Krever GOG (Putin) Lebensraum? Tror profetordet kan gå i oppfyllelse i vår tid

Mulig avtale om å forplikte seg på den forrige våpenhvileavtalen signert i september i fjor, men hvor lenge vil partene respektere fjorårets fadese-avtale?

gog-står-fremOg Herrens ord kom til mig, og det lød så:  Menneskesønn! Vend ditt åsyn mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesek og Tubal, og spå imot ham!  Og du skal si: Så sier Herren, Israels Gud: Se, jeg kommer over dig, Gog, fyrste over Ros, Mesek og Tubal!  Og jeg vil vende dig om og legge kroker i dine kjever og føre dig ut med hele din hær, hester og ryttere, alle sammen prektig klædd, en stor skare med store og små skjold, alle sammen med sverd i hånd.  Persere, etiopere og puteere er med dem, alle sammen med skjold og hjelm;  Gomer og alle dets skarer, Togarma-folket i det ytterste Norden og alle dets skarer, mange folkeslag er med dig.  Rust dig og gjør alt ferdig, du og alle dine skarer, som har samlet sig hos dig, og du skal være deres fører.  Når lang tid er gått, kommer turen til dig; ved årenes ende skal du komme til et land som er utfridd fra sverdet, og hvis folk er samlet fra mange folkeslag, op på Israels fjell som stadig hadde ligget øde; men nu er det ført ut fra folkene, og de bor der trygt alle sammen.  Dit skal du dra op; som en storm skal du komme, som en sky skal du være til å skjule landet, du og alle dine skarer og mange folkeslag med dig.(Esek 38,1-9)

Bibelordet hentet fra profeten Esekiel har aldri vært mer aktuelt enn akkurat i vår tid. Det vi i dag ser skje i Øst er mest sannsynlig preludiet til den krigen som er omtalt hos profeten beast-putinEsekiel antyder flere profetigranskere. Mulighetene for at Vladimir Putin kan være identisk med den skikkelsen Esekiel omtaler som Gog i Magogs land, fyrsten over Rosh,  Meschech og Tubal  er så avgjort til stede,” sier Dr Jeff Crawford i en artikkel over temaet. Etter at den amerikanske presidenten viste seg som en svak leder i forhold til konflikten i Syria og som en mann som ikke evnet å etterleve sine trusler, har Putin fremstått som en svært selvsikker og selvbevist leder. “Det vi ser under Obama`s presidentskap er et svekket Amerika, og på grunn av USAs degenerasjon som supermakt har det oppstått et maktvakuum. Man kan ikke lenger se hen til USA som en garantist som troner på toppen alene og det er åpenbare sprekker i relasjonene mellom USA og et Europa som er mer opptatt av økonomisk stabilitet enn å risikere å legge seg ut med den mektige russiske leder som mest sannsynlig er den personen som bærer tittelen Gog hos profeten Esekiel, sier Gerald Flurry, en av flere som forsøker å tolke Esekiels profetier inn i vår kontekst. Flurry får følge av en rekke profeti-fortolkere som mener at den russiske presidenten på mange måter oppfyller kriteriene Skriften gir for å kunne identifisere Gog i Magogs land. USAs svar på den russiske invasjonen i deler av Ukraina og den ukrainske regjeringens bønn om våpenhjelp er foreløpig det nei Putin håpet på.

En bemerkelsesverdig profeti om Krim fra 1700 tallet

vilna-gAt vi lever i høyaktuelle profetiske tider er de aller fleste kristne enige om. Overalt i samfunnet ser vi at tidens tegn oppfylles samtidig som mange moderne mennesker avskyr å høre budskap om dom og vanskelige tider. I følge den jødiske Rabbi Moishe Sternbuck som er visepresident i Edah Haredit, den rabbinske domstolen. Sternbuck fortalte nylig sine disipler at dem Messianske tid nå er over oss, -og kilden til denne påstanden, er kanskje en av de mest profetiske jødiske røster i etter-bibelsk tid, nemlig Vilna Gaon hvis fulle navn var Elijah ben Shlomo Zalman Kremer, som gjerne ble kalt geniet fra Vilnius. Vilna Gaon skal ha sagt at “når dere hører at russerne har tatt Krim, skal du vite at tiden for Messias er kommet og hans fotspor kan bli hørt og når du hører at russerne har nådd byen Konstantinopel (det moderne Istanbul) må du ta på deg sabbat klær og ikke ta dem av, fordi dette betyr at Messias kan komme hvert øyeblikk, heter det i den gamle profetien.

At den nåværende eller en fremtidig russisk leder vil komme til å fremstå på verdensarenaen som Gog i Magogs land er det forholdsvis bred enighet om blant de ulike profetigranskere. Joel Rosenberg en bestselgende kristen forfatter deler synspunktet at gog-putinGog vil være en russisk leder, men han er mer usikker på om det er Putin. “At Putin er en maktsyk, grådig, autoritær og tsar lignende personlighet er ganske åpenbart. Han er fast besluttet på å utvide russisk innflytelse og makt og søker å kontrollere sine naboer. Han har jobbet spesielt hardt for å bygge strategiske allianser med radikale islamske ledere i Midt-Østen (Iran og Syria) -og opp gjennom årene har mange spurt meg om Putin kan være den diktatoren som er referert til som Gog og Magog” i Esekiel 38 og 39. Jeg forventer at etterhvert som Putin begynner å innta sin posisjon at spørsmålene vil komme opp på nytt. Mitt kjappe svar er at det er for tidlig å trekke noen endelig konklusjon. Det må skje mye mer endetids teologisk før vi kan trekke en endelig konklusjon, men det er ikke tvil i min sjel på at Putin ligner på Gog. Han er farlig og både Israel og Vesten bør rette vaktsomme øyne på ham, siden han allerede nå er i ferd med å bygge allianser med nasjoner som er omtalt i Esekiels profeti,” sa Joel Rosenberg allerede i 2011. (Foto fra Putins besøk på øya Gogland”

Frykt i de baltiske stater

Russlands massive herjinger først i Georgia i 2008 og nå i Ukraina har skapt dyp bekymring blant Russlands naboland som ennå ikke helt har glemt hvordan det var å leve under Sovjet-samveldet. Den økte russiske militære aktiviteten i Nordområdene har ikke markovbekymret de baltiske stater, men også de nordiske land ser med usikker bekymring på det som skjer. Putins spesialrådgiver Sergei Markov gjør ikke noe for å dempe usikkerheten da han før jul sa dette til svensk tv: – Dere i Sverige trenger ikke å være redde. Men Latvia og Estland bør være redde. Hvis det blir en storkrig, er det mulig at det ikke blir noe som helst igjen av disse landene. Med samme retorikk som hos flere andre høytstående russiske embetsmenn hinter han om at Russland vil forsøke å «redde» russiske statsborgere i andre land. – Problemet er russofobien som finnes hos den ledende eliten i Vest. Russofobi er rasisme mot russere. Får dere landene deres til å slutte å være russofober, kommer livet deres til å bli mye enklere, sa han i intervjuet. For forholdet mellom Russland og de baltiske nabolandene, som både er NATO- og EU-medlemmer, blir stadig dårligere. Ved nyttår tok Latvia over presidentskapet i EU – og gjorde dermed det iskalde forholdet enda kaldere.

 Så sier Herren, Israels Gud: På den dag skal tanker stige opp i ditt hjerte, og du skal tenke ut et ondt råd.

Gog figuren som enkelte mener kan være den nåværende eller fremtidige russiske leder Putin-Merkel-y-Hollandeer kanskje ikke bevist om sin rolle i endetidens store spill før det skjer. Når man leser Guds ord om det som skjer er det nesten som om Gog skikkelsen rett og slett blir dradd inn i begivenhetenes gang ut fra en impuls, eller en tanke som stiger opp i hjertet. Hvis Putin skulle vise seg å være den bibelske Gog figuren er han kanskje ikke den dag i dag bevist av den rolle han eventuelt er tiltenkt i endetidens spill og kriger. Den Putin vi ser i dag er ingen B lags spiller for å si det slikt. Under hele konflikten omkring Krim og deretter Ukraina er det Putin som kontrollerer agendaen mens de vestlige ledere, slike som Tysklands Angela Merkel, Frankrikes François Hollande og ikke mist USAs Barack Obama har spilt andre fiolin i frykt for at for tøffe tiltak kan komme til å utløse en større og mer omfattende konflikt mellom Vest og Øst. “Det er nettopp den vestlige vegringen mot å sende klare militære signaler som gjør at den russiske leder har handlingsrom til å fortsette sitt militære eventyr i Ukraina i full visshet om om at alt som kommer fra vesten er fordømmende ord og irriterende sanksjoner samt våpenhvileutspill hvor Putin i realiteten bestemmer betingelsene.

Håp om våpenhvile og varig avtale

Angela Merkel og François Hollande`s forsøk på å få til en våpenhvile og fredsavtale kan være det siste forsøket på å få løst denne alvorlige konflikten før krigshandlingene blir ennå mer omfattende. Som Søkelys har slått fast mange ganger tidligere er det Vladimir Putin som sitter på nøkkelen og løsningen og det store spørsmålet er egentlig hvor mye landområder, hvor mye Lebensraum den russiske presidenten ønsker seg i denne omgang. Kanhende han nøyer seg med Krim og det østlige Ukraina i første omgang, men på sikt er det sannsynlig at den beviste russiske presidenten ønsker mer. Gjerne Latvia og de andre baltiske stater siden disse land var en del av kjerneområdene til det gamle Sovjet samveldet. At den russiske presidenten ikke ønsker NATO tett innpå sin egen dørstokk er åpenlyst ut fra alle de signaler som har kommet fra Russland og det store spørsmålet akkurat nå er hvor mye “Lebensraum” Moskva ønsker.

Skal angripe Israel i en ikke så altfor fjern fremtid

I følge Esekiels profeti vil Gog som mange antar er Russlands leder i en ikke altfor fjern fremtid samle en koalisjon nasjoner som skal gå til angrep på Israel som er folket som er hentet ut fra nasjonene. Blant Gogs alliansepartnere finner vi land som Iran, Etiopia, Libya samt de russiske kjerneområdene som blir kalt Ros, Mesek og Tubal i den norske bibel. En annen folkegruppe som blir nevnt er Gomere og dets skarer samt noe som omtales som “Togarma folket i det ytterste Norden.” Blant profetigranskere finnes det ulike fortolkninger om hvile områder og nasjoner som utgjør Gomer og Togarma, og både Tyrkia, Ukraina, Skandinavia og Tyskland er nevnt. Det som kommer frem av Esekiel teksten er at denne alliansen -av Gud, vil bli dradd ned mot Israel til det store slaget hvor Gud vil dømme disse nasjonene. Bibelen formulerer det slik: “Og jeg vil vende deg om og legge kroker i dine kjever og føre dig ut med hele din hær, hester og ryttere, alle sammen prektig kledd, en stor skare med store og små skjold, alle sammen med sverd i hånd. (Esekiel 38,4) -Med andre ord vil Gog av Gud bli dradd inn i den kommende krigen med Israel hvor Gud skal knuse Gog og hans alliansepartnere for godt.

Facebook Comments

10 tanker om “Krever GOG (Putin) Lebensraum? Tror profetordet kan gå i oppfyllelse i vår tid

 1. GOG er Antikrist Han får sin gravplass i Israel.

  “Den dagen gjev eg Gog ein gravstad i Israel, i Abarim-dalen, «ferdadalen», austafor sjøen. Dalen skal stengja vegen for dei som ferdast der. Der skal dei gravleggja Gog og heile flokken hans, og dalen skal kallast Gog-flokkens dal. 12 I sju månader skal israelittane halda på med å gravleggja dei, så landet kan bli reint. 13 Alt folket i landet skal gravleggja dei og få ære av det den dagen eg viser min herlegdom, seier Herren Gud.”

  http://en.wikipedia.org/wiki/Abarim

  Som teksten fortel vil nasjonen Israel halda på i sju år med å rydda opp. “Dei skal fyra med dei i sju år.”
  I sju månader må israelittane gravleggja alle dei døde.

  “For at landet skal bli reint, skal dei setja nokre menn til stadig å dra gjennom landet. Dei skal gravleggja dei som undervegs vart liggjande att på marka. 15 Når dei fer gjennom landet og får auge på ein menneskeknokkel, skal dei setja opp eit merke der til gravarane kjem og gravlegg han i GOG FLOKKENS DAL. 16 Der er det òg ein by som heiter HAMONA. Slik skal dei gjera landet reint.”

  “På fjella i Israel skal du falla, du og alle fylkingane dine og folka som er med deg. Eg gjev deg til føde for alle slags rovfuglar og for villdyr. 5 På open mark skal du falla. For eg har tala, seier Herren Gud.”

  Dette måltidet for fuglane og rovdyra finn du og omtala i td Åp 19.

  “Han ropa med høg røyst til alle fuglane som flyg under himmelkvelven: «Kom hit, samla dykk til Guds store gjestebod! 18 De skal få ETA KJØTET AV KONGAR OG HÆRFØRARAR og mektige menn, kjøtet av hestar og ryttarane deira, kjøtet av alle, både frie og slavar, små og store.»
  ——————————-
  Av teksten burde kristne fyrst og fremst læra at livet skal halda fram HER på jorda etter at Gud har gripe inn og knust GOG.
  I det bokstavlege Israel vil livet gå sin vante gang og dei vil bu trygt etter at Gud har knust fiendane.

  Er Putin denne personen med namnet GOG ?
  Nei.
  GOG er namnet på Antikrist.
  Mange har forstått at GOG er GeOrGe slik uttalen viser.

  “First we have the pronunciation of Gog. That in itself is very interesting since a Sephardic Jew would pronounce it more like Joj. There is no J sound in Hebrew and the pronunciation by a Sephardic Jew doesn’t have letters in English to do it justice; however, it sounds almost like someone is mispronouncing Jeoje. The Jews of Yemen would add an extra R sound making closer to Jeorje. Either way it puts an interesting connotation on why the Bible calls him Gog.”

  http://absolutetruth613.blogspot.no/2012/04/who-is-gog-and-magog.html

  “So where is Magog? Ezekiel 38:15 tells us that Gog will come from the North. Many have speculated that Russia or Iran is Magog just because of threats that have come from these countries in modern times. But, a closer look at the wording says from the “uttermost parts of the north,” or another translation “the far north.” What could that be referring to? If one would look at a globe and go directly north from Jerusalem, over the pole (that’s far north) one would come to a place called the United States of America. What a coincidence?”

  Antikrist er Israels beste ven som sviktar dei.
  Putin har aldri og kjem aldri til å vera ein person Israel set sin lit til, heller ikkje til nokon frå Iran.
  Det me ventar på er denne pakta eller “agreement” mellom Antikrist og nasjonen Israel – sjuårspakta.

  Antikrist vil samla folkeslaga rundt seg i starten med smiger.

  “Han skal gjera uhyggjeleg skade og lukkast i alt han gjer. Han skal utsletta dei mektige og folket av dei heilage. 25 Fordi han er kløktig, skal han lukkast med sitt svik. Han skal vera stor i eigne tankar, og med lett hjarte skal han utsletta mange. Han skal reisa seg mot fyrsten over fyrstane og bli knust, men ikkje ved menneskehand.
  Putin er det ikkje mange som stolar på.” Daniel 8

  “Sjå, i han er det ei oppblåsen og uærleg sjel.
  Men den rettferdige skal leva ved sin truskap.

  5 Sanneleg, vinen er trulaus.
  Den stolte skal ikkje nå sitt mål.
  Som dødsriket spilar han opp gapet,
  han er umettande som døden.
  Han SAMLAR ALLE FOLKESLAG HOS SEG,
  SANKAR SAMAN ALLE FOLK.
  Alle desse skal setja i med ei nidvise om han, med spottord og gåter. Dei skal seia:
  Ve den som skaffar seg rikdom som ikkje er hans” Hab 2.
  ——————
  Antikrist er ” babylons konge” og sjefen for endetidas Babylon.
  Antikrist er og GOG og landet vert kalla Magog.
  Antikrist er assyraren eller sjefen for den store by Ninive.
  ———–
  Alt beskriv det same.

  • Det er delte meninger Torstein. De aller fleste profetigranskere mener at Gog er fyrsten over Ros (Rusland) Mesek (Moskva) og Tubal (Tobolsk) og Putin? Gog i Magogs lands allierte blir jo navngitt som Persia (Iran), Put som de fleste mener er Libya og Etiopia representerer kanskje deler av Afrika. Gomer ble av Thoralf Gilbrandt utlagt som germanere og Togarma folket i det ytterste Norden kan være Skandinavia eller folkene omkring Svartehavet. Jeg leste gjennom de ulike bibeltekster omkring Gog og Magog og finner det lite trolig at Gog og Antikrist er samme person. Imidlertid representerer de begge de gudsfiendtlige krefter i verden som opererer i endetidsbildet.

  • At GOG er endetidas Antikrist går tydeleg fram av skjebnen til desse to.
   Begge vert knust ved Guds inngripen heilt på slutten.

   Som Sanhedrin, The New Jewish Congress og The Holy Temple and Temple Mount Movements seier:

   http://www.templeinstitute.org/megillat-bush.htm
   “Esteemed Mr. George W. Bush, the chief prince of Meshech and Tubal (Ezekiel 38:1), leader of the west!”
   ———————-
   På slutten er heidningnasjonane samla under Antikrist for å ta eit oppgjer med nasjonen Israel.
   http://magog.web-site.co.il/gog/e_war.shtml
   Edom er Vesten.
   http://www.jewish-history.com/cresson/cresson25.html

   “The Spirit of God identifies Edom with Babylon. (See Ps. 137:7 and 8.) “Remember, O Lord, the children of Edom, in the day of Jerusalem, who said Raze it, raze it,” (i.e. make bare or destroy the Temple, as Edom did under the Romans,) “even to the foundation thereof.” “O daughter of Babylon,” &c. Here we see, without any possibility of mistake, that Edom is Babylon , and all sacred and profane history confirms it.”

   I mange kristne sitt verdssyn er Russland den stygge ulven og USA det motsette.
   På slutten så er det USA (Babylon i Åp 18)som styrer med Antikrist som sjef. Russland er knebla slik Daniels bok beskriv.

  • Jeg tror USA har en annen posisjon i endetidsbildet Torstein. USA er kanhende kvinnen som rir på dyret omtalt i Åpenbaringen. USA er mest sannsynlig denne kvinnen, en kvinne som dyret (Antikrists verdensrike) hater (Åpb 17,16) USA er på ingen måte det motsatte av den stygge ulven..USA er nøyaktig en like stygg ulv som Russland.. Du bør lese boka “Den siste basun” av David Wilkerson…

  • Vi får bare se Torstein.Endetiden og profetier omkring de siste dager har alltid vært et vanskelig tema, med ulike tolkninger. I vår tid er dessverre ikke norske kristne og den etablerte kristenhet videre opptatt av ting som har med Jesu gjenkomst å gjøre. Det har gått nesten 2000 år siden løftene om Jesu gjenkomst og opprettelsen av dette nye ble gitt, og kirken har slappet av og bygd sine institusjoner i stedet for å være vendt oppad. Kristus kommer i en time da ingen venter eller er forberedt og folk flest i Norge har det så godt, er opptatt av biler, hus, hjem, renten på boliglånet og statussymboler. Vår tid minner om Laodikea, men Kristus vil komme i en time man er uforberedt så det gjelder å leve rett.

 2. Svært spennende lesestoff Kjell. Vi lever nå i uhyre spennende tider og Jesus kommer snart igjen. Vi må be om at pastorer og forkynnere begynner å preke hva Guds ord sier om de siste tider. De har nå prøvd ut mye rart i forkynnelsen at vi trenger noen som vender tilbake til de gamle stier. Budskapet om Jesu komme og de siste dager må bli forkynt klart og tydelig. Svikter menighetene her, svikter de faktisk alle de mennesker som trenger å høre om de siste ting.

  • Messias kjem tilbake. Det er den gode nyheten .
   Han vil skapa fred mellom nasjonane og våpena skal fjernast slik Esaias 2 seier.

   “I dei siste dagar skal det skje
   at Herrens tempelberg skal stå urokkeleg
   som det høgaste av fjella
   og raga over høgdene.
   Dit skal alle folkeslag strøyma.

   3 Mange folk skal dra av stad og seia:
   «Kom, lat oss gå opp til Herrens fjell,
   til huset åt Jakobs Gud,
   så han kan læra oss sine vegar
   og vi kan ferdast på hans stigar.
   For lov skal gå ut frå Sion,
   Herrens ord frå Jerusalem.»

   4 Han skal dømma mellom folkeslag
   og skifta rett for mange folk.
   Dei skal smi sverda om til plogskjer
   og spyda til vingardsknivar.
   Folk skal ikkje lyfta sverd mot folk,
   ikkje lenger lærast opp til krig.”

   ——————-
   Nasjonane skal koma til Israel for å læra.

   “Mange folk og mektige folkeslag skal koma og søkja Herren over hærskarane i Jerusalem og be om velvilje for Herrens andlet. 23 Så seier Herren over hærskarane: I dei dagane skal ti mann av alle språk og folkeslag gripa tak i kappefliken til ein judeisk mann og seia: «Lat oss få gå med dykk, for vi har høyrt at Gud er med dykk.» Sakarja 8

   Det som er underleg er at mange kristne snakkar om himmelen som ein plass fjernt frå jorda.
   Bibelen er veldig konkret i skildringane sine om GOG og om kva som skjer etterat han er overvunnen.

   “Då skal dei som blir att av alle folkeslaga som kom mot Jerusalem, år etter år fara opp for å tilbe kongen, Herren over hærskarane, og feira lauvhyttefesten. 17 Om nokon av slektene på jorda ikkje fer opp til Jerusalem for å tilbe kongen, Herren over hærskarane, skal regnet ikkje falla over dei. 18 Det skal heller ikkje falla over egyptarane om dei ikkje fer opp og ikkje kjem. Dei skal råkast av same plaga som Herren lèt råka dei folkeslaga som ikkje fer opp for å feira lauvhyttefesten. 19 Dette skal vera straffa for Egypt og alle folkeslaga som ikkje fer opp for å feira lauvhyttefesten.”

  • Tusen takk, jeg tror dette med de siste tider er aktuelt stoff som bør forkynnes i disse dager.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *