Mange har merket seg hvilke forkynnere som er tause omkring likekjønnede ekteskap

Joel Osteen’s svar på spørsmålet om likekjønnede ekteskap var: “Som du vet, jeg er for alle”
joel-osteen-for-alleHøyesteretts kjennelse i spørsmålet omkring såkalte likekjønnede ekteskap har vært nyhetssak nummer en i den kristne pressen i USA og både Charisma news, Christian News Network, Christian Post, Christian Today, CBN News, Christian Headlines.com og Worthy News samt en rekke medier har bredt omtalt høyesteretts kjennelse i saken som kan få store ringvirkninger for den kristne kirke i USA. Pastorer, predikanter og kristenledere har i prekener, kronikker og på egne Facebooksider gått knallhardt ut mot kjennelsen mens president Obama som har applaudert og tiljublet noe han for få år siden sa han var imot. (Skjermfoto You Tube)

Store og viktige amerikanske røster innenfor Guds menighet reagerer meget skarpt på at falske-kontra-ekte-lærereUSAs høyesterett og den amerikanske presidenten setter seg i Guds sted og foretar en omdefinering av ekteskapet som Gud selv har innstiftet. Det enkelte her hjemme omtaler som “ett perifert tema” og “marginale tema” er noe de aller viktigste predikanter og kristne medier har vært opptatt av de siste ukene. Menn som John Piper, John MacArthur, Al Mohler, Franklin Graham, Jonathan Cahn, Carter Conlon, Michael Brown og hundrevis av andre røster som representerer mange millioner kristne har uttalt seg tydelig og modig om temaet og blant lekfolket har tusenvis på tusenvis uttrykt sin mening i debattspalter og på sosiale medier. Samtidig som aktverdige Guds menn taler høyt og tydelig for å advare nasjonene mot syndens konsekvens, er enkelte apostat-kirkesamfunn allerede i gang med å tilpasse seg vår tids frafall, -mens andre igjen, de predikanter og pastorer som David Wilkerson omtaler som “soveputeprofeter”i sin bok “Set the Trumpet to Thy Mouth” -forholder seg 100 prosent tause. Blant disse tause religiøse finner vi menn som Joel Osteen som på direkte spørsmål svarte: “Som du vet jeg er for alle” og andre velstandsprofeter som Creflo Dollar, Benny Hinn og Joyce Meyer. “Disse vil selvfølgelig ikke uttale seg tydelig da de er redde for å miste kunder,” skrev en bibeltro kristen syrlig i Facebook gruppen “Joel Osteen Exposes” .

De har skapt seg en Gud i eget bilde

santa-clause-sparkle-animationMange troende har sitt eget ubibelske bilde av hvem Gud er. Spør du mange av disse om hvordan de ser på Gud, så skulle man tro at de egentlig dyrker julenissen for Gudsbildet og trosgrunnlaget er ikke Bibelen som er den eneste objektive kilde til vår kunnskap om Gud. For oss som tror at Bibelen er Guds ord er det Guds dyrebare ord som er grunnlag for vårt Gudsbilde og ikke hva falske lærere og jesus-wearing-the-thorn-of-crownsfalske profeter måtte lære til sine tilhengere. Jahve Gud er ingen snill og tolerant julenisse slik mange forsøker å fremstille Ham. Når vi legger til grunn hva Bibelen sier er Gud både kjærlig, hellig, rettferdig, nidkjær, sjalu og en fortærende ild. En Gud som hater synden, men som elsker synderen på en slik måte at han sendte sin enbårne sønn til verden, for å bringe soning for alle våre synder, uansett hva de måtte være. Imidlertid er omvendelse og anger en forutsetning for å finne nåde, og derfor sier og Ordet dette: ” Så fatt da et annet sinn og vend om, for at deres synder må bli utslettet, så husvalelsens tider kan komme fra Herrens åsyn,” (Apg 3,19)  “Peter sa da til dem: Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den Hellige Ånds gave!” (Apg 2,38)

Dr Michael Brown snakker om likekjønnede ekteskap og homo revolusjonen 

 

Facebook Comments

1 tanke om “Mange har merket seg hvilke forkynnere som er tause omkring likekjønnede ekteskap

 1. Utallige er desse predikantane som står på talarstolen og pratar behagelege ting til folk.
  Det er ikkje ein bodskap som forkynner dom og at Messias skal koma tilbake.
  Det er ein Kardemonneby – bodskap.
  Osteen er slik.

  Lite nytt over det profetiske ordet kjem fram i preikene. Det er ofte koselege forteljingar som folk likar å høyra.
  ——————-

  http://www.templeinstitute.org/

  “RAISE A RED HEIFER IN ISRAEL

  Tammuz 25, 5775/July 12, 2015

  https://www.youtube.com/watch?v=nHnjOiagh-g

  After 2,000 years, with great thanks to the Almighty, we are pleased to announce:

  The Temple Institute is raising red heifers in Israel. For the first time in 2000 years, the restoration of Biblical purity is within reach… the prerequisite for building the Holy Temple.”

  Medan Gud er i ferd me å oppfylla dei siste profetiane der tempelet og offersystemet kjem på plass igjen i Israel på tempelhøgda, kosepratar prestane om banale ting .
  Mange av dei fordømmer Israel og det som skjer i landet. Dei forlangar at Israel og Jerusalem skal delast.

  http://sabeelnorge.org/images/Artikler/Midtosten_NLA.html

  “Hvordan bør kristne forholde seg til konflikten i Midt-Østen?
  av Halvor Nordhaug, Biskop i Bjørgvin”

  “Mange kristne inntar nærmest på ryggmargsrefleks alltid en støttende holdning i forhold til Israel i konflikten med palestinerne. For dem handler dette om troskap mot Guds utvalgte folk. Flere legger også vekt på løftene om landet som ble gitt til dette folket i GT, og mener at disse har politisk relevans i dag. Lar en slik holdning seg teologisk begrunne?

  Kirkens utgangspunkt må være at Bibelens løfter skal forstås ut fra oppfyllelsen i Kristus, slik det fremgår av
  2 Kor 1,20: For i ham har alle Guds løfter fått sitt ja. Derfor sier vi også ved ham vårt amen, til Guds ære.

  Kristne leser GT med ståsted i NT, og NT forholder seg radikalt til sentrale jødiske instanser som tempelet og offerkulten. I og med Kristi frelsesverk er deres funksjon nå oppfylt. Slik blir de bekreftet i den rolle de har hatt å spille i frelseshistorien. Men det betyr også at deres tid nå er forbi i og med Kristus.

  Kirken er det nye gudsfolket av jøder og hedninger. Her er inngangsporten dåpen som tar over den plassen omskjærelsen hadde i den gamle pakt (Kol 2). Det betyr ikke at Kirken har erstattet Israel som Guds utvalgte folk på en slik måte at Israel er forkastet. Gud har ikke forkastet dette folket, men vil gi dem del i frelsen i sin tid slik Paulus skriver i Rom 9-11. Men det er viktig å legge merke til at landløftene ikke omhandles når Paulus her drøfter Israels rolle i den nye pakt. Paulus er bare opptatt av jødenes frelse, ikke hvor de skal bo.

  Universalisering av landløftene

  På samme måte som med templet kommer også landet i en ny stilling i den nye pakt. Også landløftene må sees som oppfylt i Kristus. Alle Israels løfter og privilegier utvides nå til å gjelde både jøder og hedninger i Kristus. Landet som Guds folk skal arve er ikke lenger et område i Midtøsten, det skal en gang gis oss i form av en nyskapt jord (Åp 21). I samme retning går Paulus når han skriver at at Abraham … skulle bli arving til verden.(Rom 4,13). Tilsvarende ser vi også hos Jesus i saligprisningene: Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden. (Matt 5,5).”
  ————
  Løgnene til Paulus er mange og orda hans gjennomsyrar heile Skrifta.
  Surdeigen kallast det.
  Ein prøver å få orda hans til å passa med Tanakh.
  Diverre går det ikkje an.

  “Ordet og vitnesbyrdet “er Tanakh.
  Som Esaias 8,20 seier best i King James versjonen.

  “To the LAW and to the TESTIMONY: if they speak not according to this word, it is because there is no light in them.”

  Om ein ikkje talar i samsvar med “lova og profetane” så er det ikkje noko ljos i dei.

Legg igjen en kommentar til Torstein Langesæter Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.