Martyrkirken: Boko Haram drepte 70 prosent av kirkemedlemmene

kristne.-bærer-korsetEn Nigeriansk pastor forteller at Boko Haram terrorister har drept 70 prosent eller omkring 8000
medlemmer av hans kirke. Pastor Samuel Dali som er president for Brødrekirken i Nigeria kunne på sitt kontor i Jos, Nigeria fortelle journalister et terrorgruppen har ødelagt kirkebygninger i Adamawa i Yobe og i Borno staten og gjort at mange lokale pastorer ikke lenger har noen menighet å betjene. Pastor Samuel Dali kunne også fortelle at 176 av de 276 Chibok jentene som ble kidnappet i fjor, var fra hans menighet.

nigeria-killings (298x213)Tidligere i denne måneden kuttet terrorister fra Boko Haram over halsen på 18 kristne fiskere i tre landsbyer i Borno staten. Lederen for Borno statens union for fiskere skal ha fortalt flere nyhetsbyrå at terroristene brukte kniver for å slakte deres ofre i stillhet for å unngå å alarmere soldater i den nærliggende byen Baga som ligger nordvest i Nigeria nær  Lake Chad. Den nigerianske pastoren er på tross av alt det nedslående håpefull at terroristgruppen vil bli nedkjempet. “Nigeria vil overvinne utfordringen fra Boko Haram snart, sa han i følge media. (Illustrasjonsfoto)

 

Facebook Comments

1 tanke om “Martyrkirken: Boko Haram drepte 70 prosent av kirkemedlemmene

 1. Det er uhyggeleg å lesa om desse muslimane som drep i Allah sitt namn.
  Dagen kjem då dei og må stå til rette for det dei har gjort.

  Bibelen fortel med tydelege ord korleis det vert på slutten når DYRET styrer.
  Dyret eller Antikrist er beskrive som ryttaren på den kvite hesten i Åp 6.

  “Då såg eg ein kvit hest, og han som sat på hesten, hadde ein boge. Det vart gjeve han ein sigerskrans, og med siger drog han ut for å sigra.”

  Han vert motteken som ein helt som militært går frå siger til siger.

  Når me kjem til biletet av han i trinn 4 ser han slik ut.

  “Då fekk eg sjå ein gulbleik hest. Han som sat på hesten, bar namnet Døden, og dødsriket fylgde han”

  Han har fått namnet “Døden og dødsriket” eller ” death and hell” på engelsk.

  “Då fekk eg sjå ein gulbleik hest. Han som sat på hesten, bar namnet Døden, og dødsriket fylgde han”

  I Habakkuk 2 er han beskriven slik.

  “For synet ventar på si tid,
  det jagar mot enden og slår ikkje feil.
  Og om det dryer, så venta berre!
  Det kjem for visst, det vert ikkje borte.
  4 Sjå, frekk og uærleg er han.
  Men den rettferdige skal leva ved si tru.
  5 Rikdomen skal svikta den stolte,
  han skal ikkje nå sitt mål.
  Som DØDSRIKET spilar han opp sitt gap,
  umettande er han som DØDEN.
  Han SOPAR TIL SEG ALLE FOLK
  og samlar folkeslaga til seg.
  Alle desse skal setja i med ei nidvise om han, ein song full av spottord og seia:
  «Ve den som samlar det andre eig..”

  “Yea also, because he TRANSGRESSETH BY WINE, he is a proud man, neither keepeth at home, who enlargeth his desire as HELL, and is as DEATH, and cannot be satisfied, but gathereth unto him all nations, and heapeth unto him all people”

  I det femte seglet står det.

  “Då Lammet braut det femte seglet, såg eg under altaret sjelene åt dei som var IHELSLEGNE for Guds ord skuld og for det vitnemålet dei hadde. 10 Dei ropa med høg røyst: «Herre, du heilage og truverdige, kor lenge vil du venta før du held dom og straffar dei som bur på jorda, fordi dei RENDE UT BLODET VÅRT?» 11 Då fekk kvar av dei ei kvit kappe, og det vart sagt dei at dei skulle halda seg i ro endå ei lita stund, til det var fullt, talet på medtenarane og brørne deira, dei som skulle VERTA IHELSLEGNE liksom dei sjølve.”

  På slutten går det ikkje an å skjula seg.
  Ein er enten MED Antikrist eller MOT.

  “Folk tilbad draken fordi han hadde gjeve dyret makt, og dei tilbad dyret og sa: «Kven er som dyret, og kven kan strida mot det?»
  5 Det vart gjeve dyret ein munn som kunne tala store og spottande ord, og det fekk makt til å halda på i 42 månader. 6 Då opna det munnen for å spotta Gud, og det tok til å håna namnet og bustaden hans, ja, alle som bur i himmelen. 7 Det fekk lov til å føra krig mot dei heilage og vinna over dei, og det fekk makt over kvar ætt og kvart folk, kvart tungemål og kvart folkeslag. 8 Og alle som bur på jorda, SKAL TILBE DYRET, alle som frå verda vart grunnlagd, ikkje har fått namnet sitt skrive i livsens bok hjå Lammet som vart slakta.”

  http://www.timesofisrael.com/watch-live-obama-addresses-us-jews-on-iran-deal/
  Obama seier dette til jødane i USA.

  ” Iran deal lifts existential threat to Israel…the agreement “blocks every way, every pathway that Iran might take in order to obtain a nuclear weapon.”

  Den komande Antikrist sa:

  http://www.bloombergview.com/articles/2015-04-27/george-w-bush-bashes-obama-on-middle-east

  “Bush said that Obama’s plan to lift sanctions on Iran with a promise that they could snap back in place at any time was not plausible. He also said the deal would be bad for American national security in the long term: “You think the Middle East is chaotic now?”

  Oppgjeret mellom Vesten og Iran/muslimske verda kjem slik Daniel 8 fortel.

  “No vil eg la deg få vita kva som skal henda når det lid til endes med vreiden; for synet gjeld endetida. 20 Veren du såg, den som hadde to horn, er kongane i Media og Persia. 21 Den raggete bukken er kongen i Javan….skal det stå fram ein konge med HARDT ANDLET OG SLEIP TUNGE. 24 Han skal få stor makt, men ikkje ved eiga kraft. Han skal gjera uhyggjeleg skade og ha lukka med seg i det han tek seg føre. Han skal gjera ende på mektige menn og folket av dei heilage. 25 Fordi han er klok, skal svikarferda lukkast for han. Han skal vera stor i eigne tankar og rydja ut mange når dei minst ventar det. Han skal reisa seg mot hovdingen over hovdingane og verta knust, men ikkje ved menneskehand. 26 Det er sant, dette synet om kveldar og morgonar som her er fortalt. Du skal gøyma på synet, for det peikar langt fram i tida.»

  “Den som talar med falsk tunge,
  hatar den han knuser;
  ein sleip munn får mange til å falla.” Ordt 26.

  “Fienden LEGG HAND PÅ SINE VENER,
  SKAMLAUST BRYT HAN SI PAKT.
  22 Hans tale er SLEIPARE enn smør,
  men i hjarta tenkjer han på strid.
  Hans ord er mildare enn olje,
  likevel er dei som dregne sverd” Salme 55

  http://www.templeinstitute.org/megillat-bush.htm

Legg igjen en kommentar til Torstein Langesæter Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.