Marerittet fortsetter -Plan og bygningsetaten med nye trusler og tvangsmulkter mot blogger Christensen

Christensens byggemareritt fortsetter Etter at Plan og bygningsetaten i Oslo gikk på en mindre smell før ferien da det ble klart at den opprinnelige tvangsmulkten på kroner 20 000 etter loven var foreldet, og namsfogden derfor ikke ville gjennomføre tvangsinndrivelse av den første tvangsmulkten, er PBE igjen på krigsstien og vil ha bloggerens mur og bod fjernet. Som Søkelys tidligere har skrevet blir selve pålegget om retting/tilbakeførsel aldri foreldet, og derfor har PBE igangsatt ulovlighetsoppfølging på  basis av senere utsendte pålegg og tvangsmulkter. Christensen har nå tatt kontakt med advokat Ole Sperre i advokatfirmaet Nicolaisen for eventuell juridisk bistand.

Christensens ulovlig oppførte mur og bod, fortsetter å gi bloggeren hodebry og dårlig nattesøvn. Etter at saken tilsynelatende tok en pause i sommer etter at namsfogden avviste å kreve inn en tvangsmulkt på kroner 20 000, fordi kravet var foreldet, har kemneren i Oslo og kommunal innkasso tatt opp igjen hansken og arbeidet med å kreve inn tvangsmulkter som forlengst er forfalt. Etter først å ha fått en tvangsmulkt på kroner 20 000 i september 2015, som ble oversendt for innkrevelse og avvist av namsfogden som foreldet, har Plan og bygningsetaten i Oslo sendt ytterligere varsel om tvangsmulkter både på kr 30 000 og kr 45 000 som er forfalt. Siden Christensen ikke har etterkommet pålegget om å fjerne muren og boden samt tilbakeføre innen fristene angitt i pålegget. En tvangsmulkt på kroner 30 000 forfalt tidligere i vinter, og en ny tvangsmulkt på kroner 45 000 hadde frist til 1 juni. Bloggeren som også har en konflikt gående med arbeidsgiver Unibuss har brukt sommeren på å nyte solen i Danmark. Om en uke skal hans sak med arbeidsgiver opp i diskrimineringsnemda, og samtidig henger tvangsmulkter og pålegg om å rivning som et  Damokles sverd over familiens hode.

Nei fra Bymiljøetaten 

Må tilbakeføre til dette. Den pene og funksjonelle muren er i strid med lovverket og skulle vært søkt om før muren ble bygget

Også Bymiljø-etaten i Oslo har nå sagt nei til Christensens mur. I et brev datert 7/8-20 etter forespørsel fra Christensen skriver Bymiljøetaten dette: “Bymiljøetaten kan ikke godkjenne plassering av muren på regulert veigrunn. Alle støttemurer skal plasseres etter norm 71-1 Plassering av støttemur i profilet. Dersom en mur er inntil 1,0 meter høy, kan den plasseres inntil reguleringslinjen, mens en støttemur over 1,0 meter høyde skal plasseres minst 1,5 meter fra kant regulert vei. Dette er for å sikre drift, fremkommelighet og trafikksikkerhet i det offentlige veinettet. I tillegg skal en støttemur ikke hindre sikt i avkjørsel, men det er ikke tilfellet i denne byggesaken.
Den aktuelle muren er over 1,0 meter høy og skal dermed plasseres minst 1,5 meter fra kant regulert vei for å bli godkjent av Bymiljøetaten. Vår uttalelse skulle vært innhentet før muren ble bygget,” slår Bymiljøetaten fast i sitt skriv som også er publisert på Oslo Kommunes saksinnsyn.

Blogger og evangelist trues igjen med tvansmulkter og pålegg om å rive

Bloggeren som kunne ha brukt ferien på å rive fikk i dag dette budskapet fra Oslo Kemnerkontor og kommunal innkasso: “Kravet gjelder tvangsmulkt i forbindelse med ulovlig oppføring av støttemur og terrengendring, pålegg datert 08.09.15, sak 201510929-4 og frist for å etterkomme pålegget ble satt til 01.01.2016. Etter henvendelser til PBE er dere gitt flere utsettelser med å etterkommet pålegget, endelig frist ble satt til 01.06.2019. Klager fra dere har vært behandlet hos Fylkesmannen, alle klager har gitt Plan- og bygningsetaten medhold. I sak 713266 sendte vi begjæring om utleggsforretning med bakgrunn i tvangsmulkten på kr 20.000 som ble vedtatt i pålegg datert 08.09.2015. Denne saken ble avvist av namfogden med begrunnelse av at kravet var foreldet. I og med at fristen for utbedring ble utsatt til 01.06.2019, er strengt tatt ikke denne tvangsmulkten foreldet, men vi opplyste ikke om den utsatte friste til namsfogden og dermed ble saken avvist. Tvanggsmulkt er et pengekrav som er omfattet av lov om foreldelse av pengekrav. Pålegget om retting/tilbakeføring av det ulovlige forholdet foreldes ikke.

-Vi anbefaler sterkt at påleggene fra Plan- og bygningsetaten etterkommes snarest for å unngå nye tvangsmulkter med påfølgende tvangsinnfordring. Plan- og bygningsetaten har vedtatt en ny tvangsmulkt på kr 45.000 dersom pålegget om retting/tilbakeføring ikke er etterkommet innen 01.06.2020. Dette kravet vil bli tatt med i begjæring om utleggsforretningforretning til namsfogden i Oslo. Christensen har i dag tatt kontakt med advokat Ole Sperre i Nicolaisens advokatfirma for juridisk bistand. I forbindelse med ulovlighetsoppfølgingen har Plan og Bygnings Etaten (PBE) allerede truet med flere tvangsmulkter dersom pålegget ikke etterleves. To tvangsmulkter har påløpende tilsammen 75 000 har allerede forfalt, den siste på kroner 45 000 forfalt den 1/6-20 og 1/9-20 forfaller en ny tvangsmulkt på kroner 60 000. Videre trues Christensen med at en tvangsmulkt på kroner 80 000 vil forfalle den 1/12-20 og dersom han ikke har etterkommet pålegget innen 1/2-21 vil ytterligere en tvangsmulkt på kroner 100 000 forfalle. Hvorvidt en advokat her vil kunne hjelpe bloggeren er høyst usikkert da saken har vært prøvd både rettslig og i samtlige offentlige forvaltningsorgan hvor bygningsetaten har fått medhold.

Facebook Comments

5 tanker om “Marerittet fortsetter -Plan og bygningsetaten med nye trusler og tvangsmulkter mot blogger Christensen

 1. PBE har jo fått medhold på alle punkter, så når Christensen hyrer inn advokat, pådrar han seg bare ytterligere utgifter i tilknytning til konflikten. For en advokat må jo selvsagt forholde seg til samme lovverk som PBE allerede har fått medhold i henhold til.

  2
  1
  • Da er farsen i gang igjen. Hvor lenge Christensen kan holde det gående gjenstår og se. saken har vært vurdert av kommunestyret, byutvikingskomiteen,sivilombudsmann og mange ganger hos fylkesmannen. Selv retten har sagt sitt. Christensen vil snart forstå at det er umulig å vinne over staten. Som de skriver, tvangspålegg blir aldri foreldet, og det foreligger flere pålegg med tvangsmulkter av nyere dato, som ikke er foreldet.
   Enhver seriøs og anstendig advokat vil, etter å ha lest gjennom saksdokumentene fortelle sin klient at det bare er å kaste inn håndkleet. Muren vil måtte rives ganske snart. Tror JKC tok seiren på forskudd. Før eller siden blir man innhentet av når man bryter lover. Christensen er en kriminell som vet å utnytte systemet.
   Men kriminalitet lønner seg aldri i det lange løp. Dette er noe “evangelisten” kommer til å erkjenne i løpet av de neste månedene. Hadde han hatt vett, så hadde han brukt sommeren på å fjerne muren og spart seg selv tvangsmulktene, men er man rammet av “pride” så er man rammet av “pride”.

   2
   1
  • Det er vanskelig å vinne frem mot staten. Jeg er redd dette er bortkastet tid for Christensen. Han kunne ha brukt sommeren på å rive muren, så kunne han meldt fra til PBE at tvangsmulktene er unødvendige siden han har revet og fikset opp. Christensen sliter med denne saken. Tror det skal bli svært vanskelig for ham å vinne frem her. Jeg så forøvrig at bymiljø-etaten også har sagt nei til en ny dispensasjonssøknad fra ham om en mur som ligger i offentlig veigrunn. Alle dører lukker seg nå for denne muren og boden og trappa.

   3
   1
 2. Får litt vondt av Christensen jeg.Først ble han og hans familie mobbet og trakassert av Torodd Fulgesteg og Ansgar Braut gjennom den falske bloggen de opprettet. Så ble det sendt brev og eposter til ekteparets arbeidsgivere. Så gikk de to til angrep på Christensens barn på den falske bloggen.
  Når Fuglesteg og Ansgar Brauts heksejakt var over, ble det PBE og Unibuss som ble Christensens plageånder.
  Hans plager tar aldri slutt.
  Håper Christensen vinner frem. PBE bør la nåde gå for rett og gi familien fred.

  3
  2
  • Enig med deg Bjørnar.
   Vi har en liten ulovlighet, som de behandler som om vi har bygget en stor brygge i strandsonen.
   Da Kjell Inge Røkke bygget egen brygge ulovlig, fikk han dispensasjon. Men det var en stor overskridelse, vi som har en liten overskridelse, skal de ta!
   Her blir virkelig alt snudd på hode!

   1
   1

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *