Tø 
 Søkelys

 


  Tilbake
  Hjelp jødene hjem

 

Brennhet konflikt kan eskalere til full krig

Amerikanske hangarskip kan få mye å gjøre i ukene som kommer

På vei mot Korea

Økende spenning mens Nord-Korea utplasserer raketter

 

Både amerikanske, syd koreanske og nord koreanske militære er i full beredskap i forkant av en gigantisk felles militærøvelse mellom USA og Sør Korea. Mange frykter at Nord-Korea vil bruke den kommende øvelsen som et påskudd for å angripe Sør Korea på nytt. Tirsdag  ble fire Sør- Koreanere drept da Nord Korea uprovosert startet å beskyte en Sør Koreansk øy. To av de drepte var sivile. Søndag innleder USA og Sør Korea en felles militærøvelse og Nord Korea som oppfatter øvelsen som en provokasjon og har truet med en nådeløs og massiv gjengjeldelse.

Fredag advarte Nord-Korea USA og Sør-Korea mot å gjennomføre den planlagte militærøvelsen til helgen. I dag, opplysete nordkoreanske myndigheter at de kan komme til å «utslette» Sør-Korea.

– Vi kommer til å lage et strengt og nådeløst eksempel ut av provokatøren som utfordrer vår verdighet og suverenitet, lyder en uttalelse fra den nordkoreanske komiteen for «fredelig sammenslåing av fedrelandet».

Tredje verdenskrig er profetert

Luk 21:9-10
Når dere hører om kriger og opprør, så la dere ikke skremme! For først må disse ting skje, men enden kommer ikke med det samme.
Da sa han til dem: Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike.

Selv om Bibelen ikke direkte omtaler begrepet "verdenskrig" er Jesu ord omkring endetiden klinkende klare. På samme måte som med jordskjelv, hungersnød, naturkatastrofer og epidemier er krig og opprør en del av "tidens tegn".  I Johannes åpenbaring kapittel 6 blir krigens inntreden i verden beskrevet i form av en ildrød og illevarslende hest: Åp 6:4 "Og en annen hest drog ut, som var rød. Han som satt på den, ble det gitt å ta freden bort fra jorden, så de skulle slakte hverandre. Og det ble gitt ham et stort sverd."

Sverd i Skriften representerer to ting, for det første våpenmakt og krig og deretter statsmaktens rettsvesen hvis oppgave er å pådømme og straffe urette gjerninger.

Ta freden bort fra jorden

Når de sier: Fred og ingen fare! - da kommer en brå undergang over dem.

Det er ingen fred, sier Herren, for de ugudelige.

 

Trusselen om en ny verdenskrig har hengt over menneskeheten helt siden den andre verdenskrig ble avsluttet. Under den kalde krigen var det frykt for en fullskala krig mellom Nato og det daværende Sovjet. Under Cuba krisen var faren for en ny verdenskrig overhengende og i  dag eksisterer det et helt annet trusselbilde hvor halvgale tyranner og diktatorer a la Ahmadinejad eller Kim Jong Il lett kan få seg til å starte et ragnarok som kan sette verden i flammer.

Baba Vangas profeti

I følge Baba Vanga`s profetier skal den tredje verdenskrig bli innledet i november 2010 som en regional krig som gradvis skal utvikle seg til noe større. Selvfølgelig kan Nord-Koreas uprovoserte angrep tirsdag være et preludium og som kjent er situasjonen mellom de to land svært spent i forkant av den store militære øvelsen mellom USA og Sør-Korea som starter søndag. Fredag advarte det Nord-Koreanske nyhetsmediet "Korean Sentral News Agency of DPRK" at Sør-Korea leker med ilden og at den Nord-Koreanske hæren vil møte provokasjoner med full krig. Gjennom sin felles øvelse leker regimet i Sør med ilden og som kjent vil den som leker med ilden bli brent. Å eskalere konflikten vil føre til krig og vi vil møte hver provokasjon brutalt og nådeløst," heter det fra regimet i Nord som legger til at dagene med verbale advarsler nå er over.

Nord-Korea utplassere raketter

Spenningen mellom Sør og Nord-Korea er til å ta og føle på dersom vi skal tro det CNN rapporterer nå i natt. I følge flere kilder skal Nord-Korea ha utplassert bakke til luft raketter og tungt artilleri skal være gjort klar for en eventuell konflikt med USA og Sør Korea. I Sør-Korea skal innbyggere på utsatte øyer ha blitt anbefalt og evakuere mens man stålsetter seg for alle eventualiteter.

Fare for krig

En krig mellom de to nabolandene kan bli farlig for hele regionen og kan være en spe begynnelse til en tredje verdenskrig. Som kjent er Nord-Korea en atom makt og i tillegg har landet et forholdsvis stor forsvar. Det nærmest lukkede diktaturet samarbeider tett med Iran og Syria og har vært leverandør av kjernefysisk materiale til de to islamistiske landene. Som kjent nærer både Iran og Syria et sterkt og innbitt hat til Israel og et aggressivt og ustabil Nord-Korea kan også få konsekvenser for Midt-Østen. Selv om en situasjon mellom de to koreanske landene kan bli farlig er vi likevel overbevist om at det er Jerusalem og Midt-Østen som vil bli sentrum for den kommende konflikten. Guds Ord er meget tydelig om dette:  "Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål* for alle folkeslagene rundt omkring. Når Jerusalem blir kringsatt, skal det også gå ut over Juda. Det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som løfter på den, skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det."

Hva som kommer

Krig og krigsrykter skal i følge Jesu ord være en del av nyhetsbildet i de siste tider og som kristen kirke må vi ikke unnlate å tale om ubehagelige ting. "Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter." Det profetiske ord er som et lys i mørke og vi gjør alle vel i å akte på det.
Det profetiske ord til vår tid er ikke det sludderet som kommer fra framgangsteologien med løfter om fred og velstand, men et budskap om dom og gjengjeldelse. Den vestlige verden har glemt sin Gud og gitt seg hen til synd og umoral, og dette er noe vi snart vil måtte bære konsekvensene av. For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.
 Og likesom det er menneskenes lodd én gang å dø, og deretter dom, -så skal og Kristus, etter å være ofret én gang for å bortta manges synder, annen gang bli åpenbaret, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham.

Søke Herren

"Så dere en sæd, som rettferdigheten krever! Få dere en høst etter kjærlighetens bud! Bryt dere nytt land! For nå er det tiden til å søke Herren, til han kommer og lar rettferdighet regne over dere. Dere har pløyd ugudelighet, dere har høstet urett. Dere har spist løgnens frukt. For du har satt din lit til din ferd og til dine mange helter. Derfor skal det reise seg krigslarm blant dine stammer. Alle dine festninger skal bli ødelagt, likesom Salman* ødela Bet-Arbel på stridens dag, da både mor og barn ble knust."

Krig, ulykker og konflikt er på gang og svært mye kan tyde på at dagene som kommer vil bli svært kritiske. Selv om vi forhåpentligvis ennå har "noe tid" igjen vil tidene som ligger foran være spennende. De bibelske profetier er i ferd med å gå i oppfyllelse mens skarene av mennesker neglisjerer Guds kall til å søke Ham. Vi er blitt til en generasjon av mennesker som lever slik det passer oss selv og Guds bud og vilje blir trosset og neglisjert.

Jeg vet ikke

Jeg vet ikke om den spente situasjonen i Korea vil utvikle seg til full krig og en eventuell verdenskrig, men det jeg vet er at tiden er kommet til å søke Herren fordi Han ennå er å finne for dem som søker Ham. Krig, ulykke og Herrens komme nærmer seg og hva gjør du med resten av ditt liv? Vil du fortsette som før eller ta et steg nærmere Herren eller gjøre som Lot og flytte ditt telt tett inn til Sodoma?  Abram ble boende i Kana'ans land mens Lot tok bolig i byene på sletten, han flyttet sine telt så langt som til Sodoma.

Hvor er du nå det braker løs? Hvor er du når verden skakes fordi den skal skakes. "Derfor vil jeg ryste himmelen, og jorden skal skjelve og fare opp fra sitt sted ved Herrens, hærskarenes Guds harme og på hans brennende vredes dag.  Jorden brister, ja, den brister. Jorden revner, ja, den revner. Jorden rystes, ja, den rystes.

Jorden skal rave som en drukken mann og svinge hit og dit som en vakthytte. Dens misgjerning skal tynge på den, den skal falle og ikke reise seg mer. Jeg vil hjemsøke jorden for dens ondskap og de ugudelige for deres synd. Jeg vil gjøre ende på de overmodiges stolthet og kue voldsmenns tross.

Tekst Kjell Andersen 28/11-10

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert: 04.06.10