboende behov for dypere meninger blir forsøkt dekket med alt fra new-age og yoga til jehovas vitner og miljøbevegelser. Dette har mange snakket om i mange tiår. Når den sanne evangeliske kristendommen forsvinner vil vi få noe annet i stedet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *