Kristelig folkeparti bør insistere på at regjeringen dropper usosialt forslag som rammer uføre eller bryte samarbeidet med Frp/Høyre

VG søndag: KrF-topper åpner for brudd: – En invitasjon til å felle seg selv

Bondevik regjeringen gav i 1997 alle uføretrygdede og pensjonister med minstepensjon en 1000 lapp i måneden ekstra i trygd, Frp og Høyre vil ta det igjen ved å ta fattige og syke -og gi kjempeskattelette til de aller rikeste

siv_ernaForslaget til statsbudsjett for 2015 har vist oss Frp og Høyres sanne ansikt. Regjeringen som mange kristne trodde skulle bringe en positiv forandring for landet, er i ferd med å bli en stor ulykke spesielt for uføre og syke. Det forslaget som nå ligger på bordet innebærer kraftige skattekutt til de aller rikeste i Norge, mens folk flest kun får småpenger i skattelette. Og de som skal betale for de rikes festing og Champagne er syke og uføre som får kraftige kutt i inntektene. Dermed er det duket for økt fattigdom og større forskjeller mellom rike og fattige. En sosial politikk både Venstre og KrF bør si et tydelig nei til. En annen side med Frp og Høyre som burde få kristenfolket til å vende disse partiene ryggen er deres stadige forsvar av abort og også praksisen med å kaste kristne konvertitter ut av landet. Det ble sterke reaksjoner tidligere i år da politiet krenket kirkeasylet for hente ut en iransk kristen bestemor og mange reagerte også da bevæpnet politi kastet ut en iransk kristen konvertitt familie som hadde søkt tilflukt i Farsund.

Mange har med rette reagert på den totalt usosiale profilen i budsjettforslaget som er fremlagt av den mørkeblå Høyre/FRP regjeringen. Dersom dette budsjettet går gjennom uten omfattende endringer står vi overfor et historisk veiskille i Norge. Den velferdsmodellen Arbeiderpartiet og sentrumsregjeringen til Kjell Magne Bondevik var med på å bygge opp er for alvor truet dersom ikke KrF vingeklipper Høyre og Frp i forhold til den sosiale profilen. Det første Frp/Høyre gjorde når de kom til makten var å reverse den nyinnførte tannlegestøtten eldre fikk i 2013 som innebar at eldre hvert andre år fikk en tannlege støtte på 800 kroner. Dette tok Erna og Siv bort allerede etter noen få måneder i regjering.  Når også Frps alle bompengeløfter viste seg å være billig valgflesk og bløff forstod vi alle hvor det bar. Norske kristne hadde gitt sin stemme til en regjering som fremstår som grådige selvopptatte fosterdraps-garantister og forskjellene i politikken overfor en av mange kristnes kjernesaker, Israel, -kan man kun se gjennom mikroskop.

Historien vil gjenta seg

På midten av 1980 tallet hadde vi en annen tilsvarende katastroferegjering. Da satt Willoch med makten, og for de rike var det jappetid med partytime mens man skålte i drinker og Champagne. Fattigfolk slet med rente på oppimot 14 prosent mens de rike badet i 1987-krakkpenger. Hvordan det hele måtte gå fikk vi en forsmak på i oktober 1987. Verdens aksjemarkeder kollapset den 19 oktober og i løpet av noen få timer forsvant verdier for milliarder i et sort hull. Bare i løpet av noen få børstimer falt Dow Jones indeksen med mer enn 22 prosent og utløste et verdensomspennende fall som forplantet seg til Asia og deretter Europa.  Dette var begynnelsen til en økonomisk nedtur og kollaps i boligprisene også her i Norge. Jeg tror historien vil gjenta seg dersom Siv Jensen og Erna Solberg forblir med roret utover 2015. Egentlig burde KrF aldri ha gitt sin tilslutning til den blå-blå regjeringen, men når dette først er gjort bør man utnytte alle muligheter man har for å begrense skadevirkningene av den blå-blå politikken.  Med Bondevik’s berømte 1000 lapp ekstra til pensjonistene i 1997 har Knut Arild Hareide i dette et forbilde for det som bør være varemerket på et parti som har kristendommen i navnet.

Stimulans til de som allerede har mye

Høyre og FRPs forslag til budsjett for 2015 er et budsjett som stimulerer de som allerede har mer enn nok. De virkelig burde stimuleres burde være de grupper med lave inntekter, det vil si dem med nettoutbetalinger på mindre enn 20 000 i måneden. Det var her de store skattelettelsene skulle settes inn, og både pensjonister og uføre som i dag sliter med å holde hodet over vannet burde stimuleres med minst “en Bondevik eller to”.  Dette vil være med på å stimulere hele økonomien, holde hjulene i gang, gi næringslivet et løft, og ikke minst gi syke og uføretrygdede en mulighet til å bo anstendig. Det er mange uføre og trygdede som sliter virkelig hardt for å overleve og mange har ikke råd til å besøke tannlegen, få seg sitt eget hjem eller få leid noe annet enn et rom i et bofellesskap. Husbankens satser for bostøtte til dem som er avhengig av et leiemarked som er gått av skaftene har stått stille siden 2003 – og det finnes knapt en 30 kvadratmeter hybel å få leid innenfor de satsene husbanken opererer med. “Med 13000 i uføretrygd og en husleie a la denne her er det ikke mye igjen til mat, strøm, klær, telefon, transport, medisiner, tannlegebesøk og ting som trenges for å eksistere,” sier Fred (58) som utover sin trygd får 1011 i bostøtte. Bostøtten er den samme om man betaler 7000 eller 9000 i mnd da husbankens satser opererer med kroner 5150 for en enslig pr måned. (Noe høyere takst i storbyer som Oslo og Kristiansand)  “Med unntak av bofellesskap med studenter finnes det knapt eneste hybel innenfor de takstene Husbanken opererer med,” sier Fred som er en av flere som stemte på FRP i den tro at de var et parti for folk flest.

KrF og Venstre bør sette foten ned og felle regjeringen 

Siden både KrF og Venstre har reagert sterkt på den usosiale profilen budsjettet har fått, kan det være et vist håp om at de to sentrumspartiene klarer å forhindre at dette usosiale budsjettet går gjennom. I forkant av de pågående budsjettforhandlingene har både Venstre og spesielt KrF vært tydelige på at de ikke kan støtte den sosiale profilen budsjettforslaget har fått. Det finnes mange grunner til at sentrumspartiene bør sabotere og eventuelt felle den blå-blå regjeringen. Mange kristne i dette landet, både Israel-venner og andre ropte amen og takk og lov da de rød/grønne gikk på valgnederlaget i 2013. Enkelte troendes lovprisning av den nye regjeringen gav oss nesten det inntrykket at landet med ett var blitt kristnet på nytt. Selv om Erna og Siv kanskje virker litt mer “moderate” i sin politikk overfor Israel, som var en av kristenfolkets hjertesaker, – er det få endringer å spore i Norge til det emanuel-minosbedre, dersom vi vurderer politikken i lys av Bibelen og kristen etikk. Det er fint lite kristelig å kaste ut av vårt land haugevis av kristne konvertitter som har søkt tilflukt i Norge fordi de blir forfulgt for sin tro i hjemlandet. Det er heller ikke mye kristelig eller kjennetegnet av medmenneskelighet når man kaster ut av landet mindreårige asylsøkere som har bodd lenge i Norge og fått et sosialt nettverk her. En profeti fra en eldre dame i Valdres, gjengitt av Emanuel Minos (bildet) ringer i mine ører når jeg seg hvordan Frp og Høyre nå behandler våre medmennesker: “Folk fra fattige land kommer til å strømme til Europa. De kommer også til Skandinavia og Norge. Det blir såpass mange av dem at folk kommer til å mislike dem og være harde mot dem. De vil bli behandlet slik som jødene før krigen. Da er målet for våre synder nådd.”

En annen form for avkristning

Med Høyre og Frp i regjeringskontorene ser vi nå en helt annen form for avkristning enn vi så under de rød/grønne.  Jens Stoltenberg & co avkristnet Norge gjennom sin
liberale abortpolitikk, åpenhet for homoekteskap og fjerning av kristendom i skolen. Frp og Høyre gjør det gjennom å angripe sentrale og viktige kristne kjerneverdier som nestekjærlighet og omsorg for svake. Kristne verdier er dette: Så sier Herren over hærskarene: Døm sant og rett, vis kjærlighet og barmhjertighet mot hverandre!
arbeit_macht_frei Dere skal ikke undertrykke enker og farløse, innflyttere og fattige! Dere skal ikke tenke ut ondt mot hverandre i hjertet. Etter at vi nå har hatt Frp og Høyre i regjering i ett helt år, har vi omsider forstått at Erna og Siv råd har brukt tiden til å utklekke en politikk som stort sett går ut over syke og fattige. Statsbudsjettet som innebærer millioner på millioner i skattelette til de aller rikeste er usosial, hjerteløs og preget av ren og skjær ondskap. Det er helt åpenbart at det skal være uføre, syke og funksjonshemmede som allerede har lav trygd som skal betale for de rikes festing og Champagne gjennom at disse får Siv og Ernas skattelette. Dette er hjerterått og kynisk og på ingen måte noe en sann kristen kan støtte. “Arbeit macht frei” var løftet som hang over inngangen til Nazi-Tysklands konsentrasjonsleirer, men jommen ser det ut som om Frp og Høyre har adoptert denne lovnaden når de fratar syke og uføretrygdede titusener av kroner. Frp regjeringens trøst til syke og funksjonshemmede er også ordene “ARBEIT MACHT FREI”. At uføre og funksjonshemmede er like attraktive på arbeidsmarkedet som en spurv er i dyreparken spiller ingen rolle for disse hjernedøde blåruss som dessverre er gitt makt av norske velgere nå. Det budsjettforslaget som ble fremlagt i høst er intet annet enn en hån mot vanlige folk som må se langt etter fjerningen av bompenger, lavere bensinavgifter osv som Siv Jensen lovte under tiden i opposisjon.

Frp -kristenfolkets parti?

Frp som markedsførte seg som “en garantist for fosterdrap”, ja til fri flyt av alkohol og porno skal liksom være kristenfolkets parti? Jeg kan ikke med min beste vilje forstå at et sant Guds barn vil gi sin støtte til et parti som både vil fortsette fosterdrapspraksisen, beordre politi inn i pinsemenigheter for å hente ut kristne bestemødre eller sende kristne konvertitter tilbake til et Iran hvor kristne forfølges å dømmes til fengsel. Henrik Østhassel som selv har vært en pådriver for Frp skrev dette da en kristen familie ble hentet ut med politimakt og sendt tilbake til Iran: “Norske myndigheter under Erna og Siv’s ledelse valgte iran-familie-300x181å toe sine hender når UNE på en brutal og sjokkerende måte tvangsutsendte en livredd og traumatisert kristen konvertitt familie tilbake til Iran der bødlene venter. “Det som skjedde var en grusom opplevelse for mange, – og en skikkelig oppvekker, – om det mareritt norske myndigheter har sendt en kristen familie inn i.. ” skriver Henry Østhassel som sendte oss et skriv hvor Negin Hekmatara deler sine tanker om frykten omkring det å bli kastet ut av et land som smykker seg med store ord om menneskerettigheter. Med begrenset politimyndighet kom seks personer fra UNE – rundt midnatt, bevæpnet med pistoler og pepperspray (som lakeiene i regimer vi helst ikke vil sammenligne oss med) for å brutalt tvangstransporterer den vesle familien til et regime hvor mennesker drepes og fengsles fordi de er kristne, eller hvor homofile henges ukentlig – av et regime som allerede nå holder hundrevis av kristne fengslet. Alt dette er noe UNE og den norske regjering vet om, – uten å bry seg.” For dem som ønsker å stå for det bibelske synet på abort bør Frp som i forkant av valget fremstod som garantister for fortsette fosterdrap i Norge være helt uspiselig. For kristne som er engasjert for de forfulgte’s situasjon i den muslimske verden bør Frp forbli like uspiselig og rent personlig mener jeg rett og slett at kristentro og støtte til den blå-blå regjeringen i realiteten er to motsetninger. Under valget i 2013 var det mange kristne som gav sin stemme til Frp og selv minipartiet “De Kristne” ville utrolig nok samarbeide med et parti som ville være per_kooernergarantister for fortsatt abort og dermed legalisert brudd på det femte bud. En som reagerte på partiet “De Kristnes” villighet til å samarbeide med fosterdraps-garantistene i Frp var den kjente abortaktivisten og presten Per Kørner som sendte denne bønnen til ledere i partiet De Kristne: “Kjære ledere i partiet De Kristne! Vi venter med lengsel og smerte på at partiet De Kristne skal gå ut med en klar melding om at de ikke ønsker å sitte i en regjering og bli ansvarlig for administrering av fosterdrapsloven. Det er i Stortinget de kan gjøre en gjerning for Herren mot den grusomme drapsloven, ikke i regjeringsposisjon. Kjære ledere i partiet De Kristne! Det er ikke for sent å snu! Da kan vi gi dere vår stemme, ikke hvis dere fastholder at dere kan tenke dere å sitte i den nye regjeringen.” Per Kørne fikk aldri svar. Den beklagelige sannhet er det var mange vanlige folk, inklusiv kristne som ved valget i 2013 gav sin stemme til Frp, på tross av at partiet står svært langt unna de verdier vi som kristne burde holde høyt i akt.

Sannheten om Frp går opp for folk

– Nå har jeg virkelig lært. Aldri mer Frp for meg. Slik avslutter Mia Utheim Simonsen ett aldri-mer-frpinnlegg på Frps Facebook-side. Fremskrittspartiets politikere får nå gjennomgå i sosiale medier. Ikke minst rammes arbeids- og sosialminister Robert Eriksson av massiv kritikk for behandlingen av uføre. Etter et innlegg der statsråden forsøker å forsvare statsbudsjettets sosiale profil, koker det i kommentarfeltet. Flere sier rett ut at de tok feil av Frps retorikk om sosial rettferdighet. En av dem som nå har fått nok, er Farsundkvinnen. Hjemkommunen hennes har lenge vært en Frp-bastion.  – Jeg blir 59 år og har valgt Frp hele mitt liv, sier Mia Utheim Simonsen til Aftenposten.no. Nå angrer hun og mener at partiet vil skremme uføre i jobb. Det er Frps budskap til landets uføre som har fått begeret til å flyte over for henne.

– Mitt høyeste ønske er å komme i jobb, men det finnes ikke en doktor i verden som kan reparere nakken min, sier den snart 59 år gamle kvinnen, som sitter på legekontoret da Aftenposten ringer. Etter 27 år som eneste kvinne i produksjonshallen på det lokale aluminiumsverket, og noen år i heisekran, var det slutt. Kroppen tåler ikke mer.

– De sier at de er partiet for folk flest, men hvem er det, spør hun og legger til at «nå vil de ta fra folk som meg trygden. » – Det er vel ikke det Regjeringen sier? – Nei, men det er det de skremmer med. Det er det jeg reagerer på. Vi som ikke kan jobbe, skal skremmes til det, ellers mister vi trygd. Da må jeg begynne å stjele for å overleve.” sa Farsundskvinnen som i likhet med mange andre kommer svært dårlig ut dersom ikke KrF og Venstre får vingeklippet Høyre og Fremskrittspartiet.

Gode signaler fra Kristelig Folkeparti: «Vi kan aldri sulte noen inn igjen i arbeidslivet»

Foran innspurt i forhandlinger tar KrF-leder Knut Arild Hareide nytt oppgjør med usosial budsjettprofil

vl-krf Jeg legger inn noe som avisen Vårt Land refererte av Knut Arild Hareide’s tale til KrFs landsstyre: Landsstyret svarte med applaus da Hareide kom med en hel serie sosiale krav til det blåblå statsbudsjettet fra Solberg-regjeringen. Ett av dem gjaldt kutt i ordninger som gjelder uføre – oftest utenfor arbeidslivet. – Så mange som mulig skal komme inn igjen i arbeidslivet. Men den del vil aldri greie det. Vi må ikke tro vi kan føre en politikk der vi kan sulte noen inn igjen i arbeidslivet, lød det fra KrF-lederen.

Tøffe tak

Han vil fjerne det han kaller «usosiale kutt» på området. Og KrF vil øke satsingen på arbeidsmarkedstiltak. Borgerlige finanspolitikere vil i hele weekenden forhandle om flertallsløsning for det blåblå statsbudsjettet. Takene vil etter hvert bli tøffe. Under det første landsstyremøtet i KrF etter budsjettfremleggelsen ga Hareide partiets hovedforhandler Hans Olav Syversen drahjelp. Hareide avviste nok engang NHO-angrepene på KrF som «utroverdig» i spørsmålet om formueskatten.

Cherroxer

Men hovedbudskapet var at KrF skal gjøre regjeringens budsjett atskillig mer sosialt. Hareide leverte en hel rekke av forbedringskrav, flere av dem påminnelser om hovedønsker i KrFs alternative statsbudsjett. Det gjelder ikke minst kampen mot fattigdommen: – Noen bruker juleferien sin til å planlegge hvor de skal reise neste sommer. Spania? Hellas? Men mange som også bruker den til å vurdere om de cherroxene, som egentlig er litt for små, kan vare sesongen ut, sa Hareide og lovet innsats.” Resten av Vårt Lands oppslag kan leses her

 

Facebook Comments

17 tanker om “Kristelig folkeparti bør insistere på at regjeringen dropper usosialt forslag som rammer uføre eller bryte samarbeidet med Frp/Høyre

 1. Braut skrev:
  Men, frp har så mange andre saker som ut fra et kristent ståsted fremstår som uspiselig; bistand, alkohol, fri flyt av porno, nedbygging av landbruket(i en verden som sulter).
  ———–

  Den største forskjellen på AP og Frp i slike saker er at Frp er ærligere på hva de står for. AP sier en ting og gjør noe annet. Under forrige regjering ble det kjent at barn i norsk skole fikk undervisningsmateriell hvor de ble hennvist til perverse nettsider for homosexuelle. Systemet er pill råttent. Men ingen bryr seg. Alle lar seg villig duppere av de pravdalignende mediene.

  Det mest destruktive med AP er at de gjennom mange år har infiltrert statsapparatet, mediene, arbeidstagerorganisasjonene, skoleverket og kulturlivet totalt. Det er to ting som skal være de viktigste grunnpillarene i et demokrati. Og det er at loven skal være lik for alle, og at mediene enten skal være nøytrale og ha objektiv informasjonsplikt eller være åpne på at de har bakenforliggende agendaer. Ingen har undergravet disse prinsippene mer enn AP. Og krf har så vidt jeg vet aldri kritisert dette. Men det har faktisk frp.

  Jeg tror heller ikke norsk landbruk bidrar særlig til en sulten verden. Norskprodusert mat er antagelig verdens dyreste. Uten politisk tvang hadde svært få kjøpt den. Det finnes faktisk eksempler på at landbrukssamvirkene selger noen av de beste landbruksproduktene til utlandet for veldig lave priser. Så importeres samme produkter av dårligere kvalitet for enda lavere priser og påtvinges norske forbrukere gjennom ladbruksmonopolet. Ikke rart at svenskehandlen blomstrer.

  Rent teoretisk kunne man antagelig lagt ned landbruket i norge og kjøpt ti ganger så mye mat på verdensmarkedet for pengene man sparte. Verden mangler nemlig ikke mat. Problemene er menneskene selv.

  Krf kan på mange måter fremstå som det partiet som i aller størst grad vil øke den pengebruken som skal finnansieres gjennom stadig mer skatter og avgifter. Få tenker over at dette i seg selv skaper elendighet. Det er så dyrt å annsette folk i Norge at presset på arbeidstagerne må være veldig stort for å få økonomien til å gå rundt. Antagelig en av de viktigste årsakene til at mange faller ut.

  Den største trusslen norge står ovenfor er det kassiske senariet som har ødelagt mange historiske høykulturer opp gjennom tidene. Og det er et stadig voksende og stadig mer inneffektivt statlig byråkrati som ikke gjør noe annet enn å skape stadig mer problemer for de som tvinges til å betale de høye lønningene deres, og et stadig økende offentlig pengeforbruk.

  Et annet problem er forholdene barn vokser opp i. Vet man noe om dette så vet man noe om fremtiden. Typisk at mange politikere på venstresiden ser på “russefeiring” som et alternativ til millitærtjenesten. Denne orgien i fyll og hor skal liksom “gjøre barn til voksne”. Men ofte blir de ikke voksne i det hele tatt. De forblir barn. Og den fysiske og psykiske helsetilstand er historisk dårlig etter mange år med barnehagetanter, skoleboller og dessillusjonerende enhetsskole. Også et produkt av AP-staten.

  Jeg sier det igjen. Nordmenn flest lar seg bedra. Det er den synden som har gjort at demokratiet har forfalt fullstendig.

  Jeg har noen ganger tenkt at hvis valgdeltagelsen hadde blitt lav nok så ville kanskje de arrogante politikerne gå i seg selv. For de vet svært godt at de ikke har som helst ønske om å representere folkeviljen. De ønsker tvert i mot og bekjempe den gjennom propaganda og manipulasjon.

  Og det lykkes de med i alt for stor grad.

 2. Selvfølgelig er det ikke vanskelig å være enig i at KRF er det naturlige og beste valget, sett ut fra et kristent ståsted. Men, jeg tror også mange andre anser politikken deres å være god. For egen del er jeg også begeistret for SP, og håper at vi ved neste valg får en solid flertallsregjering med AP, SP og KRF.

  Alle partier er som du sier tilhengere av fosterdrap og homofili, utenom KRF. Men, frp har så mange andre saker som ut fra et kristent ståsted fremstår som uspiselig; bistand, alkohol, fri flyt av porno, nedbygging av landbruket(i en verden som sulter).
  Og høyre dilter etter i mye av dette. Derfor er det helt enestående at disse to partiene er helt avhengige av V og KRF for å få budsjettet i havn.

 3. I det ene innlegget advares det mot at homoliberalisme og andre synder som kan bety at man krysser en rød linje. Og i det andre prompterer man krf. At homobevegelsen lovpriser krf for at de bevilger flere millioner i sitt alternative statsbudgett til homopropaganda finner man ikke en gang verdt å nevne. Men å koble frp og H til holocaust, det er visst det mest naturlige i verden. Og i neste omgang forteller man hvor ille det er at de ikke kristne blir respektert. Man kan vel si sokelys fremstår som litt useriøst.

  Har lurt på om det kan være flere forskjellige som skriver artikkler på sokelys.com. Hvis det er slik, så er det i tilfelle en av mange årsaker til at jeg ungår kristne miljøer. Det er så mye dobbeltmoral og ubestemmelige holdninger.

  Den som er kristen, dvs, de som har lest litt i Bibelen, vet at det først og fremst er i våre egne rekker vi skal lete etter synder og ubibelske holdninger. Vet ikke hvilke trosrettninger drifterne av sokelys sympatiserer med, men tror garantert at det finnes veldig mye man kan ta tak i. For så vidt jeg vet har praktisk talt alle trosrettninger tilbakegang som bibelske menigheter. Og dette er aldri uten grunn.

  Det som har preget de fleste store vekkelsene i verden er syndenød og omvendelse. Plutselig får folk se at de lever i et religiøst bedrag og er på vei mot fortapelsen. Det ligger noe i dette som påvirker samfunnet ganske voldsomt. Og det trenger ikke å ha noe med hvor mange som blir omvent å gjøre. Det er som ild. Hvis det først tar fyr så kan det rent teoretisk spre seg til store deler av verden. Eksemplene er mange. Men det viktigste eksemplet er Jesus selv. Han brukte ikke medier. Han gikk bare rundt i et ganske lite område. Han døde ensom og forlatt på et kors. Slik startet det.

  Det sies at når de store vekkelsene gikk over USA begynte folk om bord på båtene å gråte når de kom innefor en viss avstand fra land. Har også hørt andre fortellinger om hvordan folk kunne merke at de kom inn i en spesiell atmosfære på steder med vekkelse.

  Men målet med troen på Jesus har aldri vært vekkelse. Det er bare begynnelsen. Målet er heller ikke å lære absolutt alt om Gud og det som står i Bibelen, men å lære Jesus å kjenne.

  Først da kan man være et vitne for Jesus gjennom at han bli synlig gjennom oss. Det er dette jeg ser etter. Og det er kun dette som gjør inntykk på menneskene i verden. Det kan skape mange slags reaksjoner, men det kan brenne seg fast i menneskenes hukommelse slik at de aldri glemmer det.

  Det er ikke politikk eller politikere som skaper eller utrydder den kristne troen. Tvert i mot. Det er de kristne som påvirker samfunnet. Og politiken er bare en konsekvens av vanlige folks holdninger.

  • I denne begrensede sak som har med budsjettet å gjøre er vi glade for at KrF reagerer på en usosial profil. Når det gjelder KrFs liberalisering i holdningen til homofili har dette vært kritisert tidligere. Men i denne ene saken, som går på den sosiale profil overfor svakere grupper (uføretrygdede og holdningen til fattigdom) syntes vi det er gledelig at KrF forsøker å rette på den sosiale profilen. Søkelys har heller ikke oppfordret folk å gi sin stemme til et bestemt politisk parti og vi har tidligere kritisert de rød-grønne for at disse også har legalisert abort. I den politiske hverdag vi i Norge har må vi som kristne stadig velge mellom pest og kolera.. og derfor er politikk vanskelig for et Guds barn. Alle de politiske partiene har gode og dårlige sider, og alle er for svake i forhold til abort og homofilisaken. -Imidlertid -avgrenser vi oss til akkurat det som er på dagsorden her -tror vi at KrFs holdning er den mest fornuftige.

 4. Artikkelen traff godt. FrP og Høyre har dårlige rådgivere. I 2017 er det slutt. Og det kan ta lang tid før borgerlige får makten igjen

 5. Tror det var etter kollapsen i sovjetsamveldet at AP kuttet ut “Det norske sosialistiske arbeiderparti”. Men de røde fanene blir vel brukt fremdeles. Ellers er definisjonen av sosialisme ganske vanskelig. Stalin kalte sin kommunisme “socialism inn a hurry” eller noe slikt. Selve ideologien er godt beskrevet av marx, lenin, mao, engels, luxemburg eller hva de nå heter alle sammen. Og selv synes jeg ikke det er det minste vanskelig å se sosialistiske trekk den norske venstresidens politikk. Det er bare det at folk flest ikke ser skogen for bare trær. Som Brundland en gang sa etter et landsmøte: “gradevis revolusjon”! Man er seg veldig bevisst at utviklingen ikke må gå så fort at folk legger merke til hva som skjer.

  Kanskje skriver jeg litt for fort, men vet ikke om jeg har gitt Brundland skylda for den globale trenden som ble kalt jappetiden. Men en ting er sikkert. Det var Brundtland som dikterte renten. Og det var den som slo beina under bankenes økonomi. Trodde ingen med et minstemål av innsikt diskuterer dette?

  Etter at Brundtland trakk seg som partileder gav en AP-politiker ut en bok hvor han beskrev tilstanden i AP under Brundtland. “Hele partiet var bare et apparat rundt Brundtland” skrev han. Men en gang sprakk det. Om det var i forbindelse med at AP hadde gjort overvåkningspolitiet til en del av partiapparatet eller om det av noen av de andre skandalene husker jeg ikke, men Brundtland kom direkte til norge fra FNkontoret sitt for å drive brannslukning. På flyplassen ble hun møtt av masse journalister. Hun skrek: NED MED KAMERAENE ELLER SÅ BLIR DET SLUTT PÅ SAMMARBEIDET!” Det hun ikke viste var at det var journalister fra andre land der også. Og i alle skandinaviske land (uten norge selvsagt) ble det slått opp med kjempeoverskrifter at norge næmest kunne gi inntrykk av å være et diktatur.

  Når det gjelder wikipedia så har jeg ikke lenger noen som helst tiltro til den. Da mektige politiske og religiøse krefter våket opp og forsto denne nettsidens enorme betydning begynnte de å legge inn enorme mengder av politisk korrekt informasjon. I løpet av de siste årene har jeg lagt merke til mange store forandringer i innholdet når jeg har prøvd å finne igjen ting. Det som før var seriøs historiefremstilling har blitt forandret til ren propaganda. Kompromiterende informasjon blir pyntet på og andre ting blir helt byttet ut. Har ikke sjekket, men står det fremdeles noe om at AP’s tok “komintern” inn i partiprogrammet tro? Dvs at sosialismen skulle utbres med absolutt alle midler. Ulovelige som lovelige, demokratiske som udemokratiske.

  Og siden du er interessert i lesing. De siste årene har det blitt frigitt noen bøker som AP forbød etter krigen i ren sovjettisk stil. (mye slikt har 50 års karantenetid) Disse avslørte tildels ganske grove ting om ap-politikere som siden gjorde kariere i partiet. Det sies f.eks at hvis folk hadde visst sannheten om Gerhardsens kommunikajsjon med nazistene så hadde han vært politisk død. Prøv å finn noe om dette i wikipedia?

  Katolikker, sosialister, kommunister, globalister, klimakrisepropagandister og andre finkjemmer nettet for å hindre folk i å finne ut for mye om deres fortid. De har penger nok og kan faktistisk gjøre veldig mye for å skjule sannheten. Spesiellt har de muligheter for å la folk finne ti tusen ting før de kommer til det de leter etter.

 6. “Realist”: Du skrev at det var Brundtland som var ansvarlig for kollapsen i norsk økonomi i 1987??? Og nå har du endret mening? Og det er jo flott:-)

  Du kan lese deg litt opp her: http://no.wikipedia.org/wiki/Norge_i_etterkrigstida

  Så kan vi snakkes etterpå:-)

  PS! Det er en stor misforståelse når man omtaler AP som sosialister. I etterkrigstiden var det et visst snev av sosialisme i politikken, da vi hadde blandingsøkonomi. Nå har vi markedsøkonomi, og AP er et sosialdemokratisk parti. I typiske sosialistiske land, hadde de som kjent planøkonomi!

 7. “Da Brundtland overtok høsten 1986 var allerede skaden skjedd, og året etterpå kom krakket.”
  —————————

  Det var ikke willochregjeringen som styrte verdensøkonomien. Jappetiden er ikke en gang et norsk utrykk. Og det var den vanvittige dikteringen av renten som skapte de største problemene. Det var kun dette som gjorde bankene insolvente. Dette er faktisk barnelærdom for økonomer.

  “Hva mener du med at de uføre ikke har fått det bedre med AP? Du ber om dokumentasjon, men dokumenterer ikke selv din påstand.”
  ——————–

  For å si det slik. Jeg har aldri sett noe mønster i at noen partier er bedre enn andre. Det som AP burde være mest kjent for er den ekstreme forskjellsbehandlingen. I praksis er det slik i dag at vanlige folk tvinges til å finansiere statsansattes gullkantede pensjonsavtaler. Noe den forrige borgelige regjeringen gjorde var å starte en utredning av muligheten til å fjerne flat beskattnign av husstander. Dette ble stoppet straks Stoltenberg ble statsminnister. Og fremdeles må en enslig minstepensjonist betale like mye skatt på strøm, eiendomsskatt, kommunale avgifter osv osv som en stor husstand med flere millioner i inntekt. Slike ting har stor betydning for de med dårlig råd.

  Det er med dette som med bilbeskattningen. Høye bensinpriser, verdens høyeste bilavgifter, bomavgifter osv osv kombinert med svært desentraliserte bosettning er ganske destruktivt for de med dårlig råd. De har heller ikke rå til å etablere seg i sentrale områder. Høye boligpriser er også en konsekvens av venstresidens politikk. Det er nok å studere kravene som settes til boligbygging. Det sies at for hver bolig som bygges må kjøperen betale en halv million ekstra som kun går i lomma til byråkratene. Altså kun byråkrati som ikke er noe annet enn meningsløst byråkrati. Og så må utbyggere ofte betale for veier, barnehager og jeg vet ikke hva. Og når det gjelder det rent byggningstekniske så er det enda verre.

  “Det er en allmenn forståelse for at det norske velferdssamfunnet er bygget opp av AP. Hvem bygget opp landet etter krigen?”
  —————-

  “Den almenne forståelse” er i praksis det de sosialistiske mediene vil at folk skal tro.

  Norge var vel det landet i vesten som hang lengst etter i den økonomiske oppbyggingen etter krigen. Gerhardsen skal ha sagt at “alt gikk av seg selv”. Det var sant, for egentlig gjorde regjeringen lite.

  Det var Borten innførte folketrygden. Og det var Brundtland som beslagla hele folketrygdfondet. Slik kunne de sikre seg retten til f.eks å beslaglegge opparbeidede pensjonsrettigheter og på den måten tvinge enker til å gå fra gård og grunn.

  Det Gerhardsen gjorde, bortsett fra å konfiskere private skoler og gjøre dem til politiske broylerfabrikker, bygge opp den politisk korrekte apressen, ta i bruk NRK som propagandakanal, prøve å knytte Norge mest mulig opp til østblokklandene osv osv, var å låne penger. For disse pengene bygde AP drabantbyer som etter hvert ble yngleplasser for ungdomsbander.

  Det var oljen som reddet Norge. Da Norge begynnte å låne penger på fremtidige oljeinntekter var den økonomiske stituasjonen svært dårlig etter mange år med sosialistisk vannstyre.

 8. Realist: Nå bommer du fullstendig. Willoch-regjeringen satt fra 1981-1986. Jappetiden regnes å ha startet i 1983.
  Da Brundtland overtok høsten 1986 var allerede skaden skjedd, og året etterpå kom krakket.
  Det er INGENTING Brundtland-regjeringen kunne gjort for å rette opp på skaden som var skjedd under Willoch.
  Å si at staten “eksproprierte” norske banker er mildt sagt feil. Alternativet var konkurs, så dermed kjøpte de bankene og tilførte nødvendig kapital.
  I det hele tatt gjorde Gro en god jobb med å rydde opp(noe som naturlig nok ikke var gjort over natten)

  Hva mener du med at de uføre ikke har fått det bedre med AP? Du ber om dokumentasjon, men dokumenterer ikke selv din påstand.
  Det er en allmenn forståelse for at det norske velferdssamfunnet er bygget opp av AP. Hvem bygget opp landet etter krigen?
  Partiene til venstre har alltid vært mest opptatt av å ta vare på de svake gruppene, også de uføre! Dette trenger ikke dokumenteres, da det er allmenn basiskunnkap om norsk politikk!

  Beklager å måtte si det, men du har en stor brist i både historiekunnskapene og økonomiforståelsen din.

 9. “Den økonomiske katastrofen under willochregjeringen” er et ganske manipulerende utsagn helt i tråd med det norske sosialistiske mediebildet.

  “Katastrofen” var et resultat av “jappetiden”. En politisk skapt økonomisk tilstand som preget hele den vestlige verden. Katastrofen kom i kjølevannet av denne og knapt noe sted ble resultatet verre enn i norge. Og det var Brundtland/AP sin skyld. Sier man noe annet lyver man. Slettes ikke tilfeldig at man fratok politikere retten til å diktere rentenivået etter dette.

  Tror de som mener at uføre og trygdere har fått det bedre under AP bør oppdatere seg på fakta og vise til noe annet enn hva man “opplever og føler”. For dette er ofte synonymt med det de pravdalignende mediene ønsker at folk skal tro.

  I Norge har man to typer trygdede. De ene er f.eks vanlige “navere”, vanlige kriminelle og alle utlendingene som uføretrygder seg. Mange medlemmer i hells angeles er f.eks trygdede. Det samme er utenlandske kriminelle som har sonet i norske fengsler. Politikerne har invilget mange av disse norske pensjonsrettigheter. Og mange av disse jobber svart, selger narkotika og driver med mye annet som gjør at de har det veldig bra. Og så har man de med faktiske handicap. De aller verst stilt av disse er de enslige, de som aldri har hatt råd eller muligheter for å stifte familie. Ingen har gjort disse fattigere enn AP. De har pålagt disse akkurat de samme avgiftene som en stor familie med flere inntekter. Man kunne ramse opp mange slike forhold, men tror ikke noen ønsker å forstå annet enn det de medieskapte følelsene forteller dem. For det er dette som er det “trygge”.

  Personlig kan jeg ikke se at noe parti er mer eller mindre kristelige enn andre. Det siste kristne partiet forsvant da Kristiansen ble mobbet ut av Bondevikfraksjonen i krf. Det eneste man kan håpe på i dag er valgfrihet. Men jo lenger til venstre man går, jo mindre valgfrihet gis det.

  Helt siden AP regnet seg som søsterparti til det russiske sosoiademokratiske arbeiderparti, de som skulle utvikle seg til “verdenskommunismen”, har avkristning vært et av de viktigste målene deres. Men dette har aldri vært noe de har høstet stemmer på. De valgte i steden “pravdamodellen”. Stort sett alle medier fremstiller sosialistisk politikk som det “trygge og gode”. Men i virkeligheten sier propagandaen lite om realpolitikken.

  Til de som virkelig ønsker å vite noe om dette. Sjekk skolebøkene som kom i kjølevannet av AP’s skolereformer for noen år siden. Dette er slikt som er de virkelige spikerene i kista for det norske samfunnet. Men hvis man ikke vet noe som slike ting bør man være forsiktig med å gi inntrykk av at man har så mye fornuftig å si.

  Kan fremdeles huske at AP’s helseminister ble intevjuet på et tidspunkt vinteren 95-96. Der sa han at hvis man styrket det psykiatriske behandlingtilbudet, så ville behovet vokse tilsvarende, og hvis man fjernet det så ville behovet bli borte. De som fulgte litt med vet at AP faktisk la ned det meste av psykiatrien og at konsekvensene ble fatale. Men som alltid utydeliggjort i mediene.

  Et typisk eksempel på norsk sosialistisk stupiditet muliggjort gjennom sosialistenes propaganda og nøytralisering av alle demokratiske mekanismer.

 10. Til realist: Hvordan kan du si at økningen i bilavgifter rammer de fattigste? Hvor mange uføre og minstepensjonister tror du har råd til å kjøpe flunkende ny bil?

  Når det gjelder Willoch-regjeringens fall i 1986, så stilte Willoch kabinettspørsmål på økning i bensinavgiften. Både AP, Sv og FRP stemte mot, og felte regjeringen. Men, Hagen har i ettertid blitt stående som syndebukken, som dermed mer enn indirekte innsatte Gro som statsminister, fremfor å beholde Willoch.

  • Ansgar, uføretrygdede får gjøre som denne karen, spare på sine Ferrarier og Aston Martin og søke NAV om støtte til bil: http://www.nettavisen.no/dittoslo/eide-luksushus-og-biler—fikk-150000-i-nav-sttte/8475249.html

   Vi lever i oppsiktsvekkende tragiske tider hvor skattelette skal gå til de rikeste av alle. Eldre og uføre er det ikke så nøye med. Min snart 80 år gamle mor ville nylig søke om TT kort og fikk utrolig nok til svar: Du er for gammel..
   Ho bor langt unna der det går kollektiv transport og skal ho ut er ho avhengig av familien, eller haike. Pensjonen på rett over minstepensjonen rekker ikke til både bopel, mat medisiner og taxi reiser og TT kort var ho for gammel til å søke. Det ser ut til at det er langt mer ok for de styrende å gi store skatteletter til de aller rikeste, slik at de kan kjøpe seg et par Tesla’er i tillegg til sin Ferrari. Siden EL biler parkerer gratis, kan kjøre fritt gjennom bomstasjonene osv, -så blir disse bare rikere og rikere, -mens fattige uføre eller pensjonister enten blir avspist med å haike eller i høyden kjøre rundt i en slik http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=52445469&searchclickthrough=true

   Denne regjeringen har provosert meg på mange måter, behandlingen av den kristne iranske familien som ble kastet ut av Norge tidligere i år, krenkelsen av kirkeasylet i Filadelfia Kristiansand. Til og med Østhassel som driver konvertittstiftelsen ble rystet over Frp: Han sa da: “Norge med Frp i regjeringen utvikler seg til en tragedie.” https://www.sokelys.com/?p=3687
   Og jeg er også overrasket at mange kristne går bort å stemmer på et parti som ønsker å fremstå som garantister for abort: https://www.sokelys.com/frp_vil_drepe_barna.htm
   Pastor Bjørn Olav Hansen slo i år fast Fremskrittspartiet et kristenfiendtlig parti og jeg omtalte det hele her https://www.sokelys.com/?p=3697

   Det er trist og overraskende at endel kristne faktisk har gitt sin stemme til dette partiet som jeg mener står svært langt borte fra de verdier jeg tror på.
   Nå har vi hatt denne regjeringen i litt over ett år, og folk begynner nå å forstå for alvor hva Frp egentlig er. Jeg håper virkelig at KrF og Venstre setter foten ned.

 11. Jeg bruker ikke å skrive mye om politikk, men som kristne må vi se på helheten i hva som presenteres og etterleves. Jeg tror også det hadde vært sunt om sentrum hadde samarbeidet med AP. Når Kjell Magne Bondevik styrte i 1997 forsøkte de i hvert fall å løfte trygdede og pensjonister noe, og det var et nødvendig løft. Det skrytes av Norges rikdom, og da bør vi ha råd til å yte hjelp til uføre. Det finnes nok av friske ledige som trenger en jobb, og det er strengt tatt for galt at man skal sende ut en hel haug uføre som stiller bakerst i køene likevel. Det jeg ser for meg er at Frp kommer til å fortsette sin kurs nedover og nærme seg SV nivå da frustrerte velgere omtalt som “folk flest” kommer til å se lite til Frps svulmende løfter i opposisjon. Etter den økonomiske katastrofen under Wiloch regjeringen på slutten av 80 tallet måtte AP rydde opp, og kanhende vil vi få en tilsvarende situasjon også med Erna’s prosjekt. Det er spådd et nytt økonomisk sammenbrudd i 2016 (Ravi Batra) så kan hende Jonas må rydde opp om et par år.
  Uansett kunne det være veldig sunt om KrF/sentrum fikk en medhånd på roret ved neste korsvei.

 12. Så vidt jeg husker ble willochregjeringen felt fordi den ble nedstemt av AP da den ville innføre tiltak for å kjøle ned den norske økonomien. “Man måtte ikke ødelegge den gode utviklingen”, eller noe slikt argumenterte Bruntland med. Etter at willochregjeringen gikk av tok Brundtland over og bestemte at renten skulle settes skyhøyt. Hele den norske økonomien stoppet opp og banker gikk konkurs fordi nesten ingen hadde råd til å betale de astronomiske renteutgiftene. Brundtlandregjeringen svarte med å ekspropiere flere norske banker. Men når renten ble tilpasset markedet fungerte økonomien igjen. Og da satt sosialistene på banker som raskt fikk igjen sin markedsverdi. Og slik fikk mange partikamerater gode stillinger i banknæringen også. Den dag i dag er sosialistene gode venner med mange av de mektigste banksjefene.

  Skulle ikke forundre meg om vi fikk se noe lignende om ikke så lenge. Men da i langt større målestokk. “Vi må få en ny verdensorden” sa Brundtland bestandig da hun kom hjem fra FN-møter.

  Når det gjaldt Bondevikregjeringen så gav ikke den alle pensjonister tusen kroner ekstra. Det var kun minstepensjonistene som fikk dette. Men samtidig økte de kommunale avgiftene og skattene gennerellt ganske voldsomt. Etter noen år ble resultatet at Norge fikk langt flere minstepensjonister hvis man tar utganspunkt i kjøpekraften. Faktisk minstepensjonister som hadde dårligere råd enn de hadde hatt før. Dette ble mye diskutert fordi mye av det kristne arbeidet i Norge ble finnansiert av gamle folk med lave pensjoner. Men etter noen år med Bondevikregjeringen hadde de ikke råd til å gi noe særlig mer. Kristne virksomheter mistet svært mye av inntektene sine i denne tiden.

  Og nå vil Krf & co ha en “varmere politikk” ved å øke bilavgiftene! En økning av bilavgiftene rammer kun de som har dårligst rå og særlig de som bor i distriktene. Dette kravet er bare en skitten taktikk for å skade frp’s omdømme mest mulig, uten det minste hensyn til de som blir rammet.

  Den eneste grunnen jeg kan tenke meg for at venstresiden ønsker å ødelegge frp er at de kan representere en trussel mot det skjulte diktaturet i Norge. Det ser ut som om det er ganske lett å manipulere Jensen, men mange andre frp’ere kan slippe til etter hvert.

  Det norske demokratiet er en medieskapt illusjon. Vi har f.eks to negavive avsteminger mot EU og i dag en rekordstor motstand. Men likevel påtvinger politikerne folk eu-direktiver hele tiden. Slik er det med alt. Det politikerne gjør påvirkes over hodet ikke av hva folk ønsker eller mener. Over hodet ikke i det hele tatt.

  Ellers er det mye annet i artikkelen man kunne kommentere også. Svært mye bærer preg av hva mediene ønsker at folk skal tro. Mediene kontolleres av sosialister, og de vet hvordan de skal skrive for å gjøre politiske motstandere upopulære. Spesiellt ønsker de frp til livs. Hvis man ville kunne man lett gjort AP like upopulære. Det er nok av negative ting de kunne skrive om dem også. Men det forties.

  At mange politiske partier støttes av egoister er jeg enig i. Det norske folk består av en stor andel egoister. Jeg kan i hvert fall ikke forstå det andeledes. “Nestekjærligheten” er som regel ganske symbolsk. Folk flest er seg selv nok.

  • En liten korrigering. Minstepensjonistene ble løftet med en hel tusenlapp, trygdede og pensjonister som lå over minstepensjonen fikk et solid løft men noe mindre enn en hel tusenlapp.

 13. Flott og meget korrekt analyse. Jeg er helt og holdent enig med deg. Har aldri forstått at kristne kan stemme FRP, og har hatt mange diskusjoner på nettet, blant annet med den nevnte Østhassel fra Farsund.
  Noen fanget en gang opp noe Carl I Hagen sa om Israel, og det har limt seg fast i hjernebarken på dem. Faktum er at de bryr seg døyten om Israel. De misliker araberne, og dermed “støtter” de Israel.
  Men, det er vel bare snakk om noen stakkars sjeler knyttet til Karmel-Instituttet i Rogaland o.l. Mennesker som aldri går på kristne møter, bare på såkalte “Israel-møter”. Der blir jo mange frelst:-(?

  FRP har lagt ut agn i alle leire. Det er til og med bønder som stemmer FRP. Og når vi vet at partiet vil avskaffe subsidiene til landbruket, blir det helt meningsløst.
  Jeg snakket med en bonde en gang, som ville stemme frp, da han jo selvsagt ville ha billigere brennevin. Det han ikke tenkte på var at han ville miste flere hundre tusen i året i overføringer fra staten. God dag mann økseskaft:-(

  Det er ikke det minste rart at FRP er nede på 9,5 %, men hadde de fått gjennomslag for hele sin politikk, ville de mistet mye mer av oppslutningen. Det er tross alt bare små drypp de har fått gjennom, da det meste er høyre-politikk, vi ser i budsjettforslaget.
  Erna har dummet seg loddrett ut, flere ganger. Blant annet med eksemplene om hvor lite de uføre vil tape. Hun brukte eksempler på altfor lave inntekter, som viste seg å gjelde 4- fire personer i Norge?!?
  Faktum er at maks uføretrygd fra 1.1.15 er 337.000 kroner pr år, uansett antall barn.(og for i år var det 305.000 kr). Gjennomsnittsinntekten i Norge er pr oktober 2014, 491.000 kroner pr år.
  Ingen må komme å fortelle meg at det ikke lønner seg å jobbe. Argumentet om at det skal bli enklere å jobbe litt ved siden av, er også tull. I dag kan man tjene 1 G uten trekk i ytelsen. Dette vil regjeringen redusere: 60.000 de neste 3 årene, og deretter under 30.000 kr pr år.

  Jeg håper at V og KRF ikke kommer til enighet med H og FRP, og at vi dermed får et regjeringsskifte(lite realistisk).
  Men, vi kan jo håpe til neste valg, AP og KRF og SP på 7-8 % hver, i regjering sammen?:-)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *