Konservative kristne roser Eiken kyrkjelyd for å avvise innføringen av ny vigselsliturgi

Foto: Wikipedia

“Vi vil på denne måten gi vår støtte til Kyrkjelydsmøtet i Eiken kyrkjelyd som enstemmig har avvist å innføre den nye vigselsliturgien.  et er gledelig at Eiken kyrkjelyd vil følge Guds hellige ord og si nei til vranglæren, til tross for press fra både kirkelig og verdslig hold. Det monogame og livslange samliv mellom én mann og én kvinne er Bibelens lære om ekteskapet. Alle andre samlivsformer er synd og utelukker fra Guds rike (1 Kor 6,9-10),” skriver en gruppe bibeltroende lutherske kristne i et innlegg til støtte for Eiken kyrkjelyd som i opposisjon til biskopen og kirkemøtet forkaster den nye vigselsliturgien som er snekret sammen for å kunne vie likekjønnede.

Guds hellige ord

Vedtaket fra Eiken (og vedtaket i Kautokeino menighet tidligere) vil være et vitnesbyrd over hele Norges land. Et vitnesbyrd om at noen vil følge Guds hellige ord framfor tidsåndens innflytelse. Vi synes det er forstemmende at biskopen går imot vedtaket i Eiken. Spørsmålet som da følger er dette: Skal en lyde biskopen(e) framfor Guds ord?Den norske kirkes (Dnks) læregrunnlag er Bibelen og bekjennelsen. Både Bibelen og bekjennelsen taler imot vigsel av enkjønnede par. Apostelen Paulus sier: ”Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike” (1 Kor 6,9-10).

Bryter med kirkens bekjennelsesskrifter 

I ett av Dnks bekjennelseskrifter, Augustana 28 Om kirkemakten, sies det om biskopene:
”Men når de lærer eller fastsetter noe som strider mot evangeliet, da har menighetene en befaling fra Gud som forbyr å lyde dem Matt 7,15: ”Vokt dere for de falske profeter.” Gal 1,8: ”Selv om en engel fra himmelen forkynner dere et annet evangelium, han være forbannet.” 2 Kor 13,8: ”Vi makter ikke noe mot sannheten, bare for sannheten.” Likeens (v. 10): ”Vi har fått makten for å bygge opp, ikke for å rive ned.’” Biskopene har følgelig ikke noen makt til å fastsette noe som er i strid med evangeliet, slår Augustana fast.

I samsvar med Dnks læregunnlag

Eiken kyrkelyds vedtak er i samsvar med Dnks læregunnlag, Den hellige skrift og bekjennelsen, når de ikke vil tillate vigsling av enkjønnede par i kirken. Derfor bør biskopen(e) besinne seg og la seg advare slik at de ikke leder Eiken kyrkjelyd til å synde mot Den hellige Gud.

Skrevet av: Olav H. Kydland, Otto Jakobsen, Isak Skorpen, Olav Berg Lyngmo, Olav Stokka, Steinar Handeland, Tor Landro, Per Kørner, Tom Dervola Oseberg, Einar S. Bryn, Nils Borge Teigen, Erik Høiby, Harald Dahlstrøm, Finn Indrebø, Gunnar Holth, Torkild Masvie

Facebook Comments

11 tanker om “Konservative kristne roser Eiken kyrkjelyd for å avvise innføringen av ny vigselsliturgi

  • I utgangspunktet tror jeg de vil være tilbakeholdne også i det spørsmålet, men jeg vil ikke si noe for bombastisk om hva disse konservative mener om gjengifte problematikken.
   Jeg ville nå være overrasket dersom flertallet av disse vil velsigne gjengifte.

  • Jeg er noe mer usikker. Gjengifte er jo i vinden for tiden og tydeligvis ikke like syndig, ekkelt, perverst osv som et monogamt forhold mellom to av samme kjønn.

  • Er homofili en kampsak for deg Vista? Homofili vil alltid være perverst ifølge Guds ord, en forvregning av det naturlige. Det sier seg egentlig selv.

  • Er inkonsekvens en kampsak for såkalte kristne?

   Finnes ordet perverst i Bibelen?

  • Ikke i norske oversettelser, her brukes ordet “styggdom” “vederstyggelig handling” eller og “skammelig handling.
   Det er mulig at enkelte utenlandske bibeloversettelser vil kunne bruke ordet perverst, men det er jeg ikke sikker på-

  • Vista. Bibelen er klar om homofili.
   Rom. 1,24-27 “De fulgte sitt hjertes lyster, derfor overga Gud dem til urenhet slik at de vanæret kroppen sin med hverandre. De byttet ut Guds sannhet med løgn og tilba og dyrket det skapte i stedet for Skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen. Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet ut det naturlige samliv med det unaturlige. På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse”.

 1. Hvem våger å si hele Sannheten om ekteskapet i dag: Mellom en mann og en kvinne til døden skiller ad. En pakt som ikke kan brytes. Jeg kjenner en forkynner i hele Norges land som underviser om det. Skulle gjerne se at flere står frem nå.
  Vi trenger en Gudsfrykt og Hellighetsvekkelse i blant Guds folk i Norge.

  • Her er vi helt enig. Som kristne må vi si sannheten om ekteskapet Jorunn. Jeg tror vi skal si sannheten. Dette er mitt prinsipielle syn på gjengifte
   https://www.sokelys.com/?p=17631
   Men jeg ønsker på ingen måte å drive forhånelse eller spott eller bedrive personforfølgelse av pastorer og andre som er gjengift og jeg kan heller ikke se noen glede i å lage en nettside for å stille ut dem som er gjengift i gapestokk.
   Jeg ønsker heller ikke å bruke livet mitt på og forfølge eller sette i gapestokk homofile eller mennesker som har inngått et likekjønnet ekteskap.
   Imidlertid ønsker jeg å fastholde at gjengifte og homofil praksis er i strid med Guds bud og ord, men den sannhet som ennå ligger fast er at Gud elsker både homofile og pastorer som er gjengifte. Håpet ligger i omvendelse og tro og tillit til Kristus og dette må man også peke på.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *